ปรับแต่งข้อความอีเมลของคุณใน Outlook.com

ปรับแต่งข้อความอีเมลใหม่ใน Outlook.com โดยใช้ตัวเลือกมากมาย Outlook ที่นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นข้อความส่วนตัวหรือธุรกิจที่คุณกำลังเขียนอยู่ คุณก็สามารถหาวิธีที่จะเพิ่มสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้เสมอ

คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมาหรือเพิ่มรูปภาพ (ภาพถ่าย พื้นผิว หรือกราฟิก) เปลี่ยนแบบอักษร แทรกรายการ ลายเซ็น และอื่น ๆ

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำที่ปรากฏจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com เวอร์ชันเบต้าอยู่หรือไม่ เลือก Outlook.com เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่นำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

เมื่อต้องการเริ่มเขียนข้อความอีเมลใหม่ ให้เข้าสู่ระบบ Outlook.com จากนั้นเลือกข้อความใหม่

คุณสามารถตั้งค่าระดับความสำคัญของข้อความเพื่อให้ผู้รับสามารถดูตัวบ่งชี้ในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขาก่อนที่จะเปิดอ่าน การตั้งค่าระดับความสำคัญยังช่วยให้ผู้รับสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อความของตนได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงระดับความสำคัญของข้อความของคุณ เลือกจุดสามจุดที่ด้านบนของข้อความใหม่ที่คุณกำลังเขียน การดำเนินการเพิ่มเติม แล้วเลือก ตั้งค่าความสำคัญ คุณสามารถเลือกสูงปกติ หรือต่ำ ได้

 1. ให้เลือกไอคอนแนบ แนบ ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล

 2. เลือกว่าคุณต้องการแนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ หรือจากที่ใดใน Cloud

 3. ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ เลือกไฟล์ แล้วเลือก เปิด

ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปภาพที่แสดงในเนื้อหาของอีเมล คุณสามารถเพิ่มรูปอินไลน์ได้

 1. ให้เลือกแทรกรูปภาพอินไลน์ แทรกรูปภาพในบรรทัด ซึ่งอยู่ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล

 2. ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์รูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกไฟล์ แล้วเลือกเปิด

อิโมติคอน หรือที่เรียกว่า emoji เป็นกราฟิกสำหรับแสดงความรู้สึก คุณสามารถเพิ่มอิโมติคอนที่หลากหลายในข้อความของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก GIF ยอดนิยมเพื่อเพิ่มลงในข้อความของคุณได้ด้วย

 • เมื่อต้องการแทรกอิโมติคอน ให้เลือกไอคอนEmoji เลือกไอคอนนี้เมื่อต้องการเพิ่มอิโมติคอนในข้อความอีเมลของคุณ ที่ด้านล่างของข้อความอีเมล เลื่อนไปที่ emojis ยอดนิยม จากนั้นเลือกอิโมติคอนที่ต้องการ

 • เมื่อต้องการแทรก GIF ให้เลือกไอคอน Emoji เลือกไอคอนนี้เมื่อต้องการเพิ่มอิโมติคอนในข้อความอีเมลของคุณ ที่ด้านล่างของข้อความอีเมล เลื่อนไปที่ GIF ยอดนิยม จากนั้นให้เลือก GIF ที่ต้องการ

หมายเหตุ: โปรแกรมอีเมลที่แตกต่างกันอาจไม่แสดงอิโมติคอนแบบเดียวกัน อีโมติคอนที่มีสีสันบนโปรแกรมหนึ่งอาจถูกแปลเป็นสัญลักษณ์อื่นในอีกโปรแกรมหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เลือกไอคอนนี้เมื่อต้องการเพิ่มอิโมติคอนในข้อความอีเมลของคุณ อาจปรากฏในข้อความของผู้รับว่า :-)

คุณสามารถเพิ่มลูกเล่นให้ข้อความอีเมลของคุณโดยการเปลี่ยนฟอนต์ของข้อความ ขนาด สี และสไตล์

 1. เลือกแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ แสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล แล้ว Ribbon การจัดรูปแบบจะปรากฏขึ้น

 2. เลือกฟอนต์ ฟอนต์ และเลือกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ สีฟอนต์ ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา หรือขีดเส้นใต้ เป็นตัวเอียง หรือแม้แต่ไฮไลต์ส่วนหนึ่งของข้อความอีเมลของคุณได้

