ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต้นแบบภาพนิ่งระบุการจัดรูปแบบและจัดตำแหน่งสำหรับองค์ประกอบทั่วไปเช่นเช่นชื่อเรื่องพื้นที่ที่สำรองไว้ ตัวแทนเนื้อหา และท้ายกระดาษซึ่งบนเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกัน เปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับต้นแบบสไลด์จะปรากฏอยู่บนเค้าโครงสไลด์ที่เกี่ยวข้อง เค้าโครงสไลด์กำหนดตำแหน่งและการจัดรูปแบบสำหรับข้อความและวัตถุที่ปรากฏบนสไลด์

องค์ประกอบต้นแบบสไลด์

คำบรรยายภาพ 1 ต้นแบบสไลด์

คำบรรยายภาพ 2 เค้าโครงสไลด์

คำบรรยายภาพ 3  องค์ประกอบของชื่อเรื่อง

คำบรรยายภาพ 4  องค์ประกอบของเนื้อหา

คำบรรยายภาพ 5 ท้ายกระดาษ (รวมถึงวัน และเวลา ข้อความท้ายกระดาษ และหมายเลขสไลด์)

เค้าโครงสไลด์สามารถสืบทอดการจัดรูปแบบ ตำแหน่ง และองค์ประกอบทั่วไปจากต้นแบบสไลด์ หรือคุณสามารถแก้ไขเค้าโครงสไลด์แต่ละรายการเพื่อให้พวกเขาแตกต่างจากต้นแบบภาพนิ่งหมดเลยก็ ข้อได้เปรียบของต้นแบบภาพนิ่งได้ว่า คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง การจำลองแบบในเค้าโครงภาพนิ่งหลาย แทนที่จะเปลี่ยนเค้าโครงแต่ละภาพนิ่งแต่ละรายได้เท่านั้น ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ เช่นใช้สีส้มกับตัวแทนชื่อเรื่อง ถูกจำลองแบบเค้าโครงสไลด์ที่เกี่ยวข้องใน:

เค้าโครงสไลด์จะสืบทอดการจัดรูปแบบจากต้นแบบสไลด์

คำบรรยายภาพ 1 ต้นแบบสไลด์ที่มีองค์ประกอบชื่อเรื่องที่จัดรูปแบบแล้ว

คำบรรยายภาพ 2 เค้าโครงสไลด์ที่มีการจัดรูปแบบที่สืบทอดมาจากต้นแบบสไลด์

ต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันเป็นส่วนหนึ่งของชุดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ ถ้าคุณมีหลายชุดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับภาพนิ่งที่แตกต่างกันในงานนำเสนอของคุณ คุณจะเห็นต้นแบบสไลด์สำหรับแต่ละรายการในมุมมองต้นแบบภาพนิ่ง

เคล็ดลับ:    แนะนำให้ทำการปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ของคุณก่อนที่คุณจะเพิ่มสไลด์เพื่อสร้างงานนำเสนอของคุณได้ ถ้าคุณปรับเปลี่ยนต้นแบบภาพนิ่งของคุณและเค้าโครงของภาพนิ่งหลังจากที่คุณสร้างสไลด์แต่ละ บางรายการบนสไลด์อาจไม่สอดคล้องกับการออกแบบสไลด์ต้นแบบ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ให้เลือกทำดังนี้

ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของชื่อเรื่อง

เมื่อคุณเปลี่ยนการจัดรูปแบบของชื่อเรื่ององค์ประกอบบนต้นแบบสไลด์ เปลี่ยนแปลงที่ถูกจำลองได้ไปยังทั้งพื้นที่สำรองไว้ชื่อเรื่องแนวตั้งและพื้นที่สำรองไว้ชื่อมาตรฐาน แนวนอนในเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกัน ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดและตำแหน่งขององค์ประกอบชื่อเรื่อง เปลี่ยนแปลงจะเฉพาะจำลองได้ไปยังเค้าโครงเหมือน แต่เค้าโครงที่ไม่ใช่ทั้งหมด

ตัวแทนชื่อเรื่อง "ทาง" เดียวเท่านั้นได้บนภาพนิ่งแต่ละเนื่องจากภาพนิ่งชื่อเรื่องในเค้าร่างกลายเป็นข้อความที่คุณเพิ่มลงในพื้นที่สำรองไว้ชื่อเรื่องในมุมมองปกติ

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่ต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกต้นแบบภาพนิ่ง ต้นแบบสไลด์คือ บนสไลด์ในบาน

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เปลี่ยนขนาด

  เลือกองค์ประกอบของชื่อเรื่องบนต้นแบบสไลด์ จากนั้น ลากจุดจับการปรับขนาด เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดขององค์ประกอบชื่อเรื่อง

  ย้ายองค์ประกอบไปยังตำแหน่งอื่น

  คลิกที่เส้นขอบขององค์ประกอบชื่อเรื่อง และลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความ

  เลือกข้อความในองค์ประกอบของชื่อเรื่อง แล้ว บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ เปลี่ยนตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลงในชนิดฟอนต์อื่นสำหรับองค์ประกอบบนภาพนิ่งของคุณทั้งหมด เปลี่ยนฟอนต์ของธีมแทน คลิกที่แท็บต้นแบบสไลด์ และจากนั้น ภายใต้ภายใต้ธีม คลิกฟอนต์ แล้ว เลือกฟอนต์ธีมที่แตกต่างกัน

 4. เมื่อคุณทำ การเปลี่ยนแปลงในภาพนิ่งมุมมองต้นแบบ บนแถบข้อความคลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ:    เปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะชั่วคราวเพิ่มลงในชุดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ แต่ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่าง แล้วถูกละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้งานในอนาคต บนแท็บชุดรูปแบบธีม ภายใต้คลิกบันทึกธีม

ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของเนื้อหา

คุณสามารถเปลี่ยนการจัดรูปแบบขององค์ประกอบของเนื้อความบนต้นแบบสไลด์ และเปลี่ยนแปลงถูกจำลองได้ไปยังตัวแทนเนื้อหาบนเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกัน ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดและตำแหน่งขององค์ประกอบเนื้อความบนต้นแบบสไลด์ เปลี่ยนแปลงถูกจำลองได้ไปยังพื้นที่ที่สำรองไว้เนื้อหาบนเค้าโครงเหมือน แต่เค้าโครงที่ไม่ใช่ทั้งหมด

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่ต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกต้นแบบภาพนิ่ง ต้นแบบสไลด์คือ บนสไลด์ในบาน

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เปลี่ยนขนาด

  เลือกองค์ประกอบของเนื้อความบนต้นแบบสไลด์ จากนั้น ลากจุดจับการปรับขนาด เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดขององค์ประกอบของเนื้อหา

  ย้ายองค์ประกอบไปยังตำแหน่งอื่น

  คลิกที่เส้นขอบขององค์ประกอบของเนื้อหา แล้ว ลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความ

  เลือกข้อความในองค์ประกอบของเนื้อหา แล้ว บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ เปลี่ยนตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้อง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนให้เป็นชนิดฟอนต์อื่นสำหรับองค์ประกอบบนสไลด์ของคุณทั้งหมด เปลี่ยนฟอนต์ของธีมแทน คลิกที่แท็บต้นแบบสไลด์ และจากนั้น ภายใต้ภายใต้ชุดรูปแบบ คลิกแบบอักษร แล้ว เลือกฟอนต์ของธีมที่แตกต่างกัน

  เปลี่ยนการจัดรูปแบบย่อหน้าของหัวข้อย่อย หรือ รายการลำดับเลข

  ในองค์ประกอบของเนื้อหา เลือกข้อความของระดับรายการ และบนแท็บหน้าแรก ภายใต้ย่อหน้า เลือกตัวเลือกย่อหน้าที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ:    คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือเปลี่ยนรายการหัวข้อย่อยให้เป็นรายการลำดับเลข

 4. เมื่อคุณทำ การเปลี่ยนแปลงในต้นแบบมุมมองสไลด์ บนแถบข้อความคลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ:    การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มเป็นธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว แต่ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่าง แล้วถูกละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้งานในอนาคต บนแท็บชุดรูปแบบธีม ภายใต้คลิกบันทึกธีม

ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบท้ายกระดาษ

ส่วนท้ายถูกสร้างขึ้นขององค์ประกอบที่สาม: วัน และเวลา ข้อความท้ายกระดาษ และหมายเลขสไลด์ออก คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่ง ขนาด และรูปแบบขององค์ประกอบส่วนท้าย และเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกัน

แม้ว่าจะแสดงองค์ประกอบส่วนท้ายบนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คุณต้องเปิดเหล่านั้นก่อนที่พวกเขาสามารถปรากฏบนสไลด์ของงานนำเสนอของคุณ เมื่อต้องการเปิดใช้งานหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกเมนูแทรก แล้ว คลิ กหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่ต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมองต้นแบบสไลด์ เลือกต้นแบบสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เปลี่ยนขนาด

  เลือกองค์ประกอบท้ายกระดาษบนต้นแบบสไลด์ จากนั้น ลากจุดจับการปรับขนาด เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด

  ย้ายองค์ประกอบไปยังตำแหน่งอื่น

  คลิกที่เส้นขอบขององค์ประกอบท้ายกระดาษ และลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความ

  เลือกข้อความในองค์ประกอบท้ายกระดาษ แล้ว บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ เปลี่ยนตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณทำ การเปลี่ยนแปลงในต้นแบบมุมมองสไลด์ บนแถบข้อความคลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ:    การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มเป็นธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว แต่ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่าง แล้วถูกละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบภาพนิ่ง ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้งานในอนาคต บนแท็บชุดรูปแบบธีม ภายใต้คลิกบันทึกธีม

เพิ่มองค์ประกอบกลับไปยังต้นแบบภาพนิ่ง

องค์ประกอบทั้งหมดบนต้นแบบภาพนิ่งควรถูกรวมไว้ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณลบองค์ประกอบจากต้นแบบสไลด์ คุณสามารถเสมอเพิ่มนั้นกลับไปในภายหลัง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่ต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกต้นแบบภาพนิ่ง ต้นแบบสไลด์คือ สไลด์ในบานหน้าต่างนำทางด้านบน

 3. คลิกที่แท็บต้นแบบสไลด์ และภายใต้แก้ไขต้นแบบ คลิกองค์ประกอบหลัก แล้ว เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการเพิ่ม

  แท็บต้นแบบสไลด์ กลุ่มต้นแบบสไลด์
  • ถ้าปุ่มองค์ประกอบหลัก ไม่พร้อมใช้งาน แล้วคุณอาจเลือกไม่ต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์

  • ถ้ารายการในเมนูองค์ประกอบหลัก ไม่พร้อมใช้งาน แล้วพวกเขาจะถูกเพิ่มลงในต้นแบบสไลด์แล้ว และคุณไม่สามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม

 4. เมื่อคุณทำ การเปลี่ยนแปลงในภาพนิ่งมุมมองต้นแบบ บนแถบข้อความคลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ:    เปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะชั่วคราวเพิ่มลงในชุดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ แต่ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่าง แล้วถูกละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้งานในอนาคต บนแท็บชุดรูปแบบธีม ภายใต้คลิกบันทึกธีม

ดูเพิ่มเติม

สร้างหรือเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์

เพิ่ม หรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์

เพิ่มลายน้ำหรือรูปเดียวลงในสไลด์ทุก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×