ปฏิทินใน Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพิ่มการประชุม การนัดหมาย และเหตุการณ์อื่นๆ ลงในปฏิทินของคุณใน Outlook Web App จากนั้นติดตาม และแชร์กับผู้อื่น

ปฏิทินของคุณใน Outlook Web App ช่วยให้คุณสามารถสร้างและติดตามการนัดหมายและการประชุมได้ คุณสามารถสร้างหลายๆ ปฏิทิน ลิงก์ไปยังปฏิทินของบุคคลอื่น และแชร์ปฏิทินของคุณกับบุคคลอื่นๆ ในองค์กรของคุณ

ในบทความนี้

สิ่งที่คุณจะเห็นในปฏิทิน

สร้างรายการปฏิทิน

แก้ไขหรือลบเหตุการณ์ในปฏิทิน

แชร์ปฏิทินของคุณ

ใช้ Outlook Web App บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

สิ่งที่คุณจะเห็นในปฏิทิน

นอกจากกล่องจดหมายเข้าแล้ว ปฏิทินอาจเป็นที่ที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดเมื่อคุณใช้ Outlook Web App คุณสามารถดูปฏิทินได้ในสี่ลักษณะที่แตกต่างกัน ได้แก่ วัน สัปดาห์การทำงาน สัปดาห์ และ เดือน

ดูรายละเอียดเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถเลือกเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณเพื่อดูเหตุการณ์นั้นอย่างรวดเร็วได้

เหตุการณ์ที่คุณสร้างจะแสดงว่าคุณเป็นผู้สร้างและมีลิงก์ให้ไปทำการแก้ไขหรือลบเหตุการณ์นั้นได้

ดูเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว

การประชุมที่คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมจะแสดงให้เห็นผู้จัดการประชุมและลิงก์ตอบกลับคำเชิญนั้น ถ้าผู้จัดการประชุมรวมการเชิญให้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ไว้ คุณจะเห็นลิงก์ให้เข้าร่วมการประชุมนั้น

ดูการประชุมอย่างรวดเร็ว

มุมมองวัน

มุมมองวันมีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่คุณมีกำหนดการที่ยุ่งเหยิง หรือในกรณีที่คุณต้องการดูหลายกำหนดการแบบเคียงข้างกัน ตัวควบคุมจะยังคงเหมือนกัน เฉพาะมุมมองเท่านั้นที่เปลี่ยน

มุมมองสัปดาห์

สัปดาห์ เป็นมุมมองเริ่มต้นเมื่อคุณเข้าไปยังปฏิทินใน Outlook Web App เป็นครั้งแรก คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นให้เป็น วัน, สัปดาห์ทำงาน หรือ เดือน ได้ด้วยการใช้ตัวเลือกที่มุมด้านบน

ปฏิทินมุมมองแบบสัปดาห์

 1. เหตุการณ์ใหม่ เหตุการณ์อาจเป็นการนัดหมาย การประชุม หรือเหตุการณ์ตลอดวันก็ได้ ให้เลือก เหตุการณ์ใหม่ เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์ใหม่

 2. ปฏิทิน ใช้ปฏิทินในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ทางด้านซ้าย เพื่อข้ามจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง การแรเงาจะบอกถึงช่วงเวลาที่คุณกำลังดูอยู่ในขณะนี้ และการแรเงาที่เข้มขึ้นจะแสดงถึงวันที่ปัจจุบัน

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อยุบ ลูกศรซ้ายสองอันที่ด้านบนของหน้าจอ หรือเพื่อขยาย ลูกศรขวาสองอันใกล้กับตรงกลางของหน้าต่างทางด้านซ้าย รายการโฟลเดอร์ซึ่งอยู่ในบานหน้าต่างด้านซ้ายได้

 3. ปฏิทินของฉัน คุณสามารถดูปฏิทินครั้งละหลายปฏิทินพร้อมกัน ภายใต้ ปฏิทินของฉัน คุณสามารถสร้างปฏิทินอื่นๆ เช่น ปฏิทินที่ใช้สำหรับโครงการเฉพาะหรือเพื่อติดตามการนัดหมายส่วนตัว คุณยังสามารถเพิ่มปฏิทินของบุคคลอื่นและเลือกปฏิทินที่จะแสดงได้ ถ้าคุณเลือกให้แสดงหลายปฏิทิน ปฏิทินเหล่านั้นจะผสานกันเป็นมุมมองเดียวและปฏิทินแต่ละรายการจะกำหนดด้วยสีที่ต่างกัน

