ปรับการเยื้องและระยะห่างใน Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณต้องการทำการปรับปรุงแม่นยำการเยื้อง และระยะห่างของย่อหน้าใน Word เอกสาร ใช้การตั้งค่าบนแท็บการเยื้องและระยะห่าง ในกล่องโต้ตอบย่อหน้า

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการปรับ

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกแผนภูมิเส้นและระยะห่างย่อหน้า แล้ว คลิ กตัวเลือกระยะห่างบรรทัด ที่ด้านล่างของเมนู

  ระยะห่างบรรทัด ถูกเน้นไว้บนแท็บ หน้าแรก

  กล่องโต้ตอบย่อหน้า เปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

 3. บนแท็บการเยื้องและระยะห่าง ตัวเลือกที่คุณต้องเลือก คลิ กตกลง

  ตัวเลือกกล่องโต้ตอบย่อหน้า นมีการอธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้

ตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้ในกล่องโต้ตอบย่อหน้า ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบPre "มุมมอง กล่องแสดงตัวเลือกลักษณะก่อนที่คุณนำไปใช้

ทั่วไป

การจัดแนว

เลือกซ้าย เพื่อจัดแนวข้อความไปทางซ้าย โดยขอบขวาไม่ตรงกัน (หรือใช้แป้นพิมพ์ลัด คำสั่ง + L)

เลือกกึ่งกลาง เป็นศูนย์ข้อความ โดยไม่ตรงกันซ้าย และขวาขอบ ( คำสั่ง + E)

เลือกขวา เพื่อจัดแนวข้อความไปทางขวา โดยไม่ตรงกันขอบซ้าย ( คำสั่ง + R)

เลือกJustified เพื่อจัดแนวข้อความทั้งซ้าย และ ขวา เพิ่มช่องว่างระหว่างคำ ( คำสั่ง + J)

ระดับเค้าร่าง

เลือกระดับที่ย่อหน้าปรากฏในมุมมองเค้าร่าง

การเยื้อง

ซ้าย

ย้ายไปด้านซ้ายของย่อหน้าตามจำนวนที่คุณเลือก

ขวา

ย้ายไปด้านขวาของย่อหน้าตามจำนวนที่คุณเลือก

พิเศษ

เลือกเส้นแรก เพื่อเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า จากนั้น ให้กำหนดขนาดของการเยื้องในด้วย

เลือกลอย เพื่อสร้างกั้นหน้าลอย จากนั้น ให้กำหนดขนาดของการเยื้องในด้วย

ปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเลือกปรับการเยื้องขวาเมื่อมีกำหนดเส้นตารางในเอกสารอัตโนมัติ เยื้องขวาจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติสำหรับย่อหน้าเมื่อมีกำหนดเส้นตารางของเอกสาร

ระยะห่าง

ก่อน

ปรับจำนวนของระยะห่างก่อนย่อหน้า

หลัง

ปรับจำนวนของระยะห่างหลังย่อหน้า

ระยะห่าง บรรทัด

เลือกเดียว กับระยะห่าง 1 ข้อความ

เลือก1.5 บรรทัด เพื่อพื้นที่ข้อความแบบ และแบบหนึ่งครึ่งเวลาของระยะห่าง

เลือกคู่ กับระยะห่างสองบรรทัดข้อความ

เลือกอย่างน้อย >ที่ การตั้งค่าระยะห่างจำนวนน้อยที่สุดที่จำเป็นให้พอดีกับฟอนต์หรือกราฟิกที่มากที่สุดบนบรรทัดนั้น

เลือกตรง > ระยะห่าง แสดงในหน่วยพอยต์บรรทัดที่ การตั้งค่าถาวร ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความอยู่ใน 10 พอยต์ฟอนต์ คุณสามารถระบุจุด 12 เป็นระยะห่างบรรทัด

เลือกหลาย >ที่ การตั้งค่าระยะห่างเป็นพหุคูณที่แสดงในตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 1 บรรทัด ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น 1.15 จะเพิ่มช่องว่าง 15 เปอร์เซ็นต์ และการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น 3 เพิ่มช่องว่าง 300 เปอร์เซ็นต์ (กลมสามระยะห่าง)

ไม่เพิ่ม

เลือกไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้ามีลักษณะเดียวกัน เมื่อคุณต้องการแยกย่อหน้า บางอย่างเช่นการตั้งค่าย่อหน้าในรายการหัวข้อย่อย จากระยะห่าง โดยก่อน และหลัง

จัดชิด

เลือกจัดชิดเส้นตารางเมื่อมีกำหนดเส้นตารางในเอกสาร เพื่อจัดแนวข้อความที่ มีเส้นตารางในเอกสารได้ง่ายยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: คลิกปุ่มแท็บ การตั้งค่าแท็บอย่างแม่นยำ

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. บนเมนู รูปแบบ คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. ภายใต้ การเยื้อง ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

เมื่อต้องการแทรก

ตัวอย่าง

ให้ทำดังนี้

การเยื้องบรรทัดแรก

การเยื้องบรรทัดแรก

บน เมนูป็อปอัพพิเศษ คลิก บรรทัดแรก

การกั้นหน้าลอย

การกั้นหน้าลอย

บน เมนูป็อปอัพพิเศษ คลิก กั้นหน้าลอย

การเยื้องออก

การเยื้องออก

ในกล่อง ซ้าย หรือ ขวาใส่จำนวนลบ จากนั้นบน เมนูป็อปอัพพิเศษคลิก กั้นหน้าลอย

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเยื้องทั้งย่อหน้าอย่างรวดเร็ว คลิกในย่อหน้า จากนั้นบน แท็บหน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้าคลิก เพิ่มการเยื้อง  ปุ่ม เพิ่มการเยื้อง

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×