ประสิทธิภาพการโยกย้ายและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Office 365

มีเส้นทางมากมายในการโยกย้ายข้อมูลจากองค์กรอีเมลภายในองค์กรไปยัง Microsoft Office 365 เมื่อวางแผนการโยกย้ายไปยัง Office 365 คำถามทั่วไปจะเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการโยกย้ายข้อมูลและปรับความเร็วในการโยกย้ายให้เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูลประสิทธิภาพที่อยู่ในรายการในหัวข้อนี้จะไม่ถูกนำไปใช้กับบริการ Office 365 สำหรับแผนการสมัครใช้งานเฉพาะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนเฉพาะ ให้ดู คำอธิบายบริการแผนเฉพาะของ Office 365

ในหัวข้อนี้

ภาพรวมของการโยกย้ายอีเมลไปยัง Office 365

Office 365 สนับสนุนวิธีการมากมายในการโยกย้ายอีเมล ปฏิทิน และข้อมูลที่ติดต่อจากสภาพแวดล้อมการส่งข้อความที่มีอยู่ไปยัง Office 365 ตามที่อธิบายไว้ใน วิธีการโยกย้ายบัญชีอีเมลหลายบัญชีไปยัง Office 365

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายและประสิทธิภาพของ Office 365 ให้ดู การวางแผนเครือข่ายและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ Office 365

วิธีการโยกย้ายที่ใช้บ่อย

วิธีการโยกย้าย

คำอธิบาย

ทรัพยากร

การโยกย้าย Internet Message Access Protocol (IMAP)

คุณสามารถใช้ ศูนย์การจัดการ Exchange หรือ Management Shell ของ Exchange เพื่อโยกย้ายเนื้อหาของกล่องจดหมายของผู้ใช้จากระบบการส่งข้อความ IMAP ไปยังกล่องจดหมาย Office 365 ของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการโยกย้ายกล่องจดหมายของคุณจากบริการอีเมลที่โฮสต์อื่นๆ เช่น Gmail หรือ Yahoo Mail

โยกย้ายกล่องจดหมาย IMAP ไปยัง Office 365

การโยกย้ายระบบ

การใช้การโยกย้ายระบบ คุณจะโยกย้ายกล่องจดหมายภายในองค์กรทั้งหมดไปยัง Office 365 ในเวลาไม่กี่วัน ใช้การโยกย้ายระบบ ถ้าคุณวางแผนที่จะย้ายองค์กรอีเมลทั้งหมดของคุณไปยัง Office 365 และจัดการบัญชีผู้ใช้ใน Office 365 คุณสามารถโยกย้ายกล่องจดหมายได้สูงสุด 2,000 กล่องจากองค์กร Exchange ภายในองค์กรของคุณไปยัง Office 365 โดยใช้การโยกย้ายระบบ จำนวนที่แนะนำหรือกล่องจดหมาย อย่างไรก็ตาม คือ 150    ประสิทธิภาพได้รับผลจากจำนวนมากกว่านั้น ที่ติดต่อจดหมายและกลุ่มการแจกจ่ายในองค์กร Exchange ภายในองค์กรของคุณจะถูกโยกย้ายเช่นกัน

การโยกย้ายระบบไปยัง Office 365

การโยกย้ายแบบเป็นระยะ

คุณใช้การโยกย้ายแบบเป็นระยะ ถ้าคุณวางแผนที่จะโยกย้ายกล่องจดหมายขององค์กรของคุณทั้งหมดไปยัง Office 365 การใช้การโยกย้ายแบบเป็นระยะ คุณโยกย้ายชุดของกล่องจดหมายภายในองค์กรไปยัง Office 365 โดยใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์หรือเดือน

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการโอนย้ายอีเมลแบบกำหนดลำดับขั้นไปยัง Office 365

การปรับใช้แบบไฮบริด

การปรับใช้แบบไฮบริดจะทำให้องค์กรมีความสามารถในการขยายประสบการณ์การใช้งานฟีเจอร์โดยสมบูรณ์และควบคุมการดูแลที่พวกเขามีด้วยองค์กร Exchange ภายในองค์กรที่มีอยู่ไปยังระบบคลาวด์ การปรับใช้แบบไฮบริดมีลักษณะที่แสดงอย่างราบรื่นขององค์กร Exchange เดียวระหว่าง Exchange Server 2013 ภายในองค์กร หรือ Microsoft Exchange Server 2010 และ Office 365 นอกจากนี้ การปรับใช้แบบไฮบริดสามารถเป็นขั้นตอนระดับกลางในการย้ายไปยังองค์กร Office 365 อย่างสมบูรณ์

การปรับใช้ Exchange Server 2013 แบบไฮบริด

การโยกย้ายของบริษัทอื่น

มีเครื่องมือมากมายที่พร้อมใช้งานจากบริษัทอื่น ซึ่งใช้โพรโทคอลและวิธีดำเนินการที่โดดเด่นในการดำเนินการโยกย้ายอีเมลจากแพลตฟอร์มอีเมล เช่น IBM Lotus Notes และ Novell GroupWise

นี่คือเครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่นและคู่ค้าบางส่วนที่สามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับการโยกย้าย Exchange จากแพลตฟอร์มของบริษัทอื่น

 • แผนภูมิไบนารี   ผู้ให้บริการการโยกย้ายการส่งข้อความข้ามแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ที่อยู่รวมกัน พร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่มีการวิเคราะห์และการรวมอยู่และการโยกย้ายระหว่างสภาพแวดล้อมการส่งข้อความในองค์กรและการทำงานร่วมกันทั้งภายในองค์กรแะแบบออนไลน์โดยยึดตาม IBM Lotus Notes และ Domino และ Exchange และ SharePoint

 • BitTitan   ผู้ให้บริการโซลูชันการโยกย้ายของ Office 365.

 • Metalogix   ผู้ให้บริการโซลูชันการโยกย้ายของ Office 365 และ SharePoint Online

 • SkyKick ผู้ให้บริการโซลูชันการโยกย้ายที่เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อย้าย Exchange ภายในองค์กร, Gmail, POP3, IMAP, Lotus Notes ไปยัง Office 365 เครื่องมือการโยกย้ายทุกขั้นตอนจะช่วยคู่ค้าเกี่ยวกับยอดขาย การวางแผน การโยกย้าย การจัดการ และขั้นตอนนอกสถานที่ของโครงการการโยกย้าย

 • TransVault   ผู้ให้บริการโซลูชันการโยกย้ายของ Office 365.

