ปรับรูปร่างข้อมูล Power Query

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Queryจะเรียกว่าได้รับ และแปลงExcel 2016 ข้อมูลต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองอย่าง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูต้น และแปลงใน Excel 2016

ด้วย Power Query คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ด้วยการแก้ไขขั้นตอนแบบสอบถามให้ตรงกับความต้องการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน

ทรัพยากรเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อมูล

ทรัพยากรต่อไปนี้จะช่วยให้คุ้นคุณด้วยPower Query

บทนำสู่ Microsoft Power Query สำหรับ Excel

ด้วย ตัวแก้ไขแบบสอบถาม คุณสามารถนำทาง กำหนด และทำการแปลงข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูล

วิธีการ

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ด้วย Microsoft Power Query for Excel คุณสามารถนำเข้าข้อมูลลงใน Excel จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ คุณใช้ ตัวแก้ไขแบบสอบถาม เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลโดยการแก้ไขขั้นตอนแบบสอบถาม

จัดรูปแบบหรือแปลงคิวรี

จัดรูปแบบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งด้วยการเพิ่ม เอาออก หรือแก้ไขขั้นตอนคิวรีให้ตรงกับความต้องการของระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

รีเฟรชคิวรี

รีเฟรชคิวรีเพื่อนำเข้าข้อมูลล่าสุดลงในตารางโดยไม่ต้องสร้างคิวรีอีกครั้ง

รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

กรองตาราง

กรองตารางเพื่อลดขนาดของผลลัพธ์คิวรีของคุณโดยไม่รวมแถวหรือคอลัมน์ตามขนาด ค่า หรือเงื่อนไข

เรียงลำดับตาราง

เรียงลำดับแถวของตารางในผลลัพธ์แบบสอบถามของคุณซึ่งจัดอันดับตามเกณฑ์ เช่น ตามลำดับตัวอักษร หรือตามค่าตัวเลขของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ และตามการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย

จัดกลุ่มแถวในตาราง

จัดกลุ่มค่าในแถวหลายแถวเป็นค่าเดียว ด้วยการจัดกลุ่มแถวโดยยึดตามค่าในคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์

ขยายคอลัมน์ที่มีตารางที่เกี่ยวข้อง

ขยายคอลัมน์ที่มีตารางที่สัมพันธ์กันเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถแยกค่าคอลัมน์ทั้งหมดหรือค่าของคอลัมน์ที่เลือกภายในตารางที่เกี่ยวข้องกันได้

รวมข้อมูลจากคอลัมน์

รวมข้อมูลจากคอลัมน์ใดๆ ที่มีตารางที่สัมพันธ์กัน เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินการกลุ่ม รวมถึง Sum, Count, Average, Min และ Max

แทรกคอลัมน์ที่กำหนดเองลงในตาราง

แทรกคอลัมน์ดัชนีหรือคอลัมน์ที่กำหนดเอง (คุณกำหนดสูตร) ลงในคิวรีปัจจุบันของคุณ

แก้ไขการตั้งค่าขั้นตอนคิวรี

ด้วยบานหน้าต่าง ขั้นตอน คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข จัดลำดับใหม่ หรือลบขั้นตอนแบบสอบถามเพื่อเปลี่ยนวิธีการแปลงข้อมูลของคุณ

รวมคิวรีหลายรายการ

รวมหลายแบบสอบถามโดยการผสานหรือการผนวกแบบสอบถาม การดำเนินการ จดหมายเวียน และ ผนวก จะเกิดบนแบบสอบถามใดๆ ที่มีการจัดรูปแบบตาราง โดยไม่ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลของข้อมูลนั้นๆ

ผสานคอลัมน์

ผสานค่าในคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์ในแบบสอบถาม

เอาคอลัมน์ออก

ลบคอลัมน์ที่เลือกหรือ เอาคอลัมน์อื่นๆ ออก จากคิวรี

เอาแถวที่มีข้อผิดพลาดออก

เอาแถวจากคิวรีที่มีข้อผิดพลาดของข้อมูลออก

เลื่อนระดับแถวเป็นส่วนหัวของคอลัมน์

เลื่อนระดับแถวเป็นส่วนหัวของคอลัมน์

แบ่งคอลัมน์ของข้อความ

แยกคอลัมน์ของข้อความเป็นหลายคอลัมน์ได้ด้วยสองวิธีคือ โดยใช้ตัวคั่นหรืออักขระจำนวนหนึ่ง

แทรกแบบสอบถามลงในเวิร์กชีต

แทรกข้อมูลจากคิวรีลงในเวิร์กชีต Excel ได้ เมื่อคุณแทรกข้อมูลจากคิวรี คุณสามารถเลือกที่จะโหลดคิวรีลงในตัวแบบข้อมูล Excel ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×