ประเมินโยกย้ายสแกน: ความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์ 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ภาพรวม

เครื่องมือการโยกย้ายจะโดยทั่วไปสามารถโยกย้ายข้อกำหนดเวิร์กโฟลว์จากต้นฉบับ SharePoint กับสภาพแวดล้อมเป้าหมายใหม่ อย่างไรก็ตาม ใดก็ได้ในอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์ความคืบหน้าจะไม่ถูกโยกย้าย ผลลัพธ์เป็น ในความคืบหน้าของ เวิร์กโฟลว์จะถูกตั้งค่าเพื่อแสดง ว่า พวกเขาได้เลยเริ่มต้นใช้งานบนปลายทาง

ย้ายข้อมูล

ข้อมูลของเวิร์กโฟลว์ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนต่อไปนี้:

  • ข้อกำหนดเวิร์กโฟลว์: ข้อกำหนดอธิบายถึงกระบวนการเวิร์กโฟลว์โดยรวม เช่นการสามขั้นตอนการอนุมัติเวิร์กโฟลว์ที่ มีกฎที่กำหนดเส้นทางแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละขั้นตอน ข้อมูลนี้โดยทั่วไปจะถูกโยกย้ายกับส่วนเหลือของข้อมูลในไซต์คอลเลกชัน และจะพร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมของเป้าหมาย

  • อินสแตนซ์เวิร์กโฟลว์: แต่ละอินสแตนซ์ที่กำลังทำงานอยู่ของข้อกำหนดเวิร์กโฟลว์รักษาสถานะของความคืบหน้าในเวิร์กโฟลว์ เช่นเอกสารอยู่ในสองขั้นตอนของกระบวนการอนุมัติ และกำหนดให้กับสุขยิ่ง John เป็นที่น่าเสียดาย ข้อมูลนี้ไม่สามารถโยกย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่ ผลลัพธ์ของนี้จะสูญหายของอินสแตนซ์เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เอกสารที่อยู่ในขั้นตอนที่สองของเวิร์กโฟลว์ในสภาพแวดล้อมของแหล่งข้อมูล จะถูกกลับไปที่ศูนย์ขั้น (เวิร์กโฟลว์ไม่ได้เริ่มต้น) โพสต์การโยกย้ายไปยังสภาพแวดล้อมเป้าหมาย

สิ่งสำคัญ: ไซต์ใด ๆ ที่ถูกกำหนดค่าเป็น "ไม่มีการเข้าถึง" (ล็อก), ใน SharePoint จะถูกข้าม เมื่อต้องการดูรายการของไซต์ที่ถูกล็อก คอลเลกชันดูไซต์ถูกล็อกสแกนผลลัพธ์

เตรียมสำหรับการโยกย้าย

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเริ่มระบบใหม่ของเวิร์กโฟลว์ไม่จำเป็น ได้ดีที่สุดเวิร์กโฟลว์ in-flight เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะโยกย้ายเหตุการณ์เมื่อเนื้อหาของคุณจะถูกย้ายไปสภาพแวดล้อมเป้าหมาย

ย้ายข้อความติดประกาศ

เมื่อการโยกย้ายไปสภาพแวดล้อมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้จะต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์ใด ๆ ที่เคยอยู่ยังคงอยู่ในเที่ยวบิน ถ้าเวิร์กโฟลว์ที่ประกอบด้วยผู้ใช้อีเมล คุณอาจจำเป็นเพื่อประกาศเวิร์กโฟลว์โดยใช้ SharePoint Designer

สแกนรายงานผลลัพธ์

WorkflowAssociations2010 detail.csv   การสแกนรายงานนี้แสดงรายการทั้งหมดที่ 2010 ความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์ในสภาพแวดล้อมพร้อมกับจำนวนอินสแตนซ์ที่กำลังทำงานอยู่ในเวลาที่มีการดำเนินการการสแกน

คอลัมน์

คำอธิบาย

SiteId

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของรับผลกระทบไซต์คอลเลกชัน

SiteURL

URL เพื่อรับผลกระทบไซต์คอลเลกชัน

SiteOwner

เจ้าของไซต์คอลเลกชัน

SiteAdmins

รายการของบุคคลที่แสดงรายการเป็นผู้ดูแลไซต์

SiteSizeInMB

ขนาดของคอลเลกชันขนาดเป็นเมกะไบต์ [MB]

NumOfWebs

จำนวนของเว็บที่มีอยู่ในไซต์คอลเลกชัน

ContentDBName

ชื่อของฐานข้อมูลเนื้อหาที่โฮสต์ไซต์คอลเลกชัน

ContentDBServerName

SQL Server ที่โฮสต์ฐานข้อมูลเนื้อหา

ContentDBSizeInMB

ขนาดของฐานข้อมูลเนื้อหาที่โฮสต์ไซต์คอลเลกชัน

LastContentModifiedDate

วัน / เวลาที่ไซต์คอลเลกชันที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเนื้อหา

TotalItemCount

จำนวนรายการที่พบในไซต์คอลเลกชันทั้งหมด

เยี่ยมชม

จำนวนการร้องขอการเข้าสู่ระบบสำหรับไซต์คอลเลกชัน อาศัยข้อมูลจากบริการบันทึกใช้งาน ถ้าถูกปิดใช้งานบริการการบันทึกที่ใช้แถวนี้จะแสดง n/a

