Office

ปรับแต่งข้อความอีเมลของคุณใน Outlook บนเว็บ

กำหนดข้อความอีเมลใหม่ใน Outlook บนเว็บ โดยใช้ตัวเลือกหลายตัวเลือก Outlook ข้อเสนอ ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนข้อความธุรกิจหรือข้อความส่วนตัวคุณสามารถค้นหาวิธีการเพิ่มสไตล์ที่ไม่ซ้ำกันของคุณได้ตลอดเวลา

คุณสามารถตั้งค่าระดับความสำคัญของข้อความเพื่อให้ผู้รับสามารถดูตัวบ่งชี้ในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขาก่อนที่จะเปิดอ่าน การตั้งค่าระดับความสำคัญยังช่วยให้ผู้รับสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อความของตนได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงระดับความสำคัญของข้อความของคุณ เลือกจุดสามจุดที่ด้านบนของข้อความใหม่ที่คุณกำลังเขียน การดำเนินการเพิ่มเติม แล้วเลือก ตั้งค่าความสำคัญ คุณสามารถเลือกสูงปกติ หรือต่ำ ได้

 1. ให้เลือกไอคอนแนบ แนบ ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล

 2. เลือกเรียกดูจากคอมพิวเตอร์นี้ เรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง cloud หรือเรียกดูข้อความอีเมล

 3. โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คอมพิวเตอร์: ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ เลือกไฟล์ แล้วเลือก เปิด

  • ไฟล์ Cloud: เลือกไฟล์คุณที่ต้องการแนบ เลือกถัดไป แล้ว เลือกแชร์เป็นลิงค์ หรือแนบเป็นสำเนา

  • ข้อความอีเมล: เลือกข้อความคุณต้องการแนบ แล้วเลือกถัดไป

ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปภาพที่แสดงในเนื้อหาของอีเมล คุณสามารถเพิ่มรูปอินไลน์ได้

 1. ให้เลือกแทรกรูปภาพอินไลน์ แทรกรูปภาพในบรรทัด ซึ่งอยู่ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล

 2. ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์รูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกไฟล์ แล้วเลือกเปิด

Emojis หรือที่เรียกว่าอิโมติคอนเป็นกราฟิกที่ถ่ายทอดอารมณ์ คุณสามารถเพิ่มความหลากหลายของ emojis ไปยังข้อความของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก Gif ที่เป็นที่นิยมเพื่อเพิ่มลงในข้อความของคุณได้อีกด้วย

 • เมื่อต้องการแทรกอิโมจิให้เลือกไอคอนแทรก emojis และ GIFs เลือกไอคอนนี้เพื่อเพิ่มไอคอนแสดงอารมณ์ในข้อความอีเมลของคุณ ที่ด้านล่างของข้อความอีเมลให้เลื่อนไปยัง emojis ที่ได้รับความนิยมแล้วเลือกอิโมติคอน

 • เมื่อต้องการแทรก GIF ให้เลือกไอคอนแทรก emojis และ GIFs เลือกไอคอนนี้เพื่อเพิ่มไอคอนแสดงอารมณ์ในข้อความอีเมลของคุณ ที่ด้านล่างของข้อความอีเมลให้เลื่อนไปยังgif ยอดนิยมแล้วเลือก GIF

หมายเหตุ: โปรแกรมอีเมลที่แตกต่างกันอาจไม่แสดงอิโมติคอนแบบเดียวกัน อีโมติคอนที่มีสีสันบนโปรแกรมหนึ่งอาจถูกแปลเป็นสัญลักษณ์อื่นในอีกโปรแกรมหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เลือกไอคอนนี้เพื่อเพิ่มไอคอนแสดงอารมณ์ในข้อความอีเมลของคุณ อาจปรากฏในข้อความของผู้รับว่า :-)

คุณสามารถเพิ่มลูกเล่นให้ข้อความอีเมลของคุณโดยการเปลี่ยนฟอนต์ของข้อความ ขนาด สี และสไตล์

 1. เลือกแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ แสดงตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบ ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของกล่องข้อความอีเมล แล้ว Ribbon การจัดรูปแบบจะปรากฏขึ้น

 2. เลือกฟอนต์ ฟอนต์ และเลือกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ สีฟอนต์ ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา หรือขีดเส้นใต้ เป็นตัวเอียง หรือแม้แต่ไฮไลต์ส่วนหนึ่งของข้อความอีเมลของคุณได้

คุณสามารถใช้หัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขเพื่อแสดงขั้นตอน รายการการดำเนินการหรือจุดน่าจดจำหลักในข้อความอีเมลของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มรายการหัวข้อย่อยในข้อความอีเมลของคุณ เลือกแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ แสดงตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบ ที่อยู่ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของข้อความอีเมล แล้วเลือกหัวข้อย่อย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 • เมื่อต้องการเพิ่มรายการลำดับเลขในข้อความอีเมลของคุณ เลือกแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ แสดงตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบ ที่อยู่ถัดจากส่ง ที่ด้านล่างของข้อความอีเมล แล้วเลือกลำดับเลข การใส่หมายเลข

แทรกตารางเมื่อต้องการเพิ่มโครงสร้างข้อมูลเป็นแถวและคอลัมน์ในข้อความอีเมลของคุณ

 1. สร้างข้อความอีเมลใหม่ หรือตอบกลับข้อความที่มีอยู่

 2. ที่ด้านล่างของหน้าเรียบเรียง เลือก ไอคอน Outlook.com ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม > แทรกตาราง

  ภาพหน้าจอของปุ่มแทรกตาราง

 3. ลากตัวชี้เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการให้มีในตาราง

สร้างลายเซ็นอีเมลที่ปรากฏในส่วนท้ายของข้อความ

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า Settings > ดูการตั้งค่า ใน Outlook ทั้งหมด.

 2. เลือกจดหมาย >เรียบเรียงและตอบกลับ

 3. ในกล่องข้อความ พิมพ์ลายเซ็นอีเมลของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ ขนาด สี และลักษณะของลายเซ็นของคุณจากตัวเลือกที่มีให้ใน ribbon ด้านบนของกล่องข้อความ

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ลายเซ็นบนข้อความใหม่เท่านั้น เลือกที่กล่องเครื่องหมายข้าง ๆ คำว่าใส่ลายเซ็นในข้อความใหม่ที่ฉันเรียบเรียงโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความที่คุณตอบกลับ เลือกใส่ลายเซ็นของฉันในข้อความที่ฉันส่งต่อ หรือตอบกลับโดยอัตโนมัติ หรือ ถ้าคุณต้องการใช้ทั้งสองอย่าง เลือกกล่องเครื่องหมายทั้งสองกล่อง

 5. เลือกบันทึก เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลายเซ็นอีเมลของคุณจะปรากฏ ในข้อความใหม่ หรือในข้อความตอบกลับของคุณ หรือทั้งคู่ตามที่คุณเลือก

ดูเพิ่มเติม

สร้าง ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลใน Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×