ปรับเปลี่ยนแผนภูมิใน Office บนโทรศัพท์มือถือ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางครั้งวิธีมีประสิทธิภาพมากในการสื่อสารข้อมูลได้ ด้วยการใช้แผนภูมิเลือกดี Microsoft Office ได้นานแค่ไหนได้รับการสนับสนุนแผนภูมิที่สร้าง และไคลเอ็นต์ของ Office บน iOS, Android และ Windows Mobile ยังสนับสนุนการกำหนดองค์ประกอบบางอย่างของแผนภูมิเหล่านั้น เช่นชื่อแกน คำอธิบายแผนภูมิข้อมูล และข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งแผนภูมิที่มีอยู่ ถ้าคุณต้องการสร้างแผนภูมิบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดดูสร้างแผนภูมิกับ Excel บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถ้าคุณต้องการแทรกแผนภูมิใหม่ใน Word หรือ PowerPoint บนโทรศัพท์มือถือ คุณจะต้องสร้างใน Excel ก่อน แล้วดูที่แทรกแผนภูมิใน PowerPoint บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแทรกแผนภูมิลงใน PowerPoint หรือ Word บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิ

 1. เลือกแผนภูมิคุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บน ribbonแผนภูมิ แท็บควรแล้วจะมองเห็น ถ้าคุณ ไม่เห็น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ปุ่มองค์ประกอบ เพื่อขยายรายการขององค์ประกอบที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงบนแผนภูมิที่เลือก องค์ประกอบไม่ทุกจะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิทุก- เช่น แกนแนวตั้งไม่เหมาะสมบนแผนภูมิวงกลม - แต่ถ้าองค์ประกอบมีอยู่ เลือกจะแสดงตัวเลือกที่คุณสามารถกำหนดค่า

  คลิกองค์ประกอบบนแท็บแผนภูมิของ ribbon เพื่อกำหนดองค์ประกอบแผนภูมิในเอกสารของคุณ
  • แกน- คุณสามารถเปิดในแกนแนวนอน หรือแนวตั้งเปิด หรือปิดการ

  • ชื่อแกน- คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง หรือปิดได้ เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแกน เรื่องเปิดใช้งานต่อไปนี้ แตะบนแผนภูมิเอง แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องใหม่ แตะที่ใดก็ได้อื่นบนเอกสารเมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนชื่อเรื่องของคุณ

  • ชื่อแผนภูมิ- คุณสามารถปิดใช้งานชื่อแผนภูมิ หรือวางเหนือแผนภูมิ หรือกึ่งกลางภายในแผนภูมิได้ เมื่อต้องการแก้ไขแผนภูมิ ชื่อเรื่องเปิดใช้งานต่อไปนี้ แตะชื่อแผนภูมิในแผนภูมิเอง แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องใหม่ แตะที่ใดก็ได้อีกในเอกสารเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง

  • ป้ายชื่อข้อมูล- คุณมีสองสามตัวเลือกสำหรับตำแหน่งที่จะวางป้ายชื่อข้อมูล ปิดเหล่านั้นทั้งหมดรวมถึง นี้วางค่าควบคู่ไปกับของพวกเขาที่ใช้แทนข้อมูลจริงในแผนภูมิเพื่อแสดงค่าเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจน

  • ตารางข้อมูล- มาคุณเปิดใช้งาน หรือ ปิด จอแสดงผลของตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงในแผนภูมิ

  • แถบค่าคลาดเคลื่อน- ข้อผิดพลาดแถบความช่วยเหลือคุณเห็นระยะขอบของข้อผิดพลาดและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกที่จะแสดงจำนวนข้อผิดพลาดมาตรฐาน เปอร์เซ็นต์ หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  • เส้นตาราง- คุณสามารถเปิดเส้นตารางหลัก หรือรอง หรือปิดเพื่อทำให้ง่ายต่อการอ่าน และการเปรียบเทียบค่าตามแนวตั้ง หรือแนวนอนได้ (หรือทั้งสอง)

  • คำอธิบายแผนภูมิ- ถ้าคุณต้องการเช่นคำอธิบายแผนภูมิแสดงซึ่งได้อธิบายถึงค่าที่แผนภูมิของคุณคุณสามารถเปิดใช้งาน (และเลือกตำแหน่งที่จะใส่) ด้วยการตั้งค่านี้

  • เฉพาะเส้น- องค์ประกอบนี้จะพร้อมใช้งานบนแผนภูมิเส้น และจะเพิ่มเส้นดรหรือเส้นเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายสังเกตเห็นจุดข้อมูลของคุณ

   เคล็ดลับ: ต้องระวังที่ มีเส้น ถ้าคุณมีจุดข้อมูลจำนวนมากในแผนภูมิของคุณซึ่งสามารถรับแออัดมากมากค่อนข้างอย่างรวดเร็ว

  • เส้นแนวโน้ม- เพิ่มเส้นแนวโน้มที่จะช่วยให้เน้น หรือพยากรณ์แนวโน้มในข้อมูลของคุณ ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งชุดข้อมูล คุณสามารถเลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเห็นเส้นแนวโน้มแบบสำหรับ

  • แท่ง- แถบเหล่านี้จะช่วยให้คุณเปรียบเทียบค่าสองจุด เดียวกัน ตัวอย่างเช่นบริษัทอื่นรายได้ที่ช่วงเวลาเดียวกัน

ดูเพิ่มเติม

มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft Office บนโทรศัพท์มือถือที่เราไม่ได้ตอบต่อไปนี้

ดูฉันจะให้คำติชมบน Microsoft Office ได้อย่างไร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×