ปรับเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์บนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มคอลัมน์สไตล์จดหมายข่าวลงในเอกสารWord โดยอัตโนมัติตั้งค่าความกว้างของแต่ละคอลัมน์ให้พอดีกับหน้าของคุณ ถ้ามีการจัดรูปแบบเริ่มต้นไม่ทำงานกับเค้าโครงของคุณ เปิดกล่องโต้ตอบคอลัมน์ เพื่อทำการปรับปรุง

  1. บนแท็บเค้าโครงหน้า หรือเค้าโครง คลิกคอลัมน์ ที่ด้านล่างของรายการ เลือกคอลัมน์เพิ่มเติม

    เมนู คอลัมน์

  2. ในกล่องโต้ตอบคอลัมน์ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าภายใต้ความกว้างและระยะห่าง เพื่อเลือกความกว้างของคอลัมน์และระยะห่างระหว่างคอลัมน์

    กล่องโต้ตอบ คอลัมน์

  3. ถ้าคุณต้องการคอลัมน์ที่ความกว้างแตกต่างกัน ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก ความกว้างของคอลัมน์เท่ากัน

หมายเหตุ: 

  • แทรกตัวแบ่งคอลัมน์ เมื่อต้องการควบคุมวิธีจัดเรียงข้อความระหว่างคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น แทรกตัวแบ่งคอลัมน์เพื่อสิ้นสุดย่อหน้าในคอลัมน์หนึ่งและเริ่มย่อหน้าใหม่ที่ด้านบนของคอลัมน์ถัดไป

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นแนวตั้งระหว่างคอลัมน์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นคั่นระหว่างคอลัมน์ ในกล่องโต้ตอบ คอลัมน์ (ดังที่แสดงด้านบน)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×