ปรับการเยื้องและระยะห่าง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนการเยื้องนั่นคือระยะห่างของย่อหน้าจากขอบด้านขวาหรือซ้าย — และระยะห่างในเอกสารของคุณได้ จากภายในระยะขอบ คุณสามารถเพิ่ม หรือลดการเยื้องของย่อหน้าเดียวหรือกลุ่มของย่อหน้า

คุณต้องการทำอะไร

เมื่อคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงที่แม่นยำกับการเยื้องและระยะห่างของคุณ หรือคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างทั้งหมดในครั้งเดียว ให้เปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 1. เลือกหนึ่งย่อหน้าหรือกลุ่มของย่อหน้าที่คุณต้องการปรับ

 2. คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ หรือ เค้าโครง

  ลูกศรสำหรับเปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ถูกเน้นบนแท็บ เค้าโครง

 3. ถ้าจำเป็น ให้เลือกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 4. เลือกการตั้งค่าของคุณ แล้วเลือก ตกลง

เคล็ดลับ: การเลือก แท็บ ในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดกล่องโต้ตอบ แท็บ ที่คุณสามารถตั้งค่าแท็บได้อย่างแม่นยำ

มีตัวเลือกทั่วไป การเยื้อง และระยะห่างพร้อมใช้งานในตัวเลือกกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ คุณจะเห็น แสดงตัวอย่าง ว่าตัวเลือกจะมีลักษณะอย่างไรก่อนที่คุณจะใช้ตัวเลือกดังกล่าว

ทั่วไป

การจัดแนว

เลือก ซ้าย เพื่อจัดแนวข้อความให้ชิดซ้ายโดยที่ขอบขวาไม่ตรงกัน (หรือใช้แป้นพิมพ์ลัด คือ Ctrl+L)

เลือก กึ่งกลาง เพื่อจัดข้อความไว้กึ่งกลางโดยที่ขอบซ้ายและขวาไม่ตรงกัน (Ctrl+E)

เลือก ขวา เพื่อจัดแนวข้อความให้ชิดขวาโดยที่ขอบซ้ายไม่ตรงกัน (Ctrl+R)

เลือก เต็มแนว เพื่อจัดแนวข้อความทั้งซ้ายและขวาโดยเพิ่มช่องว่างระหว่างคำ (Ctrl+J)

ระดับเค้าร่าง

ระดับที่ย่อหน้าจะปรากฏในมุมมอง เค้าร่าง ให้ดูที่ สร้างเค้าร่างเอกสารในมุมมองเค้าร่าง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เลือก ยุบตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการให้เอกสารเปิดโดยมีหัวเรื่องถูกยุบตามค่าเริ่มต้น ให้ดูที่ ยุบหรือขยายส่วนของเอกสาร เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

การเยื้อง

ซ้าย

เยื้องย่อหน้าไปทางซ้ายตามระยะที่คุณเลือก

ขวา

เยื้องย่อหน้าไปทางขวาตามระยะที่คุณเลือก

พิเศษ

เลือก บรรทัดแรก > โดย เพื่อเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า เมื่อต้องการสร้างการเยื้องบรรทัดแรกโดยใช้ไม้บรรทัด ให้ดูที่ สร้างการเยื้องบรรทัดแรก

เลือก ลอย > โดย เพื่อสร้างกั้นหน้าลอย เมื่อต้องการสร้างกั้นหน้าลอยโดยใช้ไม้บรรทัด ให้ดูที่ สร้างกั้นหน้าลอย

เยื้องเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ

เมื่อคุณเลือกสิ่งนี้ ซ้าย และ ขวา จะกลายเป็น ภายใน และ ภายนอก ซึ่งมีไว้สำหรับการพิมพ์สไตล์หนังสือ

ระยะห่าง

ก่อน

ปรับจำนวนของระยะห่างก่อนย่อหน้า

หลัง

ปรับจำนวนของระยะห่างหลังย่อหน้า

ระยะห่าง บรรทัด

เลือกเดียว กับระยะห่าง 1 ข้อความ เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วเดียว space เอกสารของคุณทั้งหมด ดูระยะห่างหนึ่งช่องบรรทัดในเอกสาร

เลือก 1.5 บรรทัด เพื่อเว้นระยะห่างหนึ่งเท่าครึ่งของระยะห่างหนึ่งช่อง

เลือก สองช่อง เพื่อเว้นระยะห่างข้อความสองช่อง เมื่อต้องการเว้นระยะห่างสองช่องทั้งเอกสารอย่างรวดเร็ว ให้ดูที่ เว้นระยะห่างบรรทัดสองช่องในเอกสาร