 4. แถบการนำทางวันที่ คุณสามารถใช้พื้นที่นี้นำทางจากวันหนึ่งไปยังอีกวันหนึ่งได้ เลือกวันที่ที่ต้องการเพื่อข้ามไปยังวันที่นั้น หรือใช้ลูกศรที่ส่วนท้ายเพื่อดูวันที่ก่อนหรือหลังวันที่ที่แสดง

 5. บานหน้าต่างหลัก ปฏิทินจะแสดงในบานหน้าต่างหลัก เมื่อต้องการสร้างการนัดหมายใหม่ ให้ดับเบิลคลิกแล้วเปิดช่องเวลาในวันที่คุณต้องการ

 6. ตัวเลือกมุมมอง เลือกมุมมองที่คุณต้องการ แล้วแชร์หรือพิมพ์ปฏิทินของคุณ

มุมมองเดือน

มุมมองเดือนอาจมีข้อมูลอยู่มากมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น จะมีการแสดงกำหนดการเดียวสำหรับวันที่เลือก

มุมมองเดือนของปฏิทิน

 1. วันที่ปัจจุบัน การแรเงาที่สีเข้มกว่าจะแสดงวันที่ปัจจุบัน

 2. เดือน การแรเงาที่สีจางกว่าจะแสดงเดือนที่เลือก

 3. วัน การแรเงาจะแสดงวันที่เลือกและตัวเลขที่มุมล่างขวาของแต่ละวันจะระบุจำนวนรายการที่ไม่ได้แสดง ดับเบิลคลิกหรือแตะสองครั้งที่รายการหนึ่งเพื่อเปิดรายการนั้น คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ใหม่ในวันใดก็ได้ด้วยการดับเบิลคลิกหรือแตะสองครั้งในช่องเวลาที่เปิดของวันนั้น

 4. เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน รายการที่มีการแรเงาเน้นไว้เป็นเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

 5. วาระการประชุม วาระการประชุมสำหรับวันที่เลือก คุณสามารถสร้างรายการใหม่บนวันที่ปัจจุบันได้ด้วยการดับเบิลคลิกหรือแตะสองครั้งในช่องเวลาที่เปิดในวาระการประชุม

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการปฏิทิน

เมื่อต้องการสร้างการนัดหมายใหม่หรือการเรียกประชุมในมุมมองใดๆ ให้เลือก เหตุการณ์ใหม่ หรือดับเบิลคลิก (หรือแตะสองครั้ง) ที่ช่องเวลาที่เปิดในวันที่คุณต้องการ

สร้างการนัดหมาย

 1. เลือก เหตุการณ์ใหม่ และเพิ่มชื่อเรื่องและตำแหน่งที่ตั้ง
  สร้างการเรียกประชุมใหม่ที่มีตำแหน่งที่ตั้งของขั้นตอนการดำเนินการถูกทำเครื่องหมายไว้

 2. เลือกเวลาเริ่มต้นและระยะเวลา และปรับเวลาของการแจ้งเตือนของตัวเตือนด้วยก็ได้ถ้าคุณต้องการ

 3. ในรายการ แสดงเป็น ให้เลือกว่าคุณต้องการให้การนัดหมายปรากฏอย่างไรบนปฏิทินของคุณ: ว่าง, ทำงานที่อื่น, ไม่แน่นอน, ไม่ว่าง หรือ ไม่อยู่

 4. (ทำหรือไม่ก็ได้) คุณสามารถทำการนัดหมายให้เป็นกิจวัตร และทำเครื่องหมายการนัดหมายนี้ให้เป็นส่วนตัวได้ด้วย

 5. คลิก บันทึก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

ด้านบนของหน้า

สร้างการเรียกประชุม

การประชุมคือเหตุการณ์ในปฏิทินที่คุณส่งไปให้บุคคลอื่น คุณสามารถสร้างการประชุมได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณสร้างการนัดหมาย แต่คุณจะเชิญผู้เข้าร่วมและอาจเพิ่มทรัพยากร เช่น ห้องประชุม

