ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณไปยังไลบรารีเอกสาร แบบใหม่ หรือประกาศเป็นชนิดเนื้อหาไซต์ใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services 3.0

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารใหม่

ประกาศเทมเพลตฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่

ภาพรวม

เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสาร ทุกฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นในไลบรารีเอกสารนั้นจะโดยยึดตามเทมเพลฟอร์ม ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารช่วยให้คุณปรับใช้ฟอร์มเดี่ยวใช้ เช่นแบบสำรวจไม่เป็นทางการจับภาพการกำหนดลักษณะร้านอาหารสำหรับอาหารกลางวันในทีมได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services 3.0 คุณยังสามารถทำต่อไปนี้:

ประกาศเทมเพลตฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์     เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ คุณเปิดใช้งานผู้ใช้ เพื่อกำหนดเทมเพลตฟอร์มที่หลายกับไลบรารีเอกสารเดียว หรือกำหนดเทมเพลตฟอร์สู่ไลบรารีหลายทั่วทั้งไซต์คอลเลกชัน ไซต์คอลเลกชันคือ ชุดของเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่มีเจ้าของเดียวกัน และการตั้งค่าการดูแลระบบที่ใช้ร่วมกัน ไซต์คอลเลกชันแต่ละประกอบด้วยเว็บไซต์ระดับบนสุด และสามารถประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งไซต์ย่อย อาจเป็นไซต์คอลเลกชันหลายบนแต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือน ใช้ชนิดเนื้อหาของไซต์เมื่อคุณต้อง การนำข้อมูลทั่วไป หรือเมื่อต้อง การเปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลจากหลายแบบฟอร์มในเดียว

ทำให้ผู้ใช้เพื่อแก้ไขเขตข้อมูล โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล    คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล หรือ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติสำหรับฟอร์มในไลบรารีเอกสาร ช่วยให้ผู้ใช้ในการเพิ่ม หรืออัปเดตข้อมูลสำหรับอย่าง น้อยหนึ่งฟอร์มโดยไม่ต้องเปิดฟอร์มจริง

หมายเหตุ: มุมมองแผ่นข้อมูลถูกเปิดใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์สำหรับผู้ใช้ที่มีการติดตั้งMicrosoft Office Access 2007 เท่านั้น

หมายเหตุ: การสนับสนุนสำหรับไลบรารีและชนิดเนื้อหาของไซต์แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 หรือWindows SharePoint Services 3.0 ดังนั้น คุณควรขอให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ถ้า คุณไม่แน่ใจว่า Windows SharePoint Services รุ่นใดกำลังทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

ถ้าคุณต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบเพื่อระบุปัญหาความเข้ากันได้ใด ๆ ในแม่แบบฟอร์มของคุณก่อนที่คุณประกาศนั้นไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ ตัวตรวจสอบการออกแบบมั่นใจได้ว่า เทมเพลตของคุณฟอร์มจะทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services ถ้าตัวตรวจสอบการออกแบบระบุข้อผิดพลาดใด ๆ ในแม่แบบของฟอร์ม คุณต้องการแก้ไขก่อนที่คุณสามารถประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services

เมื่อคุณพร้อมที่จะประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ คุณใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเพื่อสร้างไลบรารีเอกสาร การปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์สำหรับการใช้งานในไลบรารีเอกสารใหม่ แล้วบันทึกเทมเพลตฟอร์บนเซิร์ฟเวอร์เป็น templat เริ่มต้น e สำหรับไลบรารีเอกสารนั้น เมื่อต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์เป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเพื่อปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์เพื่อใช้เป็นชนิดเนื้อหาของไซต์แล้ว บันทึกเทมเพลตฟอร์เป็นชนิดเนื้อหาของไซต์

ประกาศเทมเพลตฟอร์มได้เหมือนกับการบันทึกเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม ตัวช่วยสร้างการประกาศเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งประกาศและคำแนะนำเทมเพลตฟอร์มเพื่อการประมวลผลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ เมื่อคุณบันทึกเทมเพลตฟอร์ม คุณต้องการบันทึกสำเนาของเทมเพลตฟอร์ เดียวกันกับที่คุณทำเมื่อคุณบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเสมอเมื่อคุณต้องการสร้างเทมเพลตของฟอร์มพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการกรอก

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services 3.0 ตรวจสอบกับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณต่อไปนี้:

 • ว่า คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็น เพื่อสร้างไลบรารีเอกสารใหม่ หรือ การประกาศชนิดเนื้อหาไซต์ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์

 • ให้ผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นเมื่อต้องการใช้ไลบรารีเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารใหม่

 1. ถ้าคุณต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เรียกใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบ และแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ใด ๆ ที่ระบุไว้

  วิธีการมีดังนี้

  1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตรวจสอบการออกแบบ

  2. แก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ แล้ว คลิ กรีเฟรช เพื่อกำหนดว่า ข้อผิดพลาดยังคงอยู่

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกประกาศ

 3. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ คลิกไปใน SharePoint server มี หรือไม่มี InfoPath Forms Services แล้ว คลิ กถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ SharePoint หรือ InfoPath Forms Services พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ SharePoint แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกไลบรารีเอกสาร แล้ว คลิ กถัดไป

 6. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกสร้างไลบรารีเอกสารใหม่ แล้ว คลิ กถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับไลบรารีเอกสารใหม่ แล้ว คลิ กถัดไป

