ปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่ถูกประกาศ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงไปยังแม่แบบฟอร์มที่ประกาศ ให้ปรับเปลี่ยนสำเนาแม่แบบฟอร์มที่ใช้ทำงาน แล้วประกาศสำเนาที่ใช้ทำงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศเดิมใหม่

ในบทความนี้

ภาพรวม

การรับสำเนาแม่แบบฟอร์มที่คุณใช้ทำงาน

การประกาศแม่แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนไปยังไลบรารีเอกสารใหม่

การประกาศแม่แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันใหม่

ภาพรวม

ก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่ประกาศ ให้พิจารณาถึงผลที่การเปลี่ยนแปลงของคุณอาจมีต่อฟอร์มที่มีอยู่ใดๆ ซึ่งยึดตามแม่แบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนแหล่งข้อมูลในแม่แบบฟอร์มของคุณ การเปลี่ยนแปลงของคุณสามารถลบข้อมูลในฟอร์มที่มีอยู่ซึ่งยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ได้อย่างถาวร

การเปลี่ยนแปลงแม่แบบฟอร์มต่อไปนี้อาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลได้

 • การเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลหรือกลุ่มจากการทำซ้ำเป็นไม่ใช่การทำซ้ำ

 • การเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล Rich Text

 • การเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือเอาเขตข้อมูลหรือกลุ่มออกจากแหล่งข้อมูล

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเอาตัวควบคุมออกจากแม่แบบฟอร์ม เขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ถูกผูกเข้ากับตัวควบคุมและข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่มดังกล่าวจะยังคงอยู่ในแหล่งข้อมูล อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถมองเห็นข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่มได้ในฟอร์มเนื่องจากคุณได้เอาตัวควบคุมที่ถูกผูกเข้ากับเขตข้อมูลหรือกลุ่มนั้นออกไป ถ้าคุณเอาตัวควบคุมออกจากแม่แบบฟอร์ม และคุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ถูกผูกเข้ากับตัวควบคุมที่คุณได้เอาออก ให้เพิ่มตัวควบคุมอื่นลงในแม่แบบฟอร์ม แล้วผูกตัวควบคุมใหม่เข้ากับเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีอยู่

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่ประกาศ ให้ปรับเปลี่ยนสำเนาแม่แบบฟอร์มที่ใช้ทำงานก่อน สำเนาที่ใช้ทำงานเป็นรุ่นที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือในโปรแกรมการควบคุมรุ่น เช่น Microsoft Visual SourceSafe หลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนสำเนาที่ใช้ทำงาน คุณสามารถประกาศสำเนานั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศ ถ้าคุณไม่มีสำเนาแม่แบบฟอร์มที่ใช้ทำงานและคุณได้ประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services หรือไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน คุณจะสามารถบันทึกสำเนาของแม่แบบฟอร์มจากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ รุ่นที่บันทึกนี้จะกลายเป็นสำเนาที่คุณใช้ทำงาน คุณจึงสามารถปรับเปลี่ยนสำเนาที่ใช้ทำงานและประกาศไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศเดิมได้ใหม่ เมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศเดิม แม่แบบฟอร์มที่ประกาศไว้แต่เดิมจะถูกเขียนทับโดยรุ่นที่ปรับเปลี่ยน

ประกาศเทมเพลตฟอร์มได้เหมือนกับการบันทึกเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม ตัวช่วยสร้างการประกาศเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งประกาศและคำแนะนำเทมเพลตฟอร์มเพื่อการประมวลผลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ เมื่อคุณบันทึกเทมเพลตฟอร์ม คุณต้องการบันทึกสำเนาของเทมเพลตฟอร์ม เดียวกันกับที่คุณทำเมื่อคุณบันทึกแฟ้มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเสมอเมื่อคุณต้องการสร้างเทมเพลตของฟอร์มพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการกรอก

ด้านบนของหน้า

การรับสำเนาแม่แบบฟอร์มที่คุณใช้ทำงาน

ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่ประกาศไปยังไลบรารีเอกสารหรือตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน แต่คุณไม่มีสำเนาแม่แบบฟอร์มที่คุณใช้ทำงาน คุณสามารถบันทึกสำเนาแม่แบบฟอร์มที่ใช้ทำงานนั้นได้จากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เคล็ดลับ: ลองใช้โปรแกรมการควบคุมรุ่น เช่น Microsoft Visual SourceSafe เพื่อจัดการสำเนาแม่แบบฟอร์มที่คุณใช้ทำงาน

