ปรับแต่งชั้นเรียน

บนโฮมเพจชั้นเรียนของ Microsoft ครูสามารถ:

 • ปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏในชั้นเรียนของไมโครซอฟท์

 • นำทางในชั้นเรียน

 • กรองชั้นเรียน

 • ตั้งชั้นเรียนใหม่

 • กำหนดชั้นเรียนเอง

 • เพิ่มนักเรียนในห้องเรียน

 • เพิ่มครูในห้องเรียน

 • ลบนักเรียนจากชั้นเรียน

 • ลบครูจากชั้นเรียน

 • ปิดเสียงนักเรียนจากการสนทนาของชั้นเรียน

ปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏในชั้นเรียนของไมโครซอฟท์

นักเรียนและครูสามารถปรับแต่งรูปภาพหน้าปกของหน้าการสั่งงาน เลือกจุดไข่ปลา (...) ที่มุมบนขวา แล้วเลือก ปรับแต่ง คุณสามารถเลือกรูปภาพที่มีให้หรือไม่มีรูป

เลือกจุดไข่ปลา แล้วเลือก ปรับแต่ง

นำทางชั้นเรียนและงานที่สั่ง

ชั้นเรียนแสดงงานที่สั่งสำหรับชั้นเรียนทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ตามค่าเริ่มต้น ดูเป็นรายการ พร้อมคำอธิบายสั้นๆ หรือในมุมมองบัตรซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม

การนำทางส่วนติดต่อทำให้สามารถสลับระหว่างมุมมองรายการกับมุมมองบัตร

นำตัวกรองมาใช้เพื่อแสดงงานที่สั่งสำหรับชั้นเรียนอย่างเฉพาะเจาะจงหรือชั้นเรียนทั้งหมดที่ใช้งานอยู่

เลือกชั้นเรียนที่ไม่มีการใช้งานในบานหน้าต่างนำทาง (เฉพาะมุมมองครู) เพื่อขยายหรือซ่อนชั้นเรียนที่ไม่มีการใช้งาน

ขยายชั้นเรียนที่ไม่มีการใช้งานในบานหน้าต่างนำทาง

สร้างชั้นเรียนใหม่

จะมีการสร้างชั้นเรียนใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับโรงเรียนและเขตการศึกษาที่ใช้การซิงค์ข้อมูลโรงเรียนซึ่งรวมอยู่ใน Office 365 จะมีการสร้างชั้นเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนขึ้นโดยอัตโนมัติ และลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลทะเบียนชื่อสำหรับชั้นเรียนในระบบข้อมูลของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ไม่ใช้การซิงค์ข้อมูลของโรงเรียน ชั้นเรียน Microsoft จะให้ตัวเลือกในการสร้างและจัดการชั้นเรียนด้วยตนเองแก่ครู

เมื่อต้องการสร้างชั้นเรียนใหม่ เลือก ชั้นเรียนใหม่ ใส่ชื่อที่ไม่ซ้ำ เลือก เสร็จ ชั้นเรียนจะสร้างขึ้นในรายการของชั้นเรียนที่ไม่ได้ใช้งานอยู่

ใส่ชื่อของชั้นเรียนใหม่ แล้วคลิก เสร็จเรียบร้อย

เมื่อต้องการกำหนดชั้นเรียนด้วยตัวเอง ให้ขยาย ชั้นเรียนที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ แล้วเลือกชั้นเรียนคุณสร้าง จากนั้นเลือก จัดการ จากหน้าจอการ จัดการ คุณสามารถ:

 • พิมพ์คำอธิบายของชั้นเรียน

 • เลือกสี ไอคอน และรูปภาพหน้าปกสำหรับชั้นเรียนที่จะแสดงในชั้นเรียนเพื่อให้ดูแตกต่างจากชั้นเรียนอื่นๆ

 • ใส่หรือเปลี่ยนชื่อสำหรับชั้นเรียน หมายเลข วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

เพิ่มและการจัดการนักเรียนและครู

เมื่อต้องการเพิ่มนักเรียนในห้องเรียน ค้นหาชั้นเรียนที่คุณต้องการเพื่อจัดการรายงานที่ใช้งานอยู่หรือไม่ได้ใช้งาน เลือกชื่อสำหรับชั้นเรียน และเลือกลิงก์ นักเรียนและครู ที่มุมบนขวา

เลือก เพิ่มนักเรียน พิมพ์อีเมลแอดเดรสหรือชื่อของนักเรียน เลือก เสร็จ

เมื่อเพิ่มนักเรียนแล้ว คุณจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการจัดการนักเรียน

ตัวเลือกบนเมนูการจัดการสำหรับนักเรียน

 • ปิดเสียง -ครูสามารถปิดเสียงไม่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสนทนา ถ้านักเรียนไม่ใช้ฟีเจอร์การสนทนาอย่างเหมาะสม หรือถ้าครูต้องการป้องกันการสนทนาทั้งหมดสำหรับชั้นเรียนอย่างเฉพาะเจาะจงได้

 • นำออก -ครูสามารถนำนักเรียนออกจากชั้นเรียน ซึ่งจะลบออกจากรายการสำหรับชั้นเรียน นำงานที่สั่งใดๆ ออกจากโฮมเพจชั้นเรียนของนักเรียน และป้องกันไม่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการมอบหมายงานเพิ่มเติมหรือสนทนากับกลุ่มในชั้นเรียน

 • ถ้านักเรียนได้รับการเพิ่มโดยอัตโนมัติผ่านทางการซิงค์ข้อมูลของโรงเรียน คุณจะต้องเลือก จัดการ > อัปเดตงานที่สั่งและสมุดบันทึก เพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนใหม่ได้รับงานที่สั่งล่าสุดทั้งหมดผ่านชั้นเรียน

ครูยังสามารถเพิ่มหรือนำครูออก ถ้าชั้นเรียนมีการสอน โดยครูหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นสอน หรือถ้ามีผู้ช่วยครูที่ต้องการสร้าง ดู และให้คะแนนงานที่สั่ง

เมื่อต้องการเพิ่มครู เลือก เพิ่มครู พิมพ์อีเมลแอดเดรสหรือชื่อของครู และเลือก เสร็จ

เปิดใช้งานและปิดใช้งานชั้นเรียน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานชั้นเรียนภายใต้ ชั้นเรียนที่ไม่มีการใช้งาน เลือกชื่อของชั้นเรียน และ จัดการ > เปิดใช้งานชั้นเรียน การเปิดใช้งานชั้นเรียนทำให้นักเรียนทั้งหมดมองเห็นงานที่มอบหมายได้

เปิดใช้งานคำสั่งสำหรับชั้นเรียน

เมื่อต้องการปิดใช้งานชั้นเรียน เลือกชื่อของชั้นเรียนที่ใช้งานอยู่ แล้ว จัดการ > ปิดใช้งานชั้นเรียน ซึ่งจะย้ายชั้นเรียนไปยังรายการชั้นเรียนที่ไม่ได้ใช้งานอยู่และซ่อนงานที่สั่งทั้งหมดจากนักเรียน การสั่งงานจะได้รับการรักษาไว้และปรับปรุงได้อย่างง่ายดายเมื่อชั้นเรียนกลับมาใช้งานอีกครั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×