ประสิทธิภาพสำหรับวิธีการโยกย้าย

ตารางต่อไปนี้เปรียบเทียบผลลัพธ์ประสิทธิภาพที่สังเกตได้สำหรับวิธีการโยกย้ายต่างๆ สำหรับการโยกย้ายกล่องจดหมายและข้อมูลกล่องจดหมายไปยัง Office 365 ผลลัพธ์เหล่านี้จะยึดตามการทดสอบภายในและโยกย้ายลูกค้าจริงไปยัง Office 365

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากความแตกต่างของวิธีดำเนินการการโยกย้ายและเวลาที่ดำเนินการ ความเร็วในการโยกย้ายจริงของคุณอาจช้าลงหรือเร็วขึ้น

วิธีการโยกย้าย

การควบคุมจำนวนผู้ใช้ของ Office 365

การควบคุมจำนวนบริการการโยกย้ายของ Office 365

การควบคุมจำนวนตามสภานภาพทรัพยากรของ Office 365

ปริมาณงานโดยเฉลี่ยที่สังเกตได้ต่อชั่วโมงและต่อผู้ใช้ (ถ้ามี)

การโยกย้าย IMAP

ไม่ใช่

มี

ใช่

10-14 กิกะไบต์ (GB) (20 ภาวะพร้อมกัน)

การโยกย้ายระบบ

ไม่ใช่

มี

ใช่

10-14 GB (20 ภาวะพร้อมกัน)

การโยกย้ายแบบเป็นระยะ

ไม่ใช่

มี

ใช่

10-14 GB (20 ภาวะพร้อมกัน)

การโยกย้ายแบบไฮบริด

ไม่ใช่

มี

มี

10-14 GB ต่อ Exchange 2013 ภายในองค์กรหรือ 2010 CAS (บริการการจำลองกล่องจดหมายของ Microsoft Exchange (บริการ MRSProxy)) ที่มีการย้ายพร้อมกัน 20 รายการ1

การโยกย้าย MAPI ของบริษัทอื่น

ใช่

ไม่ได้

ใช่

4-12 GB (20 ภาวะพร้อมกัน) 2

การโยกย้ายบริการเว็บ Exchange ของบริษัทอื่น

ไม่ใช่

มี

ใช่

5-10 GB (20 ภาวะพร้อมกัน) 3

การอัปโหลดไคลเอ็นต์ (จากไฟล์ .pst ของ Outlook)

ใช่

ไม่ได้

ใช่

0.5 GB

1ปริมาณงานการย้ายกล่องจดหมายเดียวที่สังเกตได้จะอยู่ในช่วง 0.3–1.0 GB/ชั่วโมง. อาจมีอัตราปริมาณงานได้สูงกว่า 1000 MB/ชม. ต่อกล่องจดหมายด้วยเครือข่ายที่สามารถรักษาความล้มเหลวเวลาหยุดชะงักชั่วคราวไว้ต่ำกว่า 2 เปอร์เซ็นต์และเวลาแฝงของเครือข่ายต่ำกว่า 100 ms สามารถใช้การโยกย้ายกล่องจดหมายพร้อมกันมากขึ้นเพื่อให้ได้รับอัตราการโยกย้ายข้อมูลที่สูงขึ้น ปริมาณงานการย้ายกล่องจดหมายเดียวจะช้าลงเมื่อเซิร์ฟเวอร์ CAS ภายในองค์กร (บริการ MRSProxy) ปริมาณสูงสุดที่ฮาร์ดแวร์รับได้ ถ้าแบนด์วิดธ์เครือข่ายไม่พอ หรือเวลาแฝงเครือข่ายสูงเกิดไป พิจารณาการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมหรือปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายชั่วคราวเพื่อเพิ่มความเร็วในการโยกย้าย

2ปริมาณงานการโยกย้าย MAPI เดียวที่สังเกตได้จะอยู่ในช่วง 0.1-0.5 GB/ชั่วโมง สามารถใช้การโยกย้ายพร้อมกันมากขึ้นเพื่อให้ได้รับอัตราการโยกย้ายข้อมูลที่สูงขึ้น ปริมาณงานการโยกย้าย MAPI เดียวจะช้าลงเมื่อเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรหรือเครือข่ายถึงปริมาณสูงสุดที่รับได้

3ปริมาณงานการโยกย้ายบริการเว็บ Exchange เดียวที่สังเกตได้จะอยู่ในช่วง 0.2-0.5 GB/ชั่วโมง สามารถใช้การโยกย้ายพร้อมกันมากขึ้นเพื่อให้ได้รับอัตราการโยกย้ายข้อมูลที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ด้วยการโยกย้ายพร้อมกัน 20 รายการ ปริมาณงานโดยรวมจะอยู่ในช่วง 4-10 GB/ชั่วโมง ปริมาณงานการโยกย้ายบริการเว็บ Exchange เดียวจะช้าลงเมื่อเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรหรือเครือข่ายถึงปริมาณสูงสุดที่รับได้

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของการโยกย้าย

การโยกย้ายอีเมลมีปัจจัยทั่วไปจำนวนมากที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพการโยกย้าย

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของการโยกย้ายทั่วไป

ตารางต่อไปนี้มีรายการปัจจัยทั่วไปที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพการโยกย้าย รายละเอียดเพิ่มเติมครอบคลุมในส่วนที่อธิบายวิธีการโยกย้ายแต่ละวิธี

ปัจจัย

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

แหล่งข้อมูล

อุปกรณ์หรือบริการที่โฮสต์ข้อมูลที่จะโยกย้าย ข้อจำกัดจำนวนมากอาจถูกนำไปใช้กับแหล่งข้อมูลเนื่องจากข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ ปริมาณงานของผู้ใช้ปลายทาง และงานบำรุงรักษาส่วนหลัง

Gmail จะจำกัดปริมาณข้อมูลที่สามารถแยกระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด

ชนิดข้อมูลและความหนาแน่น

เนื่องจากลักษณะเฉพาะของธุรกิจของลูกค้า ชนิดและการผสมของรายการจดหมายภายในกล่องจดหมายจะแตกต่างกันมาก

กล่องจดหมาย 4-GB หนึ่งกล่องที่มี 400 รายการ แต่ละรายการมีสิ่งที่แนบมา 10 เมกะไบต์ (MB) จะโยกย้ายได้เร็วกว่ากล่องจดหมาย 4-GB หรึ่งกล่องที่มีรายการเล็กๆ 100,000 รายการ

เซิร์ฟเวอร์การโยกย้าย

โซลูชันการโยกย้ายจำนวนมากใช้เซิร์ฟเวอร์การโยกย้ายชนิด “jump box” หรือสถานีงานเพื่อทำการโยกย้ายให้เสร็จสมบูรณ์

ลูกค้ามักจะใช้เครื่องมือจำลองประสิทธิภาพต่ำในการโฮสต์บริการ MRSProxy สำหรับการปรับใช้แบบไฮบริดหรือสำหรับการโยกย้ายไคลเอ็นต์พีซีที่ไม่ใช่แบบไฮบริด

เครื่องมือการโยกย้าย

เครื่องมือการโยกย้ายข้อมูลจะทำหน้าที่ดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์แปลงข้อมูลต้นทาง ถ้าจำเป็น จากนั้น เครื่องมือจะแปลงข้อมูลบนเครือข่ายและใส่ข้อมูลลงในกล่องจดหมาย Office 365 กล่องจดหมาย

บริการ MRSProxy มีความสามารถและข้อจำกัดของตัวเอง

อุปกรณ์เครือข่ายภายในองค์กร

ประสิทธิภาพของเครือข่าย ตั้งแต่แหล่งข้อมูลไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ Exchange Online จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการโยกย้าย

การกำหนดค่าและข้อมูลจำเพาะของไฟร์วอลล์ภายในองค์กร

บริการ Office 365

Office 365 มีการสนับสนุนและฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วภายในเพื่อจัดการปริมาณงานการโยกย้าย

