ปรับแต่งข้อความอีเมลของคุณใน Outlook บนเว็บ

ปรับแต่งข้อความอีเมลใหม่ใน Outlook บนเว็บ โดยใช้หลากหลายตัวเลือกOutlook ที่มีให้ ไม่ว่าคุณกำลังเขียนข้อความประเภทส่วนตัวหรือธุรกิจ คุณก็สามารถหาวิธีที่จะเพิ่มสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้เสมอ

เมื่อต้องการเริ่มเขียนข้อความใหม่ลงชื่ีอเข้าสู่ Outlook บนเว็บจากนั้น เลือกใหม่ คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมาหรือรูปภาพ (รูปภาพ พื้นผิว หรือกราฟิก) เปลี่ยนแบบอักษร แทรกรายการ ตาราง หรือลายเซ็น และอื่น ๆ คุณยังสามารถกำหนดระดับความสำคัญสำหรับข้อความของคุณได้อีกด้วย

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook บนเว็บ ใหม่อยู่หรือไม่ เลือก Outlook บนเว็บ เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูขั้นตอนที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook รุ่นทดลองบนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook ใหม่บนเว็บ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook บนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook รุ่นคลาสสิกบนเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณมีโลโก้ในแถบเครื่องมือ คุณอาจเห็นบางอย่างที่แตกต่างไปจากที่แสดงทางด้านบน

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ ใหม่

คุณสามารถตั้งค่าระดับความสำคัญของข้อความเพื่อให้ผู้รับสามารถดูตัวบ่งชี้ในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขาก่อนที่จะเปิดอ่าน การตั้งค่าระดับความสำคัญยังช่วยให้ผู้รับสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อความของตนได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงระดับความสำคัญของข้อความของคุณ เลือกจุดสามจุดที่ด้านบนของข้อความใหม่ที่คุณกำลังเขียน การดำเนินการเพิ่มเติม แล้วเลือก ตั้งค่าความสำคัญ คุณสามารถเลือกสูงปกติ หรือต่ำ ได้

 1. ให้เลือกไอคอนแนบ แนบ ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล

 2. เลือกเรียกดูจากคอมพิวเตอร์นี้ เรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง cloud หรือเรียกดูข้อความอีเมล

 3. โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คอมพิวเตอร์: ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ เลือกไฟล์ แล้วเลือก เปิด

  • ไฟล์ Cloud: เลือกไฟล์คุณที่ต้องการแนบ เลือกถัดไป แล้ว เลือกแชร์เป็นลิงค์ หรือแนบเป็นสำเนา

  • ข้อความอีเมล: เลือกข้อความคุณต้องการแนบ แล้วเลือกถัดไป

ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปภาพที่แสดงในเนื้อหาของอีเมล คุณสามารถเพิ่มรูปอินไลน์ได้

 1. ให้เลือกแทรกรูปภาพอินไลน์ แทรกรูปภาพในบรรทัด ซึ่งอยู่ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล

 2. ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์รูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกไฟล์ แล้วเลือกเปิด

อิโมติคอน หรือที่เรียกว่า emoji เป็นกราฟิกสำหรับแสดงความรู้สึก คุณสามารถเพิ่มอิโมติคอนที่หลากหลายในข้อความของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก GIF ยอดนิยมเพื่อเพิ่มลงในข้อความของคุณได้ด้วย

 • เมื่อต้องการแทรกอิโมติคอน ให้เลือกไอคอนEmoji เลือกไอคอนนี้เพื่อเพิ่มไอคอนแสดงอารมณ์ในข้อความอีเมลของคุณ ที่ด้านล่างของข้อความอีเมล เลื่อนไปที่ emojis ยอดนิยม จากนั้นเลือกอิโมติคอนที่ต้องการ

 • เมื่อต้องการแทรก GIF ให้เลือกไอคอน Emoji เลือกไอคอนนี้เพื่อเพิ่มไอคอนแสดงอารมณ์ในข้อความอีเมลของคุณ ที่ด้านล่างของข้อความอีเมล เลื่อนไปที่ GIF ยอดนิยม จากนั้นให้เลือก GIF ที่ต้องการ

หมายเหตุ: โปรแกรมอีเมลที่แตกต่างกันอาจไม่แสดงอิโมติคอนแบบเดียวกัน อีโมติคอนที่มีสีสันบนโปรแกรมหนึ่งอาจถูกแปลเป็นสัญลักษณ์อื่นในอีกโปรแกรมหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เลือกไอคอนนี้เพื่อเพิ่มไอคอนแสดงอารมณ์ในข้อความอีเมลของคุณ อาจปรากฏในข้อความของผู้รับว่า :-)

คุณสามารถเพิ่มลูกเล่นให้ข้อความอีเมลของคุณโดยการเปลี่ยนฟอนต์ของข้อความ ขนาด สี และสไตล์

