ปรับการตั้งค่าฟอร์มหรือแบบทดสอบในฟอร์ม Microsoft

ปรับการตั้งค่าฟอร์มหรือแบบทดสอบในฟอร์ม Microsoft

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้Microsoft Forms คุณสามารถสร้างฟอร์ม (เช่นการสำรวจความคิดเห็นหรือ poll) หรือแบบทดสอบ (เช่นเครื่องหมายคณิตศาสตร์ตรวจสอบการสำหรับนักเรียน) ใช้ฟอร์ม และตั้งค่า เพื่อระบุวันครบกำหนด ระบุฟอร์ม responders แสดงคำตอบที่ถูกต้องสำหรับแบบทดสอบต่าง ๆ และตั้งค่าการกำหนดลักษณะอื่น ๆ สำหรับMicrosoft Forms ของแบบทดสอบ

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

เมื่อต้องการไปยังหน้าจอการตั้งค่า คลิกที่ปุ่มจุดไข่ปลา (...) ด้านบนขวาของหน้าจอ แล้วเลือกตั้งค่า

การตั้งค่าฟอร์ม

ตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าฟอร์ม

บนหน้าการตั้งค่าฟอร์ม คุณสามารถเลือก หรือยกเลิกเลือกตั้งค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าสำหรับฟอร์ม

หมายเหตุ: ในส่วนผู้ที่สามารถกรอกฟอร์มนี้ จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เชิงพาณิชย์ของ Office 365 และOffice 365 Education เท่านั้น เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะนี้ โปรดลงชื่อเข้าใช้ ด้วยการทำงานของคุณ หรือโรงเรียนบัญชีผู้ใช้

ตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าแบบทดสอบ

บนหน้าการตั้งค่าแบบทดสอบ คุณสามารถเลือก หรือยกเลิกเลือกตั้งค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าสำหรับแบบทดสอบต่าง ๆ

หมายเหตุ: ในส่วนตัวเลือกสำหรับแบบทดสอบ จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณใช้คำถามแบบทดสอบ

หมายเหตุ: ส่วนบุคคลที่สามารถกรอกฟอร์มนี้ และเปิดด้วย Windows 10 ใช้แอปการทดสอบ การตั้งค่าจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เชิงพาณิชย์ของ Office 365 และOffice 365 Education เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะนี้ โปรดลงชื่อเข้าใช้ ด้วยการทำงานของคุณ หรือโรงเรียนบัญชีผู้ใช้

ตัวเลือกสำหรับแบบทดสอบ

การตั้งค่าเริ่มต้นแสดงผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ อนุญาต responders ดูผลลัพธ์ของแต่ละคำถามเมื่อพวกเขาส่งคำตอบของพวกเขาแบบทดสอบ Responders ดูเครื่องหมายถูกสีเขียวอยู่ถัดจากแต่ละคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามแบบทดสอบและข้อความสีแดงที่แสดงข้อความที่อยู่ถัดจากคำตอบที่ไม่ถูกต้อง ล้างการตั้งค่านี้ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง และถูกต้องที่อยู่ถัดจากแต่ละคำถามแบบทดสอบ

หมายเหตุ: ในส่วนตัวเลือกสำหรับแบบทดสอบ และการตั้งค่าแสดงผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณใช้คำถามแบบทดสอบ

ผู้ที่สามารถกรอกฟอร์มนี้คือใคร

เมื่อคุณใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเฉพาะบุคคลในองค์กรของฉันสามารถตอบสนอง responders ต้องอยู่ในองค์กรของคุณ และลงชื่อเข้าใช้ในการกรอกฟอร์ม เลือกตัวเลือกผู้ที่ มีลิงก์สามารถตอบสนองต่อ ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้ใครก็ตาม รวมถึงบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ การกรอกฟอร์มหรือแบบทดสอบ

ตัวเลือกเพิ่มเติมที่สองจะพร้อมใช้งานถ้าคุณเลือกที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นในองค์กรของคุณเมื่อต้องการกรอกฟอร์มของคุณเท่านั้น ถ้าคุณต้องการตอบกลับแต่ละฟอร์มเพื่อใส่อยู่อีเมลและชื่อของผู้ตอบสนองที่ให้เลือกชื่อของระเบียน ล้างตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้มีคำตอบที่ไม่ระบุชื่อสำหรับแบบทดสอบหรือฟอร์มของคุณ เลือกตอบกลับต่อบุคคลหนึ่ง ถ้าคุณต้องการจำกัดการตอบกลับการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อบุคคล ล้างตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ responders ฟอร์มเพื่อส่งการตอบสนองมากกว่าหนึ่งลงในฟอร์ม การตั้งค่าเริ่มต้นจะอนุญาตให้มีการตอบรับหลาย

หมายเหตุ: เมื่อการตอบกลับไม่ระบุชื่อ ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่นชื่อหรือ ID ผู้ใช้ จะถูกเก็บไว้

