ปรับการเยื้องย่อหน้าข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังทำงานกับรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข ดูปรับการเยื้องในรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

คุณสามารถปรับช่องว่างของบรรทัดแรกของย่อหน้าเพื่อสร้างกั้นหน้าลอยหรือการเยื้องออก หรือการเยื้องทั้งย่อหน้า ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการทำอะไร คุณจะใช้ ไม้บรรทัด บนแท็บ มุมมอง หรือตัวเลือกในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

  1. ถ้าไม่มีไม้บรรทัดที่ด้านบนของงานนำเสนอ ให้เลือกกล่อง ไม้บรรทัด บนแท็บ มุมมอง

  2. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  3. เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรก บนไม้บรรทัดแนวนอนบน ลากตัวทำเครื่องหมายการเยื้องบรรทัดแรก เครื่องหมายการเยื้องบรรทัดแรก ที่คุณต้องการให้ข้อความที่จะเริ่มต้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดการเยื้องซ้ายของทั้งย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกเพิ่มระดับรายการ หรือลดระดับรายการ

    การปรับระดับรายการ

  5. เมื่อต้องการเปลี่ยนการเยื้องขวาของทั้งย่อหน้า ลากตัวทำเครื่องหมายเยื้องขวา เครื่องหมาย เยื้องขวา ที่คุณต้องการให้ข้อความที่จะสิ้นสุด

  6. เมื่อต้องการสร้างกั้นหน้าลอย ที่สอง และ บรรทัดถัดไปของย่อหน้าจะมีการเยื้องมากกว่าบรรทัดแรก ลากตัวทำเครื่องหมายกั้น TBD ที่คุณต้องการเยื้องเพื่อเริ่มต้น

  7. เมื่อต้องการสร้างค่าลบเยื้อง ซึ่งข้อความขยายไประยะขอบซ้าย ลากตัวทำเครื่องหมายเยื้องซ้าย เครื่องหมาย เยื้องซ้าย ที่คุณต้องการให้ย่อหน้าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×