ปกป้องหรือตรวจสอบสูตร

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว คุณอาจต้องการซ่อนสูตรจากผู้ใช้เวิร์กชีตหรือคุณอาจกำลังตรวจสอบสูตรและต้องดูสูตรบางส่วนหรือทั้งหมดบนเวิร์กชีต

ดู ภาพรวมของสูตร เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการทำงานกับสูตร

คุณต้องการทำสิ่งใด

สลับระหว่างการแสดงสูตรและค่าของสูตรในเวิร์กชีต

คัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่นเพื่อให้แสดงเป็นข้อความ

ป้องกันไม่ให้สูตรแสดงบนแถบสูตร

แสดงสูตรที่ซ่อนไว้ก่อนหน้านี้โดยนำการป้องกันออก

สลับระหว่างการแสดงสูตรและค่าของสูตรในแผ่นงาน

คุณสามารถตรวจสอบสูตรทั้งหมดบนเวิร์กชีตพร้อมกันได้อย่างง่ายดายโดยสลับระหว่างมุมมองที่แสดงสูตรในเซลล์นั้นๆ กับมุมมองเริ่มต้นที่แสดงค่าของสูตรในเซลล์ การดำเนินการนี้จะส่งผลต่อสูตรทั้งหมดในเวิร์กชีต

 1. กด CTRL + ` (ตัวกำกับเสียงกราฟ)

 2. เมื่อต้องการสลับกลับ กด CTRL + ` อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

คัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่นเพื่อให้แสดงเป็นข้อความ

คุณสามารถแสดง “ข้อคิดเห็น” สูตรโดยคัดลอกสูตรลงในเซลล์ที่อยู่ติดกันแล้วแทรกเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวที่จุดเริ่มต้นของสูตร (การแสดงข้อคิดเห็นเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ทั่วไปในการเขียนโปรแกรมเพื่ออธิบายจุดประสงค์ของโค้ดบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัด) เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวที่จุดเริ่มต้นของเซลล์จะบังคับ Excel ให้จดจำเนื้อหาเป็นสตริงข้อความและถ้าเป็นสูตร Excel จะนำฟังก์ชันการทำงานออก

รูปภาพต่อไปนี้แสดงเซลล์ (C2) ที่มีสูตรซึ่งขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว สูตรจะใช้ฟังก์ชัน IF เพื่อประเมินค่าในเซลล์ A2 (87) และพิจารณว่าผ่านการทดสอบหรือไม่ (>=70) สูตรจริงจะอยู่ในเซลล์ B2 และแสดง "P" เนื่องจากค่าผ่านการทดสอบที่กำหนดไว้ในสูตร

เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวปิดใช้งานสูตร

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่นในเวิร์กชีต ให้ดู ย้ายหรือคัดลอกสูตร

ด้านบนของหน้า

ป้องกันไม่ให้สูตรแสดงบนแถบสูตร

ขั้นตอนนี้ยังป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขสูตรอีกด้วย

 1. เลือกช่วงเซลล์ของสูตรที่คุณต้องการซ่อน คุณยังสามารถเลือกช่วงที่ไม่อยู่ติดกันหรือทั้งแผ่นงานได้อีกด้วย

 2. ที่แท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ คลิก สูตร คลิก จัดรูปแบบของเซลล์ แล้วคลิกแท็บ การป้องกัน

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ที่ซ่อน

 4. คลิก ตกลง

 5. ที่แท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ คลิก สูตร แล้วคลิก ป้องกันแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

 6. ตรวจสอบว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ป้องกันเวิร์กชีตและเนื้อหาของเซลล์ที่ล็อกไว้

ด้านบนของหน้า

แสดงสูตรที่ได้ถูกซ่อนไว้ก่อนหน้านี้ด้วยการเอาการป้องกันออก

 1. ที่แท็บ ตรวจสอบ ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง คลิก ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

  คำสั่ง ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการยกเลิกการซ่อนสูตร

 3. ที่แท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ คลิก สูตร คลิก จัดรูปแบบของเซลล์ แล้วคลิกแท็บ การป้องกัน

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ที่ซ่อน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×