ปรับขนาดรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณได้อย่างง่ายดายสามารถปรับขนาดรูปร่างในรูปวาด Visio ของคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีการ

 1. เลือกรูปร่าง

 2. ปรับขนาดรูปร่างดังนี้:

  • การปรับขนาดรูป 2 มิติ (2-D) ร่าง เช่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลากจุดจับเลือก (รูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หรือวงกลม โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Visio ที่คุณกำลังใช้งาน) จนกระทั่งรูปร่างมีขนาดคุณต้อง เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างตามสัดส่วน ลากจุดจับมุม

   เคล็ดลับ: แต่ละรูปร่างแบบสองมิติมีจุดจับเลือก 8 ถ้าคุณไม่เห็น 8 ทั้งหมดของพวกเขา ซูมจนกว่าจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถปรับขนาดรูปร่างได้แม่นยำมากขึ้น (กด CTRL + SHIFT และคลิกเพื่อขยาย กด CTRL + SHIFT และคลิกขวาเพื่อขยายออก)

  • เมื่อต้องการปรับขนาด 1 เชิงมิติ (1-D) รูปร่าง เช่นเส้น ลากจุดสิ้นสุดระยะเวลาคุณต้องการ

  • การปรับขนาดรูปร่าง โดยพิมพ์ค่า บนแท็บมุมมอง คลิกบานหน้าต่างงาน >ขนาดและตำแหน่ง จากนั้น ในหน้าต่างขนาดและตำแหน่ง พิมพ์ค่าใหม่ในกล่องความกว้างHeight หรือมีความยาว

  • เมื่อต้องการทำให้รูปร่างหลายรูปมีขนาดเดียวกัน เลือกรูปร่าง คลิกบานหน้าต่างงาน >ขนาดและตำแหน่ง จากนั้นพิมพ์ค่าใหม่ในกล่องความกว้างHeight หรือมีความยาว

ปรับขนาดรูปร่างโดยยึดตามข้อความ

Visio มีรูปร่างหลายรูปที่ถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติโดยยึดตามข้อความของพวกเขา เมื่อต้องการใช้รูปร่างเหล่านี้ บนแท็บแทรก คลิกคำบรรยาย ทางแล้ว เลือกจากคำบรรยายภาพรูปร่างที่แสดง

ปรับขนาดรูปร่างถูกล็อก

รูปร่างและชั้นบางรายการอาจถูกล็อกเพื่อให้พวกเขาไม่ได้รับการปรับขนาด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถยกเลิกล็อกเหล่านั้น

 • เมื่อต้องการปลดล็อกรูปร่าง เลือกรูปร่าง และบนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มการออกแบบร่าง คลิกป้องกัน และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสมแล้ว

  หมายเหตุ: แท็บนักพัฒนา ไม่ปรากฏตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเพิ่มแท็บนักพัฒนา ใน ribbon คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >กำหนด Ribbon เอง ในบานหน้าต่างด้านขวา เลือกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา แล้ว คลิ กตกลง

 • เมื่อต้องการปลดล็อกเลเยอร์ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิชั้น >คุณสมบัติชั้น แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายกล่องในคอลัมน์Lock โดยคลิกที่เซลล์ในแถวสำหรับชั้นที่คุณต้องการปลดล็อก

 • ไม่สามารถปรับขนาดรูปร่าง เช่นรูปร่างในแม่แบบฐานข้อมูลแบบจำลองไดอะแกรม ได้ด้วยตนเอง แม้ว่ารูปร่างจะไม่ได้ถูกล็อกให้ คุณจำเป็นต้องใช้รูปร่างที่แตกต่างกันถ้าคุณต้องการที่คุณสามารถปรับขนาดด้วยตนเอง

 1. เลือกรูปร่าง

 2. ปรับขนาดรูปร่างดังนี้:

  • เพื่อปรับขนาดรูป 2 มิติ (2-D) ร่าง เช่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลากจุดจับตัวเลือก รูปจุดจับส่วนที่เลือก จนกระทั่งรูปร่างมีขนาดคุณต้องการ เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างตามสัดส่วน ลากจุดจับมุม

   เคล็ดลับ: แต่ละรูปร่างแบบสองมิติมีจับตัวเลือก 8 ถ้าคุณไม่เห็น 8 ทั้งหมดของพวกเขา ขยายจนกว่าจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถปรับขนาดรูปร่างได้แม่นยำมากขึ้น (กด CTRL + SHIFT และคลิกเพื่อขยาย กด CTRL + SHIFT และคลิกขวาเพื่อขยายออก)

  • เพื่อปรับขนาดรูปเชิงมิติ 1 (1-D) ร่าง เช่นเส้น ลากแอ รูปจุดสิ้นสุด ซึ่งเป็นเครื่องหมายบวกในสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียว ปลายทาง รูปจุดเริ่มต้น - สี่เหลี่ยมสีเขียวที่มี X อยู่ภายใน ตามระยะเวลาที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง โดยพิมพ์ค่า บนเมนูมุมมอง คลิกขนาดและตำแหน่งหน้าต่าง และในหน้าต่างขนาดและตำแหน่ง พิมพ์ค่าใหม่ในกล่องความกว้างHeight หรือมีความยาว

  • เมื่อต้องการทำให้รูปร่างหลายรูปมีขนาดเดียวกัน เลือกรูปร่าง และ ในหน้าต่างขนาดและตำแหน่ง พิมพ์ค่าใหม่ในกล่องความกว้างHeight หรือมีความยาว

ปรับขนาดรูปร่างโดยยึดตามข้อความ

Visio มีรูปร่างหลายรูปที่ถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติโดยยึดตามข้อความของพวกเขา เมื่อต้องการใช้รูปร่างเหล่านี้ บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่รูปร่าง ชี้ไปที่Visio Extras คลิ กคำบรรยายภาพ

ปรับขนาดรูปร่างถูกล็อก

รูปร่างและชั้นบางรายการอาจถูกล็อกเพื่อให้พวกเขาไม่ได้รับการปรับขนาด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถยกเลิกล็อกเหล่านั้น

 • เมื่อต้องการปลดล็อกรูปร่าง เลือกรูปร่าง และบนเมนูจัดรูปแบบ คลิกป้องกัน และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสมแล้ว

 • เมื่อต้องการปลดล็อกเลเยอร์ บนเมนูมุมมอง คลิกคุณสมบัติชั้น แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ล็อก โดยคลิกที่เซลล์ในแถวสำหรับชั้นที่คุณต้องการปลดล็อก

 • ไม่สามารถปรับขนาดรูปร่าง เช่นรูปร่างในแม่แบบฐานข้อมูลแบบจำลองไดอะแกรม ได้ด้วยตนเอง แม้ว่ารูปร่างจะไม่ได้ถูกล็อกให้ คุณจำเป็นต้องใช้รูปร่างที่แตกต่างกันถ้าคุณต้องการที่คุณสามารถปรับขนาดด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×