ปรับการเยื้องย่อหน้าข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถปรับระยะห่างของบรรทัดแรกของย่อหน้าเพื่อสร้างการเยื้องยนแปลง หรือลบ หรือเยื้องย่อหน้าทั้งหมด ขึ้นอยู่กับที่มีคุณต้องการทำ คุณจะใช้ไม้บรรทัดบนแท็บมุมมอง ของ ribbon หรือตัวเลือกในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการปรับการเยื้องสำหรับหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ดูปรับการเยื้องในรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

  1. ถ้าไม่มีไม้บรรทัดที่ด้านบนของงานนำเสนอ ให้เลือกกล่อง ไม้บรรทัด บนแท็บ มุมมอง

  2. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  3. เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรก บนไม้บรรทัดแนวนอนบน ลากตัวทำเครื่องหมายการเยื้องบรรทัดแรก เครื่องหมายการเยื้องบรรทัดแรก ที่คุณต้องการให้ข้อความที่จะเริ่มต้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดการเยื้องซ้ายของทั้งย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกเพิ่มระดับรายการ หรือลดระดับรายการ

    การปรับระดับรายการ
  5. เมื่อต้องการสร้างกั้นหน้าลอย ที่สอง และ บรรทัดถัดไปของย่อหน้าจะมีการเยื้องมากกว่าบรรทัดแรก ลากตัวทำเครื่องหมายกั้น TBD ที่คุณต้องการเยื้องเพื่อเริ่มต้น

  6. เมื่อต้องการสร้างค่าลบเยื้อง ซึ่งข้อความขยายไประยะขอบซ้าย ลากตัวทำเครื่องหมายเยื้องซ้าย เครื่องหมาย เยื้องซ้าย ที่คุณต้องการให้ย่อหน้าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×