ปรับเปลี่ยนตารางใน Word บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีจำนวนมากตารางที่มีการจัดรูปแบบตัวเลือกต่าง ๆ ใน Word แม้ว่าคุณกำลังทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของบางสิ่งคุณสามารถทำการจัดรูปแบบตารางของคุณใน Word for iPad กับ iPhone, Word Mobile สำหรับ Windows 10 และ Word สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต Android

บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ

คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดรูปแบบตารางของคุณโดยยึดตามลักษณะที่มีอยู่จากแกลเลอรี เทมเพลตตารางสามารถช่วยให้คุณทำให้เห็นว่าตารางจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อคุณเพิ่มข้อมูลของคุณ

 1. เปิดเอกสารของคุณ และแตะภายในตาราง

 2. บนแท็บตาราง แตะไอคอนลักษณะตาราง

 3. เลือกจากแกลเลอรีเทมเพลตตาราง

  เทมเพลตตาราง android

คุณสามารถใช้ตัวเลือกสไตล์เพื่อเพิ่มการแรเงาแถวหรือคอลัมน์

 1. เปิดเอกสารของคุณ และแตะภายในตาราง

 2. บนแท็บตาราง แตะที่ตัวเลือกสไตล์

 3. เลือกตัวเลือกจากเมนู คุณสามารถเลือกที่จะมีการแรเงาบนแถวส่วนหัว และคุณสามารถเพิ่มการแรเงาแถวทั้งแถวหรือคอลัมน์ หรือสลับแถวหรือคอลัมน์

  ตัวเลือกสไตล์ตาราง android

 1. เปิดเอกสารของคุณ แล้วแตะที่เซลล์ที่คุณต้องการเติม ด้วยสี

 2. บนแท็บตาราง แตะที่แรเงา

 3. เลือกสี

  ตัวเลือกการแรเงาตาราง android

คุณสามารถเลือกการจัดแนวข้อความชิดซ้าย ศูนย์ หรือขวา และคุณสามารถจัดแนวข้อความในส่วนบนสุด กลาง หรือด้านล่างของเซลล์

 1. เปิดเอกสารของคุณ แล้วแตะเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความ

 2. บนแท็บตาราง แตะที่ข้อความ (บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะจัดแนว )

 3. แตะตัวเลือกการจัดแนว

  จัดแนวข้อความตาราง android

 1. เปิดเอกสาร และแตะเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความ

 2. บนแท็บตาราง แตะที่ข้อความ และ แตะที่การหมุนข้อความ (บนโทรศัพท์ Android ของคุณ เพียงแค่แตะหมุนข้อความ )

 3. แตะแนวนอนหมุนข้อความทั้งหมด 90 ° หรือหมุนข้อความทั้งหมด 270 °

  การหมุนข้อความตาราง android

คุณสามารถใช้ปรับพอดีอัตโนมัติเพื่อขยาย หรือสัญญาความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีกับเนื้อหาของเซลล์โดยอัตโนมัติ

 1. เปิดเอกสาร และแตะภายในคอลัมน์ หรือแตะบล็อกเลือกในมุมซ้ายบนตารางของคุณเพื่อเลือกทั้งตารางของคุณ

 2. บนแท็บตาราง แตะไอคอนขนาดเซลล์ (บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะพอดีอัตโนมัติ )

 3. เลือกจากตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ:

  • แตะเนื้อหาพอดีอัตโนมัติ และคอลัมน์ความกว้างจะย่อ หรือขยายเพื่อความกว้างของเนื้อหาโดยอัตโนมัติ

  • แตะหน้าพอดีอัตโนมัติ และความกว้างของคอลัมน์จะขยายโดยอัตโนมัติกับความกว้างของหน้า

  • แตะความกว้างคอลัมน์คง การปิดใช้งานคุณลักษณะพอดีอัตโนมัติ

  ขนาดเซลล์ตาราง android

 1. เปิดเอกสารของคุณ และแตะภายในคอลัมน์ หรือแตะบล็อกส่วนที่เลือกในมุมบนซ้ายของตารางเพื่อเลือกทั้งตารางของคุณ

