ปรับเปลี่ยนเทมเพลตฐานข้อมูลงานของ Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เทมเพลตฐานข้อมูลงาน Access 2007 พร้อมสำหรับการใช้งานเมื่อคุณเปิดขึ้นเป็นครั้งแรก คุณยังสามารถกำหนดค่าฐานข้อมูลให้เหมาะสมตามความต้องการได้อีกด้วย

เทมเพลตฐานข้อมูลงาน Access 2007

กำหนดค่าฐานข้อมูลงานโดยเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตารางงาน แล้วเพิ่มเขตข้อมูลดังกล่าวลงในฟอร์ม รายการงาน, ฟอร์ม รายละเอียดงาน และรายงาน รายละเอียดงาน

เพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางงาน

  1. ปิดแท็บที่เปิดอยู่ทุกแท็บ

  2. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกตาราง งาน

  3. เลื่อนไปทางด้านขวาจนคุณเห็นคอลัมน์ชื่อ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ดับเบิลคลิกส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วพิมพ์ชื่อเขตข้อมูล

เมื่อคุณใส่ข้อมูลในคอลัมน์ครั้งแรก Access จะกำหนดชนิดข้อมูลให้คุณ

การเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

เมื่อเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางแล้ว คุณสามารถเพิ่มลงในฟอร์มหรือรายงานได้

  1. คลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

  2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  3. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากรายการเขตข้อมูลไปยังฟอร์มหรือรายงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×