 1. เลือก เหตุการณ์ใหม่ และเพิ่มชื่อเรื่องและตำแหน่งที่ตั้ง เลือกเวลาเริ่มต้นและระยะเวลา และปรับเวลาของการแจ้งเตือนของตัวเตือนด้วยก็ได้ถ้าคุณต้องการ
  การเรียกประชุมใหม่ด้วยเลขหมายที่ตรงกับขั้นตอนในกระบวนงาน

 2. เลือก เพิ่มผู้เข้าร่วม ใหม่ แล้วเลือกบุคคลที่คุณต้องการเชิญจากรายการที่ติดต่อของคุณ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ ระบบจัดการกำหนดการ ถ้าต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนว่างในช่วงเวลาที่คุณเลือก ถ้าองค์กรของคุณสนับสนุนฟีเจอร์นี้ คุณยังสามารถใช้ระบบจัดการกำหนดการเพื่อจองห้องประชุมหรือทรัพยากรอื่นด้วย

 3. (ทำหรือไม่ก็ได้) คุณสามารถทำการประชุมให้เป็นกิจวัตรโดยเลือกตัวเลือกในรายการ ทำซ้ำ

 4. ถ้าองค์กรของคุณมี Lync ให้เลือก การประชุมแบบออนไลน์ เพื่อแทรกลิงก์การประชุมและรายละเอียดอื่นๆ แบบออนไลน์

 5. เพิ่มข้อความสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม แล้วเลือก ส่ง เพื่อส่งคำเชิญ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขหรือลบเหตุการณ์ในปฏิทิน

การแก้ไขหรือลบการประชุมหรือการนัดหมายนั้น มีวิธีการคล้ายกัน

แก้ไขเหตุการณ์ในปฏิทิน
 1. เลือกเหตุการณ์บนปฏิทินของคุณเพื่อแสดงคำบรรยายเหตุการณ์ แล้วเลือก แก้ไข

  ดูเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการแก้ไขการเรียกประชุม คุณจะต้องเป็นผู้ที่กำหนดการประชุม

 2. สำหรับการนัดหมาย ให้ทำการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์บนหน้า รายละเอียด และเลือก บันทึก สำหรับการเรียกประชุม ให้เลือก ส่ง

  .

ลบเหตุการณ์ในปฏิทิน
 1. เลือกเหตุการณ์บนปฏิทินของคุณเพื่อแสดงคำบรรยายเหตุการณ์ แล้วเลือก ลบ

  • สำหรับการนัดหมาย ให้เลือก ลบ ในข้อความยืนยันที่ปรากฏขึ้น

  • สำหรับการประชุมที่คุณกำหนด ให้คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก ยกเลิก ถ้าคุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในข้อความแจ้งยกเลิกที่ส่งออกไปยังผู้เข้าร่วมประชุม ให้เลือก แก้ไขการยกเลิกก่อนส่ง เมื่อต้องการยกเลิกการประชุมเท่านั้น ให้เลือก ส่งการยกเลิกเดี๋ยวนี้

   ยกเลิกการประชุม
  • สำหรับการประชุมที่คุณได้รับเชิญ ให้คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก ลบ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า คุณต้องการส่งข้อความพร้อมกับการปฏิเสธการประชุม ส่งการตอบกลับโดยไม่มีข้อความ หรือ ไม่ส่งการตอบกลับเลย

   ลบการประชุม

แชร์ปฏิทินของคุณ

คุณสามารถแชร์ปฏิทินของคุณให้บุคคลอื่นๆ ในองค์กรของคุณได้ เริ่มจากเลือก แชร์ ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างปฏิทิน
ปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของหน้าต่างปฏิทิน

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแชร์ได้อย่างสมบูรณ์

 1. แชร์กับ พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ปฏิทินของคุณลงในกล่อง แชร์กับOutlook Web App จะค้นหาชื่อที่คุณพิมพ์ในสมุดรายชื่อโดยอัตโนมัติ
  แชร์ปฏิทิน ใน Office Online

