บางฟังก์ชันไม่ทำงานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้านี้

สาเหตุ: เวิร์กบุ๊กมีฟังก์ชันที่จะส่งกลับข้อผิดพลาดเมื่อเปิดใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ไลบรารีฟังก์ชันใน Excel 2011 ได้รับการอัปเดตพร้อมฟังก์ชันใหม่ที่ไม่รู้จักในเวอร์ชันก่อนหน้า

วิธีแก้ไขปัญหา:    ใช้ฟังก์ชันที่เข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า

  1. ในรายงานความเข้ากันได้ ในกล่อง ผลลัพธ์ ให้คลิกข้อผิดพลาด "เวิร์กบุ๊กมีฟังก์ชันอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่ไม่มีใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า" ซึ่งจะเลือกเซลล์ที่มีฟังก์ชันที่เปลี่ยนชื่อหรือฟังก์ชันใหม่

    หมายเหตุ: ถ้ามีหลายฟังก์ชันที่ไม่เข้ากันในเวิร์กบุ๊ก กล่อง ผลลัพธ์ จะแสดงข้อผิดพลาดแต่ละรายการสำหรับแต่ละฟังก์ชัน

  2. ใส่ฟังก์ชันที่ทำงานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทนที่ฟังก์ชัน BETA.DIST ที่ถูกเปลี่ยนชื่อใน Excel 2011 ด้วยฟังก์ชัน BETADIST ที่เข้ากันได้

    ต่อไปนี้คือรายการฟังก์ชันที่เข้ากันได้และการแมปกับฟังก์ชันที่อัปเดตใน Excel

ฟังก์ชันที่เข้ากันได้

ฟังก์ชันใน Excel 2011

BETADIST

BETA.DIST

BETAINV

BETA.INV

BINOMDIST

BINOM.DIST

CRITBINOM

BINOM.INV

CHIDIST

CHISQ.DIST

CHISQ.DIST.RT

CHIINV

CHISQ.INV

CHISQ.INV.RT

CHITEST

CHISQ.TEST

CONFIDENCE

CONFIDENCE.NORM

CONFIDENCE.T

COVAR

COVARIANCE.P

COVARIANCE.S

EXPONDIST

EXPON.DIST

FDIST

F.DIST

FINV

F.INV

F.INV.RT

FTEST

F.TEST

GAMMADIST

GAMMA.DIST

GAMMAINV

GAMMA.INV

HYPGEOMDIST

HYPGEOM.DIST

LOGINV

LOGNORM.INV

LOGNORMDIST

LOGNORM.DIST

MODE

MODE.MULT

MODE.SNGL

NEGBINOMDIST

NEGBINOM.DIST

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NORMDIST

NORM.DIST

NORMINV

NORM.INV

NORMSDIST

NORM.S.DIST

NORMSINV

NORM.S.INV

PERCENTILE

PERCENTILE.EXC

PERCENTILE.INC

PERCENTRANK

PERCENTRANK.EXC

PERCENTRANK.INC

POISSON

POISSON.DIST

QUARTILE

QUARTILE.INC

RANK

RANK.AVG

RANK.EQ

STDEV

STDEV.S

STDEVP

STDEV.P

TDIST

T.DIST

T.DIST.2T

T.DIST.RT

TINV

T.INV

T.INV.2T

TTEST

T.TEST

VAR

VAR.S

VARP

VAR.P

WEIBULL

WEIBULL.DIST

ZTEST

Z.TEST

ดูเพิ่มเติม

มีอะไรใหม่เกี่ยวกับฟังก์ชันใน Excel 2011

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×