ประกาศฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณต้องประกาศเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์ม ผู้ใช้ต้องมี access ไปยังตำแหน่งที่ประกาศฟอร์ม หัวข้อนี้อธิบายตัวเลือกอื่นเมื่อต้องการประกาศฟอร์ม InfoPath 2010

ในบทความนี้

เผยแพร่กับบันทึก

ตัวเลือกประกาศ

รายการหรือไลบรารี SharePoint ได้อย่างไร

ประกาศไปยังไลบรารี SharePoint

ประกาศไปยังอีเม

ประกาศไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย

แนวคิดขั้นสูง

ชนิดเนื้อหาของไซต์

โค้ดแบบ sandbox ในฟอร์ม InfoPath

เทมเพลตฟอร์มที่ที่ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอนุมัติ (ความน่าเชื่อถือแบบเต็มฟอร์ม)

เผยแพร่กับบันทึก

ประกาศเทมเพลตฟอร์มได้เหมือนกับการบันทึกเทมเพลตฟอร์ม เมื่อมีการบันทึกเทมเพลตฟอร์ม คุณต้องการบันทึกการทำงานของคุณ รักษาเช่นเดียวกับที่คุณทำเมื่อคุณบันทึกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ กระบวนการประกาศปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์สำหรับการแจกแจง โดยเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งประกาศ และส่วนของคำแนะนำในการประมวลผลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ คำแนะนำในการประมวลผลที่อนุญาตให้ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้เพื่อให้สามารถอัปเดตโดยอัตโนมัติถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงเทมเพลตฟอร์หลังจากจัดพิมพ์นั้น

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกการเผยแพร่

มีหลากหลายวิธีอื่นที่คุณสามารถประกาศฟอร์ม InfoPath ของคุณ การประกาศฟอร์ม คลิกที่แท็บไฟล์ แล้ว คลิกประกาศ ไปยังจะแสดงพร้อมกับตัวเลือกต่อไปนี้:

 • ประกาศการใช้งานด่วน    ประกาศฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน

ถ้าคุณกำลังอัปเดฟอร์มที่ได้รับการประกาศ หรือต้องการประกาศฟอร์มรายการหรือเวิร์กโฟลว์ SharePoint เป็นครั้งแรก คุณสามารถใช้ด่วนเผยแพร่เพื่อประกาศฟอร์ม โดยไม่ต้องระบุลักษณะ และตำแหน่งที่จะเป็นการเผยแพร่ได้ เมื่อคุณประกาศด่วน คลิก InfoPath 2010 ประกาศใหม่โดยอัตโนมัติ หรือประกาศฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ระบุ หรือก่อนหน้า

หมายเหตุ: ถ้าไม่ได้ระบุตำแหน่งที่ตั้งประกาศประกาศด่วน อยู่

 • SharePoint Server    ประกาศฟอร์มไปยังไลบรารี SharePoint

ถ้าคุณต้องการประกาศฟอร์ม InfoPath ไปยัง SharePoint เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรอก ในเว็บเบราว์เซอร์ หรือ ใน InfoPath filler แล้วคุณสามารถประกาศไปยังไลบรารี SharePoint ผู้ใช้นั้นจะไม่สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มแบบออนไลน์ เติมออก และบันทึกผลลัพธ์เป็นเอกสารที่มี InfoPath ในไลบรารี

 • อีเมล    ประกาศฟอร์มลงในรายการของผู้รับอีเมล

คุณสามารถสร้างข้อความอีเมใหม่ที่ประกอบด้วยฟอร์ม InfoPath ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่สามารถเข้าถึงไซต์ SharePoint

หมายเหตุ: InfoPath Filler จำเป็นต้องใช้สำหรับฟอร์มที่ถูกประกาศในข้อความอีเมล

 • ตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย    ประกาศฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งหรืออีกไฟล์แชร์บนเครือข่าย

นี้ประกาศฟอร์มการแชร์เครือข่ายหรือตำแหน่งที่ตั้งอีกไฟล์หนึ่งซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อให้สามารถนำทางไปยังใช้ร่วมกัน (เช่น//MyShare/Path/FormLocation) และกรอกฟอร์มใน InfoPath Filler