นโยบายการควบคุมจำนวนผู้ใช้มีการตั้งค่าเริ่มต้นและจำกัดอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดโดยรวม

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของเครือข่าย

ส่วนนี้จะอธิบายหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายระหว่างการโยกย้าย การสนทนาเป็นปกติเนื่องจากผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายระหว่างการโยกย้ายเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ของบริษัทอื่นและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs)

ใช้ Exchange Analyzer เพื่อทำความเข้าใจการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณกับ Office 365 เมื่อต้องการเรียกใช้การทดสอบ Exchange Analyzer ใน ตัวช่วยการสนับสนุนและการกู้คืน ให้ไปที่ การวิเคราะห์ขั้นสูง > Exchange Online > ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย Exchange Online > ใช่ อ่าน แก้ไขปัญหาของ Outlook และ Office 365 ด้วยตัวช่วยการสนับสนุนและการกู้คืนสำหรับ Office 365 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยการสนับสนุนและการกู้คืน

ปัจจัย

คำอธิบาย

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

ความจุเครือข่าย

ระยะเวลาในการโยกย้ายกล่องจดหมายไปยัง Office 365 จะถูกกำหนดโดยปริมาณงานที่รับได้ที่พร้อมใช้งานและปริมาณงานที่รับได้สูงสุดของเครือข่ายของคุณ

 • ระบุปริมาณงานที่รับได้ของเครือข่ายที่พร้อมใช้งานของคุณและกำหนดปริมาณงานการอัปโหลดสูงสุดที่รับได้

 • ติดต่อ ISP ของคุณเพื่อยืนยันแบนด์วิดธ์ที่กำหนดของคุณและเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัด เช่น ปริมาณข้อมูลทั้งหมดที่สามารถถ่ายโอนในช่วงเวลาที่กำหนด

 • ใช้เครื่องมือเพื่อประเมินความจุเครือข่ายจริงของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทดสอบการไหลของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์ของศูนย์ข้อมูล Microsoft

 • ระบุภาระอื่นๆ บนเครือข่ายของคุณ (ตัวอย่างเช่น โปรแกรมอรรถประโยชน์สำรองข้อมูลและการบำรุงรักษาตามกำหนดการ) ที่อาจส่งผลปริมาณงานที่รับได้ของเครือข่ายของคุณ

เสถียรภาพของเครือข่าย

เครือข่ายที่เร็วอาจไม่ทำการโยกย้ายได้เร็วเสมอ ถ้าเครือข่ายไม่เสถียร การถ่ายโอนข้อมูลจะใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ขึ้นอยู่กับชนิดของการโยกย้าย การแก้ไขข้อผิดพลาดอาจส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการโยกย้าย

ปัญหาฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมเครือข่ายมักจะทำให้เกิดปัญหาด้านเสถียรภาพของเครือข่าย ทำงานร่วมกันผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อทำความเข้าใจอุปกรร์เครือข่ายของคุณและนำโปรแกรมควบคุมล่าสุดที่ผู้จำหน่ายแนะนำและการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปใช้

ความล่าช้าของเครือข่าย

ฟังก์ชันการตรวจสอบการบุกรุกที่ถูกกำหนดค่าบนไฟร์วอลล์ของเครือข่ายมักจะทำให้เกิดความล่าช้าของเครือข่ายอย่างมากและส่งผลต่อประสิทธิภาพการโยกย้าย

การโยกย้ายข้อมูลไปยังกล่องจดหมาย Office 365 จะขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ตมีผลต่อประสิทธิภาพการโยกย้ายโดยรวม

นอกจากนี้ ผู้ใช้ในบริษัทเดียวกันอาจมีกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์ที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ISP ของลูกค้า ประสิทธิภาพการโยกย้ายอาจแตกต่างกัน

 • ประเมินความล่าช้าของเครือข่ายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดกับศูนย์ข้อมูล Microsoft เพื่อช่วยรับรองว่าผลลัพธ์สอดคล้องกัน (ซึ่งยังช่วยรับรองประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องกันสำหรับผู้ใช้ปลายทาง) ทำงานกับ ISP ของคุณเพื่อระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต

 • เพิ่มที่อยู่ IP สำหรับเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลของ Microsoft ไปยังรายการอนุญาตของคุณ หรือส่งผ่านการรับส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายจากไฟร์วอลล์เครือข่ายของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วง IP ของ Office 365 ให้ดู URL และช่วงที่อยู่ IP ของ Office 365

สำหรับการวิเคราะห์ของการโยกย้ายภายในสภาพแวดล้อมของคุณ ให้ตรวจสอบ โพสต์ในบล็อกวิเคราะห์การย้าย ของเรา โพสต์จะมีสคริปต์ที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์คำขอการย้าย

การควบคุมจำนวนของ Office 365

Office 365 ใช้กลไกการควบคุมจำนวนต่างๆ เพื่อช่วยรับรองการรักษาความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานบริการ การควบคุมจำนวนสามขนิดต่อไปนี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการโยกย้าย

 • การควบคุมจำนวนผู้ใช้

 • การควบคุมจำนวนบริการการโยกย้าย

 • การควบคุมจำนวนตามสภานภาพทรัพยากร

หมายเหตุ: การควบคุมจำนวนของ Office 365 สามชนิดจะไม่ส่งผลต่อวิธีการโยกย้ายทั้งหมด

การควบคุมจำนวนผู้ใช้ของ Office 365

การควบคุมจำนวนผู้ใช้จะส่งผลต่อเครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่นและวิธีการโยกย้ายการอัปโหลดไคลเอ็นต์ส่วนใหญ่ วิธีการโยกย้ายเหล่านี้ใช้โพรโทคอลเข้าถึงไคลเอ็นต์ เช่น การเรียกกระบวนการระยะไกล (RPC) บนโพรโทคอล HTTP เพื่อโยกย้ายข้อมูลกล่องจดหมายไปยังกล่องจดหมาย Office 365 เครื่องมือเหล่านี้จะถูกใช้ในการโยกย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เช่น IBM Lotus Domino และ Novell GroupWise

การควบคุมจำนวนผู้ใช้คือวิธีการควบคุมจำนวนที่เข้มงวดมากที่สุดใน Office 365 เนื่องจากการควบคุมจำนวนผู้ใช้ถูกตั้งค่าให้ทำงานกับผู้ใช้ปลายทางแต่ละราย การใช้งานแอปพลิเคชันระดับต่างๆ จะเกินนโยบายการควบคุมจำนวนและส่งผลให้การโยกย้ายข้อมูลช้าลงได้อย่างง่ายดาย

การควบคุมจำนวนบริการการโยกย้ายของ Office 365

การควบคุมจำนวนบริการการโยกย้ายจะส่งผลต่อเครื่องการโยกย้าย Office 365 ทั้งหมด การควบคุมจำนวนบริการการโยกย้ายจะจัดการการโยกย้ายพร้อมกันและการกำหนดทรัพยากรของบริการสำหรับโซลูชันการโยกย้ายของ Office 365