การบันทึกสำเนาของแม่แบบฟอร์มจากไลบรารีเอกสารลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ เปิดไลบรารีเอกสารที่ถูกประกาศเทมเพลตฟอร์ม

 2. บนเมนูการตั้งค่า คลิกการตั้งค่า แล้ว คลิ กการตั้งค่าไลบรารีฟอร์ม

 3. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 4. ในส่วนเทมเพลตเอกสาร คลิกแก้ไขเทมเพลต

  เทมเพลตฟอร์จะเปิดขึ้นใน Microsoft Office InfoPath

 5. ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Office InfoPath ให้คลิก ใช่

 6. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 7. ในกล่องโต้ตอบของMicrosoft Office InfoPath คลิกตกลง

 8. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เรียกดูที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสำเนาของแม่แบบฟอร์มนั้น แล้วคลิก บันทึก

การบันทึกสำเนาของแม่แบบฟอร์มจากโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้ เปิดแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

 3. เรียกดูไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่แชร์ของเทมเพลตฟอร์เผยแพร่ คลิกเทมเพลตฟอร์ นั้นแล้ว คลิกเปิด

 4. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 5. ในกล่องโต้ตอบของMicrosoft Office InfoPath คลิกตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลต้นฉบับประกาศตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสำเนาทำงานของเทมเพลตฟอร์ แล้ว คลิกบันทึก

หมายเหตุ: อย่าบันทึกแม่แบบฟอร์มลงในโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันซึ่งแต่เดิมคุณประกาศแม่แบบฟอร์มไว้ ถ้าคุณบันทึกแม่แบบฟอร์มลงในโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน คุณจะเขียนทับแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ ถ้าคุณเขียนทับแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ ผู้ใช้อาจไม่สามารถเปิดฟอร์มที่มีอยู่ซึ่งยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ได้

ด้านบนของหน้า

การประกาศแม่แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนไปยังไลบรารีเอกสารใหม่

ถ้าคุณกำลังทำงานกับแม่แบบฟอร์มที่แต่เดิมถูกประกาศไปยังไลบรารีเอกสาร หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับสำเนาของแม่แบบฟอร์มที่คุณใช้ทำงาน คุณจะสามารถประกาศสำเนาดังกล่าวไปยังไลบรารีเอกสารได้ใหม่

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 2. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ ให้คลิก ไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่มีหรือไม่มี InfoPath Forms Services แล้วคลิก ถัดไป

 3. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ SharePoint ซึ่งแต่เดิมคุณได้ประกาศแม่แบบฟอร์มไว้ แล้วคลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ไลบรารีเอกสาร แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ปรับปรุงแม่แบบฟอร์มในไลบรารีเอกสารที่มีอยู่ แล้วคลิกไลบรารีเอกสารซึ่งแต่เดิมคุณได้ประกาศแม่แบบฟอร์มไว้ แล้วคลิก ถัดไป

 6. เลือกเขตข้อมูลในแม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการให้ปรากฏเป็นคอลัมน์ในมุมมองเริ่มต้นของไลบรารีเอกสาร

  วิธีการ

  1. คลิก เพิ่ม

  2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นคอลัมน์ในไลบรารีเอกสาร แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • พิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์ในกล่องชื่อคอลัมน์

   • เลือกคอลัมน์ไซต์ในรายการไซต์กลุ่มคอลัมน์ เลือกชื่อในรายชื่อคอลัมน์ นั้นแล้ว คลิกตกลง

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือการนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมด หรือจะผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

  3. คลิก ตกลง

  ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลในคอลัมน์ต่างๆ ในไลบรารีเอกสารในส่วน ดูเพิ่มเติม

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ประกาศ

  ถ้าแม่แบบฟอร์มถูกประกาศ คุณจะได้รับการยืนยันบนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง

 8. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการเปิดไลบรารีเอกสารและทดสอบกระบวนการกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดไลบรารีเอกสารนี้ แล้วคลิก ปิด ไลบรารีเอกสารจะเปิดขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณคลิก สร้าง บนแถบเครื่องมือรายการ ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้จะเปิดขึ้นใน InfoPath

