ประวัติการอัปเดตสำหรับ Office 2016 for Mac

อัปเดตล่าสุด: 12 ธันวาคม 2017

Office 2016 for Mac ได้รับการอัปเดตเป็นประจำเพื่อมอบฟีเจอร์ใหม่ๆ อัปเดตเกี่ยวกับความปลอดภัย และอัปเดตที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อมูลต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์หลักสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่จะปรับใช้ Office 2016 for Mac กับผู้ใช้ในองค์กรของพวกเขา

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ การอัปเดตด้านความปลอดภัย และการอัปเดตที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่รวมอยู่ในการวางจำหน่ายที่ระบุของ Office 2016 for Mac ให้ดู บันทึกการเผยแพร่สำหรับ Office 2016 for Mac

ตารางต่อไปนี้แสดงเวอร์ชันล่าสุดสำหรับ Office 2016 for Mac โดยยึดตามวิธีการซื้อ วันที่ของบิลด์จะแสดงอยู่ในวงเล็บ ในรูปแบบ YYMMDD หลังจากหมายเลขเวอร์ชัน

วิธีซื้อ

เวอร์ชัน

วันที่เผยแพร่

ลิงก์ดาวน์โหลด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Office 365 หรือร้านค้าปลีก

15.41.0 (17120500)

12 ธันวาคม 2017

ดาวน์โหลด

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนธันวาคม 2017

Volume License

15.37.0 (17081500)

15 สิงหาคม 2017

ดาวน์โหลด

  • หมายเลขชิ้นส่วนคือ X21-58282

  • แพคเกจติดตั้งนี้เป็น 64 บิต

แพคเกจล่าสุดสำหรับ Office 2016 for Mac

ตารางต่อไปนี้แสดงแพคเกจล่าสุดสำหรับ Office 2016 for Mac และสำหรับแต่ละแอปพลิเคชัน เช่น Word และ Excel แพคเกจทั้งหมดเป็น 64 บิตเท่านั้น วันที่ของบิลด์จะแสดงอยู่ในวงเล็บ ในรูปแบบ YYMMDD หลังจากหมายเลขเวอร์ชัน ใช้แพคเกจติดตั้ง ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันไว้ และใช้แพคเกจอัปเดตเพื่ออัปเดตการติดตั้งที่มีอยู่

แอปพลิเคชัน

เวอร์ชัน

ลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับแพคเกจ

แฮช SHA1 สำหรับแพคเกจติดตั้ง

Office 2016 for Mac (แอปพลิเคชันทั้งหมด)

15.41.0 (17120500)

แพคเกจติดตั้ง

146B32DBF7D623B822397AE3E299A2AF1FB825AA

Word

15.41.0 (17120500)

แพคเกจติดตั้ง

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

F333C016CA66F8FDCB7A6A5B7C23785B504081AF

Excel

15.41.0 (17120500)

แพคเกจติดตั้ง

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

DC0942A144D6D2DA1CB937171938DA4F2EA760AC

PowerPoint

15.41.0 (17120500)

แพคเกจติดตั้ง

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

462AD224F168CAC97082A21114958FEF6055553D

Outlook

15.41.0 (17120500)

แพคเกจติดตั้ง

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

CB41BAF9C22A72E876422FE4828AFB672A9CBE4C

OneNote

15.41.0 (17120500)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

ไม่สามารถใช้งานได้

แพคเกจล่าสุดสำหรับโปรแกรม Mac อื่นๆ จาก Microsoft

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจล่าสุดสำหรับโปรแกรม Mac อื่นๆ จาก Microsoft ที่อาจจะน่าสนใจสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT วันที่ของบิลด์จะแสดงอยู่ในวงเล็บ ในรูปแบบ YYMMDD หลังจากหมายเลขเวอร์ชัน

โปรแกรม

เวอร์ชัน

ลิงก์ดาวน์โหลด

แฮช SHA1

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft AutoUpdate

3.14 (17112900)

ดาวน์โหลด

941D15CD9F360CAC9958F69D43B1D7AF87EA1F46

  • แพคเกจอัปเดตนี้เป็น 64 บิต

Skype for Business

16.13.0.184

ดาวน์โหลด

DF0597E98033918B35B9A4B48446E81799EB84D4

Microsoft SharePoint ภายในองค์กรปลั๊กอินเบราว์เซอร์ Safari สำหรับ Office 2016 for Mac

15.25.0 (160727)

ดาวน์โหลด

5e6abcab479c66bf233f0fae518111aaaf33f9b2

  • แพคเกจติดตั้งนี้เป็น 64 บิต

Office for Mac 2011

14.7.7 (170905)