DistinctUsers

จำนวนของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่มีการเข้าถึงไซต์คอลเลกชัน อาศัยข้อมูลจากบริการบันทึกใช้งาน ถ้าถูกปิดใช้งานบริการการบันทึกที่ใช้แถวนี้จะแสดง n/a

DaysOfUsageData

จำนวนของวันที่เก็บข้อมูลที่ใช้บันทึกบริการ นี้มีบริบทสำหรับการเยี่ยมชมและ DistinctUsers ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็น 14 วัน ข้อมูลเยี่ยมชมและ DistinctUsers อยู่ 14 วันสุดท้าย

ขอบเขต

รายการ ContentType หรือไซต์ นี่คือระดับที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์

RunningInstances

จำนวนของเวิร์กโฟลว์ที่กำลังเรียกใช้ในขอบเขตที่

WebURL

URL ไปยังเว็บที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์

ListTitle

ชื่อเรื่องของรายการเวิร์กโฟลว์มีความเกี่ยวข้องกับ ถ้าขอบเขตคือ ไซต์ ค่าจะไม่ n/a

ListUrl

Url ลงในรายการที่มีความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์

ContentTypeName

ชื่อของชนิดเนื้อหาถ้าขอบเขตอยู่ ContentType

IsReusable

ค่า true ถ้าความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์ถูกประกาศเป็นเวิร์กโฟลว์สามารถ

ReusableScope

ระบุขอบเขตของเวิร์กโฟลว์สามารถหรือไม่ Reusable หรือ GlobalReusable

WorkflowName

ชื่อของความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์ นี่คือข้อความที่แสดงใน SharePoint เมื่อเริ่มเวิร์กโฟลว์

WorkflowDescription

คำอธิบายของความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์

HasCustomWorkflowActivity

ค่า true ถ้าเวิร์กโฟลว์กำลังใช้กิจกรรมของเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองที่ถูกปรับใช้ผ่านโซลูชันความเชื่อถือแบบเต็ม

WorkflowReferencedAssemblies

ชื่อของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแบบกำหนดเอง เติมข้อมูลถ้า HasCustomWorkflowActivity เป็น True

SolutionNames

ชื่อของความน่าเชื่อถือแบบเต็มโซลูชันแพคเกจกิจกรรมแบบกำหนดเองจะเกี่ยวข้องกับ เติมข้อมูลถ้า HasCustomWorkflowActivity เป็น True

WorkflowPublishedBy

ชื่อของบุคคลที่เวิร์กโฟลว์การเผยแพร่

WorkflowID

ตัวระบุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์

AddListItemPermissionsExist

ค่า true ถ้าเวิร์กโฟลว์ประกอบด้วยการกระทำที่เพิ่มสิทธิ์สำหรับรายการนั้น กิจกรรมการฝังข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ และอาจฟังก์ชัน not โพสต์โยกย้ายโดยไม่ต้องการประกาศของเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง

RemoveListItemPermissionsExists

ค่า true ถ้าเวิร์กโฟลว์ประกอบด้วยการกระทำที่เอาสิทธิ์สำหรับรายการ กิจกรรมการฝังข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ และอาจฟังก์ชัน not โพสต์โยกย้ายโดยไม่ต้องการประกาศของเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง

ReplaceListItemPermissionsExists

ค่า true ถ้าเวิร์กโฟลว์ประกอบด้วยการกระทำที่แทนที่สิทธิ์สำหรับรายการ กิจกรรมการฝังข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ และอาจฟังก์ชัน not โพสต์โยกย้ายโดยไม่ต้องการประกาศของเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง

EmailActivityExists

ค่า true ถ้าเวิร์กโฟลว์ประกอบด้วยการกระทำที่ส่งอีเมล กิจกรรมการฝังข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ และอาจฟังก์ชัน not โพสต์โยกย้ายโดยไม่ต้องการประกาศของเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง

ImpersonationExists

ค่า true ถ้าเวิร์กโฟลว์ประกอบด้วยการกระทำที่ impersonates บัญชีผู้ใช้เพื่อดำเนินการกระทำ กิจกรรมการฝังข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ และอาจฟังก์ชัน not โพสต์โยกย้ายโดยไม่ต้องการประกาศของเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง

RulesFileExists

ค่า true ถ้าเวิร์กโฟลว์ประกอบด้วยกฎตามเงื่อนไขที่ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะตัว กิจกรรมการฝังข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ และอาจฟังก์ชัน not โพสต์โยกย้ายโดยไม่ต้องการประกาศของเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง

ContentAppovalExists

ค่า true ถ้าเวิร์กโฟลว์ประกอบด้วยกิจกรรมการอนุมัติเนื้อหา กิจกรรมการฝังข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ และอาจฟังก์ชัน not โพสต์โยกย้ายโดยไม่ต้องการประกาศของเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง

WorkflowFileCheckedOut

ถ้าไฟล์ของเวิร์กโฟลว์ถูกเช็คเอาท์จะโยกย้ายตามที่คาด

ScanID

ตัวระบุเฉพาะที่กำหนดให้กับการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงของเครื่องมือการประเมินการโยกย้าย SharePoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×