ประเภทของฐานข้อมูลปัจจุบัน (ตัวเลือกของ Access)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ตัวเลือกบนแท็บนี้จะนำไปใช้กับฐานข้อมูล (ที่เปิดอยู่) ในปัจจุบันเท่านั้น

ตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์

 • ชื่อโปรแกรมประยุกต์    พิมพ์ชื่อฐานข้อมูลของคุณ ชื่อจะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Windows

 • ไอคอนโปรแกรมประยุกต์    พิมพ์ชื่อของแฟ้มบิตแมป (.bmp) หรือแฟ้มไอคอน (.ico) รูปจะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Windows คลิก เรียกดู เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ ตัวเรียกดูไอคอน แล้วระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มรูป

 • การใช้เป็นไอคอนฟอร์มและรายงาน    เมื่อคุณเลือกไอคอนโปรแกรมประยุกต์ ตัวเลือกนี้จะวางไอคอนในแท็บที่ด้านบนสุดของฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ปัจจุบัน ถ้าคุณปิดแท็บเอกสาร ไอคอนจะไม่ปรากฏที่อื่นอีก

 • การแสดงฟอร์ม    ตั้งค่า เปลี่ยนแปลง หรือเอาฟอร์มที่เปิดอยู่ออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่ต้องการให้ฟอร์มเปิด ให้เลือก (ไม่มี) คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

 • การแสดงแถบสถานะ    แสดงหรือซ่อนแถบสถานะที่ด้านล่างพื้นที่ทำงานของ Access คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

 • ตัวเลือกของหน้าต่างเอกสาร   

  • หน้าต่างซ้อนกัน    อนุญาตให้คุณเปิดและดูหน้าจอหลายหน้าจอได้ใน Microsoft Office Access 2007 การซ่อนบานหน้าต่างนำทางและการเลือกตัวเลือกนี้จะใกล้เคียงกับที่คุณเข้าถึงมุมมอง "คลาสสิก" คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

  • เอกสารในแท็บ    อนุญาตให้คุณใช้ส่วนติดต่อแบบเอกสารเดี่ยวและแสดงครั้งละวัตถุเดียว นี่คือตัวเลือกเริ่มต้น คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

 • การแสดงแท็บเอกสาร    เปิดหรือปิดแท็บที่ปรากฏด้านบนของวัตถุฐานข้อมูลใดๆ ที่เปิดอยู่ การตั้งค่านี้จะปิดเฉพาะแท็บ และจะไม่ปิดวัตถุในแท็บด้วยตัวของวัตถุเหล่านั้นเองหรือเปิดใช้งานมุมมอง "คลาสสิก" คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

 • การใช้แป้นพิเศษของ Access    การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้

แป้น

ผลลัพธ์

F11

แสดงและซ่อนบานหน้าต่างนำทาง

CTRL+G

แสดงหน้าต่าง Immediate ใน Visual Basic Editor

ALT+F11

เริ่มต้น Visual Basic Editor

CTRL+BREAK

ขณะที่กำลังทำงานอยู่กับโครงการ Office Access 2007 การกดแป้นพร้อมกันนี้จะหยุด Access จากการเรียกใช้ระเบียนจากเซิร์ฟเวอร์

 • คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

 • กระชับข้อมูลเมื่อปิด    กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดฐานข้อมูลเหล่านั้น คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

 • เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติแฟ้มเมื่อบันทึก    เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติแฟ้มเมื่อคุณบันทึกแฟ้มดังกล่าว คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

 • ใช้ตัวควบคุมชุดรูปแบบของ Windows บนฟอร์ม    ใช้ชุดรูปแบบของ Windows ของคุณกับตัวควบคุมบนฟอร์มและรายงานของคุณ การตั้งค่านี้จะนำไปใช้เมื่อคุณใช้ชุดรูปแบบของ Windows อื่นๆ นอกเหนือจากชุดรูปแบบมาตรฐานเท่านั้น