การควบคุมจำนวนบริการการโยกย้ายจะส่งผลต่อการโยกย้ายที่ดำเนินการโดยใช้วิธีการโยกย้ายต่อไปนี้

 • การโยกย้าย IMAP

 • การโยกย้ายระบบของ Exchange

 • การโยกย้าย Exchange แบบเป็นระยะ

 • การโยกย้ายแบบไฮบริด (การย้ายของบริการ MRSProxy ในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด)

ตัวอย่างของการควบคุมจำนวนบริการการโยกย้ายคือการควบคุมจำนวนของกล่องจดหมายที่โยกย้ายพร้อมกันระหว่างการโยกย้าย Exchange ทั่วไปและการโยกย้าย IMAP ค่าเริ่มต้นคือ 10 ซึ่งหมายความว่าจำนวนกล่องจดหมายสูงสุด 10 กล่องจากชุดการโยกย้ายทั้งหมดจะถูกโยกย้ายตามเวลา คุณสามารถเพิ่มจำนวนการโยกย้ายกล่องจดหมายพร้อมกันสำหรับชุดการโยกย้ายในแผงควบคุมของ Exchange หรือ Windows PowerShell เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับการตั้งค่านี้ให้เหมาะสม ให้ดู จัดการชุดการโยกย้ายใน Office 365

การควบคุมจำนวนตามสภานภาพทรัพยากรของ Office 365

วิธีการโยกย้ายทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของการควบคุมจำนวนที่พร้อมใช้, การควบคุมจำนวนบริการ Office 365 อย่างไรก็ตาม จะไม่ส่งผลต่อการโยกย้าย Office 365 เท่ากับการควบคุมจำนวนชนิดอื่นๆ ที่อธิบายไว้ก่อนหน้า

การควบคุมจำนวนตามสภานภาพทรัพยากรคือวิธีการโยกย้ายที่รุนแรงน้อยที่สุด ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาความพร้อมใช้งานของบริการที่อาจส่งผลต่อผู้ใช้ปลายทางและการให้บริการที่สำคัญ

ก่อนที่ประสิทธิภาพของบริการจะลดระดับลงถึงจุดที่ประสิทธิภาพของผู้ใช้ปลายทางอาจได้รับผลกระทบ การโยกย้ายแบบไฮบริดจะหยุดการทำงานจนกว่าประสิทธิภาพจะถูกกู้คืนและบริการกลับสู่ระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์การควบคุมจำนวน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างจากรายงานสถิติการโยกย้าย Exchange ซึ่งจะแสดงรายการที่บันทึกเมื่อเกินเกณฑ์การควบคุมจำนวนบริการ

 • 25/1/2012 12:56:01 AM [BL2PRD0410CA012] ความคืบหน้าการคัดลอก: 723/1456 ข้อความ 225.8 MB (236,732,045 ไบต์)/416.5 MB (436,712,733 ไบต์)

  25/1/2012 12:57:53 AM [BL2PRD0410CA012] ย้ายกล่องจดหมาย '/o=ExchangeLabs/ou=กลุ่มการดูแลระบบ Exchange (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=ผู้รับ/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' หยุดชะงักเนื่องจาก DataMoveReplicationConstraint is not satisfied for the database 'NAMPRD04DG031-db081' (ตัวแทน MailboxDatabaseReplication) สาเหตุของความล้มเหลว: ฐานข้อมูล edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b ไม่เป็นไปตามข้อจำกัด SecondDatacenter ไม่มีสำเนาฐานข้อมูลที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน รอจนถึงวันที่ 25/1/2012 1:27:53 AM

  25/1/2012 12:58:24 AM [BL2PRD0410CA012] คำขอไม่หยุดชะงักแล้ว และจะดำเนินการต่อ

  30/6/2017 00:03:58 [CY4PR19MB0056] การยกเลิกงานเนื่องจากความล่าช้าเป็นเวลานานจากสถานภาพของเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่เอื้ออำนวย หรือข้อจำกัดด้านงบประมาณด้วยสถานะการควบคุมปริมาณการร้องขอ 'StalledDueToTarget_DiskLatency'

โซลูชันและแนวทางปฏิบัติ   

ถ้าคุณพบกับสถานการณ์คล้ายกัน ให้รอจนกว่าทรัพยากร Office 365 จะพร้อมใช้งาน

ปัจจัยและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านประสิทธิภาพสำหรับการโยกย้ายการปรับใช้ที่ไม่ใช่แบบไฮบริด

ส่วนนี้จะอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการโยกย้ายโดยใช้วิธีการโยกย้าย IMAP, การโยกย้ายระบบ, การโยกย้ายแบบเป็นระยะ นอกจากนี้ จะยังระบุหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการโยกย้าย

ปัจจัยที่ 1: แหล่งข้อมูล

ตารางต่อไปนี้อธิบายผลกระทบต่อการโยกย้ายโดยเซิร์ฟเวอร์แหล่งข้อมูลในองค์กรอีเมลปัจจุบันของคุณและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการลดผลกระทบต่อการโยกย้าย

รายการตรวจสอบ

คำอธิบาย

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

ประสิทธิภาพของระบบ

การแยกข้อมูลคืองานที่สำคัญ ระบบแหล่งข้อมูลจะต้องมีทรัพยากรเพียงพอ เช่น เวลา CPU และหน่วยความจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการโยกย้ายที่เหมาะสม ระหว่างการโยกย้าย ระบบต้นทางมักจะมีความจุใกล้เต็มตามปริมาณงานของผู้ใช้ปลายทางทั่วไป ถ้าทรัพยากรระบบไม่เพียงพอ ปริมาณงานเพิ่มเติมที่มาจากการโยกย้ายอาจมีผลต่อผู้ใช้ปลายทาง

ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระหว่างการทดสอบนำร่องการโยกย้าย ถ้าระบบไม่ว่าง เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการจัดกำหนดการโยกย้ายเชิงรุกสำหรับบางระบบ เนื่องจากอาจเกิดปัญหาความล่าช้าในการโยกย้ายและความพร้อมใช้งานของบริการ ถ้าเป็นไปได้ ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรระบบโดยการเพิ่มแหล่งข้อมูลฮาร์ดแวร์และลดภาระบนระบบโดยการย้ายงานและผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในการโยกย้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

เมื่อโยกย้ายจากองค์กร Exchange ภายในองค์กรที่มีเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายหลายเซิร์ฟเวอร์ เราขอแนะนำให้คุณสร้างรายชื่อผู้ใช้สำหรับการโยกย้ายที่แจกจ่ายบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายหลายเซิร์ฟเวอร์เท่าๆ กัน ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ รายการอาจถูกปรับแต่งให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

ตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ A มีทรัพยากรพร้อมใช้งานมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ B 50 เปอร์เซ็นต์ จะเหมาะสมที่จะมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์จากเซิร์ฟเวอร์ A ในชุดการโยกย้ายเดียวกัน หลักปฏิบัติที่คล้ายกันสามารถนำไปใช้กับระบบแหล่งข้อมูลอื่น ดำเนินการโยกย้ายเมื่อเซิร์ฟเวอร์มีทรัพยากรพร้อมใช้งานสูงสุด เช่น หลังจากชั่วโมงทำงานหรือวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด

งานส่วนหลัง

งานส่วนหลังอื่นๆ ที่ทำงานระหว่างเวลาทำการโยกย้าย เนื่องจากเป็นหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะดำเนินการโยกย้ายหลังจากชั่วโมงการทำงาน ซึ่งเป็นปกติที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างการโยกย้ายกับงานบำรุงรักษา เช่น การสำรองข้อมูล ที่ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรของคุณ

ตรวจทานงานระบบอื่นๆ ที่อาจทำงานอยู่ระหว่างการโยกย้าย เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการการโยกย้ายข้อมูลเมื่อไม่มีงานที่ใช้ทรัพยากรมากอื่นๆ ทำงานอยู่

หมายเหตุ      สำหรับลูกค้าที่ใช้ Exchange ภายในองค์กร งานส่วนหลังทั่วไปคือโซลูชันการสำรองข้อมูลและ งานบำรุงรักษาร้านค้า Exchange

นโยบายการควบคุมจำนวน

เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปที่ต้องป้องกันระบบอีเมลด้วยนโยบายการควบคุมจำนวนที่ตั้งขีดจำกัดของความเร็วและปริมาณข้อมูลที่สามารถแยกจากระบบระหว่างเวลาที่กำหนด

ตรวจสอบว่าระบบอีเมลของคุณมีการปรับนโยบายการควบคุมจำนวนหรือไม่ ตัวอย่างเช่น Google Mail จะจำกัดปริมาณข้อมูลที่สามารถแยกในช่วงเวลาที่กำหนด

ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน Exchange มีนโยบายที่จำกัดให้ IMAP เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์จดหมายภายในองค์กร (ใช้โดยการโยกย้าย IMAP) และการเข้าถึง RPC บนโพรโทคอล HTTP (ใช้โดยการโยกย้ายระบบใหม่ของ Exchange และการโยกย้ายแบบเป็นระยะของ Exchange)

เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมจำนวนในองค์กร Exchange 2013 ให้เรียกใช้ cmdlet รับ ThrottlingPolicy สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การจัดการปริมาณงานของ Exchange

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมจำนวนของ IMAP ให้ดู โยกย้ายกล่องจดหมาย IMAP ไปยัง Office 365

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RPC ผ่านการควบคุมจำนวนโพรโทคอล HTTP ให้ดู:

ปัจจัยที่ 2: เซิร์ฟเวอร์การโยกย้าย

การโยกย้าย IMAP, การโอนแบบเคลื่อนย้าย และการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้นเป็นวิธีการโยกย้ายที่ดึงข้อมูลแบบเริ่มต้นจากระบบคลาวด์ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์การโยกย้ายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม โฮสต์โพรโทคอลที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IMAP หรือ RPC บนโพรโทคอล HTTP) จะทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์การโยกย้ายสำหรับการโยกย้ายกล่องจดหมายและข้อมูลกล่องจดหมายไปยัง Office 365 ดังนั้น ปัจจัยประสิทธิภาพการโยกย้ายและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้าเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์แหล่งข้อมูลสำหรับองค์กรอีเมลปัจจุบันของคุณ จึงยังนำไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์ Internet Edge ได้ด้วย สำหรับ Exchange 2007, Exchange 2010 และ Exchange 2013 องค์กร เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์จะทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์การโยกย้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

ปัจจัยที่ 3: เครื่องมือการโยกย้าย

การโยกย้าย IMAP, การโยกย้ายระบบใหม่ และการโยกย้าย Exchange แบบเป็นระยะจะดำเนินการโดยใช้แดชบอร์ดการโยกย้ายใน ศูนย์การจัดการ Exchange ซึ่งอาจมีการการควบคุมจำนวนบริการการโยกย้าย Office 365

โซลูชันและแนวทางปฏิบัติ   

ในตอนนี้ ลูกค้าสามารถระบุการโยกย้ายพร้อมกัน (ตัวอย่างเช่น จำนวนกล่องจดหมายที่จะโยกย้ายพร้อมกัน) โดยใช้ Windows PowerShell ค่าเริ่มต้นคือ 20 กล่องจดหมาย หลังจากที่คุณสร้างชุดการโยกย้าย คุณสามารถใช้ cmdlet Windows PowerShell ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มให้เป็นจำนวนสูงสุด 100

Set-MigrationEndPoint <Identity> –MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดการชุดการโยกย้ายใน Office 365

หมายเหตุ: ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะจัดการการเชื่อมต่อทั้งหมด เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการดำเนินการพร้อมกันจำนวนมาก เริ่มต้นด้วยค่าภาวะพร้อมกันต่ำ เช่น 10 เพิ่มจำนวนนี้พร้อมกับตรวจสอบประสิทธิภาพของแหล่งข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเข้าถึงของผู้ใช้ปลายทาง

ปัจจัยที่ 4: เครือข่าย

ทดลองการตรวจสอบ   

ขึ้นอยู่กับวิธีการโยกย้าย คุรสามารถลองใช้การทดสอบการตรวจสอบต่อไปนี้:

 • การโยกย้าย IMAP      จะใส่ข้อมูลตัวอย่างลงในกล่องจดหมายต้นทาง จากนั้น จากอินเทอร์เน็ต (ภายนอกเครือข่ายภายในองค์กรของคุณ) ให้เชื่อมต่อกล่องจดหมายต้นทางโดยใช้ไคลเอ็นต์อีเมล IMAP มาตรฐาน เช่น Microsoft Outlook แล้ววัดประสิทธิภาพเครือข่ายโดยกำหนดเวลาที่จะใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดจากกล่องจดหมายต้นทาง ปริมาณงานควรใกล้เคียงกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับโดยใช้เครื่องมือการโยกย้าย IMAP ใน Office 365 หากไม่มีข้อจำกัดอื่น

 • การโยกย้ายระบบใหม่และการโยกย้ายแบบเป็นระยะของ Exchange      สร้างกล่องจดหมายต้นทางด้วยข้อมูลตัวอย่าง จากนั้น จากอินเทอร์เน็ต (ภายนอกเครือข่ายภายในองค์กรของคุณ) ให้เชื่อมต่อกับกล่องจดหมายต้นทางที่มี Outlook โดยใช้ RPC บนโพรโทคอล HTTP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อโดยใช้โหมดแคช วัดประสิทธิภาพของเครือข่ายโดยตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการซิงโครไนซ์ข้อมูลทั้งหมดจากกล่องจดหมายต้นทาง ปริมาณงานควรใกล้เคียงกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับโดยใช้เครื่องมือการโยกย้าย Exchange อย่างง่ายใน Office 365 โดยกำหนดให้ไม่มีข้อจำกัดอื่น

หมายเหตุ: มีค่าใช้จ่ายบางอย่างระหว่างการโยกย้าย IMAP, การโยกย้ายระบบ หรือการโยกย้าย Exchange แบบเป็นระยะจริง ปริมาณงานจริง อย่างไรก็ตาม ควรใกล้เคียงกับผลลัพธ์ของการทดสอบการตรวจสอบเหล่านี้

ปัจจัยที่ 5: บริการ Office 365

การควบคุมจำนวนตามสภานภาพทรัพยากรของ Office 365 จะส่งผลต่อการโยกย้ายโดยใช้เครื่องมือการโยกย้าย Office 365 อย่างง่าย ดูส่วน การควบคุมจำนวนตามสภานภาพทรัพยากรของ Office 365

