ปรับขนาด ปรับตำแหน่ง หรือลบพื้นที่ที่สำรองไว้

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

พื้นที่ที่สำรองไว้เป็นกล่องที่ มีเส้นขอบที่เก็บเนื้อหาแทนบนเค้าโครงสไลด์ เค้าโครงสไลด์ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ของพื้นที่ที่สำรองไว้ (ตัวอย่างเช่น สำหรับข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ) คุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่สำรองไว้ได้ ด้วยการปรับขนาด หรือการวางตำแหน่งใหม่บนเค้าโครงสไลด์ คุณยังสามารถลบพื้นที่สำรองไว้

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อเค้าโครงสไลด์ ดูที่เพิ่มหรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณนำเค้าโครงสไลด์ไปใช้กับสไลด์หนึ่งหรือหลายสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ จากนั้นเปลี่ยนแปลงเค้าโครงด้วยการปรับขนาด เปลี่ยนตำแหน่งใหม่ หรือลบพื้นที่ที่สำรองไว้ คุณจะต้องนำเค้าโครงนั้นไปใช้กับสไลด์นั้นอีกครั้งเพื่อให้สไลด์แสดงการเปลี่ยนแปลงที่มีในเค้าโครงนั้น

ปรับขนาดหรือปรับตำแหน่งของพื้นที่ที่สำรองไว้

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. บนเค้าโครงของสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิกพื้นที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับขนาด ชี้ไปที่จับสำหรับปรับขนาดของหนึ่ง และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว ลูกศรสองหัว ลากจุดจับ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งนั้น ชี้ไปที่หนึ่งของเส้นขอบ และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสี่หัว ตัวชี้สีขาวที่มีลูกศรสี่หัว ลากพื้นที่ที่สำรองไว้ไปยังตำแหน่งใหม่

 3. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เค้าโครง จากนั้นคลิกเค้าโครงที่มีพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณเพิ่งเปลี่ยน

  สิ่งสำคัญ: สำหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่สำรองไว้เป็นขั้นสุดท้าย คุณต้องนำเค้าโครงสไลด์ลงในสไลด์ที่ตามเค้าโครงสไลด์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่ 4 นำไปใช้เค้าโครงสไลด์ที่คุณเปลี่ยนแปลงลงในสไลด์ของคุณ

การลบพื้นที่ที่สำรองไว้

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. บนเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิกเส้นขอบของพื้นที่สำรองไว้ที่คุณต้องการลบ แล้วกด ลบ

 3. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เค้าโครง แล้วคลิกเค้าโครงที่ไม่มีพื้นที่ที่สำรองไว้ที่ถูกลบไปแล้ว

  สิ่งสำคัญ: การลบพื้นที่ที่สำรองไว้เป็นขั้นสุดท้าย คุณต้องนำเค้าโครงสไลด์ลงในสไลด์ที่ตามเค้าโครงสไลด์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่ 4 นำไปใช้เค้าโครงสไลด์ที่คุณลบพื้นที่ที่สำรองไว้

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้กับภาพนิ่งเค้าโครงเพื่อใส่ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×