 • เปิดใช้งานมุมมองเค้าโครงในฐานข้อมูลนี้    แสดงหรือซ่อนปุ่ม มุมมองเค้าโครง บนแถบสถานะของ Access และในเมนูทางลัดที่ปรากฏเมื่อคุณคลิกขวาที่แท็บวัตถุ จดจำว่ามุมมองเค้าโครงสามารถปิดใช้งานสำหรับวัตถุฐานข้อมูลแต่ละวัตถุ หรือแม้แต่เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ซึ่งอาจไม่พร้อมใช้งานได้ตลอดไป

 • เปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงการออกแบบสำหรับตารางในมุมมองฐานข้อมูล    อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงการออกแบบตารางในขณะที่คุณกำลังทำงานในมุมมองแผ่นข้อมูลได้

 • ตรวจสอบเขตข้อมูลตัวเลขที่ถูกตัดทอน    เมื่อตัวเลือกนี้เปิดใช้งาน หมายเลขจะปรากฏเป็น "#####" เมื่อคอลัมน์แคบเกินไปที่จะแสดงค่าทั้งหมด และเมื่อตัวเลือกนี้ไม่เปิดใช้งาน คุณจะเห็นได้เฉพาะส่วนของค่าในหนึ่งคอลัมน์เท่านั้น

 • รูปแบบพื้นที่จัดเก็บคุณสมบัติรูปภาพ   

  • การรักษารูปแบบของรูปต้นฉบับ (ขนาดแฟ้มเล็กกว่า)    เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะเก็บภาพในรูปแบบต้นฉบับของภาพนั้น เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดขนาดฐานข้อมูล

  • การแปลงข้อมูลรูปภาพทั้งหมดเป็นบิตแมป (เข้ากันได้กับ Access 2003 และรุ่นก่อนหน้า)    เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะสร้างสำเนาของแฟ้มรูปต้นฉบับเป็นรูปแบบบิตแมปของ Windows หรือรูปแบบบิตแมปที่ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูภาพในฐานข้อมูลที่สร้างด้วย Access 2003 หรือรุ่นก่อนหน้า

การนำทาง

 • การแสดงบานหน้าต่างนำทาง    แสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างนำทาง ถ้าคุณซ่อนบานหน้าต่างดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้กด F11 เพื่อแสดง ตามค่าเริ่มต้น Access จะไม่มีหน้าต่างฐานข้อมูลอีกต่อไป คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

 • ตัวเลือกการนำทาง    แสดงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ใช้กล่องโต้ตอบเพื่อเปลี่ยนแปลงประเภทและกลุ่มที่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง ดูบทความคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

ตัวเลือก Ribbon และแถบเครื่องมือ

 • ชื่อ Ribbon    เลือกชื่อของกลุ่ม Ribbon แบบกำหนดเองจากรายการ คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

  หมายเหตุ: Ribbon คือส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 • แถบเมนูทางลัด    ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงแถบเมนูเริ่มต้นสำหรับเมนูทางลัด คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

 • อนุญาตให้ใช้เมนูแบบเต็ม    เมื่อกล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกล้าง แท็บทั้งหมดบน Ribbon เริ่มต้นจะถูกซ่อนยกเว้นแท็บหน้าแรก นอกจากนี้ เท่านั้นปิดฐานข้อมูลAccess ออกจาก คำสั่งและจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: 

  • คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้การตั้งค่าที่ระบุมีผล

  • การคืนค่าเริ่มต้น Ribbon และMicrosoft Office ปุ่ม รูปปุ่ม คำสั่งชั่วคราว ปิดฐานข้อมูล และเปิดฐานข้อมูลนั้น ในขณะที่กดแป้น SHIFT ค้างไว้ หลังจากใช้วิธีนี้เพื่อเปิดฐานข้อมูล คุณสามารถคืนค่าเริ่มต้น Ribbon และMicrosoft Office ปุ่ม รูปปุ่ม คำสั่งอย่างถาวร โดยกลับ ไปยังกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access จากนั้นภายใต้ฐานข้อมูลปัจจุบัน ภายใต้ตัวเลือกแถบเครื่องมือและ Ribbon การเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ใช้เมนูแบบเต็ม

