ประเมินโยกย้ายสแกน: ความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์ 2013

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ 2013 ความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์ในระหว่างการโยกย้าย

ภาพรวม

เมื่อเนื้อหาจะถูกโยกย้ายจากสภาพแวดล้อม SharePoint แหล่งที่มากับสภาพแวดล้อมเป้าหมายใหม่ มีอยู่สองชนิดของเวิร์กโฟลว์ที่อาจเป็นที่เกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กับการใช้ในฟาร์มปัจจุบัน

เวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นโดยใช้บริการเวิร์กโฟลว์ที่มีพร้อมใช้งานใน SharePoint 2010 และยังถูกใช้ในสภาพแวดล้อมต้นฉบับ จะถูกโยกย้ายไปยังฟาร์มใหม่ และจะยังคงทำงานตามที่คาดไว้

ฟาร์มแหล่ง SharePoint อาจเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ 2013 โดยใช้เวอร์ชันของเวิร์กโฟลว์ Manager ผลลัพธ์เป็น เมื่อเนื้อหาจะถูกย้ายจากสภาพแวดล้อมแหล่งที่มากับสภาพแวดล้อมเป้าหมาย มีกระบวนการโยกย้ายเวิร์กโฟลว์ 2013 เหนือกับอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์ Manager Azure

ย้ายข้อมูล

ข้อมูลของเวิร์กโฟลว์ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน:

  • ข้อกำหนดเวิร์กโฟลว์:    ข้อกำหนดอธิบายถึงกระบวนการเวิร์กโฟลว์โดยรวม เช่นการสามขั้นตอนการอนุมัติเวิร์กโฟลว์ที่ มีกฎที่กำหนดเส้นทางแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละขั้นตอน ข้อมูลนี้แสดงอยู่ใน O365 และจะถูกโยกย้ายกับส่วนเหลือของข้อมูล O365 และจะพร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมของเป้าหมาย

  • อินสแตนซ์เวิร์กโฟลว์:    แต่ละอินสแตนซ์ที่กำลังทำงานอยู่ของข้อกำหนดเวิร์กโฟลว์รักษาสถานะของเวิร์กโฟลว์ เช่นเอกสารนี้อยู่ในสองขั้นตอนของกระบวนการอนุมัติ และกำหนดให้กับสุขยิ่ง John ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในเวิร์กโฟลว์ Manager Azure เป็นที่น่าเสียดาย ทีม Azure ไม่มีเทคโนโลยีการโยกย้าย Manager เวิร์กโฟลว์ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมของแหล่งข้อมูลปัจจุบันกับอินสแตนซ์ Azure ผลลัพธ์ของนี้จะสูญหายของอินสแตนซ์เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เอกสารที่อยู่ในขั้นตอนที่สองของเวิร์กโฟลว์ในสภาพแวดล้อมของแหล่งข้อมูล จะถูกกลับไปยังขั้นตอนศูนย์ (เวิร์กโฟลว์ไม่ได้เริ่มต้น) โพสต์การโยกย้ายไปยังสภาพแวดล้อมเป้าหมาย

สิ่งสำคัญ: ไซต์ใด ๆ ที่ถูกกำหนดค่าเป็น "ไม่มีการเข้าถึง" (ล็อก), ใน SharePoint จะถูกข้าม เมื่อต้องการดูรายการของไซต์ที่ถูกล็อก คอลเลกชันดูไซต์ถูกล็อกสแกนผลลัพธ์

เตรียมสำหรับการโยกย้าย

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเริ่มระบบใหม่ของเวิร์กโฟลว์ไม่จำเป็น ได้ดีที่สุดเวิร์กโฟลว์ in-flight เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะโยกย้ายเหตุการณ์เมื่อเนื้อหาของคุณจะถูกย้ายไปสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ถ้าฟีเจอร์ถูกใช้ในสภาพแวดล้อมแหล่งวันนี้ คุณสามารถได้รับรายการของการเรียกใช้อินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์ก่อนเหตุการณ์โยกย้าย เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารสถานะนี้เมื่อต้องการเจ้าของไซต์ของคุณ

ย้ายข้อความติดประกาศ

เมื่อการโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้ทั้งหมดจะต้องรีสตาร์เวิร์กโฟลว์ใด ๆ ที่เคยอยู่ยังคงอยู่ในเที่ยวบิน ในบางกรณี นั้นอาจจำเป็นต้องสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ถ้าเครื่องมือที่จะไม่สามารถโยกย้ายได้