คุณสามารถใช้หัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขเพื่อแสดงขั้นตอน รายการการดำเนินการหรือจุดน่าจดจำหลักในข้อความอีเมลของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มรายการหัวข้อย่อยในข้อความอีเมลของคุณ เลือกแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ แสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ ที่อยู่ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของข้อความอีเมล แล้วเลือกหัวข้อย่อย หัวข้อย่อย

 • เมื่อต้องการเพิ่มรายการลำดับเลขในข้อความอีเมลของคุณ เลือกแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ แสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ ที่อยู่ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของข้อความอีเมล แล้วเลือกลำดับเลข การใส่หมายเลข

แทรกตารางเมื่อต้องการเพิ่มโครงสร้างข้อมูลเป็นแถวและคอลัมน์ในข้อความอีเมลของคุณ

 1. สร้างข้อความอีเมลใหม่ หรือตอบกลับข้อความที่มีอยู่

 2. ที่ด้านล่างของหน้าเรียบเรียง เลือก OutlookCom_Icon_MoreFormattingOptions > แทรกตาราง

  สกรีนช็อตของปุ่ม แทรกตาราง

 3. ลากตัวชี้เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการให้มีในตาราง

สร้างลายเซ็นอีเมลที่ปรากฏในส่วนท้ายของข้อความ

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก ตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด.

 2. เลือกจดหมาย >เรียบเรียงและตอบกลับ

 3. ในกล่องข้อความ พิมพ์ลายเซ็นอีเมลของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ ขนาด สี และลักษณะของลายเซ็นของคุณจากตัวเลือกที่มีให้ใน ribbon ด้านบนของกล่องข้อความ

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ลายเซ็นบนข้อความใหม่เท่านั้น เลือกที่กล่องเครื่องหมายข้าง ๆ คำว่าใส่ลายเซ็นในข้อความใหม่ที่ฉันเรียบเรียงโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความที่คุณตอบกลับ เลือกใส่ลายเซ็นของฉันในข้อความที่ฉันส่งต่อ หรือตอบกลับโดยอัตโนมัติ หรือ ถ้าคุณต้องการใช้ทั้งสองอย่าง เลือกกล่องเครื่องหมายทั้งสองกล่อง

 5. เลือกบันทึก เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลายเซ็นอีเมลของคุณจะปรากฏ ในข้อความใหม่ หรือในข้อความตอบกลับของคุณ หรือทั้งคู่ตามที่คุณเลือก

สำหรับการกำหนดข้อความอีเมลเพิ่มเติม ดูการกำหนดเพิ่มเติมบนข้อความของคุณใน Outlook.com

ขั้นตอนสำหรับสำหรับเวอร์ชั่นคลาสสิก Outlook.com

ในการเริ่มต้นเขียนอีเมลใหม่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com แล้วก็เลือก New

คุณสามารถตั้งค่าระดับความสำคัญของข้อความเพื่อให้ผู้รับสามารถดูตัวบ่งชี้ในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขาก่อนที่จะเปิดมัน การตั้งค่าระดับความสำคัญยังช่วยให้ผู้รับสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อความของพวกเขาได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความสำคัญของข้อความของคุณ เลือกจุดสามจุดที่ด้านบนของข้อความใหม่คุณกำลังเขียน การดำเนินการเพิ่มเติม แล้ว เลือกการตั้งค่าความสำคัญ คุณสามารถเลือกสูงปกติ หรือต่ำ

 1. เลือก แนบ ไอคอน ปุ่ม แนบ ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล

 2. เลือกว่าคุณต้องการแนบไฟล์จาก คอมพิวเตอร์ ของคุณ หรือ สถานที่ในระบบคลาวด์

 3. เรียกดูตำแหน่งของไฟล์ เลือกไฟล์ จากนั้นเลือก เปิด

 4. หากคุณต้องการแบ่งปันไฟล์กับผู้รับอีเมลของคุณ เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ เลือกอัปโหลด และแนบเป็นไฟล์ OneDrive มิฉะนั้นให้เลือก แนบเป็นสำเนา

ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปภาพที่แสดงในเนื้อหาของอีเมล คุณสามารถเพิ่มรูปอินไลน์

 1. เลือก แทรกรูปภาพแบบ inline เลือกไอคอนนี้เมื่อต้องการเพิ่มรูปลงในข้อความอีเมลของคุณ ถัดไปยัง Send ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล

 2. นำทางไปที่ตำแหน่งของไฟล์รูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเปิด OneDrive จากนั้นเลือก เปิด

