ปรับเปลี่ยนแม่แบบฐานข้อมูล Access ของงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เทมเพลตฐานข้อมูลงานของ Access 2007 พร้อมที่จะใช้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดเอกสาร แต่คุณยังสามารถกำหนดเองฐานข้อมูลเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ

เทมเพลตฐานข้อมูลงาน Access 2007

กำหนดงานฐานข้อมูล โดยการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตารางงาน จากนั้น เพิ่มเขตข้อมูลนั้นไปยังฟอร์มรายการงาน ฟอร์มรายละเอียดงาน และรายงานรายละเอียดงาน

เพิ่มเขตข้อมูลไปยังตารางงาน

  1. ปิดแท็บที่เปิดอยู่ทั้งหมด

  2. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกตารางงาน

  3. เลื่อนไปทางขวาจนกว่าคุณเห็นคอลัมน์มีชื่อเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ แล้ว พิมพ์ชื่อเขตข้อมูล

ในครั้งแรกที่คุณใส่ข้อมูลในคอลัมน์ Access ตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับคุณ

การเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

เมื่อมีการเพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง นั้นสามารถเพิ่มลงในฟอร์มหรือรายงานนั้น

  1. คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทางแล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง

  2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกเพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  3. ลากเขตข้อมูลคุณต้องการจากรายการเขตข้อมูลไปยังฟอร์มหรือรายงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×