ประเมินโยกย้ายสแกน: เวิร์กโฟลว์ทำงาน 2010 โซลูชัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ภาพรวม

การโยกย้ายจะไม่สามารถโยกย้ายเวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงานอยู่ ถ้าเวิร์กโฟลว์บนไซต์หรือรายการเป็นความคืบหน้า ใน จะปรากฏว่า เวิร์กโฟลว์ไม่เริ่มต้นบนรายการก่อนที่จะโยกย้าย ถ้าคุณมีเวิร์กโฟลว์สำคัญทางธุรกิจที่กำลังทำงานอยู่ก่อนที่จะโยกย้าย จะแนะนำเวิร์กโฟลว์ก่อนที่จะโยกย้ายเสร็จสิ้น

ย้ายข้อมูล

ข้อกำหนดเวิร์กโฟลว์จะโยกย้าย อย่างไรก็ตาม ในเวิร์กโฟลว์ความคืบหน้าของ ข้อมูลจะไม่สามารถโยกย้ายได้อีกด้วย

สิ่งสำคัญ: ไซต์ใด ๆ ที่ถูกกำหนดค่าเป็น "ไม่มีการเข้าถึง" (ล็อก), ใน SharePoint จะถูกข้าม เมื่อต้องการดูรายการของไซต์ที่ถูกล็อก คอลเลกชันดูไซต์ถูกล็อกสแกนผลลัพธ์

เตรียมสำหรับการโยกย้าย

การสื่อสารกับผู้ใช้ที่จะต้องเริ่มต้นใหม่หลังจากการโยกย้ายในความคืบหน้าของเวิร์กโฟลว์

ย้ายข้อความติดประกาศ

การสื่อสารกับผู้ใช้ที่จะต้องเริ่มต้นใหม่หลังจากการโยกย้ายในความคืบหน้าของเวิร์กโฟลว์

สแกนรายงานผลลัพธ์

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงคอลัมน์ในรายงานWorkflowRunning2010 detail.csv

คอลัมน์

คำอธิบาย

SiteID

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของรับผลกระทบไซต์คอลเลกชัน

SiteURL

URL เพื่อรับผลกระทบไซต์คอลเลกชัน

SiteOwner

เจ้าของไซต์คอลเลกชัน

SiteAdmins

รายการของบุคคลที่แสดงรายการเป็นผู้ดูแลไซต์

SiteSizeInMB

ขนาดของคอลเลกชันขนาดเป็นเมกะไบต์ [MB]

NumOfWebs

จำนวนของเว็บที่มีอยู่ในไซต์คอลเลกชัน

ContentDBName

ชื่อของฐานข้อมูลเนื้อหาที่โฮสต์ไซต์คอลเลกชัน

ContentDBServerName

SQL Server ที่โฮสต์ฐานข้อมูลเนื้อหา

ContentDBSizeInMB

ขนาดของฐานข้อมูลเนื้อหาที่โฮสต์ไซต์คอลเลกชัน

LastContentModifiedDate

วัน / เวลาที่ไซต์คอลเลกชันที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเนื้อหา

TotalItemCount

จำนวนรายการที่พบในไซต์คอลเลกชันทั้งหมด

เยี่ยมชม

จำนวนการร้องขอการเข้าสู่ระบบสำหรับไซต์คอลเลกชัน อาศัยข้อมูลจากบริการบันทึกใช้งาน ถ้าถูกปิดใช้งานบริการการบันทึกที่ใช้แถวนี้จะแสดง n/a

DistinctUsers

จำนวนของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่มีการเข้าถึงไซต์คอลเลกชัน อาศัยข้อมูลจากบริการบันทึกใช้งาน ถ้าถูกปิดใช้งานบริการการบันทึกที่ใช้แถวนี้จะแสดง n/a

DaysOfUsageData

จำนวนของวันที่เก็บข้อมูลที่ใช้บันทึกบริการ นี้มีบริบทสำหรับการเยี่ยมชมและ DistinctUsers ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็น 14 วัน ข้อมูลเยี่ยมชมและ DistinctUsers อยู่ 14 วันสุดท้าย

WorkflowName

ชื่อของเวิร์กโฟลว์

ItemURL

URL ไปยังรายการที่มีการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์กับ

ถ้านี่คือเวิร์กโฟลว์ของไซต์URL จะชี้ไปยังไซต์

ถ้านี่คือเวิร์กโฟลว์รายการรายการURL จะชี้ไปยังข้อมูลในรายการ

ขอบเขต

ไซต์หรือรายการ

WorkflowInitiator

ผู้ใช้ที่เริ่มเวิร์กโฟลว์

ScanID

ตัวระบุเฉพาะที่กำหนดให้กับการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงของเครื่องมือการประเมินการโยกย้าย SharePoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×