ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วิธีการแจกจ่ายแม่แบบของฟอร์มอย่างง่าย โดยการประกาศไปยังตำแหน่งบนเครือข่ายที่แชร์ที่สามารถเข้าถึงแก่ผู้ใช้ของคุณได้ ผู้ใช้ของคุณสามารถสร้างฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์มจากตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายแล้ว

เมื่อต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์ คุณเพียงแค่ตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายของคุณที่ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึง ทันทีที่คุณทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้างการประกาศ และการแจ้งให้ผู้ใช้ของคุณทราบตำแหน่งที่ตั้งของเทมเพลตฟอร์ ผู้ใช้ของคุณสามารถแล้วเริ่มสร้างฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณต้องการสิ่งต่อไปนี้

 1. เส้นทางไปยังตำแหน่งบนเครือข่ายที่จะประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณ

 2. ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายนี้หรือไม่

 3. มี access แสดงแทนเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายถ้าคุณต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์มกับระดับความปลอดภัยในโดเมน

ด้านบนของหน้า

ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 2. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ ให้คลิก ไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย แล้วคลิก ถัดไป

 3. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เรียกดู

 4. ในกล่องโต้ตอบ เรียกดู ให้เรียกดูโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันที่คุณต้องการประกาศแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก ตกลง

 5. พิมพ์ชื่อแม่แบบฟอร์มลงในกล่อง ชื่อแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก ถัดไป

 6. ถ้าคุณมีเส้นทางแบบอื่นที่ผู้ใช้สามารถไปที่รับแฟ้ม เช่นลิงก์ในเว็บเพจ พิมพ์เส้นทางที่แสดงแทนลงในกล่องบนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง มิฉะนั้น คลิกถัดไป ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้สำหรับเทมเพลกับโดเมนระดับความปลอดภัย

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่แสดงอยู่นั้นถูกต้อง แล้วคลิก ประกาศ

 8. เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์มไปยังผู้ใช้ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งฟอร์มไปยังผู้รับอีเม แล้ว คลิ กปิด

  ข้อความอีเมลที่ มีฟอร์มในเนื้อหาข้อความจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถกรอก และส่งไปยังผู้ใช้ของคุณ ถ้าผู้ใช้ของคุณมีMicrosoft Office Outlook 2007 พวกเขาสามารถกรอกฟอร์มเมื่อเปิดข้อความอีเมล ผู้ใช้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Outlook หรือแอปพลิเคชันอีเมอื่น ๆ จะได้รับข้อความอีเมลกับฟอร์มและเทมเพลตฟอร์ที่แนบมา ผู้ใช้สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาแม่แบบของฟอร์มการติดตั้งเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของตน แล้ว ผู้ใช้สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาแบบฟอร์ม และกรอกฟอร์มใน InfoPath

  เคล็ดลับ: ในกล่องบทนำสู่ ในข้อความอีเมล พิมพ์ตัวเตือนให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อเปิดสิ่งที่แนบไปกับอีเมลข้อความจากผู้ส่งที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×