ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ต้นแบบสไลด์จะกำหนดการจัดรูปแบบและการวางตำแหน่งสำหรับองค์ประกอบทั่วไปเช่นตัวแทนชื่อเรื่องตัวแทนเนื้อหาและส่วนท้ายบนเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกัน การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับต้นแบบสไลด์จะปรากฏบนเค้าโครงสไลด์ที่เกี่ยวข้อง เค้าโครงสไลด์จะกำหนดตำแหน่งและการจัดรูปแบบสำหรับข้อความและวัตถุที่ปรากฏบนสไลด์

องค์ประกอบต้นแบบสไลด์

คำบรรยายภาพ 1 ต้นแบบสไลด์

คำบรรยายภาพ 2 เค้าโครงสไลด์

คำบรรยายภาพ 3  องค์ประกอบของชื่อเรื่อง

คำบรรยายภาพ 4  องค์ประกอบของเนื้อความ

คำบรรยายภาพ 5 ท้ายกระดาษ (รวมถึงวันที่และเวลาข้อความท้ายกระดาษและหมายเลขสไลด์)

เค้าโครงสไลด์สามารถสืบทอดการจัดรูปแบบตำแหน่งและองค์ประกอบทั่วไปจากต้นแบบสไลด์หรือคุณสามารถแก้ไขเค้าโครงสไลด์แต่ละรายการเพื่อให้แตกต่างจากต้นแบบสไลด์ทั้งหมดได้ ประโยชน์ของต้นแบบสไลด์คือคุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงหนึ่งการทำซ้ำในเค้าโครงสไลด์หลายรายการแทนที่จะเปลี่ยนแต่ละเค้าโครงหรือสไลด์แต่ละรายการ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์เช่นการนำสีเติมสีส้มไปใช้กับตัวแทนชื่อเรื่องจะถูกจำลองแบบในเค้าโครงสไลด์ที่เกี่ยวข้อง:

เค้าโครงสไลด์จะสืบทอดการจัดรูปแบบจากต้นแบบสไลด์

คำบรรยายภาพ 1 ต้นแบบสไลด์ที่มีองค์ประกอบชื่อเรื่องที่จัดรูปแบบแล้ว

คำบรรยายภาพ 2 เค้าโครงสไลด์ที่มีการจัดรูปแบบที่สืบทอดมาจากต้นแบบสไลด์

ต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกันเป็นส่วนหนึ่งของธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ ถ้าคุณนำหลาย ธีม ไปใช้กับสไลด์ต่างๆ ในงานนำเสนอของคุณ คุณจะเห็นต้นแบบสไลด์สำหรับแต่ละสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์

เคล็ดลับ:   เป็นความคิดที่ดีที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆกับต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มการเพิ่มสไลด์เพื่อสร้างงานนำเสนอของคุณ ถ้าคุณปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ของคุณหลังจากที่คุณสร้างสไลด์แต่ละรายการบนสไลด์อาจไม่สอดคล้องกับการออกแบบต้นแบบสไลด์

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ให้เลือกทำดังนี้

ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของชื่อเรื่อง

เมื่อคุณเปลี่ยนการจัดรูปแบบขององค์ประกอบของชื่อเรื่องบนต้นแบบสไลด์การเปลี่ยนแปลงจะถูกจำลองแบบไปยังพื้นที่ที่สำรองไว้ของชื่อเรื่องแนวตั้งและพื้นที่ที่สำรองไว้ตามแนวนอนในเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกัน ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดและตำแหน่งขององค์ประกอบของชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงจะถูกจำลองแบบไปยังเค้าโครงที่คล้ายกันเท่านั้นแต่ไม่ใช่เค้าโครงทั้งหมด

อนุญาตให้มีตัวแทนชื่อเรื่อง "อย่างเป็นทางการ" หนึ่งรายการเท่านั้นบนแต่ละสไลด์เนื่องจากข้อความที่คุณเพิ่มลงในตัวแทนชื่อเรื่องในมุมมองปกติจะกลายเป็นชื่อเรื่องสไลด์ในเค้าร่าง

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิกต้นแบบสไลด์ ต้นแบบสไลด์คือสไลด์บนสุดในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เปลี่ยนขนาด

  เลือกองค์ประกอบของชื่อเรื่องบนสไลด์ต้นแบบแล้วลากจุดจับการปรับขนาด เพื่อเปลี่ยนขนาดขององค์ประกอบของชื่อเรื่อง

  ย้ายองค์ประกอบไปยังตำแหน่งอื่น

  คลิกที่เส้นขอบขององค์ประกอบของชื่อเรื่องแล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความ

  เลือกข้อความในองค์ประกอบของชื่อเรื่องจากนั้นบนแท็บหน้าแรกภายใต้ฟอนต์ให้เปลี่ยนตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดฟอนต์ที่แตกต่างกันสำหรับองค์ประกอบบนสไลด์ทั้งหมดของคุณให้เปลี่ยนฟอนต์ของธีมแทน คลิกแท็บต้นแบบสไลด์จากนั้นภายใต้ภายใต้ธีมให้คลิกฟอนต์แล้วเลือกฟอนต์ของธีมอื่น

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ:   การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มลงในธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว แต่ถ้าคุณใช้ชุดรูปแบบอื่นแล้วการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์จะถูกละทิ้ง ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงสำหรับการใช้งานในอนาคตบนแท็บธีมภายใต้ธีมให้คลิกบันทึกธีม

ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของเนื้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนการจัดรูปแบบขององค์ประกอบของเนื้อหาบนต้นแบบสไลด์และการเปลี่ยนแปลงจะถูกจำลองแบบไปยังพื้นที่ที่สำรองไว้บนเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกัน ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดและตำแหน่งขององค์ประกอบของเนื้อหาบนต้นแบบสไลด์การเปลี่ยนแปลงจะถูกจำลองแบบไปยังพื้นที่ที่สำรองไว้ของเนื้อหาบนเค้าโครงที่คล้ายกันแต่ไม่ใช่เค้าโครงทั้งหมด

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิกต้นแบบสไลด์ ต้นแบบสไลด์คือสไลด์บนสุดในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เปลี่ยนขนาด

  เลือกองค์ประกอบของเนื้อความบนสไลด์ต้นแบบแล้วลากจุดจับการปรับขนาด เพื่อเปลี่ยนขนาดขององค์ประกอบของเนื้อความ

  ย้ายองค์ประกอบไปยังตำแหน่งอื่น

  คลิกที่เส้นขอบขององค์ประกอบของเนื้อความแล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความ

  เลือกข้อความในองค์ประกอบของเนื้อหาจากนั้นบนแท็บหน้าแรกภายใต้ฟอนต์ให้เปลี่ยนตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดฟอนต์ที่แตกต่างกันสำหรับองค์ประกอบบนสไลด์ทั้งหมดของคุณให้เปลี่ยนฟอนต์ของธีมแทน คลิกแท็บต้นแบบสไลด์จากนั้นภายใต้ภายใต้ธีมให้คลิกฟอนต์แล้วเลือกฟอนต์ของธีมอื่น

  เปลี่ยนการจัดรูปแบบย่อหน้าของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

  ในองค์ประกอบของเนื้อความให้เลือกข้อความของระดับรายการจากนั้นบนแท็บหน้าแรกภายใต้ย่อหน้าให้เลือกตัวเลือกย่อหน้าที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ:   คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือเปลี่ยนรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยให้เป็นรายการลำดับเลขได้

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ:   การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มลงในธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว แต่ถ้าคุณใช้ชุดรูปแบบอื่นแล้วการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์จะถูกละทิ้ง ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงสำหรับการใช้งานในอนาคตบนแท็บธีมภายใต้ธีมให้คลิกบันทึกธีม

ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบท้ายกระดาษ

ท้ายกระดาษถูกสร้างขึ้นจากสามองค์ประกอบ: วันที่และเวลาข้อความท้ายกระดาษและหมายเลขสไลด์ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งขนาดและรูปแบบขององค์ประกอบของท้ายกระดาษและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะปรากฏในเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกัน

แม้ว่าองค์ประกอบท้ายกระดาษจะแสดงอยู่บนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์คุณต้องเปิดก่อนที่จะปรากฏบนสไลด์ของงานนำเสนอของคุณ เมื่อต้องการเปิดใช้งานหัวกระดาษและท้ายกระดาษให้คลิกแทรกเมนูแล้วคลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมองต้นแบบสไลด์ให้เลือกต้นแบบสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เปลี่ยนขนาด

  เลือกองค์ประกอบท้ายกระดาษบนสไลด์ต้นแบบแล้วลากจุดจับการปรับขนาด เพื่อเปลี่ยนขนาด

  ย้ายองค์ประกอบไปยังตำแหน่งอื่น

  คลิกที่เส้นขอบขององค์ประกอบท้ายกระดาษแล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความ

  เลือกข้อความในองค์ประกอบท้ายกระดาษจากนั้นบนแท็บหน้าแรกภายใต้ฟอนต์ให้เปลี่ยนตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ:   การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มลงในธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว แต่ถ้าคุณใช้ชุดรูปแบบอื่นแล้วการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์จะถูกละทิ้ง ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงสำหรับการใช้งานในอนาคตบนแท็บธีมภายใต้ธีมให้คลิกบันทึกธีม

เพิ่มองค์ประกอบกลับไปยังต้นแบบสไลด์

องค์ประกอบทั้งหมดบนต้นแบบสไลด์ควรถูกรวมไว้ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณลบองค์ประกอบออกจากต้นแบบสไลด์คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบนั้นกลับมาในภายหลังได้ตลอดเวลา

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิกต้นแบบสไลด์ ต้นแบบสไลด์คือสไลด์บนสุดในบานหน้าต่างนำทาง

 3. คลิกแท็บต้นแบบสไลด์จากนั้นภายใต้แก้ไขต้นแบบให้คลิกองค์ประกอบต้นแบบแล้วเลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการเพิ่ม

  แท็บต้นแบบสไลด์ กลุ่มต้นแบบสไลด์
  • ถ้าปุ่มองค์ประกอบต้นแบบไม่พร้อมใช้งานคุณอาจเลือกเค้าโครงสไลด์และไม่ใช่ต้นแบบสไลด์

  • ถ้ารายการในเมนูองค์ประกอบต้นแบบไม่พร้อมใช้งานแล้วรายการเหล่านั้นจะถูกเพิ่มลงในต้นแบบสไลด์แล้วและคุณจะไม่สามารถเพิ่มได้อีก

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ:   การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มลงในธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว แต่ถ้าคุณใช้ชุดรูปแบบอื่นแล้วการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์จะถูกละทิ้ง ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงสำหรับการใช้งานในอนาคตบนแท็บธีมภายใต้ธีมให้คลิกบันทึกธีม

ดูเพิ่มเติม

นำเค้าโครงสไลด์ไปใช้หรือเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์

เพิ่มหรือลบพื้นที่ที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์

เพิ่มรูปภาพหรือลายน้ำเดียวกันในทุกสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×