ย้ายคำขอในบริการ Office 365

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการรับข้อมูลสถานะสำหรับคำขอการย้าย ให้ดู ดูคุณสมบัติของคำขอการย้าย

ในบริการ Office 365 ไม่เหมือนกับใน Exchange 2010 ภายในองค์กร ลำดับการโยกย้ายและทรัพยากรของบริการที่กำหนดสำหรับการโยกย้ายจะถูกแชร์ระหว่างผู้เช่า การแชร์นี้จะส่งผลต่อวิธีการจัดการคำขอการย้ายในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการย้าย

มีคำขอการย้ายอยู่สองชนิดใน Office 365

 • คำขอการย้ายที่ออนบอร์ด      การโยกย้ายลูกค้าใหม่คือคำขอการย้ายที่ออนบอร์ดที่พิจารณาแล้ว คำขอเหล่านี้มีลำดับความสำคัญปกติ

 • คำขอการย้ายภายในศูนย์ข้อมูล      นี่คือคำขอกล่องการย้ายจดหมายที่เริ่มต้นโดยทีมดำเนินการของศูนย์ข้อมูล คำขอเหล่านี้มีลำดับความสำคัญต่ำเนื่องจากประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทางไม่ได้รับผลกระทบถ้าคำขอการย้ายล่าช้า

ผลกระทบและความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นของคำขอการย้ายที่มีสถานะ “รอคิว” และ “กำลังดำเนินการ”

 • คำขอการย้ายที่รอคิว      สถานะนี้ระบุว่าการย้ายอยู่ในคิวและรอให้ดำเนินการโดยบริการจำลองกล่องจดหมายของ Exchange สำหรับคำขอการย้าย Exchange 2003 ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของพวกเขาได้ในขั้นตอนนี้

  ปัจจัยสองข้อที่มีผลกับการเลือกคำขอของบริการจำลองกล่องจดหมาย:

  • ลำดับความสำคัญ      คำขอการย้ายที่รอคิวที่มีลำดับความสำคัญสูงจะถูกเลือกก่อนคำขอการย้ายที่มีลำดับความสำคัญต่ำ ซึ่งจะช่วยรับรองว่าคำขอการย้ายที่ย้ายลูกค้าจะถูกดำเนินการก่อนคำขอการย้ายำายในศูนย์ข้อมูลเสมอ

  • ตำแหน่งในคิว      ถ้าคำขอการย้ายมีลำดับความสำคัญเท่ากัน คำขอที่เข้าคิวก่อน จะถูกบริการจำลองกล่องจดหมายเลือกก่อน เนื่องจากอาจมีลูกค้าหลายรายที่กำลังดำเนินการการโยกย้ายกล่องจดหมายในเวลาเดียวกัน จึงเป็นเรื่องปกติที่คำขอการย้ายใหม่จะยังคงอยู่ในคิวก่อนที่จะถูกดำเนินการ

   บ่อยครั้ง เวลาที่คำขอกล่องจดหมายรอในคิวก่อนที่จะดำเนินการไม่ได้รับการพิจารณาระหว่างการวางแผนการโยกย้าย ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถกำหนดเวลาที่เพียงพอในการทำให้การโยกย้ายที่วางแผนทั้งหมดสำเร็จได้

 • คำขอการย้ายอยู่ระหว่างดำเนินการ      สถานะนี้ระบุว่าการย้ายยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการ ถ้าเป็นการย้ายกล่องจดหมายแบบออนไลน์ ผู้จะยังคงสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายได้ สำหรับการย้ายกล่องจดหมายแบบออฟไลน์ กล่องจดหมายของผู้ใช้จะไม่พร้อมใช้งาน

  หลังจากที่คำขอการย้ายกล่องจดหมายมีสถานะ “กำลังดำเนินการ” จะไม่สนใจลำดับความสำคัญอีกต่อไปและคำขอการย้ายใหม่จะไม่ถูกดำเนินการจนกว่าคำขอการย้าย “กำลังดำเนินการ” ที่มีอยู่เสร็จสมบูรณ์ แม้ว่าคำขอการย้ายใหม่จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

การวางแผน      ตามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เนื่องจากผู้ใช้ Exchange 2003 จะสูญเสียการเข้าถึงระหว่างการโยกย้ายแบบไฮบริด ลูกค้า Exchange 2003 มักจะกังวลเกี่ยวกับเวลาที่จะกำหนดการโยกย้ายและระยะเวลาที่ใช้

เมื่อวางแผนจำนวนกล่องจดหมายที่จะโยกย้ายระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด ให้พิจารณาดังต่อไปนี้:

 • ให้รวมระยะเวลาที่คำขอการย้ายรอคิวด้วย ใช้รายการต่อไปนี้เพื่อคำนวณสิ่งนี้:

  (จำนวนกล่องจดหมายทั้งหมดที่จะโยกย้าย) = ((เวลาทั้งหมด) – (เวลารอคิวโดยเฉลี่ย)) * (ปริมาณงานการโยกย้าย)

  ที่ปริมาณงานการโยกย้ายเท่ากับจำนวนกล่องจดหมายทั้งหมดที่สามารถโยกย้ายได้ต่อชั่วโมง

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีเวลาหกชั่วโฒงในการโยกย้ายกล่องจดหมาย ถ้าเวลารอคิวโดยเฉลี่ยคือหนึ่งชั่วโมงและคุณมีปริมาณงานการโยกย้าย 100 กล่องจดหมายต่อชั่วโมง คุณสามารถโยกย้าย 500 กล่องจดหมายในกรอบเวลาหกชั่วโมง 500 = (6 – 1) * 100

 • เริ่มการโยกย้ายได้เร็วกว่าที่วางแผนไว้เพื่อลดเวลาในการรอคิว เมื่อกล่องจดหมายอยู่ในคิว ผู้ใช้ Exchange 2003 จะยังคงสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของพวกเขาได้

ระบุเวลารอคิว      เวลารอคิวจะเปลี่ยนแปลงเสมอเนื่องจาก Microsoft ไม่ได้จัดการกำหนดการการโยกย้ายของลูกค้า

เมื่อต้องการระบุเวลารอคิวที่เป็นไปได้ ลูกค้าสามารถลองจัดกำหนดการการย้ายทดสอบไว้หลายชั่วโมงก่อนที่การโยกย้ายจริงจะเริ่มต้น จากนั้น เมื่อยึดตามระยะเวลาที่คำขออยู่ในคิวที่สังเกตได้ ลูกค้าจะสามารถประเมินเวลาที่จะเริ่มการโยกย้ายและจำนวนกล่องจดหมายที่สามารถย้ายได้ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ดีกว่า

ตัวอย่างเช่น ถ้าการโยกย้ายทดสอบเสร็จสิ้นสี่ชั่วโมงก่อนเริ่มการโยกย้ายที่วางแผนไว้ ลูกค้าระบุว่าเวลารอคิวสำหรับการโยกย้ายทดสอบคือประมาณหนึ่งชั่วโมง จากนั้น ลูกค้าควรพิจารณาเริ่มต้นการโยกย้ายเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงจากที่วางแผนไว้ล่วงหน้า เพิ่อให้แน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอในการทำให้การโยกย้ายทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