   หมายเหตุ: 

 • การอนุญาตให้ใช้เมนูทางลัดเริ่มต้น    เปิดหรือปิดเมนูทางลัด (แบบผุดขึ้น) ที่ปรากฏเมื่อคุณคลิกขวาวัตถุฐานข้อมูลในบานหน้าต่างนำทางหรือตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

ตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

 • การติดตามข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ    Access จะเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการตั้งชื่อ อย่างไรก็ตาม Access จะไม่ซ่อมแซมข้อผิดพลาดจนกว่าคุณจะเลือกตัวเลือก ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

 • การดำเนินการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ    Access จะซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการตั้งชื่อดังที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ถ้าคุณเลือกตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ แล้วปล่อยให้ตัวเลือกนี้ว่าง Access จะเก็บข้อมูลข้อผิดพลาดใดๆ จนกระทั่งคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

 • การสร้างแฟ้มเพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ    Access จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำลงในฐานข้อมูลเมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการตั้งชื่อ Access จะบันทึกข้อมูลในตารางชื่อ AutoCorrect.log คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

ตัวเลือกการค้นหาตัวกรองสำหรับฐานข้อมูลชื่อฐานข้อมูล

ตัวเลือกในส่วนนี้จะควบคุมคุณลักษณะหลายอย่าง ดังนี้

 • ขนาดของรายการค่าที่ปรากฏสำหรับเขตข้อมูลที่กำหนดในหน้าต่าง กรองตามฟอร์ม

 • คุณสามารถแสดงค่าได้หรือไม่ สำหรับเขตข้อมูลที่เป็นดัชนีหรือไม่เป็นดัชนีในฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ปัจจุบัน และสำหรับตารางที่เชื่อมโยงในแฟ้มภายนอก

 • รายการค่าจะปรากฏหรือไม่ปรากฏในตัวควบคุมในฟอร์มเมื่อคุณใช้การกรองตามฟอร์ม

ยิ่งคุณเลือกตัวเลือกมากเท่าใด ชนิดของค่าที่คุณใช้ในการดำเนินการกรองก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ตัวเลือกเหล่านี้จะนำไปใช้กับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น

 • แสดงรายการของค่าใน   

  • เขตข้อมูลที่เป็นดัชนีซึ่งอยู่ภายในเครื่อง    รวมค่าจากเขตข้อมูลที่เป็นดัชนีซึ่งอยู่ภายในเครื่อง ในรายการค่าที่ปรากฏในหน้าต่าง กรองตามฟอร์ม คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

  • เขตข้อมูลที่ไม่เป็นดัชนีซึ่งอยู่ภายในเครื่อง    รวมค่าจากเขตข้อมูลที่ไม่เป็นดัชนีซึ่งอยู่ภายในเครื่อง ในรายการค่าที่ปรากฏในหน้าต่าง กรองตามฟอร์ม คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

  • เขตข้อมูล ODBC    รวมค่าจากตารางซึ่งคุณเชื่อมโยงโดยใช้การเชื่อมต่อ ODBC คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

 • ไม่ต้องแสดงรายการที่มีระเบียนมากกว่าจำนวนนี้อ่านได้    ป้อนจำนวนระเบียนสูงสุดที่คุณต้องการให้ Access อ่านเมื่อสร้างรายการค่าสำหรับการดำเนินการ กรองตามฟอร์ม รายการค่าจะไม่ปรากฏถ้าจำนวนระเบียนต้องการทำให้รายการเกินจำนวนที่คุณระบุเสร็จสมบูรณ์ รายการค่าทั้งหมดจะมีเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้น ถึงแม้ว่าเขตข้อมูลเหล่านั้นจะไม่เป็นดัชนีก็ตาม ค่าเริ่มต้นคือ 1000 คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×