ปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อแผนภูมิมีการคำอธิบายแผนภูมิ แสดง คุณสามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายแผนภูมิแต่ละรายการ ด้วยการแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกันบนเวิร์กชีต สำหรับตัวเลือกการแก้ไขเพิ่มเติม หรือ การปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิ โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลในเวิร์กชีต คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังรายการคำอธิบายแผนภูมิในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

แก้ไขรายการคำอธิบายแผนภูมิบนแผ่นงาน

แก้ไขรายการคำอธิบายแผนภูมิในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล

แก้ไขรายการคำอธิบายแผนภูมิบนแผ่นงาน

 1. บนแผ่นงาน คลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยชื่อของชุดข้อมูล ที่แสดงเป็นรายการข้อความในแผนภูมิ

 2. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด ENTER

  ชื่อใหม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในคำอธิบายแผนภูมิในแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขรายการคำอธิบายแผนภูมิในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล

 1. คลิกแผนภูมิที่แสดงรายการคำอธิบายแผนภูมิที่คุณต้องการแก้ไข

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เลือกข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ในกล่องรายการคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) เลือกรายการคำอธิบายแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. คลิก แก้ไข

  เคล็ดลับ: เมื่อต้อง การเพิ่มรายการคำอธิบายแผนภูมิใหม่ คลิกเพิ่ม หรือเมื่อต้อง การเอาคำอธิบายแผนภูมิ คลิกเอาออก

 5. ในกล่องชื่อชุด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • พิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์แผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นรายการข้อความคำอธิบายแผนภูมิ

   เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ทางขวาสุดของกล่องชื่อชุด แล้ว เลือกเซลล์บนแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นคำอธิบายแผนภูมิ เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

  • พิมพ์ชื่อรายการคำอธิบายแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์ชื่อใหม่ รายการข้อความคำอธิบายแผนภูมิจะไม่มีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในเซลล์บนเวิร์กชีต

  • เมื่อต้องการเพิ่มรายการคำอธิบายแผนภูมิใหม่ พิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์แผ่นงาน หรือพิมพ์ชื่อใหม่ จากนั้น ในกล่องค่าชุด พิมพ์การอ้างอิงไปยังชุดข้อมูลบนเวิร์กชีตที่คุณต้องการใช้สำหรับคำอธิบายแผนภูมิใหม่

   เคล็ดลับ: คุณสามารถยัง ให้คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ทางขวาสุดของกล่องค่าชุด นั้นแล้ว เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับคำอธิบายแผนภูมิใหม่ เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×