 2. บนแท็บตาราง แตะกระจาย

 3. แตะกระจายแถว หรือคอลัมน์แจกจ่าย

 1. เปิดเอกสารของคุณ แล้วแตะเซลล์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. แตะไอคอนแทรก (บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะจุดไข่ปลา แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะแทรก )

 3. บนแท็บแทรก แตะที่ตาราง

บน iPhone หรือ iPad

คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดรูปแบบตารางของคุณโดยยึดตามสไตล์ที่มีอยู่จากแกลเลอรี เทมเพลตตารางสามารถช่วยให้คุณแสดงว่าตารางจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อคุณเพิ่มข้อมูลของคุณ

 1. เปิดเอกสารของคุณ และแตะภายในตาราง

 2. บนแท็บตาราง แตะที่ลักษณะตาราง

 3. เลือกจากแกลเลอรีเทมเพลตตาราง

  แกลเลอรีเทมเพลตาราง iPad

คุณสามารถใช้ตัวเลือกสไตล์เมื่อต้องการเพิ่มการแรเงาลงในแถวหรือคอลัมน์

 1. เปิดเอกสารของคุณ และแตะภายในตาราง

 2. บนแท็บตาราง แตะที่ตัวเลือกสไตล์

 3. เลือกตัวเลือกจากเมนู คุณสามารถเลือกที่จะมีการแรเงาบนแถวส่วนหัว และคุณสามารถเพิ่มการแรเงาแถวทั้งแถวหรือคอลัมน์ หรือสลับแถวหรือคอลัมน์

  ตัวเลือกสไตล์ตาราง iPad

 1. เปิดเอกสารของคุณ แล้วแตะที่เซลล์ที่คุณต้องการเติม ด้วยสี

 2. บนแท็บตาราง แตะที่แรเงา

 3. เลือกสี

  ตัวเลือกการแรเงาตาราง iPad

คุณสามารถเลือกการจัดแนวข้อความชิดซ้าย ศูนย์ หรือขวา และคุณสามารถจัดแนวข้อความในส่วนบนสุด กลาง หรือด้านล่างของเซลล์

 1. เปิดเอกสารของคุณ แล้วแตะเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความ

 2. บนแท็บตาราง แตะที่การจัดแนว

 3. แตะตัวเลือกการจัดแนว

  เมนูจัดแนวข้อความ iPad

คุณสามารถใช้ปรับพอดีอัตโนมัติเพื่อขยาย หรือสัญญาความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีกับเนื้อหาของเซลล์โดยอัตโนมัติ

 1. เปิดเอกสารของคุณ แล้วแตะภายในคอลัมน์ หรือแตะลูกศรเพื่อเลือกทั้งตารางของคุณ

 2. บนแท็บตาราง แตะไอคอนพอดีอัตโนมัติ (บน iPhone ของคุณ แตะพอดีอัตโนมัติ )

 3. เลือกจากตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ:

  • แตะเนื้อหาพอดีอัตโนมัติ และคอลัมน์ความกว้างจะย่อ หรือขยายเพื่อความกว้างของเนื้อหาโดยอัตโนมัติ

  • แตะหน้าพอดีอัตโนมัติ และความกว้างของคอลัมน์จะขยายโดยอัตโนมัติกับความกว้างของหน้า

  • แตะความกว้างคอลัมน์คง การปิดใช้งานคุณลักษณะพอดีอัตโนมัติ

  ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ iPad

 1. เปิดเอกสารของคุณ แล้วแตะเซลล์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. แตะไอคอนแทรก (บน iPhone ของคุณ แตะไอคอนแก้ไขแตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะแทรก )

 3. บนแท็บแทรก แตะที่ตาราง

  ตาราง iPad ภายในตาราง

บนแท็บเล็ต Windows 10 หรือโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดรูปแบบตารางของคุณโดยยึดตามสไตล์ที่มีอยู่จากแกลเลอรี เทมเพลตตารางสามารถช่วยให้คุณทำให้เห็นว่าตารางจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อคุณเพิ่มข้อมูลของคุณ