เครื่องมือของบริษัทอื่นสำหรับการโยกย้าย Office 365

เครื่องมือของบริษัทอื่นจะถูกใช้ในสถานการณ์การโยกย้ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Exchange เช่น จาก Google Mail, IBM Lotus, Domino และ Novell GroupWise ส่วนนี้จะเน้นที่โพรโทคอลการโยกย้ายที่ใช้โดยเครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่น มากกว่าผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการโยกย้ายจริง ตารางต่อไปนี้มีรายการของปัจจัยที่นำไปใช้กับเครื่องมือของบริษัทอื่นสำหรับสถานการณ์การโยกย้าย Office 365

ปัจจัยที่ 1: แหล่งข้อมูล

รายการตรวจสอบ

คำอธิบาย

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

ประสิทธิภาพของระบบ

การแยกข้อมูลคืองานที่สำคัญ ระบบแหล่งข้อมูลจะต้องมีทรัพยากรเพียงพอ เช่น เวลา CPU และหน่วยความจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการโยกย้ายที่เหมาะสม ระหว่างการโยกย้าย ระบบต้นทางมักจะมีความจุใกล้เต็มตามปริมาณงานของผู้ใช้ปลายทางทั่วไป ถ้าทรัพยากรระบบไม่เพียงพอ ปริมาณงานเพิ่มเติมที่มาจากการโยกย้ายอาจมีผลต่อผู้ใช้ปลายทาง

ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระหว่างการทดสอบนำร่องการโยกย้าย ถ้าระบบไม่ว่าง เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการจัดกำหนดการโยกย้ายเชิงรุกสำหรับบางระบบ เนื่องจากอาจเกิดปัญหาความล่าช้าในการโยกย้ายและความพร้อมใช้งานของบริการ ถ้าเป็นไปได้ ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบแหล่งข้อมูลโดยเพิ่มทรัพยากรฮาร์ดแวร์และลดภาระของระบบ งานบนระบบสามารถลดลงได้โดยการย้ายงานและผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการโยกย้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

เมื่อโยกย้ายจากองค์กร Exchange ภายในองค์กรที่มีเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายหลายเซิร์ฟเวอร์ เราขอแนะนำให้คุณสร้างรายชื่อผู้ใช้สำหรับการโยกย้ายที่แจกจ่ายบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายหลายเซิร์ฟเวอร์เท่าๆ กัน ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ รายการอาจถูกปรับแต่งให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

ตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ A มีทรัพยากรพร้อมใช้งานมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ B 50 เปอร์เซ็นต์ จะเหมาะสมที่จะมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์จากเซิร์ฟเวอร์ A ในชุดการโยกย้ายเดียวกัน หลักปฏิบัติที่คล้ายกันสามารถนำไปใช้กับระบบแหล่งข้อมูลอื่น

ดำเนินการโยกย้ายเมื่อระบบมีทรัพยากรพร้อมใช้งานสูงสุด เช่น หลังจากชั่วโมงทำงานหรือวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด

งานส่วนหลัง

งานส่วนหลังอื่นๆ มักจะทำงานระหว่างเวลาทำการโยกย้าย เนื่องจากเป็นหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะดำเนินการโยกย้ายหลังจากชั่วโมงการทำงาน ซึ่งเป็นปกติที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างการโยกย้ายกับงานบำรุงรักษาอื่นๆ ที่ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรของคุณ เช่น การสำรองข้อมูล

ตรวจทานงานระบบอื่นๆ ที่ทำงานอยู่ระหว่างการโยกย้าย เราขอแนะนำให้คุณสร้างช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับการโยกย้ายข้อมูล ที่ไม่มีงานที่ใช้ทรัพยากรมากอื่นๆ

สำหรับลูกค้า Exchange ภายในองค์กร งานทั่วไปคือโซลูชันสำรองข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การบำรุงรักษาร้านค้า Exchange

นโยบายการควบคุมจำนวน

เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปที่ต้องป้องกันระบบอีเมลด้วยนโยบายการควบคุมจำนวน ที่ตั้งขีดจำกัดของความเร็วและปริมาณข้อมูลที่สามารถแยกจากระบบภายในเวลาที่กำหนด และโดยใช้วิธีการโยกย้ายที่ระบุ

ตรวจสอบว่าระบบอีเมลของคุณมีการปรับนโยบายการควบคุมจำนวนหรือไม่ ตัวอย่างเช่น Google Mail จะจำกัดปริมาณข้อมูลที่สามารถแยกในช่วงเวลาที่กำหนด

ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน Exchange มีนโยบายที่จำกัดให้ IMAP เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์จดหมายภายในองค์กร (ใช้โดยการโยกย้าย IMAP) และการเข้าถึง RPC บนโพรโทคอล HTTP (ใช้โดยการโยกย้ายระบบใหม่ของ Exchange และการโยกย้ายแบบเป็นระยะของ Exchange)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมจำนวน IMAP ให้ดู เคล็ดลับสำหรับการปรับการโยกย้าย IMAP ให้เหมาะสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RPC ผ่านการควบคุมจำนวนโพรโทคอล HTTP ให้ดู:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการควบคุมจำนวนบริการเว็บ Exchange ให้ดู Exchange 2010: ทำความเข้าใจนโยบายการควบคุมจำนวนไคลเอ็นต์

ปัจจัยที่ 2: เซิร์ฟเวอร์การโยกย้าย

เครื่องมือของบริษัทอื่นสำหรับการโยกย้าย Office 365 ส่วนใหญ่ริเริ่มโดยลูกค้าและส่งข้อมูลไปยัง Office 365 โดยทั่วไปแล้ว เครื่องมือเหล่านี้จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์โยกย้าย ปัจจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของระบบ งานส่วนหลัง และนโยบายการควบคุมจำนวนสำหรับเซิร์ฟเวอร์แหล่งข้อมูลจะถูกนำไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์การโยกย้ายเหล่านี้

หมายเหตุ: โซลูชันการโยกย้ายของบริษัทอื่นบางส่วนจะถูกโฮสต์บนอินเทอร์เน็ตเป็นบริการบนระบบคลาวด์และไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์การโยกย้ายภายในองค์กร

โซลูชันและแนวทางปฏิบัติ   

เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการโยกย้ายเมื่อใช้เซิร์ฟเวอร์การโยกย้าย ให้นำหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเดียวกันไปใช้ตามที่อธิบายใน ปัจจัยที่ 1: ส่วนแหล่งข้อมูล

ปัจจัยที่ 3: เครื่องมือการโยกย้าย

สำหรับเครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่น โพรโทคอลทั่วไปส่วนใหญ่ที่ใช้คือบริการเว็บ Exchange และ RPC บนโพรโทคอล HTTP