หมายเหตุ: InfoPath Filler จำเป็นต้องใช้สำหรับฟอร์มที่ถูกประกาศไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย

รายการหรือไลบรารี SharePoint ได้อย่างไร

ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ InfoPath คุณไม่สามารถประกาศฟอร์มไปยังไลบรารี SharePoint และ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม นั้นต้องบันทึกคำตอบเป็นเอกสารภายในไลบรารีนั้น ในขณะที่คุณยังสามารถทำนี้ คุณสามารถใช้ InfoPath 2010 เดี๋ยวนี้เพื่อกำหนดฟอร์มที่ใช้เพื่อสร้าง อ่าน และแก้ไขข้อมูลในรายการ SharePoint เพื่อให้การตอบกลับจะถูกบันทึกเป็นในรายการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกฟอร์มที่กำหนดเอง ใน SharePoint หรือสร้างรายการ SharePoint ใหม่จากภายใน InfoPath

มีประโยชน์บางประการ distinct จะใช้รายการ SharePoint การแทนที่จะไลบรารีเอกสาร ดังนี้:

 • คุณสามารถจัดการการตอบสนองในแบบเดียวกับที่คุณทำได้กับรายการใด ๆ ในรายการ SharePoint

 • คุณไม่จำเป็นต้องระบุวิธีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint เมื่อประกาศฟอร์ม เพราะนี่คืออัตโนมัติ

 • เมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนดรายการฟอร์ม คุณเท่านั้นจำเป็นต้องคลิกประกาศอย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการประกาศฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ประกาศไปยังไลบรารี SharePoint

เมื่อต้องการประกาศฟอร์ม InfoPath ในไลบรารี SharePoint ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก แฟ้ม

 2. คลิก ประกาศ

 3. คลิกSharePoint Server

InfoPath 2010 - ประกาศฟอร์ม

 1. ใส่อยู่เว็บของไซต์ SharePoint ในกล่องข้อความ

InfoPath 2010 - ประกาศฟอร์ม

 1. คลิก ถัดไป

 2. เลือกวิธีการประกาศฟอร์ม สำหรับสถานการณ์สมมติส่วนใหญ่ เลือกไลบรารีฟอร์ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกชนิดเนื้อหาของไซต์ หรือเทมเพลตฟอร์มผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอนุมัติ ดูส่วนขั้นสูงแนวคิด

InfoPath 2010 - ประกาศฟอร์ม

 1. คลิก ถัดไป

 2. คลิกไลบรารีฟอร์มที่มีอยู่ไว้ล่วงหน้าสำหรับฟอร์ม InfoPath ถ้ามีการสร้าง หรือคลิกสร้างไลบรารีฟอร์มใหม่ เพื่อสร้างใหม่

InfoPath 2010 - ประกาศฟอร์ม

 1. คลิก ถัดไป

 2. ถ้าคุณกำลังสร้างไลบรารี SharePoint ใหม่ ใส่ชื่อของไลบรารีในกล่องข้อความชื่อ และคำอธิบายสำหรับไลบรารีในกล่องข้อความคำอธิบาย

InfoPath 2010 - ประกาศฟอร์ม

 1. คลิก ถัดไป

 2. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลจากฟอร์มของคุณเป็นคอลัมน์ในไลบรารีฟอร์ม ใช้เพิ่มระดับคุณสมบัติ การทำเช่นนี้ คลิกเพิ่ม เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ และ แล้ว พิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์ในกล่องชื่อคอลัมน์

 3. ถ้าคุณได้เลือกเขตข้อมูลจากการทำซ้ำ คลิกค่าในรายการฟังก์ชัน เพื่อกำหนดวิธีการแสดงเขตข้อมูลการในไลบรารีฟอร์ม นั้นแล้ว คลิกตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้าย หรือการนับจำนวนครั้งทั้งหมดของเขตข้อมูล หรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

InfoPath 2010 - ประกาศฟอร์ม

 1. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 12 และ 13 ตามความเหมาะสมสำหรับแต่ละเขตข้อมูลในฟอร์มที่คุณจะเพิ่มเป็นคอลัมน์ SharePoint แล้ว คลิ กถัดไป