ดาวน์โหลด

04eaca30ca7fbe77405ee7c906a7b359cef2b5ce

Lync for Mac 2011

14.4.3 (170308)

ดาวน์โหลด

40543ebc367997777b1e99cb7731b58ca7a4e728

  • KB 4012487

  • การสนับสนุนสำหรับ Lync for Mac 2011 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 ตุลาคม 2017

  • แพคเกจอัปเดตนี้เป็น 32 บิต

ประวัติการเผยแพร่สำหรับ Office 2016 for Mac

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลประวัติการเผยแพร่และลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับ Office 2016 for Mac ตารางถูกเรียงลำดับตามวันวางจำหน่าย โดยมีวันวางจำหน่ายล่าสุดแสดงอยู่ก่อน วันที่ของบิลด์จะแสดงอยู่ในวงเล็บ ในรูปแบบ YYMMDD หลังจากหมายเลขเวอร์ชัน ทุกเวอร์ชันหลังจากวันที่ 22 สิงหาคม 2016 จะเป็น 64 บิตเท่านั้น ทุกเวอร์ชันก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2016 จะเป็น 32 บิตเท่านั้น

วันที่เผยแพร่

เวอร์ชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับแพคเกจติดตั้งสำหรับ Office 2016 for Mac

ลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับแพคเกจอัปเดตสำหรับแอปพลิเคชันแต่ละรายการ

12 ธันวาคม 2017

15.41.0 (17120500)

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนธันวาคม 2017

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

14 พฤศจิกายน 2017

15.40.0 (17110800)

บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2017

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

10 ตุลาคม 2017

15.39.0 (17101000)

บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับเดือนตุลาคม 2017

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 กันยายน 2017

15.38.0 (17090200)

บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับเดือนกันยายน 2017

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

15 สิงหาคม 2017

15.37.0 (17081500)

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนสิงหาคม 2017

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

21 กรกฎาคม 2017

15.36.1 (17072101)

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนกรกฎาคม 2017

Outlook

11 กรกฎาคม 2017

15.36.0 (17070200)

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนกรกฎาคม 2017

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

16 มิถุนายน 2017

15.35.0 (17061600)

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนมิถุนายน 2017

OneNote

13 มิถุนายน 2017

15.35.0 (17061000)

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนมิถุนายน 2017

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

16 พฤษภาคม 2017

15.34.0 (17051500)

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนพฤษภาคม 2017

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11 เมษายน 2017

15.33.0 (17040900)

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนเมษายน 2017

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

14 มีนาคม 2017

15.32.0 (17030901)

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนมีนาคม 2017

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

16 กุมภาพันธ์ 2017

15.31.0 (17021600)

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนกุมภาพันธ์ 2017

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11 มกราคม 2017

15.30.0 (17010700)

บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับเดือนมกราคม 2017

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

15 ธันวาคม 2016

15.29.1 (16121500)

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนธันวาคม 2016

Word, Excel, PowerPoint

13 ธันวาคม 2016

15.29.0 (16120900)

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนธันวาคม 2016

ดาวน์โหลด

Outlook, OneNote

17 พฤศจิกายน 2016

15.28.0 (16111700)

บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2016

Outlook

15 พฤศจิกายน 2016

15.28.0 (16111501)

บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2016

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

15 พฤศจิกายน 2016

15.28.0 (161113)

บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2016

11 ตุลาคม 2016

15.27.0 (161010)

KB 3193438

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

16 กันยายน 2016

15.26.1 (160916)

การแก้ไขโฟลเดอร์สาธารณะสำหรับ Outlook

ไม่สามารถใช้งานได้

Outlook

13 กันยายน 2016

15.26.0 (160910)

KB 3186807

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

26 สิงหาคม 2016

15.25.1 (160826)

การแก้ไขแมโครสำหรับ Excel

ไม่สามารถใช้งานได้

Excel

22 สิงหาคม 2016

15.25.0 (160817)

KB 3179163

ดาวน์โหลด (64 บิต)

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

22 สิงหาคม 2016

15.25.0 (160818)

KB 3179163

ดาวน์โหลด (32 บิต)

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 กรกฎาคม 2016

15.24.0 (160709)

KB 3170460

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

25 มิถุนายน 2016

15.23.2 (160624)

การแก้ไขด่วนของบริการ MRU

ไม่สามารถใช้งานได้

Word, Excel, PowerPoint

18 มิถุนายน 2016

15.23.1 (160617)

การแก้ไขด่วนของแมโครภาษาญี่ปุ่น

ไม่สามารถใช้งานได้

Word, Excel

14 มิถุนายน 2016

15.23.0 (160611)