สแกนรายงานผลลัพธ์

รายงานนี้การสแกนWorkflowAssociations2013 detail.csv   มีข้อกำหนดเวิร์กโฟลว์ของแหล่งข้อมูลและตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในไซต์ ข้อกำหนดเวิร์กโฟลว์เข้ามาข้ามการโยกย้าย เพื่อซึ่งทำให้มองเห็นบางอย่างลงใน footprint เวิร์กโฟลว์ในฟาร์มอีก

คอลัมน์

คำอธิบาย

SiteId

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของรับผลกระทบไซต์คอลเลกชัน

SiteURL

URL เพื่อรับผลกระทบไซต์คอลเลกชัน

SiteOwner

เจ้าของไซต์คอลเลกชัน

SiteAdmins

รายการของบุคคลที่แสดงรายการเป็นผู้ดูแลไซต์

SiteSizeInMB

ขนาดของคอลเลกชันขนาดเป็นเมกะไบต์ [MB]

NumOfWebs

จำนวนของเว็บที่มีอยู่ในไซต์คอลเลกชัน

ContentDBName

ชื่อของฐานข้อมูลเนื้อหาที่โฮสต์ไซต์คอลเลกชัน

ContentDBServerName

SQL Server ที่โฮสต์ฐานข้อมูลเนื้อหา

ContentDBSizeInMB

ขนาดของฐานข้อมูลเนื้อหาที่โฮสต์ไซต์คอลเลกชัน

LastContentModifiedDate

วัน / เวลาที่ไซต์คอลเลกชันที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเนื้อหา

TotalItemCount

จำนวนรายการที่พบในไซต์คอลเลกชันทั้งหมด

เยี่ยมชม

จำนวนการร้องขอการเข้าสู่ระบบสำหรับไซต์คอลเลกชัน อาศัยข้อมูลจากบริการบันทึกใช้งาน ถ้าถูกปิดใช้งานบริการการบันทึกที่ใช้แถวนี้จะแสดง n/a

DistinctUsers

จำนวนของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่มีการเข้าถึงไซต์คอลเลกชัน อาศัยข้อมูลจากบริการบันทึกใช้งาน ถ้าถูกปิดใช้งานบริการการบันทึกที่ใช้แถวนี้จะแสดง n/a

DaysOfUsageData

จำนวนของวันที่เก็บข้อมูลที่ใช้บันทึกบริการ นี้มีบริบทสำหรับการเยี่ยมชมและ DistinctUsers ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็น 14 วัน ข้อมูลเยี่ยมชมและ DistinctUsers อยู่ 14 วันสุดท้าย

ขอบเขต

รายการหรือไซต์ นี่คือระดับที่เวิร์กโฟลว์จะทำงาน นั้นจะช่วยให้ค้นหาข้อกำหนดเวิร์กโฟลว์รับผลกระทบเจ้าของไซต์

RunningInstances

จำนวนของการเรียกใช้อินสแตนซ์ที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์นี้

WebUrl

Url ไปยังไซต์ย่อย

ListTitle

ถ้าเวิร์กโฟลว์ที่สัมพันธ์กับรายการ นี้จะแสดงชื่อเรื่องของรายการนั้น

ListUrl

ถ้าเวิร์กโฟลว์ที่สัมพันธ์กับรายการ จะแสดง url ลงในรากของรายการนั้น

IsReusable

จริง/เท็จ ระบุว่าเวิร์กโฟลว์ใดถูกประกาศเป็นเวิร์กโฟลว์สามารถ

WorkflowAssociationName

แสดงชื่อที่กำหนดความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์

WorkflowDescription

คำอธิบายที่กำหนดความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์

WorkflowPublishedBy

ข้อมูลเฉพาะตัวของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการประกาศเวิร์กโฟลว์

WorkflowAssociationID

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์

EmailActivityExists

ค่า true ถ้ามีกิจกรรมอีเมลที่อยู่ในเวิร์กโฟลว์ คุณอาจจำเป็นเมื่อต้องการแก้ไขค่าข้อมูลเฉพาะตัวในการโยกย้ายอีเมกิจกรรมข้อความติดประกาศ

ConditionalRuleExists

ค่า true ถ้ามีกฎตามเงื่อนไขที่มีอยู่ในเวิร์กโฟลว์ คุณอาจจำเป็นเมื่อต้องการแก้ไขค่าข้อมูลเฉพาะตัวในการโยกย้ายโพสต์กฎตามเงื่อนไข

WorkflowFileCheckedOut

ค่า true ถ้ามีเช็คเอาท์ไฟล์เวิร์กโฟลว์ เช็คเอาท์ไฟล์จะไม่โยกย้าย

ScanID

ตัวระบุเฉพาะที่กำหนดให้กับการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงของเครื่องมือการประเมินการโยกย้าย SharePoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×