 2. คลิก ถัดไป

 3. คลิก ประกาศ

ด้านบนของหน้า

ประกาศไปยังอีเม

เมื่อต้องการประกาศฟอร์ม InfoPath ลงในรายการของผู้รับอีเมล ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก แฟ้ม

 2. คลิก ประกาศ

 3. คลิกอีเมล

 4. ถ้าคุณยังไม่ได้บันทึกฟอร์ม คลิกตกลง เพื่อบันทึกฟอร์ม

 5. ใส่ชื่อสำหรับฟอร์มในกล่องข้อความของชื่อแม่แบบฟอร์ม แล้ว คลิ กถัดไป

InfoPath 2010 - ประกาศฟอร์ม

 1. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลจากฟอร์มของคุณเป็นคอลัมน์ในโฟลเดอร์รายการที่มีฟอร์ม InfoPath ใช้ส่งเสริมคุณสมบัติ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเพิ่ม แล้วเลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์ในกล่องชื่อคอลัมน์

 2. ถ้าคุณได้เลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำ คลิกค่าในรายการฟังก์ชัน เพื่อกำหนดวิธีการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีฟอร์ม แล้ว คลิ กตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้าย หรือการนับจำนวนครั้งทั้งหมดของเขตข้อมูล หรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

 1. ทำซ้ำขั้นตอน 6 และ 7 ตามความเหมาะสมสำหรับแต่ละเขตข้อมูลในฟอร์มที่คุณต้องการเพิ่มเป็นคอลัมน์ใน Outlook จากนั้น คลิกถัดไป

InfoPath 2010 - ประกาศฟอร์ม

 1. คลิกประกาศ เมื่อคุณเสร็จสิ้นเพื่อเปิดฟอร์มเป็นข้อความอีเมล

InfoPath 2010 - ประกาศฟอร์ม

 1. ใส่ผู้รับในกล่องการสำเนาถึง และสำเนาลับถึง

InfoPath 2010 - ประกาศฟอร์ม

 1. ปรับแต่งเนื้อหาของเขตข้อมูลSubject

 2. กล่องข้อความบทนำ มีสถานที่สำหรับคำแนะนำฟอร์มและคำอธิบายสำหรับผู้ใช้บนทำไมพวกเขาได้รับฟอร์ม

 3. คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

ประกาศไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย

ประกาศฟอร์ม InfoPath ไปยังเซิร์ฟเวอร์ UNC หรือไม่ใช่ SharePoint บนเครือข่าย ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิกไฟล์

 2. คลิก ประกาศ

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย

 4. ใส่เส้นทางที่ต้องการและชื่อไฟล์ของรูปแบบในกล่องข้อความแรก

  หมายเหตุ: ซึ่งอาจเป็นตำแหน่งที่ตั้งบนฮาร์ดดิสก์ หรือใช้ไฟล์ร่วมกัน เช่น\\private\example\exampleform.xsn นี่อาจเป็นตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้: C:\examplefolder\exampleform.xsnได้

InfoPath 2010 - ประกาศฟอร์ม

 1. ใส่ชื่อที่ของเทมเพลในข้อความชื่อแม่แบบฟอร์ม นั้นแล้ว คลิกถัดไป

หมายเหตุ: ฟอร์มชื่อ ซึ่งถูกใช้ในการระบุฟอร์มถ้าคุณอัปเด หรือประกาศนั้น ยังสามารถมองเห็นได้ไปยังผู้ใช้เมื่อพวกเขากรอกฟอร์ม

 1. ใส่ชื่อผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์และเส้นทางในกล่องข้อความ