 1. เปิดเอกสารของคุณ และแตะภายในตาราง

 2. บนแท็บตาราง แตะไอคอนลักษณะตาราง

 3. เลือกจากแกลเลอรีเทมเพลตตาราง

  แกลเลอรีเทมเพลตาราง Windows Mobile

คุณสามารถใช้ตัวเลือกสไตล์เพื่อเพิ่มการแรเงาแถวหรือคอลัมน์

 1. เปิดเอกสารของคุณ และแตะภายในตาราง

 2. บนแท็บตาราง แตะไอคอนตัวเลือกสไตล์

 3. เลือกตัวเลือกจากเมนู คุณสามารถเลือกที่จะมีการแรเงาบนแถวส่วนหัว และคุณสามารถเพิ่มการแรเงาแถวทั้งแถวหรือคอลัมน์ หรือสลับแถวหรือคอลัมน์

  ตัวเลือกสไตล์ตาราง Windows Mobile

 1. เปิดเอกสารของคุณ แล้วแตะที่เซลล์ที่คุณต้องการเติม ด้วยสี

 2. บนแท็บตาราง แตะที่ไอคอนการแรเงา

 3. เลือกสี

  การแรเงาตาราง Windows Mobile

คุณสามารถเลือกการจัดแนวข้อความชิดซ้าย ศูนย์ หรือขวา และคุณสามารถจัดแนวข้อความในด้านบน กลาง หรือล่างของเซลล์

 1. เปิดเอกสารของคุณ แล้วแตะเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความ

 2. บนแท็บตาราง แตะไอคอนการจัดแนว

 3. แตะตัวเลือกการจัดแนว

  จัดแนวข้อความตาราง Windows Mobile

 1. เปิดเอกสารของคุณ แล้วแตะเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความ

 2. บนแท็บตาราง แตะไอคอนการจัดแนว

 3. แตะการหมุนข้อความ

 4. แตะแนวนอนหมุนข้อความทั้งหมด 90 ° หรือหมุนข้อความทั้งหมด 270 °

  การหมุนข้อความตาราง Windows Mobile

คุณสามารถใช้ปรับพอดีอัตโนมัติเพื่อขยาย หรือสัญญาความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีกับเนื้อหาของเซลล์โดยอัตโนมัติ

 1. เปิดเอกสาร และแตะภายในคอลัมน์ หรือแตะบล็อกเลือกในมุมบนขวาของตารางเพื่อเลือกทั้งตาราง

 2. บนแท็บตาราง แตะไอคอนขนาดเซลล์ (บน Windows phone ของคุณ แตะพอดีอัตโนมัติ )

 3. เลือกจากตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ:

  • แตะเนื้อหาพอดีอัตโนมัติ และคอลัมน์ความกว้างจะย่อ หรือขยายเพื่อความกว้างของเนื้อหาโดยอัตโนมัติ

  • แตะหน้าพอดีอัตโนมัติ และความกว้างของคอลัมน์จะขยายโดยอัตโนมัติกับความกว้างของหน้า

  • แตะความกว้างคอลัมน์คง การปิดใช้งานคุณลักษณะพอดีอัตโนมัติ

  ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ Mobile Windows

 1. เปิดเอกสารของคุณ และแตะภายในคอลัมน์ หรือแตะบล็อกส่วนที่เลือกในมุมบนซ้ายของตารางเพื่อเลือกทั้งตาราง

 2. บนแท็บตาราง แตะไอคอนขนาดเซลล์ (บน Windows phone ของคุณ แตะกระจาย )

 3. แตะกระจายแถว หรือคอลัมน์แจกจ่าย

  Windows Mobile กระจายตารางคอลัมน์และแถว

 1. เปิดเอกสารของคุณ แล้วแตะเซลล์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. แตะไอคอนแทรก (บน Windows phone ของคุณ แตะจุดไข่ปลา แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะแทรก )

 3. บนแท็บแทรก แตะที่ตาราง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×