ปรับมาตราส่วนของเวิร์กชีต

ปรับมาตราส่วนของเวิร์กชีต

ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีคอลัมน์เป็นจำนวนมาก คุณสามารถใช้ตัวเลือก ปรับพอดีหน้า เพื่อลดขนาดของเวิร์กชีตให้พอดีกับหน้าที่พิมพ์ได้ดีขึ้น

วิธีการ

 1. คลิกที่เค้าโครงหน้ากระดาษบนแท็บริบบิ้น

 2. ในกลุ่มปรับพอดีหน้าในกล่องความกว้างเลือกหน้า 1และในกล่องความสูงเลือกอัตโนมัติ ขณะนี้ คอลัมน์จะปรากฏในหนึ่งหน้า แต่แถวอาจขยายมากกว่าหนึ่งหน้า

  ปรับให้พอดี

  เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กชีตของคุณบนหน้าเพียงหนึ่งหน้า ในกล่อง ความสูง ให้เลือก 1 หน้า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณทำเช่นนี้แล้ว แต่ผลการพิมพ์ที่ได้อาจอ่านยาก เนื่องจาก Excel ย่อข้อมูลให้พอดี เมื่อต้องการดูขนาดมาตราส่วนที่ใช้ ให้ดูที่ตัวเลขในกล่อง ขนาด ถ้ามีตัวเลขต่ำ คุณอาจจำเป็นต้องปรับส่วนอื่นๆก่อนพิมพ์ ตัวอย่าง คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการวางแนวหน้าจากแนวตั้งเป็นแนวนอน หรือเปลี่ยนขนาดกระดาษให้ใหญ่ขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วนทางด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับการปรับมาตราส่วนเวิร์กชีตให้พอดีกับหน้ากระดาษที่พิมพ์

 3. ถ้าต้องการพิมพ์เวิร์กชีตของคุณ ให้กด CTRL+P เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์แล้วคลิกตกลง

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการปรับมาตราส่วนของเวิร์กชีต

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการปรับมาตราส่วนเวิร์กชีต สิ่งสำคัญคือต้องทราบบางอย่าง

 • ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีคอลัมน์เป็นจำนวนมาก คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการวางแนวหน้าจากแนวตั้งเป็นแนวนอน เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้ไปที่ เค้าโครงหน้ากระดาษ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ > การวางแนว แล้วคลิก แนวนอน

 • พิจารณาใช้กระดาษขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้สมดุลกับคอลัมน์จำนวนมากที่จะพิมพ์ออกมา เมื่อต้องการสลับขนาดกระดาษ ให้ไปที่ เค้าโครงหน้ากระดาษ > การตั้งค่าหน้ากระดาษ > ขนาด แล้วเลือกขนาดที่คุณต้องการ

 • ใช้คำสั่ง พื้นที่พิมพ์ (กลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ) เพื่อแยกคอลัมน์หรือแถวที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกไป ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการพิมพ์คอลัมน์ A ถึง F แต่ไม่ต้องการคอลัมน์ G ถึง Z ตั้งค่าพื้นที่การพิมพ์ให้รวมเฉพาะคอลัมน์ A ถึง F

 • คุณสามารถย่อหรือขยายเวิร์กชีตสำหรับหน้าที่พิมพ์ให้พอดียิ่งขึ้น เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ใน การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกที่ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ จากนั้น ภายใต้ มาตราส่วน ให้คลิก ปรับเป็น แล้วใส่เปอร์เซ็นต์ของขนาดปกติที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการลดขนาดเวิร์กชีตให้พอดีกับหน้ากระดาษที่พิมพ์ ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่า 100%. เมื่อต้องการขยายขนาดเวิร์กชีตให้พอดีกับหน้ากระดาษที่พิมพ์ ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า 100%.

 • มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษใช้กับคำสั่ง ตรึงแนว ไม่ได้ ถ้าคุณไม่ต้องการยกเลิกตรึงแถวหรือคอลัมน์ในเวิร์กชีตของคุณ คุณสามารถข้ามมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ และใช้ตัวเลือก จัดพอดีกับ บนแท็บ หน้า ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ แทนได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้ไปที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ แล้วคลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ที่ด้านล่างขวาของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ อีกวิธีหนึ่งคือ กด ALT+P, S, P.

 • เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กชีตแบบระบุจำนวนหน้า ใน การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกที่ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ จากนั้น ภายใต้ มาตราส่วน ในกล่อง จัดพอดีกับ ทั้งสองกล่อง ให้ใส่จำนวนหน้า (กว้างและสูง) ที่คุณต้องการพิมพ์ข้อมูลเวิร์กชีต

  หมายเหตุ: 

  • Excel จะข้ามตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองเมื่อคุณใช้ตัวเลือก จัดพอดี

  • Excel จะไม่ยืดข้อมูลให้เต็มหน้า

 • เมื่อต้องการเอาตัวเลือกมาตราส่วนออก ให้ไปที่ ไฟล์ > พิมพ์ > การตั้งค่า > ไม่มีมาตราส่วน

เมื่อคุณพิมพ์เวิร์กชีต Excel ถ้าขนาดฟอนต์ที่พิมพ์ออกมาไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวัง คุณสามารถปรับมาตราส่วนของเวิร์กชีตสำหรับพิมพ์ ด้วยการเพิ่มหรือลดขนาดฟอนต์

 1. ในเวิร์กชีต ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก มาตราส่วนแบบกำหนดเอง > ตัวเลือกมาตราส่วนแบบกำหนดเอง

 3. คลิก หน้า แล้วเลือกเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือลดขนาดของฟอนต์ในกล่อง ปรับเป็น

 4. ตรวจทานการเปลี่ยนแปลงของคุณใน ตัวอย่างก่อนพิมพ์ และถ้าคุณต้องการใช้ขนาดฟอนต์อื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะคลิก พิมพ์ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าขนาดกระดาษในคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์มีกระดาษขนาดนั้น ถ้าการตั้งค่าหน้ากระดาษต่างจากขนาดกระดาษในเครื่องพิมพ์ขอองคุณ Excel จะปรับสิ่งพิมพ์ให้พอดีกับขาดกระดาษในเครื่องพิมพ์ และงานที่พิมพ์อาจไม่ตรงกับตัวอย่างก่อนพิมพ์ของคุณ

  ใน ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ถ้าเวิร์กชีตดูแน่นเกินไปสำหรับกระดาษหน้าเดียว ให้ตรวจสอบว่ามีการนำตัวเลือกมาตราส่วนอย่าง ทำให้แผ่นงานพอดีกับหนึ่งหน้า ไปใช้อยู่หรือไม่ โปรดดูข้อมูลที่ส่วนก่อนหน้านี้

ดูเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งานด่วน: พิมพ์เวิร์กชีต

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×