หมายเหตุ: ในกรณีส่วนใหญ่ ตำแหน่งที่ตั้งการประกาศ และการเข้าถึงแบบสลับเว้น เส้นทางจะเหมือนกัน ในบางกรณี เช่น if ถูกบันทึกไฟล์ไปยังไดรฟ์ C ไม่ ตัวอย่าง ถ้าคุณบันทึกไว้ในฟอร์มC:\examplefolder\exampleform.xsnแล้วเส้นทางการเข้าถึงของผู้ใช้อาจมีลักษณะเช่น\\mycomputer\examplepath\exampleform.xsn ถ้าเส้นทางก่อนหน้าไว้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้เส้นทาง เช่น\\private\example\form\exampleform.xsnและทั้งคุณและผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ แล้วการกระทำไม่จำเป็นต้องปฏิบัติสำหรับขั้นตอนนี้

InfoPath 2010 - ประกาศฟอร์ม

 1. คลิกถัดไป อีกครั้ง

 2. คลิก ประกาศ

ด้านบนของหน้า

แนวคิดขั้นสูง

ชนิดเนื้อหาของไซต์

ชนิดเนื้อหากำหนดเทมเพลตฟอร์ม ชุดของคอลัมน์ และตั้งค่าการจัดการเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ เช่นการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์หรือนโยบาย

ด้วยการสร้างชนิดเนื้อหา คุณสามารถใช้เทมเพลตฟอร์มและการตั้งค่าทั่วทั้งไซต์ โดยการประกาศเทมเพลตฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ได้อีก เมื่อคุณอัปเดตชนิดเนื้อหา การเปลี่ยนแปลงจะใช้โดยอัตโนมัติทุกชนิดเนื้อหานั้นจะใช้

คุณสามารถกำหนดชนิดเนื้อหาเดี่ยวให้กับหลายไลบรารีข้ามไซต์ หรือกำหนดชนิดเนื้อหาหลายชนิดในไลบรารีเดียว ตัวอย่าง คุณสามารถเพิ่มชนิดเนื้อหาสำหรับฟอร์มรายงานสถานะไลบรารีที่ใช้ โดยฝ่ายขายในบริษัทของคุณ เพื่อให้ทีมขายแต่ละจะเก็บรวบรวม และการรายงานชนิดเดียวกันของข้อมูลการจัดการ ทั้งหมด หรืออีกวิธีหนึ่ง สมมติแผนกของคุณใช้เทมเพลตฟอร์มที่แตกต่างกันสำหรับการร้องขอการเดินทาง รายงานเดินทาง และฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มที่สามเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ และเพิ่มลงในไลบรารีเดียวที่ใช้สำหรับจัดเก็บรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวทีม เมื่อบุคคลที่สร้างฟอร์มใหม่จากไลบรารี พวกเขาสามารถแล้วเลือกใดเทมเพลตฟอร์มเหล่านี้จะใช้

รหัส sandboxed ในฟอร์ม InfoPath

ด้วย InfoPath 2010 คุณสามารถเผยแพร่ไลบรารีฟอร์ม กับรหัส โดยตรงจาก InfoPath Designer ตราบใดฟอร์มจะไม่เชื่อถือได้อย่างเต็มรูปแบบฟอร์ม และคุณกำลังดูแลไซต์คอลเลกชัน โดยใช้ Sandboxed Code service ใน SharePoint การประกาศฟอร์มที่ มีโค้ด sandboxed ใช้กระบวนการเดียวกัน เป็นการประกาศฟอร์มไปยังไลบรารีฟอร์ม หรือ เป็นชนิดเนื้อหาของไซต์

เทมเพลตฟอร์มที่ที่ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอนุมัติ (ความน่าเชื่อถือแบบเต็มฟอร์ม)

เทมเพลตฟอร์มของผู้ดูแลที่ได้รับการอนุมัติจะพร้อมใช้งานสำหรับไซต์คอลเลกชันใด ๆ บนไซต์ SharePoint และสามารถประกอบด้วยโค้ดซึ่งจำเป็นต้องมีความเชื่อถือแบบเต็ม พวกเขาแต่ละรายการตรวจสอบ อัปโหลด และเปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลไซต์ SharePoint เทมเพลตฟอร์มของผู้ดูแลที่ได้รับการอนุมัติถูกเก็บในไลบรารีเอกสารพิเศษที่สามารถเข้าถึงได้ โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเทมเพลตฟอร์มของผู้ดูแลที่ได้รับการอนุมัติ ดูลิงก์ต่อไปนี้:

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×