ปรับขนาดหน้ากระดาษหรือกระดาษใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Confusing เงื่อนไขหน้าและกระดาษคือทั่วไปมาก เพียงแค่วาง หน้าคือ เนื้อหาของสิ่งพิมพ์ของคุณ และกระดาษคือ แผ่นกระดาษที่พิมพ์หน้า

การเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ

  1. เลือกแท็บ การออกแบบหน้า

  2. ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เลือก ขนาด แล้วเลือกไอคอนที่แทนขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คลิก Letter 8.5 x 11

    เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นขนาดคุณต้อง คลิกเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ขนาดหน้ากระดาษ หรือคลิกสร้างขนาดหน้ากระดาษใหม่ เพื่อสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองใหม่ ดูหัวข้อวิธีใช้เกี่ยวกับกล่องโต้ตอบขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษตั้งค่าขนาดของสิ่งพิมพ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้นี้เพื่อเลือกขนาดของสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์เพื่อพิมพ์โปสเตอร์ที่วัด 22 นิ้ว ด้วยนิ้ว 34 เมื่อพิมพ์นั่นคือโดยไม่คำนึงว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถจัดการกระดาษแผ่นเดียวขนาดใหญ่ของแผ่นกระดาษหรือถ้าคุณจะพิมพ์โปสเตอร์เป็นตัวเลขของแผ่นงานที่ซ้อนกันของแผ่นกระดาษ (หรือเรียกว่าการเรียงต่อกัน) ได้ คุณสามารถสร้างสิ่งพิมพ์เป็นขนาดใหญ่เป็นนิ้ว 240 ด้วยนิ้ว 240

การเปลี่ยนขนาดกระดาษ

เครื่องพิมพ์ที่คุณใช้กำหนดขนาดกระดาษที่คุณสามารถพิมพ์บน การตรวจสอบหลากหลายขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์ ดูที่คู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือดูขนาดกระดาษที่อยู่ในปัจจุบันได้ตั้งค่าสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณในส่วนการตั้งค่า ของแท็บพิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณบนแผ่นกระดาษที่ตรงกับขนาดหน้ากระดาษ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดหน้ากระดาษและแผ่นกระดาษมีขนาดเดียวกัน ถ้าคุณต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณบนกระดาษที่มีขนาดต่างกัน ตัวอย่างเช่น การสร้างการตัดตกหรือพิมพ์หลายหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว ให้เปลี่ยนเฉพาะขนาดกระดาษ

  1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

  2. ในส่วน การตั้งค่า ให้คลิกขนาดกระดาษแบบดรอปดาวน์ แล้วเลือกขนาดจาก ขนาดกระดาษที่ใช้งานได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×