ตัวเลือกสำหรับการตอบสนอง

ยอมรับการตอบสนอง หรือปิดการออกแบบฟอร์ม

ยกเลิกเลือกการตั้งค่าการตอบรับการยอมรับ การปิดใช้งานความสามารถในการรวบรวมคำตอบฟอร์มเพิ่มเติมใด ๆ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดข้อความเริ่มต้นที่ผู้รับเห็นเมื่อพยายามส่งการตอบสนองต่อหลังจากที่คุณปิดการตั้งค่านี้

รวบรวมการตั้งค่าคำตอบสำหรับฟอร์มและแบบทดสอบ

วันเริ่มต้นและสิ้นสุด

คุณสามารถระบุวันแน่นอนและเวลาเมื่อคุณต้องการเริ่มต้น และหยุดการรวบรวมคำตอบฟอร์ม คลิกวันเริ่มต้น จาก นั้นคลิกกล่องข้อความวัน และเลือกวันที่จากตัวควบคุมปฏิทิน เลือกชั่วโมงเฉพาะเจาะจงจากรายการดรอปดาวน์ของเพิ่มชั่วโมง ทำแบบเดียวกันสำหรับวันสิ้นสุด

เริ่มการตั้งค่าวันที่วันและสิ้นสุดสำหรับฟอร์มและแบบทดสอบต่าง ๆ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกวันและเวลาในอดีต

สลับคำถาม

เมื่อคุณใช้การตั้งค่าคำถามสลับMicrosoft Forms แบบสุ่ม shuffles ลำดับของคำถามที่แสดง ผู้ตอบสนองแต่ละรายการเห็นคำถามในลำดับที่แตกต่างกัน การตั้งค่าเริ่มต้นจะแสดงคำถามแต่ละตัวตอบสนองในลำดับเดียวกับที่คุณออกแบบฟอร์ม

คลิก ย้อนกลับ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับการตั้งค่าฟอร์ม

อีเมลที่แจ้งให้ทราบของแต่ละคำตอบ

เมื่อต้องการได้รับแจ้งทางอีเมลสำหรับแต่ละตอบกลับใหม่คุณได้รับ คลิกการตั้งค่าอีเมลที่แจ้งให้ทราบของแต่ละคำตอบ

เปิด ด้วย Windows 10 ใช้แอปการทดสอบ

เมื่อคุณใช้การตั้งค่านี้ คุณจำเป็นต้องใช้ว่า responders ใช้ที่ใช้แอปการทดสอบใน Windows 10เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ฟอร์มของคุณ แอปนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเข้าถึงที่จำกัดไปยังทรัพยากรอื่น ๆ ขณะทดสอบจะถูกวางไว้ ใช้แอปการทดสอบไม่ต่อไปนี้:

  • แสดงการทดสอบเท่านั้น

  • ล้างคลิปบอร์ด

  • ป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์อื่น

  • ป้องกันการเปิดหรือเข้าถึงแอปอื่น ๆ

  • ป้องกันการแชร์ การพิมพ์ หรือการบันทึกหน้าจอ

  • ป้องกันไม่ให้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า ขยายแสดง ดูแจ้งให้ทราบ รับการอัปเด หรือใช้ฟีเจอร์การเติมอัตโนมัติ

  • ป้องกันการใช้ Cortana

ด้วยการตั้งค่านี้ไว้ ลิงก์ที่คุณแชร์กับ responders เปิดใช้แอปการทดสอบบนพีซีที่มีWindows Update วันครบรอบ 10 แอปร้องขอการเข้าสู่ระบบ responders และแสดงฟอร์มของคุณแล้ว

หมายเหตุ: การตั้งค่าเปิดด้วย Windows 10 ใช้แอปการทดสอบ จะพร้อมใช้งานเฉพาะ เมื่อคุณใช้คำถามแบบทดสอบ และ สำหรับOffice 365 Education และผู้ใช้เชิงพาณิชย์ของ Office 365 เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะนี้ โปรดลงชื่อเข้าใช้ ด้วยการทำงานของคุณ หรือโรงเรียนบัญชีผู้ใช้ Responders ที่ไม่สามารถเข้าถึงWindows 10 ใช้แอปการทดสอบ จะไม่สามารถดำเนินการของคุณแบบทดสอบ

แสดงคะแนนคำถามแก่ผู้ตอบ

บนแท็บคำถาม คุณสามารถกำหนดค่าชี้ไปยังคำถามแต่ละแบบทดสอบ Responders จะเห็นค่าจุดที่แสดงในวงเล็บหลังคำถามแบบทดสอบ

หมายเหตุ: ตัวชี้ จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณใช้คำถามแบบทดสอบ

มีคำติชมบนฟอร์ม Microsoft ใช่ไหม

เรายินดีรับฟังคำแนะนำจากคุณ! โปรดเยี่ยมชม ไซต์ User Voice ของ Microsoft Forms เพื่อให้คำแนะนำ และลงคะแนนให้กับแนวคิดที่ผู้อื่นได้ส่งไป

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนรูปแบบฟอร์ม

ส่งฟอร์มของคุณกับผู้อื่นเพื่อรวบรวมคำตอบ

แชร์ฟอร์มเพื่อทำงานร่วมกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×