KB 3165798

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

13 พฤษภาคม 2016

15.22.1 (160512)

การแก้ไขด่วนของความเข้ากันได้อ้างอิงท้ายเรื่อง

ไม่สามารถใช้งานได้

Word

10 พฤษภาคม 2016

15.22.0 (160506)

KB 3155777

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 เมษายน 2016

15.21.1 (160411)

KB 3142577

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

16 มีนาคม 2016

15.20.0 (160315)

KB 3138327

ไม่สามารถใช้งานได้

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

16 กุมภาพันธ์ 2016

15.19.1 (160212)

KB 3134241

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 มกราคม 2016

15.18.0 (160109)

KB 3133711

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

17 ธันวาคม 2015

15.17.1 (151217)

KB 3127248

ไม่สามารถใช้งานได้

Word, Outlook

10 ธันวาคม 2015

15.17.0 (151206)

KB 3119518

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

10 พฤศจิกายน 2015

15.16.0 (151105)

KB 3102925

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

13 ตุลาคม 2015

15.15.0 (151008)

KB 3097264

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

15 กันยายน 2015

15.14.0 (150911)

KB 3088502

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11 สิงหาคม 2015

15.13.1 (150807)

KB 3082420

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

28 กรกฎาคม 2015

15.12.3 (150724)

KB 3074482

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

9 กรกฎาคม 2015

15.11.2 (150701)

KB 3074479

ดาวน์โหลด

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

ประวัติการเผยแพร่สำหรับ Microsoft AutoUpdate (MAU)

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลประวัติการเผยแพร่สำหรับ Microsoft AutoUpdate (MAU) ตารางถูกเรียงลำดับตามวันวางจำหน่าย โดยมีวันวางจำหน่ายล่าสุดแสดงอยู่ก่อน แพคเกจอัปเดตทั้งหมดเป็น 64 บิตเท่านั้น

วันที่เผยแพร่

เวอร์ชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับแพคเกจอัปเดต

12 ธันวาคม 2017

3.14

ดาวน์โหลด MAU 3.14

10 ตุลาคม 2017

3.11

ดาวน์โหลด MAU 3.11

12 กันยายน 2017

3.9.3

บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับเดือนกันยายน 2017

ดาวน์โหลด MAU 3.9.2

15 สิงหาคม 2017

3.9.2

ดาวน์โหลด MAU 3.9.2

11 กรกฎาคม 2017

3.9.1

ดาวน์โหลด MAU 3.9.1

13 มิถุนายน 2017

3.9.1

ดาวน์โหลด MAU 3.9.1

9 พฤษภาคม 2017

3.9.1

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนพฤษภาคม 2017

ดาวน์โหลด MAU 3.9.1

11 เมษายน 2017

3.9

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนเมษายน 2017

MAU 3.9 ไม่มีให้ดาวน์โหลด

16 กุมภาพันธ์ 2017

3.8.4

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนกุมภาพันธ์ 2017

ดาวน์โหลด MAU 3.8.4

11 มกราคม 2017

3.8.3

บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับเดือนมกราคม 2017

ดาวน์โหลด MAU 3.8.3

13 ธันวาคม 2016

3.8.2

บันทึกย่อประจำรุ่นเดือนธันวาคม 2016

ดาวน์โหลด MAU 3.8.2

15 พฤศจิกายน 2016

3.8.1

บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2016

ดาวน์โหลด MAU 3.8.1

11 ตุลาคม 2016

3.8.0

KB 3193438

ดาวน์โหลด MAU 3.8.0

22 สิงหาคม 2016

3.6.0

KB 3179163

ดาวน์โหลด MAU 3.6.0

10 พฤษภาคม 2016

3.5.0

KB 3155777

ดาวน์โหลด MAU 3.5.0

12 เมษายน 2016

3.4.0

KB 3142577

ดาวน์โหลด MAU 3.4.0

5 มกราคม 2016

3.4.0

KB 3133674

ดาวน์โหลด MAU 3.4.0

10 ธันวาคม 2015

3.3.0

KB 3119516

ดาวน์โหลด MAU 3.3.0

13 ตุลาคม 2015

3.2.0

KB 3097267

ดาวน์โหลด MAU 3.2.0

11 มิถุนายน 2015

3.1.1

KB 3048690

ดาวน์โหลด MAU 3.1.1

15 พฤษภาคม 2015

3.1.0

KB 3048681

ดาวน์โหลด MAU 3.1.0

16 เมษายน 2015

3.0.6

KB 3048680

ดาวน์โหลด MAU 3.0.6

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×