ปรับการตั้งค่าฟอร์มหรือแบบทดสอบในฟอร์ม Microsoft

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้การตั้งค่าฟอร์มเพื่อระบุวันครบกำหนด ระบุผู้ตอบฟอร์ม แสดงคำตอบที่ถูกต้องสำหรับแบบทดสอบ และชุดการอ้างอิงอื่นๆ สำหรับ Microsoft Forms

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

เมื่อต้องการไปยังหน้าจอการตั้งค่า คลิกที่ปุ่มจุดไข่ปลา (...) ด้านบนขวาของหน้าจอ แล้วเลือกตั้งค่า

การตั้งค่าฟอร์ม

บนหน้าการตั้งค่า คุณสามารถเลือก หรือยกเลิกเลือกตั้งค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าสำหรับฟอร์มและแบบทดสอบ

หมายเหตุ: ในส่วนตัวเลือกสำหรับแบบทดสอบ และการตั้งค่าเปิด ด้วยการใช้แอปการทดสอบ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณใช้คำถามแบบทดสอบ

ผู้ที่สามารถกรอกฟอร์มนี้คือใคร

เมื่อคุณใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเฉพาะบุคคลในองค์กรของฉันสามารถตอบสนอง responders ต้องอยู่ในองค์กรของคุณ และลงชื่อเข้าใช้ในการกรอกฟอร์ม เลือกตัวเลือกผู้ที่ มีลิงก์สามารถตอบสนองต่อ ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้ใครก็ตาม รวมถึงบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ การกรอกฟอร์มหรือแบบทดสอบ

ตัวเลือกเพิ่มเติมที่สองจะพร้อมใช้งานถ้าคุณเลือกที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นในองค์กรของคุณเมื่อต้องการกรอกฟอร์มของคุณเท่านั้น ถ้าคุณต้องการตอบกลับแต่ละฟอร์มเพื่อใส่อยู่อีเมลและชื่อของผู้ตอบสนองที่ให้เลือกชื่อของระเบียน ล้างตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้มีคำตอบที่ไม่ระบุชื่อสำหรับแบบทดสอบหรือฟอร์มของคุณ เลือกตอบกลับต่อบุคคลหนึ่ง ถ้าคุณต้องการจำกัดการตอบกลับการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อบุคคล ล้างตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ responders ฟอร์มเพื่อส่งการตอบสนองมากกว่าหนึ่งลงในฟอร์ม การตั้งค่าเริ่มต้นจะอนุญาตให้มีการตอบรับหลาย

ยอมรับการตอบสนอง หรือปิดการออกแบบฟอร์ม

การล้างการตั้งค่านี้จะทำให้คุณปิดความสามารถในการรวบรวมคำตอบของฟอร์มเพิ่มเติม คุณยังสามารถกำหนดข้อความเริ่มต้นที่ผู้รับเห็นด้วยตนเองเมื่อพยายามส่งคำตอบของพวกเขาหลังจากที่คุณปิดการตั้งค่านี้

รวบรวมการตั้งค่าคำตอบสำหรับฟอร์มและแบบทดสอบ

วันเริ่มต้นและสิ้นสุด

เมื่อคุณใช้การตั้งค่าเหล่านี้ คุณสามารถระบุวันที่แน่นอนที่และเวลาเมื่อคุณต้องการเริ่มต้น และหยุดการรวบรวมคำตอบฟอร์ม คลิกวันเริ่มต้น จาก นั้นคลิกกล่องข้อความวัน และเลือกวันที่จากตัวควบคุมปฏิทิน เลือกชั่วโมงเฉพาะเจาะจงจากรายการดรอปดาวน์ของเพิ่มชั่วโมง ทำแบบเดียวกันสำหรับวันสิ้นสุด

เริ่มการตั้งค่าวันที่วันและสิ้นสุดสำหรับฟอร์มและแบบทดสอบต่าง ๆ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกวันและเวลาในอดีต

สุ่มคำถาม

เมื่อคุณใช้การตั้งค่านี้ Microsoft Forms จะสุ่มลำดับของคำถามที่แสดง ผู้ตอบแต่ละคนจะเห็นคำถามในลำดับที่แตกต่างกัน การตั้งค่าเริ่มต้นคือการแสดงคำถามแก่ผู้ตอบแต่ละคนในลำดับเดียวกับที่คุณออกแบบฟอร์ม

คลิก ย้อนกลับ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับการตั้งค่าฟอร์ม

เปิดด้วยแอป Take a Test

เมื่อคุณใช้การตั้งค่านี้ คุณจำเป็นต้องใช้ว่า responders ใช้ที่ใช้แอปการทดสอบใน Windows 10เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ฟอร์มของคุณ แอปนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเข้าถึงที่จำกัดไปยังทรัพยากรอื่น ๆ ขณะทดสอบจะถูกวางไว้ ใช้แอปการทดสอบไม่ต่อไปนี้:

  • แสดงเฉพาะการทดสอบและไม่มีสิ่งใดอีก

  • ล้างคลิปบอร์ด

  • ป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ

  • ป้องกันไม่ให้เปิด หรือการเข้าถึงแอปอื่น ๆ

  • ป้องกันไม่ให้แชร์ พิมพ์ หรือบันทึกหน้าจอ

  • ป้องกันไม่ให้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า ขยายแสดง ดูแจ้งให้ทราบ รับการอัปเด หรือใช้ฟีเจอร์การเติมอัตโนมัติ

  • ไม่อนุญาตให้ใช้ Cortana

ด้วยการตั้งค่านี้ไว้ ลิงก์ที่คุณแชร์กับ responders เปิดใช้แอปการทดสอบบนพีซีที่มีWindows Update วันครบรอบ 10 แอปร้องขอการเข้าสู่ระบบ responders และแสดงฟอร์มของคุณแล้ว

สิ่งสำคัญ: Responders ที่ไม่สามารถเข้าถึงการใช้แอปการทดสอบ จะไม่สามารถใช้ฟอร์มของคุณ

แสดงคำตอบที่ถูกต้องหลังจากที่ผู้ตอบส่งฟอร์ม

เมื่อคุณใช้การตั้งค่านี้กับคำถามของแบบทดสอบ ผู้ตอบจะเห็นผลลัพธ์ของแต่ละคำถามเมื่อพวกเขาส่งคำตอบของแบบทดสอบของพวกเขาเท่านั้น ผู้ตอบจะเห็นเครื่องหมายถูกสีเขียวข้างคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามของแบบทดสอบ และข้อความสีแดงแสดงอยู่ข้างคำตอบที่ไม่ถูกต้อง ล้างการตั้งค่านี้ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้องข้างคำถามของแบบทดสอบแต่ละคำถาม

แสดงคะแนนคำถามแก่ผู้ตอบ

เมื่อคุณใช้การตั้งค่านี้ด้วยคำถามแบบสอบถาม ผู้ตอบคำถามสามารถดูจำนวนคะแนนที่คุณกำหนดในแต่ละคำถามเมื่อคุณสร้างแบบสอบถามได้ คะแนนจะแสดงในวงเล็บหลังคำถามแบบสอบถาม

มีคำติชมบนฟอร์ม Microsoft ใช่ไหม

เรายินดีรับฟังคำแนะนำจากคุณ! ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง Microsoft Forms ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม (...) > คำติชม คุณยังสามารถดู ไซต์ User Voice ของ Microsoft Forms เพื่อให้คำแนะนำ และลงคะแนนให้กับแนวคิดที่ผู้อื่นได้ส่งไป

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนรูปแบบฟอร์ม

ส่งฟอร์มของคุณกับผู้อื่นเพื่อรวบรวมคำตอบ

แชร์ฟอร์มเพื่อทำงานร่วมกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×