 1. เลือกแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ แสดงตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบ ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล แล้ว Ribbon การจัดรูปแบบจะปรากฏขึ้น

 2. เลือกฟอนต์ ฟอนต์ และเลือกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ สีฟอนต์ ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา หรือขีดเส้นใต้ เป็นตัวเอียง หรือแม้แต่ไฮไลต์ส่วนหนึ่งของข้อความอีเมลของคุณได้

คุณสามารถใช้หัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขเพื่อแสดงขั้นตอน รายการการดำเนินการหรือจุดน่าจดจำหลักในข้อความอีเมลของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มรายการหัวข้อย่อยในข้อความอีเมลของคุณ เลือกแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ แสดงตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบ ที่อยู่ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของข้อความอีเมล แล้วเลือกหัวข้อย่อย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 • เมื่อต้องการเพิ่มรายการลำดับเลขในข้อความอีเมลของคุณ เลือกแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ แสดงตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบ ที่อยู่ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของข้อความอีเมล แล้วเลือกลำดับเลข การใส่หมายเลข

แทรกตารางเมื่อต้องการเพิ่มโครงสร้างข้อมูลเป็นแถวและคอลัมน์ในข้อความอีเมลของคุณ

 1. สร้างข้อความอีเมลใหม่ หรือตอบกลับข้อความที่มีอยู่

 2. ที่ด้านล่างของหน้าเรียบเรียง เลือก ไอคอน Outlook.com ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม > แทรกตาราง

  ภาพหน้าจอของปุ่มแทรกตาราง

 3. ลากตัวชี้เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการให้มีในตาราง

สร้างลายเซ็นอีเมลที่ปรากฏในส่วนท้ายของข้อความ

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า > ดูการตั้งค่า ใน Outlook ทั้งหมด.

 2. เลือกจดหมาย >เรียบเรียงและตอบกลับ

 3. ในกล่องข้อความ พิมพ์ลายเซ็นอีเมลของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ ขนาด สี และลักษณะของลายเซ็นของคุณจากตัวเลือกที่มีให้ใน ribbon ด้านบนของกล่องข้อความ

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ลายเซ็นบนข้อความใหม่เท่านั้น เลือกที่กล่องเครื่องหมายข้าง ๆ คำว่าใส่ลายเซ็นในข้อความใหม่ที่ฉันเรียบเรียงโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความที่คุณตอบกลับ เลือกใส่ลายเซ็นของฉันในข้อความที่ฉันส่งต่อ หรือตอบกลับโดยอัตโนมัติ หรือ ถ้าคุณต้องการใช้ทั้งสองอย่าง เลือกกล่องเครื่องหมายทั้งสองกล่อง

 5. เลือกบันทึก เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลายเซ็นอีเมลของคุณจะปรากฏ ในข้อความใหม่ หรือในข้อความตอบกลับของคุณ หรือทั้งคู่ตามที่คุณเลือก

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ แบบคลาสสิก

คุณสามารถตั้งค่าระดับความสำคัญของข้อความเพื่อให้ผู้รับสามารถดูตัวบ่งชี้ในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขาก่อนที่จะเปิดมัน การตั้งค่าระดับความสำคัญยังช่วยให้ผู้รับสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อความของพวกเขาได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความสำคัญของข้อความของคุณ เลือกจุดสามจุดที่ด้านบนของข้อความใหม่คุณกำลังเขียน เลือกไอคอนนี้เพื่อกำหนดระดับความสำคัญของข้อความของคุณ แล้ว เลือกตั้งค่าความสำคัญ คุณสามารถเลือกสูงปกติ หรือต่ำ

 1. เลือก แนบ ไอคอน คลิกไอคอนนี้เพื่อแนบไฟล์กับข้อความของคุณ ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล

 2. เลือกว่าคุณต้องการแนบไฟล์จาก คอมพิวเตอร์ หรือ สถานที่ในระบบคลาวด์

 3. ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ เลือกไฟล์ แล้วเลือก เปิด

 4. ถ้าคุณต้องการแชร์ไฟล์กับผู้รับอีเมลของคุณเพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานกับไฟล์ร่วมกัน คลิกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากชื่อไฟล์ และเลือกอัปโหลดไปยัง OneDrive - <your organization name>

ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปภาพที่แสดงในเนื้อหาของอีเมล คุณสามารถเพิ่มรูปอินไลน์

 1. เลือก แทรกรูปภาพแบบอินไลน์ เลือกไอคอนนี้เพื่อเพิ่มรูปภาพลงในข้อความอีเมล์ของคุณ ถัดจาก Send ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล

 2. ไปยังตำแหน่งของไฟล์รูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเปิด OneDrive จากนั้นเลือก เปิด.