 2. ที่ติดต่อ เมื่อพบชื่อบุคคลนั้นแล้ว ชื่อจะถูกเพิ่มลงในรายการบุคคลที่จะแชร์ปฏิทินโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มบุคคลได้มากเท่าที่คุณต้องการ

 3. ตัวเลือกการเข้าถึงการแชร์ ให้เลือกว่าคุณต้องการแชร์ข้อมูลมากน้อยเพียงใด รายละเอียดทั้งหมด จะให้บุคคลนั้นเห็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์บนปฏิทินของคุณ ยกเว้นเหตุการณ์ที่คุณทำเครื่องหมายไว้เป็นแบบส่วนตัว รายละเอียดที่จำกัด จะแสดงชื่อเรื่องและสถานที่ สถานะการติดต่อเท่านั้น จะแสดงเพียงว่าคุณมีเหตุการณ์อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งๆ แต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดอื่นๆ เหตุการณ์ส่วนตัวจะแสดงให้เห็นเป็น ไม่ว่าง เสมอ

  คุณสามารถมอบสิทธิ์ในการแก้ไขปฏิทินของคุณให้กับบุคคลภายในองค์กรของคุณได้ด้วยการเลือก ตัวแก้ไข เมื่อต้องการมอบสิทธิ์ให้บุคคลอื่นสามารถส่งและตอบกลับการเรียกประชุมในนามของคุณ ให้เลือก ผู้รับมอบสิทธิ์

 4. ชื่อเรื่อง คุณสามารถแก้ไขชื่อเรื่องได้ตามต้องการ

 5. ปฏิทิน ถ้าคุณมีปฏิทินหลายปฏิทิน ให้เลือกปฏิทินที่คุณต้องการแชร์ คนส่วนใหญ่มักจะแชร์ปฏิทินเริ่มต้น (เรียกว่า ปฏิทิน) แต่คุณสามารถแชร์ปฏิทินอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในกล่องจดหมายของคุณก็ได้

 6. หลังจากเพิ่มทุกคนที่คุณต้องการแชร์ และกำหนดระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการให้พวกเขาแล้ว ให้เลือก ส่ง ส่ง เพื่อส่งคำเชิญการแชร์ หรือเลือก ลบ ละทิ้ง เพื่อยกเลิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์ปฏิทิน ให้ดูที่ การแชร์ปฏิทินของคุณ และ การมอบหมายสิทธิ์ปฏิทินใน Outlook Web App

ด้านบนของหน้า

ใช้ Outlook Web App บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook Web App บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน คุณอาจพบว่ากล่องจดหมาย ปฏิทิน และฟีเจอร์อื่นๆ มีลักษณะแตกต่างจากในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป

ปฏิทิน

ฟีเจอร์ส่วนใหญ่ทำงานแบบเดียวกับการใช้ Outlook Web App บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป แต่อาจมีบางอย่างแตกต่างกัน

แตะ ไปที่ การนำทาง ที่มุมด้านล่างเพื่อย้ายระหว่าง จดหมาย, ปฏิทิน และ บุคคล

เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองปฏิทิน ให้แตะที่ วัน มุมมองวัน , สัปดาห์การทำงาน มุมมองสัปดาห์การทำงาน , สัปดาห์ มุมมองสัปดาห์ หรือ เดือน มุมมองเดือน . เมื่อต้องการข้ามไปที่วันนี้ ให้แตะ ไปที่วันนี้ แตะ เพิ่มเติม ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้สมาร์ทโฟน คุณจะสามารถใช้งานได้เฉพาะมุมมองวันและเดือนเท่านั้น

เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้แตะ ใหม่ ใหม่ แตะที่ไอคอนเครื่องหมายบั้ง เครื่องหมายบั้งขึ้น เครื่องหมายบั้งคว่ำลง เพื่อขยายหรือยุบส่วนของหน้าจอที่ไอคอนปรากฏอยู่

เมื่อต้องการไปยัง ตัวเลือก เมื่อใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้แตะ เพิ่มเติม ตัวเลือกเพิ่มเติม > ตัวเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัวเลือกบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×