ปรับขนาดไทม์ไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้างไทม์ไลน์โดยใช้ SmartArt แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนขนาดให้พอดีกับสไลด์ของคุณได้

ปรับขนาดไทม์ไลน์

  1. เลือกไทม์ไลน์

  2. วางนิ้วของคุณหรือเมาส์บนจุดจับปรับขนาดที่มุมด้านหนึ่งจนกว่าคุณจะเห็นลูกศรแบบสองหัว จากนั้นลากเพื่อปรับขนาดไทม์ไลน์

    เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะของไทม์ไลน์ ให้ดู เปลี่ยนสี สไตล์ และเค้าโครงของไทม์ไลน์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×