 8. เลือกเขตข้อมูลในแบบฟอร์มที่คุณต้องการให้ปรากฏเป็นคอลัมน์ในมุมมองเริ่มต้นของไลบรารีเอกสาร

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิก เพิ่ม

  2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นคอลัมน์ในไลบรารีเอกสาร แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • พิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์ในกล่องชื่อคอลัมน์

   • เลือกคอลัมน์ของไซต์ในรายการจัดกลุ่มคอลัมน์ของไซต์ เลือกชื่อในรายชื่อคอลัมน์ นั้นแล้ว คลิกตกลง

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือการนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมด หรือจะผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

  3. คลิก ตกลง

  ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลในคอลัมน์ไว้ในไลบรารีเอกสารในส่วนดูเพิ่มเติม

 9. คลิก ถัดไป

 10. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่แสดงไว้ที่ถูกต้อง นั้นแล้ว คลิกประกาศ

  ถ้าเทมเพลตฟอร์ถูกประกาศ คุณได้รับการยืนยันที่หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง

 11. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการเปิดไลบรารีเอกสาร และทดสอบกระบวนการกรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดไลบรารีเอกสารนี้ ทางแล้ว คลิกปิด ไลบรารีเอกสารจะเปิดขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณคลิกใหม่ บนแถบเครื่องมือรายการ ฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์มจะเปิดใน InfoPath

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณทราบว่า เทมเพลตฟอร์จะพร้อมใช้งานการกรอก ส่งข้อความอีเมลที่ มีลิงก์ในไลบรารีเอกสารที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม

  2. เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์มไปยังผู้ใช้ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งฟอร์มไปยังผู้รับอีเม แล้ว คลิ กปิด

   ข้อความอีเมลที่ มีฟอร์มในเนื้อหาข้อความจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถกรอก และส่งไปยังผู้ใช้ของคุณ ถ้าผู้ใช้ของคุณมีMicrosoft Office Outlook 2007 พวกเขาสามารถกรอกฟอร์มเมื่อเปิดข้อความอีเมล ผู้ใช้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Outlook หรือแอปพลิเคชันอีเมอื่น ๆ จะได้รับข้อความอีเมลกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์ที่แนบมา ผู้ใช้สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาแม่แบบของฟอร์มการติดตั้งเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของตน แล้ว ผู้ใช้สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาแบบฟอร์ม และกรอกฟอร์มใน InfoPath

   เคล็ดลับ: ในกล่องบทนำสู่ ในข้อความอีเมล พิมพ์ตัวเตือนให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อเปิดสิ่งที่แนบไปกับอีเมลข้อความจากผู้ส่งที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

ประกาศเทมเพลตฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ใหม่

 1. ถ้าคุณต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เรียกใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบ และแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ใด ๆ ที่ระบุ

  วิธีการมีดังนี้

  1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตรวจสอบการออกแบบ

  2. แก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ แล้ว คลิ กรีเฟรช เพื่อกำหนดว่า ข้อผิดพลาดยังคงอยู่

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกประกาศ

 3. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ คลิกไปใน SharePoint server มี หรือไม่มี InfoPath Forms Services แล้ว คลิ กถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ SharePoint หรือ InfoPath Forms Services พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการประกาศเทมเพลตของคุณฟอร์ม แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกชนิดเนื้อหาของไซต์ (ขั้นสูง), แล้ว คลิ กถัดไป

 6. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกสร้างชนิดเนื้อหาใหม่ ในรายการชนิดของเนื้อหาฐานบน คลิกฟอร์ม นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับชนิดเนื้อหาใหม่นี้ แล้ว คลิ กถัดไป

 8. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องระบุตำแหน่งที่ตั้งและชื่อไฟล์เทมเพลตฟอร์ พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ SharePoint แล้ว คลิ กเรียกดู

 9. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์เป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของเทมเพลตฟอร์ แล้ว คลิ กบันทึก

 10. คลิก ถัดไป

 11. เลือกเขตข้อมูลในแบบฟอร์มที่คุณต้องการให้ปรากฏเป็นคอลัมน์ในมุมมองเริ่มต้นของไลบรารีเอกสาร

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิก เพิ่ม

  2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นคอลัมน์ในไลบรารีเอกสาร แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • พิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์ในกล่องชื่อคอลัมน์

   • เลือกคอลัมน์ของไซต์ในรายการจัดกลุ่มคอลัมน์ของไซต์ เลือกชื่อในรายชื่อคอลัมน์ นั้นแล้ว คลิกตกลง

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือการนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมด หรือจะผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

  3. คลิก ตกลง

  ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลในคอลัมน์ไว้ในไลบรารีเอกสารในส่วนดูเพิ่มเติม

 12. คลิก ถัดไป

 13. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่แสดงไว้ที่ถูกต้อง นั้นแล้ว คลิกประกาศ

 14. ตรวจสอบว่า เทมเพลฟอร์มของคุณอยู่กับชนิดเนื้อหาบนไซต์ SharePoint

  วิธีการมีดังนี้

  1. เปิดไซต์ SharePoint ในเว็บเบราว์เซอร์

  2. บนเมนูการกระทำในไซต์ ที่มุมบนด้านขวาของไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

  3. ในการตั้งค่าไซต์ ภายใต้แกลเลอรี คลิกชนิดเนื้อหาของไซต์

   แม่แบบฟอร์มของคุณควรอยู่ภายใต้ชนิดเนื้อหาของ InfoPath ในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×