ปรับขนาดตารางใน Word และ PowerPoint 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถปรับขนาดตารางทั้งหมด เพื่อปรับปรุงการอ่าน หรือเมื่อต้อง การปรับปรุงผล visual ของเอกสารของคุณ คุณยังสามารถปรับขนาดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าแถว คอลัมน์ หรือแต่ละเซลล์ในตาราง

 1. เมื่อต้องการปรับขนาดตาราง ให้เลือกตาราง

  แท็บตามบริบท การออกแบบตาราง และ เค้าโครง จะแสดงใน Ribbon

 2. ในแท็บ เค้าโครง คุณสามารถกำหนดความสูงและความกว้างเฉพาะด้วยตนเองได้

  เมื่อต้องการปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์เฉพาะ ให้คลิกบนเซลล์ จากนั้นปรับแถว/คอลัมน์

  แท็บ ออกแบบ ของ ตาราง ใน Office for Mac

  เมื่อต้องการทำแถวหลายแถว หรือคอลัมน์หลายคอลัมน์มีขนาดเท่ากัน ให้เลือกคอลัมน์หรือแถว แล้วคลิก กระจายแถว หรือ กระจายคอลัมน์

  แถวตารางและความสูงและความกว้างคอลัมน์ใน PowerPoint for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือลบแถว หรือคอลัมน์ในตาราง

เพิ่มเส้นขอบลงในตาราง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×