ด้วยรูปภาพอินไลน์ในข้อความอีเมล เลือกรูป แล้วคลิกขวาเพื่อดูเมนูของตัวเลือกอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เลือกขนาด แล้วเลือกจากเล็กเหมาะสม หรือดั้งเดิม เพื่อปรับขนาดของไฟล์รูปภาพ

อีโมติคอนหรือที่เรียกว่าอีโมจิ เป็นภาพกราฟิกที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก คุณสามารถเพิ่มหลากหลายอีโมติคอนลงในข้อความของคุณได้

เมื่อต้องการแทรกอีโมจิ เลือกไอคอนEmoji เลือกไอคอนนี้เพื่อเพิ่มไอคอนแสดงอารมณ์ในข้อความอีเมลของคุณ ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของข้อความอีเมล จากนั้นเลือกอีโมจิ

หมายเหตุ: โปรแกรมอีเมลต่างๆอาจไม่แสดงอิโมติคอนแบบเดียวกัน อีโมติคอนที่มีสีสันบนโปรแกรมหนึ่งอาจถูกแปลเป็นสัญลักษณ์อื่นในอีกโปรแกรมหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เลือกไอคอนนี้เพื่อเพิ่มไอคอนแสดงอารมณ์ในข้อความอีเมลของคุณ อาจปรากฏในข้อความของผู้รับว่า :-)

คุณสามารถเพิ่มลูกเล่นให้ข้อความอีเมลของคุณโดยการเปลี่ยนฟอนต์ของข้อความ ขนาด สี และสไตล์

 1. เลือก ตัวเลือกการจัดรูปแบบ เลือกไอคอนนี้เพื่อเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด สีและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น ที่อยู่ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล ตัวเลือกการจัดรูปแบบจะปรากฏขึ้น

 2. เลือกฟอนต์ และเลือกแบบอักษรคุณต้องการใช้ คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ สีฟอนต์ ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา หรือ ขีดเส้นใต้ เป็นตัวเอียง หรือแม้แต่เน้นส่วนหนึ่งของข้อความอีเมลของคุณ เลือกข้อความ จากนั้น เลือกเอฟเฟ็กต์คุณต้องการใช้จากตัวเลือกการจัดรูปแบบ

คุณสามารถใช้หัวข้อย่อย หรือ รายการลำดับเลขเพื่อแสดงขั้นตอน รายการการกระทำ หรือ จุดน่าจดจำหลักในข้อความอีเมลของคุณ

 • ในการเพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยลงในข้อความอีเมลของคุณ ให้เลือกสัญลักษณ์ คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรายการหัวข้อย่อยในข้อความอีเมลของคุณ

 • ในการเพิ่มรายการที่เรียงลำดับเลขลงในข้อความอีเมล์ของคุณ ให้เลือก ลำดับเลข คลิกไอคอนนี้เพื่อเพิ่มรายการที่เรียงลำดับเลขลงในข้อความอีเมลของคุณ

แทรกตารางเมื่อต้องการเพิ่มโครงสร้างข้อมูลเป็นแถวและคอลัมน์ในข้อความอีเมลของคุณ

 1. เลือกเพิ่มเติม ขยายลูกศรเพื่อดูตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบเพิ่มเติม ที่ท้ายของตัวเลือกการจัดรูปแบบเพื่อขยายตัวเลือกอื่น ๆ

 2. เลือกแทรกตาราง ลากเพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ หรือ คลิกแทรกตาราง แล้วแทนการลาก ให้คลิกแทรกตาราง และในกล่องแทรกตาราง ระบุจำนวนคอลัมน์และแถวแล้ว คลิกตกลง

สร้างลายเซ็นอีเมลที่ปรากฏท้ายของข้อความ

 1. เลือกตั้งค่า การตั้งค่า ในมุมขวาบน จากนั้นเลือกตัวเลือก >จดหมาย

 2. ในหน้าตัวเลือกทางด้านซ้าย ใต้เค้าโครง เลือก ลายเซ็นอีเมล

 3. ถ้าคุณต้องการใส่ลายเซ็นของคุณไว้ในข้อความใหม่เท่านั้น ให้เลือกกล่องเครื่องหมายถัดจากรวมลายเซ็นของฉันไว้ในข้อความใหม่ที่ฉันแต่งไว้โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความที่คุณส่งต่อหรือตอบกลับ ให้เลือกรวมลายเซ็นของฉันไว้ในข้อความที่ฉันส่งต่อหรือตอบกลับโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการทั้งสองตัวเลือก ให้เลือกทั้งสองกล่อง

 4. เขียนลายเซ็นอีเมลของคุณในกล่องข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด สี และลายเซ็นที่ปรากฏของคุณจากตัวเลือกที่มีอยู่ในแถบด้านบนของกล่องข้อความ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพได้อีกด้วย

 5. เลือกบันทึก เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลายเซ็นอีเมลของคุณจะปรากฏ ในข้อความใหม่ หรือในข้อความตอบกลับของคุณ หรือทั้งคู่ตามที่คุณเลือก

ดูเพิ่มเติม

สร้าง ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลใน Outlook บนเว็บ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×