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณทราบว่ามีแม่แบบฟอร์มพร้อมให้กรอก ให้ส่งข้อความอีเมลถึงผู้ใช้พร้อมด้วยการเชื่อมโยงไปยังไลบรารีเอกสารที่คุณประกาศแม่แบบฟอร์มไว้

  2. เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์มไปยังผู้ใช้ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งฟอร์มไปยังผู้รับอีเม แล้ว คลิ กปิด

   ข้อความอีเมลที่ มีฟอร์มในเนื้อหาข้อความจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถกรอก และส่งไปยังผู้ใช้ของคุณ ถ้าผู้ใช้ของคุณมีMicrosoft Office Outlook 2007 พวกเขาสามารถกรอกฟอร์มเมื่อเปิดข้อความอีเมล ผู้ใช้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Outlook หรือแอปพลิเคชันอีเมอื่น ๆ จะได้รับข้อความอีเมลกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์ที่แนบมา ผู้ใช้สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาแม่แบบของฟอร์มการติดตั้งเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของตน แล้ว ผู้ใช้สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาแบบฟอร์ม และกรอกฟอร์มใน InfoPath

   เคล็ดลับ: ในกล่องบทนำสู่ ในข้อความอีเมล พิมพ์ตัวเตือนให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อเปิดสิ่งที่แนบไปกับอีเมลข้อความจากผู้ส่งที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

การประกาศแม่แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันใหม่

ถ้าคุณกำลังทำงานกับแม่แบบฟอร์มที่แต่เดิมถูกประกาศไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน หลังจากคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับสำเนาแม่แบบฟอร์มที่คุณใช้ทำงาน คุณจะสามารถประกาศสำเนาดังกล่าวไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันได้ใหม่

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 2. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ ให้คลิก ไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย แล้วคลิก ถัดไป

 3. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เรียกดู

 4. เรียกดูโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันซึ่งคุณประกาศแม่แบบฟอร์มเดิมไว้ แล้วคลิกชื่อแม่แบบฟอร์ม จากนั้นคลิก ตกลง

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้ตรวจสอบว่าเส้นทางและชื่อแม่แบบฟอร์มในกล่อง ชื่อแม่แบบฟอร์ม ถูกต้องหรือไม่ แล้วคลิก ถัดไป

 6. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ถ้าคุณมีเส้นทางแบบอื่นไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันนี้ เช่นสาธารณะ Uniform Resource Locator (URL), พิมพ์เส้นทางในกล่องการ

 7. คลิก ถัดไป

 8. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ประกาศ

  ถ้าแม่แบบฟอร์มถูกประกาศ คุณจะได้รับการยืนยันบนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง

 9. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดไลบรารีเอกสารและทดสอบกระบวนการกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดไลบรารีเอกสารนี้ จากนั้นให้คลิก ปิด ไลบรารีเอกสารจะเปิดขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณคลิก สร้าง บนเมนู การตั้งค่า ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้จะเปิดขึ้นใน InfoPath

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณทราบว่ามีแม่แบบฟอร์มพร้อมให้กรอก ให้ส่งข้อความอีเมลถึงผู้ใช้พร้อมด้วยการเชื่อมโยงไปยังไลบรารีเอกสารที่คุณประกาศแม่แบบฟอร์มไว้

  • เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์มไปยังผู้ใช้ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งฟอร์มไปยังผู้รับอีเม แล้ว คลิ กปิด

   ข้อความอีเมลที่ มีฟอร์มในเนื้อหาข้อความจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถกรอก และส่งไปยังผู้ใช้ของคุณ ถ้าผู้ใช้ของคุณมีMicrosoft Office Outlook 2007 พวกเขาสามารถกรอกฟอร์มเมื่อเปิดข้อความอีเมล ผู้ใช้กับ Outlook หรือโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ อีเมลรุ่นก่อนหน้าจะได้รับข้อความอีเมลกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์แนบมา ผู้ใช้สามารถเปิดแนบแม่แบบฟอร์มเพื่อติดตั้งเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของตน แล้ว ผู้ใช้สามารถเปิดสิ่งแนบมาแบบฟอร์ม และกรอกฟอร์ม InfoPath ใน

   เคล็ดลับ: ในกล่องบทนำสู่ ในข้อความอีเมล พิมพ์ตัวเตือนให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อเปิดสิ่งที่แนบไปกับอีเมลข้อความจากผู้ส่งที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×