ปรับความสว่างใน Picture Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการทำงานด้วย

 2. บน แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ ให้คลิก แก้ไขรูปภาพ

 3. ใน บานหน้าต่างงานแก้ไขรูปภาพ ภายใต้ แก้ไขโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้คลิก ความสว่างและความคมชัด

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการแก้ไขระดับความสว่างของรูปภาพโดยอัตโนมัติ ใต้ แก้ไขระดับความสว่างโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ระดับความสว่างอัตโนมัติ

  2. เมื่อต้องการปรับความสว่างด้วยตนเอง ให้เลื่อนแถบปรับ ความสว่าง หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบปรับนั้น

  3. เมื่อต้องการปรับความคมชัดด้วยตนเอง ให้เลื่อนแถบปรับ ความคมชัด หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบปรับนั้น

  4. เมื่อต้องการปรับโทนสีกลางด้วยตนเอง ให้เลื่อนแถบปรับ โทนสีกลาง หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบปรับนั้น

  5. เมื่อต้องการปรับการเน้นด้วยตนเอง ให้คลิก เพิ่ม ถัดจาก การตั้งค่าขั้นสูง จากนั้นเลื่อนแถบปรับ เน้น หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบปรับนั้น

  6. เมื่อต้องการปรับเงาด้วยตนเอง ให้คลิก เพิ่ม ถัดจาก การตั้งค่าขั้นสูง จากนั้นเลื่อนแถบปรับ เงา หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบปรับนั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถเลิกทำการแก้ไขด้วยการคลิกคำสั่ง เลิกทำ ของการแก้ไขนั้นบนเมนู แก้ไข ได้ การแก้ไขรูปภาพจะไม่ถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะสั่งบันทึกการแก้ไขนั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×