เลือก อย่างน้อย > ที่ เพื่อตั้งค่าจำนวนของระยะห่างที่น้อยที่สุดซึ่งพอดีกับฟอนต์หรือกราฟิกที่ใหญ่ที่สุดบนบรรทัด

เลือกตรง > ระยะห่าง แสดงในหน่วยพอยต์บรรทัดที่ การตั้งค่าถาวร ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความอยู่ใน 10 พอยต์ฟอนต์ คุณสามารถระบุจุด 12 เป็นระยะห่างบรรทัด

เลือก หลายบรรทัด > ที่ เพื่อตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็นจำนวนเท่าแสดงด้วยตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 1 ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 1.15 จะเพิ่มระยะห่างอีก 15 เปอร์เซ็นต์ และการตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 3 จะเพิ่มระยะห่างอีก 300 เปอร์เซ็นต์ (ระยะห่างสามเท่า)

ไม่เพิ่ม

เลือก ไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้า เมื่อคุณไม่ต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่าที่คุณเลือกให้เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

 1. คลิกด้านหน้าของบรรทัดที่คุณต้องการเยื้อง

 2. ใน Word 2007

  • บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

   ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ใน Outlook 2007

  • บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า รูปปุ่ม แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. ในรายการ พิเศษ ภายใต้ การเยื้อง ให้คลิก บรรทัดแรก จากนั้น ในกล่อง โดย ให้ตั้งจำนวนช่องว่างที่คุณต้องการให้เยื้องบรรทัดแรก

  หมายเหตุ: บรรทัดแรกของย่อหน้าและย่อหน้าที่ตามมาทั้งหมดที่คุณพิมพ์จะถูกเยื้อง ย่อหน้าใดก็ตามที่อยู่ก่อนย่อหน้าที่เลือก อย่างไรก็ตาม จะต้องทำการเยื้องด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการเดียวกัน

คุณสามารถสร้างการกั้นหน้าลอย ซึ่งบรรทัดแรกของย่อหน้าจะไม่เยื้อง แต่จะเยื้องบรรทัดที่ตามมา

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้องทั้งหมดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า หรือที่เรียกว่าการกั้นหน้าลอย

 2. บนไม้บรรทัดแนวนอน ให้ลากตัวทำเครื่องหมาย การกั้นหน้าลอย ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นการเยื้อง

  TBD

  ถ้าคุณไม่เห็นไม้บรรทัดแนวนอนที่ทำงานตามแนวด้านบนของเอกสาร ให้คลิกปุ่ม ดูไม้บรรทัด ทางด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้ง

สำหรับความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นในการตั้งค่าการกั้นหน้าลอย คุณสามารถเลือกตัวเลือกบนแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

ใช้การวัดที่แม่นยำเพื่อตั้งค่าการกั้นหน้าลอย

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 2. ในรายการ พิเศษ ภายใต้ การเยื้อง ให้คลิก ลอย จากนั้น ในกล่อง โดย ให้ตั้งจำนวนช่องว่างที่คุณต้องการสำหรับการกั้นหน้าลอย

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกปุ่ม เพิ่มการเยื้อง เพื่อเพิ่มการเยื้องของย่อหน้า

  • คลิกปุ่ม ลดการเยื้อง เพื่อลดการเยื้องของย่อหน้า

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ภายใต้ ตั้งค่าการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าการเยื้องด้านซ้ายและการเยื้องแรกด้วย Tab และ Backspace

  • เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า ให้คลิกด้านหน้าของบรรทัด

  • เมื่อต้องการเยื้องทั้งย่อหน้า ให้คลิกด้านหน้าของบรรทัดใดก็ได้ที่ไม่ใช่บรรทัดแรก

 5. กดแป้น Tab

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำการเยื้องออก ให้กด Backspace ก่อนที่คุณจะย้ายจุดการแทรก คุณยังสามารถคลิก เลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน ได้

คุณยังสามารถสร้างการเยื้องออกที่ดึงย่อหน้าออกไปทางระยะขอบซ้าย

 1. เลือกข้อความหรือย่อหน้าที่คุณต้องการขยายไปยังระยะขอบด้านซ้าย

 2. ใน Word 2007

  • บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรลงในกล่อง เยื้องทางซ้าย

  • ดำเนินการต่อโดยคลิกลูกศรลงจนกว่าข้อความที่เลือกจะอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการในระยะขอบด้านซ้าย

  ใน Outlook 2007

  • บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ลดการเยื้อง

  • ดำเนินการต่อโดยคลิก ลดการเยื้อง จนกว่าข้อความที่เลือกจะอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการในระยะขอบด้านซ้าย

ดูเพิ่มเติม

จัดแนวข้อความชิดซ้ายหรือขวา จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง หรือจัดชิดขอบบนหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×