ปรับมาตราส่วนของเวิร์กชีต

ปรับมาตราส่วนของเวิร์กชีต

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แผ่นงานของคุณได้มากมาย f คอลัมน์คุณสามารถใช้มาตราส่วนให้พอดีตัวเลือกเพื่อลดขนาดของแผ่นงานเพื่อดีพอดีกับหน้าที่พิมพ์ได้

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกที่เค้าโครงหน้ากระดาษบนแท็บริบบิ้น

 2. ในกลุ่มปรับพอดีหน้าในกล่องความกว้างเลือกหน้า 1และในกล่องความสูงเลือกอัตโนมัติ ขณะนี้ คอลัมน์จะปรากฏในหนึ่งหน้า แต่แถวอาจขยายมากกว่าหนึ่งหน้า

  ปรับให้พอดี

  เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานของคุณบนหน้าเดียว เลือกหน้า 1ในกล่องความสูง โปรดจำไว้ อย่างไรก็ตาม ว่าสิ่งพิมพ์อาจเป็นเรื่องยากการอ่านได้เนื่องจาก Excel ย่อให้พอดีกับข้อมูล เมื่อต้องการดูจำนวนมาตราส่วนจะถูกใช้ ดูที่ตัวเลขในกล่องมาตราส่วน ถ้าเป็นตัวเลขต่ำ คุณอาจต้องทำการปรับปรุงอื่น ๆ ก่อนที่คุณพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษจากแนวตั้งเป็นแนวนอน หรือเป้าหมายขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งเกี่ยวกับสเกลเวิร์กชีตให้พอดีกับหน้าที่พิมพ์

 3. ถ้าต้องการพิมพ์เวิร์กชีตของคุณ ให้กด CTRL+P เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์แล้วคลิกตกลง

สำหรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เมื่อคุณปรับมาตราส่วนเวิร์กชีต เป็นเรื่องสำคัญจำได้ต่อไปนี้:

 • ถ้าแผ่นงานของคุณมีคอลัมน์จำนวนมาก คุณอาจต้องการสลับการวางแนวหน้ากระดาษจากแนวตั้งเป็นแนวนอน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่เค้าโครงหน้ากระดาษ >ตั้งค่าหน้ากระดาษ >การวางแนว และคลิกแนวนอน

 • ให้พิจารณาใช้งานขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้เหมาะสมกับหลายคอลัมน์ เมื่อต้องการสลับขนาดกระดาษเริ่มต้น ไปที่เค้าโครงหน้ากระดาษ >ตั้งค่าหน้ากระดาษ >ขนาด แล้ว เลือกขนาดคุณต้องการ

 • ใช้คำสั่งพิมพ์พื้นที่ (กลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษ ) เมื่อต้องการแยกคอลัมน์หรือแถวที่คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใด ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการพิมพ์คอลัมน์ A ถึง F แต่ไม่คอลัมน์ G ถึง Z การตั้งค่าพื้นที่พิมพ์การรวมเฉพาะคอลัมน์ A ถึง F.

 • คุณสามารถลดขนาด หรือขยายแผ่นงานให้หน้าที่พิมพ์ให้พอดีกับที่ดียิ่งขึ้น เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว ในการตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกปุ่มเปิดใช้หน้าต่าง แล้ว คลิกมาตราส่วน > หน้าที่แล้ว ใส่เปอร์เซ็นต์ของขนาดปกติที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการลดแผ่นงานเพื่อให้พอดีกับหน้าที่พิมพ์ดียิ่งขึ้น ใส่ค่าเปอร์เซ็นต์ที่มีค่าน้อยกว่า 100% เมื่อต้องการขยายเวิร์กชีตให้พอดีกับหน้าที่พิมพ์ ใส่เปอร์เซ็นต์มากกว่า 100%

 • มุมมองเค้าโครงหน้าไม่เข้ากันได้กับคำสั่งตรึงแนว ถ้าคุณไม่ต้องการเลิกตรึงแถวหรือคอลัมน์ไว้ในเวิร์กชีตของคุณ คุณสามารถข้ามมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ และใช้ตัวเลือกจัดพอดีกับ บนแท็บหน้า ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ แทน เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว ไปแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ และ ในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ที่ด้านล่างขวา คุณอาจ กด ALT + P, S, P บนคีย์บอร์ด

 • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานบนหน้า ในการตั้งค่าหน้ากระดาษจำนวนที่ระบุคลิกปุ่มเปิดใช้หน้าต่างขนาดเล็ก แล้ว ภายใต้มาตราส่วน ในทั้งสองกล่องให้พอดีกับ ใส่หมายเลขหน้า (ความกว้าง และสูง) ที่คุณต้องการพิมพ์ข้อมูลในเวิร์กชีต

  หมายเหตุ: 

  • Excel จะข้ามตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองเมื่อคุณใช้ตัวเลือก จัดพอดี

  • Excel จะไม่ยืดข้อมูลให้เต็มหน้า

 • เมื่อต้องการเอาตัวเลือกมาตราส่วนออก ให้ไปที่ ไฟล์ > พิมพ์ > การตั้งค่า > ไม่มีมาตราส่วน

เมื่อคุณพิมพ์แผ่นงาน Excel คุณอาจพบว่า ขนาดฟอนต์พิมพ์ ไม่สิ่งที่คุณคาดไว้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปรับมาตราส่วนสำหรับการพิมพ์แผ่นงาน ด้วยการเพิ่ม หรือลดขนาดฟอนต์

 1. ในเวิร์กชีต ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก มาตราส่วนแบบกำหนดเอง > ตัวเลือกมาตราส่วนแบบกำหนดเอง

 3. คลิกหน้า และในกล่องหน้าที่ เลือกเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการเพิ่ม หรือลดขนาดฟอนต์

 4. รีวิวการเปลี่ยนแปลงของคุณในตัวอย่างก่อนพิมพ์ และนั่นคือถ้าคุณต้องการให้ขนาดฟอนต์ที่แตกต่างกันนั่นคือทำซ้ำขั้นตอน

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณคลิกพิมพ์ ตรวจสอบการตั้งค่าขนาดกระดาษในคุณสมบัติเครื่องพิมพ์แบบ และยัง ทำให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ที่ มีกระดาษจริงในขนาดที่ ถ้าการตั้งค่าขนาดกระดาษจะแตกต่างจากขนาดหน้ากระดาษในเครื่องพิมพ์ของคุณ Excel ปรับสิ่งพิมพ์ให้พอดีกับขนาดกระดาษในเครื่องพิมพ์ และพิมพ์แผ่นงานอาจไม่ตรงกันกับตัวอย่างก่อนพิมพ์ของคุณ

ในตัวอย่างก่อนพิมพ์ ถ้าแผ่นงานปรากฏขึ้นเพื่อลดลงไปยังหน้าเดียว ตรวจสอบถ้ามีการใช้ตัวเลือกมาตราส่วนเช่นพอดีกับแผ่นงานบนหน้าเดียว การอ้างอิงไปยังส่วนที่ด้านบนเพื่อเรียนรู้วิธีการทำการปรับปรุง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งานด่วน: พิมพ์เวิร์กชีต

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×