  เคล็ดลับ: นอกเหนือจากรูปภาพของคุณแล้ว คุณยังสามารถเลือกภาพจาก Bing ได้อีกด้วย เลือก ค้นหารูปภาพจาก Bing จากนั้นเลือกภาพจากประเภทที่แสดง หรือพิมพ์คำหรือวลีค้นหาในช่องค้นหา เมื่อพบภาพที่ต้องการแล้วให้เลือกภาพแล้วคลิก Insert

อีโมติคอนหรือที่เรียกว่าอีโมจิ เป็นภาพกราฟิกที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก คุณสามารถเพิ่มอีโมติคอนลงในข้อความของคุณได้

ในการแทรกอิโมติคอน ให้เลือก อิโมจิ icon เลือกไอคอนนี้เมื่อต้องการเพิ่มอิโมติคอนในข้อความอีเมลของคุณ ที่ด้านล่างของข้อความอีเมลและเลือกอีโมติคอน

หมายเหตุ: โปรแกรมอีเมลบางรายการไม่แสดงอีโมติคอนในลักษณะเดียวกัน อีโมติคอนที่มีสีสันบนไคลเอนต์หนึ่งอาจแปลเป็นสัญลักษณ์ในอีกส่วนหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น เลือกไอคอนนี้เมื่อต้องการเพิ่มอิโมติคอนในข้อความอีเมลของคุณ อาจปรากฏในข้อความของผู้รับเป็น :-)

คุณสามารถเพิ่มลูกเล่นให้ข้อความอีเมลของคุณโดยการเปลี่ยนฟอนต์ของข้อความ ขนาด สี และสไตล์

 1. เลือก ตัวเลือกการจัดรูปแบบ ไอคอนตัวเลือกการจัดรูปแบบ ที่อยู่ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล แถบการจัดรูปแบบจะปรากฏขึ้น

 2. เลือก ฟอนต์ ฟอนต์ และเลือกแบบอักษรที่คุณต้องการเขียนมา นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษร สีแบบอักษร ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา หรือขีดเส้นใต้ หรือเอียง หรือเน้นส่วนของข้อความอีเมลของคุณได้

คุณสามารถใช้หัวข้อย่อย หรือ รายการลำดับเลขเพื่อแสดงขั้นตอน รายการการกระทำ หรือ จุดน่าจดจำหลักในข้อความอีเมลของคุณ

 • ในการเพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยลงในข้อความอีเมลของคุณ ให้เลือกสัญลักษณ์ หัวข้อย่อย

 • ในการเพิ่มรายการที่เรียงลำดับเลขลงในข้อความอีเมล์ของคุณ ให้เลือก ลำดับเลข การใส่หมายเลข

แทรกตารางเมื่อต้องการเพิ่มโครงสร้างข้อมูลเป็นแถวและคอลัมน์ในข้อความอีเมลของคุณ

 1. สร้างข้อความอีเมลใหม่ หรือตอบกลับข้อความที่มีอยู่

 2. ที่ด้านล่างของช่องเขียนจดหมาย เลือก แทรกตาราง ถ้าคุณไม่เห็นไอคอน ให้เลือก เพิ่มเติม > แทรกตาราง

  สกรีนช็อตของปุ่ม แทรกตาราง

 3. ลากตัวชี้ไปครอบแถวและคอลัมน์ตามจำนวนที่คุณต้องให้มีในตารางแล้วปล่อย

สร้างลายเซ็นอีเมลที่ปรากฏท้ายของข้อความ

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า > ตัวเลือก

 2. ในรายการของ ตัวเลือก, ภายใต้ แผนผัง เลือก ลายเซ็นอีเมล

 3. ถ้าคุณต้องการรวมลายเซ็นของคุณไว้ในข้อความใหม่เพียงเท่านั้น ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรวมลายเซ็นของฉันไว้ในข้อความใหม่ที่ฉันแต่งไว้โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความที่คุณส่งต่อหรือตอบกลับ ให้เลือกรวมลายเซ็นของฉันไว้ในข้อความที่ฉันส่งต่อหรือตอบกลับโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการทั้งสองตัวเลือก ให้เลือกทั้งสองกล่องตัวเลือก

 4. เขียนลายเซ็นอีเมลของคุณในกล่องข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด สี และลายเซ็นที่ปรากฏของคุณจากตัวเลือกที่มีอยู่ในแถบด้านบนของกล่องข้อความ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพได้อีกด้วย

 5. เลือก บันทึก เมื่อทำเสร็จแล้ว ลายเซ็นอีเมลของคุณจะปรากฏในข้อความใหม่ หรือในการตอบกลับของคุณ หรือทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณ

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

สร้าง ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×