บริการเว็บของ Exchange   

บริการเว็บ Exchange คือโพรโทคอลที่แนะนำเพื่อใช้สำหรับการโยกย้ายไปยัง Office 365 เนื่องจากสนับสนุนชุดข้อมูลขนาดใหญ่และมีการควบคุมจำนวนที่เน้นบริการที่ดีกว่า ใน Office 365 เมื่อใช้ในโหมดเลียนแบบ การโยกย้ายที่ใช้บริการเว็บ Exchange จะไม่ใช่งบประมาณที่กำหนดไว้ของทรัพยากรของบริการเว็บ Office 365Exchange ของผู้ใช้ แต่จะใช้สำเนาทรัพยากรที่กำหนดงบประมาณแล้วแทน

 • บริการเว็บ Exchange ทั้งหมดจะเลียนแบบการโทรที่ทำขึ้นโดยบัญชีผู้ดูแลระบบเดียวกันจะถูกคำนวณแยกกันจากงบประมาณที่นำไปใช้กับบัญชีผู้ดูแลระบบนี้

 • สำหรับแต่ละเซสชันการเลียนแบบ สำเนาของงบประมาณของผู้ใช้จริงจะถูกสร้างขึ้น การโยกย้ายทั้งหมดสำหรับเซสชันนี้จะใช้สำเนา

 • การควบคุมจำนวนภายใต้การเลียนแบบจะแยกสำหรับแต่ละเซสชันการโยกย้ายผู้ใช้

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด   

 • ประสิทธิภาพการโยกย้ายสำหรับผู้ค้าที่ใช้เครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่นที่ใช้การเลียนแบบ EWA จะแข่งขันกับการโยกย้ายบนบริการเว็บ Exchange และการใช้งานทรัพยากรของบริการโดยผู้เช่ารายอื่น ดังนั้น ประสิทธิภาพการโยกย้ายจึงแตกต่างกัน

 • เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ลูกค้าควรใช้เครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่นที่ใช้การเลียนแบบบริการ Exchange เนื่องจากมักจะเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้โพรโทคอลไคลเอ็นต์ เช่น RPC บนโพรโทคอล HTTP

RPC ผ่านโพรโทคอล HTTP   

โซลูชันการโยกย้ายดั้งเดิมมากมายจะใช้ RPC บนโพรโทคอล HTTP วิธีนี้จะยึดตามแบบจำลองการเข้าถึงไคลเอ็นต์อย่างสมบูรณ์ เช่น ของ Outlook และความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพถูกจำกัดเนื่องจากการเข้าถึงการควบคุมจำนวนบริการ Office 365 บนสมมติฐานที่ใช้โดยผู้ใช้แทนที่จะใช้โดยแอปพลิเคชัน

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด   

 • สำหรับเครื่องมือการโยกย้ายที่ใช้ RPC บนโพรโทคอล HTTP เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปที่จะเพิ่มปริมาณงานการโยกย้ายโดยการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์การโยกย้ายเพิ่มเติมและใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ Office 365 หลายบัญชี หลักปฏิบัตินี้สามารถได้รับการใส่ข้อมูลและได้รับปริมาณงานข้อมูลที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้ดูแลระบบแต่ละรายอยู่ภายใต้การควบคุมจำนวนผู้ใช้ของ Office 365 เราได้รับรายงานว่าลูกค้าองค์กรจำนวนมากต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การโยกย้ายมากกว่า 40 เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ได้ปริมาณงานการโยกย้าย 20–30 GB/ชั่วโมง

 • ในขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือการโยกย้าย เป็นสิ่งสำคัญที่จะพิจารณาจำนวนของการดำเนินการ RPC ที่จำเป็นในการโยกย้ายข้อความ เพื่อแสดงตัวอย่างของสิ่งนี้ เราได้รวบรวมบันทึกที่ทำโดยบริการ Office 365 สำหรับโซลูชันการโยกย้ายของบริษัทอื่นสองโซลูชัน (พัฒนาขึ้นโดยบริษัทอื่น) ที่ใช้โดยลูกค้าเพื่อโยกย้ายกล่องจดหมายไปยัง Office 365 เราได้เปรียบเทียบโซลูชันการโยกย้ายสองโซลูชันที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทอื่น เราได้เปรียบเทียบการโยกย้ายของกล่องจดหมายสองกล่องสำหรับแต่ละโซลูชันการโยกย้าย และเรายังเปรียบเทียบกับการอัปโหลดไฟล์ .pst ใน Outlook ผลลัพธ์มีดังนี้

  วิธีการ

  ขนาดกล่องจดหมาย

  จำนวนรายการ

  เวลาในการโยกย้าย

  ทรานแซคชัน RPC ทั้งหมด

  เวลาแฝงไคลเอ็นต์โดยเฉลี่ย (ms)

  AvgCasRPCProcessingTime (ms)

  โซลูชัน A (กล่องจดหมาย 1)

  376.9 MB

  4,115

  4:24:33

  132,040

  48.4395

  18.0807

  โซลูชัน A (กล่องจดหมาย 2)

  249.3 MB

  12,779

  10:50:50

  423,188

  44.1678

  4.8444

  โซลูชัน B (กล่องจดหมาย 1)

  618.1 MB

  4,322

  1:54:58

  12,196

  37.2931

  8.3441

  โซลูชัน B (กล่องจดหมาย 2)

  56.7 MB

  2,748

  0:47:08

  5,806

  42.1930

  7.4439

  Outlook

  201.9MB

  3,297

  0:29:47

  15,775

  36.9987

  5.6447

  โปรดสังเกตว่าเวลาการทำงานของไคลเอ็นต์และบริการจะคล้ายกัน แต่โซลูชัน A ใช้การดำเนินการ RPC มากกว่าเพื่อโยกย้ายข้อมูล เนื่องจากแต่ละการดำเนินการใช้เวลาแฝงของไคลเอ็นต์และเวลาการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ โซลูชัน A จึงโยกย้ายปริมาณข้อมูลได้ช้ากว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับโซลูชัน B และกับ Outlook

ปัจจัยที่ 4: เครือข่าย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด   

สำหรับโซลูชันการโยกย้ายของบริษัทอื่นที่ใช้ RPC บนโพรโทคอล HTTP นี่คือวิธีที่ดีในการวัดประสิทธิภาพการโยกย้ายที่เป็นไปได้

 1. จากเซิร์ฟเวอร์การโยกย้าย ให้เชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Office 365 กับ Outlook โดยใช้ RPC บนโพรโทคอล HTTP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อโดยใช้ โหมดแคช

 2. นำเข้าไฟล์ .pst ขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลตัวอย่างไปยังกล่องจดหมาย Office 365

 3. วัดประสิทธิภาพการโยกย้ายโดยบันทึกระยะเวลาที่ใช้ในการอัปโหลดไฟล์ .pst ปริมาณงานการโยกย้ายควรใกล้เคียงกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากเครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่นที่ใช้ RPC บนโพรโทคอล HTTP โดยกำหนดให้ไม่มีข้อจำกัดอื่น มีค่าใช้จ่ายระหว่างการโยกย้ายจริง ดังนั้น ปริมาณงานอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

ปัจจัยที่ 5: บริการ Office 365

การควบคุมจำนวนตามสภานภาพทรัพยากรของ Office 365 จะส่งผลต่อการโยกย้ายโดยใช้เครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่น ดู การควบคุมจำนวนตามสภานภาพทรัพยากรของ Office 365 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×