ประเมินโยกย้ายสแกน: แมปคุณสมบัติของโปรไฟล์ที่กำหนดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เรียนรู้วิธีการลดปัญหาเกี่ยวกับการแมปคุณสมบัติของโปรไฟล์แบบกำหนดเองในระหว่างการโยกย้าย

ภาพรวม

ในสภาพแวดล้อมแหล่ง นั้นเป็นไปได้เพื่อเพิ่มการแมปคุณสมบัติของโปรไฟล์เพิ่มเติมลงในแอปพลิเคชันบริการโปรไฟล์ผู้ใช้นี้ การแมปคุณสมบัติของโปรไฟล์ SharePoint เพื่อให้ดึงค่าคุณสมบัติของโปรไฟล์จากแหล่งข้อมูลภายนอก SharePoint ที่เปิดใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจแมปคุณสมบัติของโปรไฟล์แอตทริบิวต์ใน Active Directory ในระหว่างการซิงค์โปรไฟล์ SharePoint ถูกสร้างขึ้นโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ มีค่าจาก Active Directory สถานการณ์สมมติอื่นถูกเพื่อ ใช้ประโยชน์จาก Business Connectivity Services (BCS) เพื่อใส่ค่าคุณสมบัติของโปรไฟล์จากบริการเว็บหรือฐานข้อมูล

สภาพแวดล้อมเป้าหมาย leverages Azure Active Directory (AAD) เพื่อใส่ค่าโปรไฟล์ SharePoint SharePoint จะซิงโครไนซ์ข้อมูลโปรไฟล์โดยทั่วไปจาก Azure Active Directory ไปยัง SharePoint สภาพแวดล้อมเป้าหมายไม่สนับสนุนการขยาย AAD schema และการกำหนดค่าการแมปคุณสมบัติของโปรไฟล์เพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการใส่ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุ โดยเรียกการแมปคุณสมบัติของโปรไฟล์กล่อง นั้นไม่จำเป็นในการเขียนโปรแกรมที่จะกดค่า ที่คุณต้องลงในคุณสมบัติโปรไฟล์ที่ในบริการ

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการอัปเดโปรไฟล์มูลค่าทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์จากทั้งในไคลเอ็นต์ด้านวัตถุแบบ (CSOM), ดู:

ผลลัพธ์การตรวจสอบนี้จะให้กับรายการของโปรไฟล์แมปคุณสมบัติที่จะถูกรวมไว้ในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยคุณตัดสินใจในทิศทางการเคลื่อนย้ายไปข้างหน้า

ย้ายข้อมูล

สภาพแวดล้อมเป้าหมายจะประกอบด้วยการแมปคุณสมบัติของโปรไฟล์เริ่มต้นสำหรับ SharePoint

สิ่งสำคัญ: ไซต์ใด ๆ ที่ถูกกำหนดค่าเป็น "ไม่มีการเข้าถึง" (ล็อก), ใน SharePoint จะถูกข้าม เมื่อต้องการดูรายการของไซต์ที่ถูกล็อก คอลเลกชันดูไซต์ถูกล็อกสแกนผลลัพธ์

เตรียมสำหรับการโยกย้าย

ถ้าการแมปคุณสมบัติแสดงอยู่ใน ผลลัพธ์การสแกนจะ leveraged ใน SharePoint add-in หรือบริษัทพอร์ทัล เราแนะนำคุณเพื่อดูไปยังการซิงค์แอปพลิเคชันในส่วนภาพรวมการกล่าวถึงเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลคุณสมบัติของโปรไฟล์ที่ไม่ได้รวมอยู่ตามค่าเริ่มต้นยังคงไม่โยกย้ายอัปเดตแล้วข้อความติดประกาศ

ย้ายข้อความติดประกาศ

ถ้าคุณสร้างเครื่องมือซิงค์คุณสมบัติของโปรไฟล์ ให้แน่ใจว่า ฟังก์ชันเครื่องมือการโยกย้ายติดประกาศ

สแกนรายงานผลลัพธ์

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงคอลัมน์ในรายงานCustomProfilePropertyMappings detail.csv

รายงานการตรวจสอบนี้ประกอบด้วยรายการทั้งหมดโปรไฟล์แมปคุณสมบัติที่จะไม่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อการซิงค์โปรไฟล์หลาย คุณอาจเห็นแมปหลายสำหรับคุณสมบัติของโปรไฟล์เดียว

คอลัมน์

คำอธิบาย

ConnectionName

ชื่อของการเชื่อมต่อโปรไฟล์ซึ่งเป็นการแมปคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง

ชนิดการเชื่อมต่อ

ชนิดของการเชื่อมต่อโปรไฟล์ ซึ่งจะช่วยให้กำหนดจากตำแหน่งที่จะถูกดึงมาค่าคุณสมบัติของโปรไฟล์

PropertyName

ชื่อของคุณสมบัติโปรไฟล์ เมื่อคุณสมบัติโปรไฟล์จะถูกสร้างขึ้น ไม่สามารถเปลี่ยนค่านี้

PropertyDisplayName

แสดงชื่อของคุณสมบัติโปรไฟล์

PropertyMapping

แอตทริบิวต์ที่มีแมปคุณสมบัติของโปรไฟล์บนการเชื่อมต่อที่ระบุ

ทิศทาง

ทิศทางของการแมป นำเข้าหรือส่งออก นำเข้าระบุค่าคุณสมบัติของโปรไฟล์จะถูกดึงมาจากแหล่งข้อมูลภายนอก SharePoint ส่งหมายความว่า มีการผลักดันค่าคุณสมบัติของโปรไฟล์ใน SharePoint ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

PropertyLength

ความยาวของคุณสมบัติโปรไฟล์

PropertyUsage

จำนวนของโปรไฟล์ที่มีค่าของคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะช่วยให้ดูว่า การแมปคุณสมบัตินี้มีโปรไฟล์ที่กำลังใช้งาน ตัวอย่างเช่น ค่า 0 จะระบุว่า โปรไฟล์ไม่มีค่าสำหรับคุณสมบัติ ค่าของ 100000 จะระบุว่า โปรไฟล์ 100000 มีค่าสำหรับคุณสมบัติ

ScanID

ตัวระบุเฉพาะที่กำหนดให้กับการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงของเครื่องมือการประเมินการโยกย้าย SharePoint

หมายเหตุ: สภาพแวดล้อมของแหล่งข้อมูลจะประกอบด้วยคุณสมบัติบางอย่างที่ใช้งานก่อนหน้านี้ในคุณลักษณะเรียกว่าการค้นหาเสียง เปิดใช้งานคุณลักษณะนี้คุณสามารถค้นหาชื่อของบุคคล และผลลัพธ์การค้นหาจะส่งกลับชื่อที่คล้ายกับชื่อที่ใส่ ฟังก์ชันนี้ไม่อาศัยคุณสมบัติเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย และผลลัพธ์เป็น เหล่านั้นจะอยู่ในรายงานของคุณ ถ้าคุณไม่ได้อย่างชัดเจนใช้คุณสมบัติต่อไปนี้ในแบบกำหนดเองของคุณ คุณจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ บนรายการเหล่านี้

ชื่อที่ใช้แสดงคุณสมบัติ

ชื่อของคุณสมบัติ

แมป

การออกเสียงชื่อ

SPS PhoneticFirstName

เอกสาร MsDS PhoneticFirstName

แสดงการออกเสียงชื่อ

SPS PhoneticDisplayName

เอกสาร MsDS PhoneticDisplayName

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×