ประเด็นสำคัญของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Office 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: มีนาคม 2553

ขอบเขต

ข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศฉบับนี้จะให้ประเด็นสำคัญของ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์สำหรับ Microsoft Office 2010 และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวของบริษัท โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รายการที่มีรายละเอียดถี่ถ้วน ข้อมูลนี้ไม่มีผลบังคับใช้ต่อไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทั้งแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์อื่นๆ ของ Microsoft

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณลักษณะบางอย่างของระบบ Microsoft Office จะขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบางอย่างอาจรวมอยู่ในเอกสาร Office ในรูปแบบของ Metadata

  • คุณลักษณะของ Office บางอย่างจะทำให้คุณสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันบนอินเทอร์เน็ตได้

  • ถ้าคุณเลือกที่จะรับบริการออนไลน์บน Office.com คุณจะถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล

  • เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อติดตามการโต้ตอบกับไซต์และบริการเพื่อเสนอประสบการณ์การใช้งานเป็นแบบส่วนตัวของเรา

ตัวเลือกของคุณ

การใช้ข้อมูล

  • Microsoft Office 2010 นำเสนอหลากหลายวิธีแก่คุณในการควบคุมวิธีส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตของคุณลักษณะต่างๆ ของ Office 2010

  • ใน Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 และ Microsoft PowerPoint 2010 คุณสามารถใช้ ตัวตรวจสอบเอกสาร เพื่อเอา Metadata ออกจากแฟ้มของคุณได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเอา Metadata ในโปรแกรมอื่นๆ ออก ให้อ่าน คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงส่วนเพิ่มเติมสิทธิ์ส่วนบุคคลของโปรแกรมดังกล่าวด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • เราใช้ข้อมูลที่ส่งไปยัง Microsoft เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะที่คุณกำลังใช้งานอยู่หรือให้บริการตามที่คุณร้องขอ นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะและรุ่นต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

  • Metadata ที่เก็บไว้ในเอกสารต่างๆ จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้คุณสามารถทำงานในเอกสารของคุณร่วมกับบุคคลอื่นได้ ในบางครั้งเราจะมอบข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินการในนามของเราเพื่อช่วยในการให้บริการของเราด้วย ซึ่งบริษัทเหล่านี้ถูกกำหนดให้ต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับและห้ามใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ข้อมูลสำคัญ

วิธีการติดต่อเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ossFindMicrosoftSubsidiary

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×