บางฟังก์ชันไม่ทำงานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สาเหตุ: เวิร์กบุ๊กประกอบด้วยฟังก์ชันที่จะส่งกลับข้อผิดพลาดเมื่อเปิดใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า มีการปรับปรุงไลบรารีฟังก์ชันใน Excel 2011 ฟังก์ชันใหม่ที่ไม่รู้จักในเวอร์ชันก่อนหน้า

โซลูชัน:    ใช้ฟังก์ชันที่เข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า

  1. บนรายงานความเข้ากันได้ ในกล่องผลลัพธ์ คลิก "เวิร์กบุ๊กประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งฟังก์ชันที่ไม่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า" ข้อผิดพลาด ซึ่งเลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยฟังก์ชันเปลี่ยนชื่อ หรือสร้างใหม่

    หมายเหตุ: ถ้ามีหลายฟังก์ชันเข้ากันไม่ได้ในเวิร์กบุ๊ก กล่องผลลัพธ์ แสดงข้อผิดพลาดแต่ละสำหรับแต่ละฟังก์ชัน

  2. ใส่ฟังก์ชันที่ทำงานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ตัวอย่าง คุณสามารถแทนแบบเบต้า แจกจ่ายฟังก์ชัน ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อใน Excel 2011 ด้วยฟังก์ชัน BETADIST เข้ากัน

    ต่อไปนี้คือ รายการของฟังก์ชันที่เข้ากันได้และการแมปไปยังฟังก์ชันปรับปรุงใน Excel

ฟังก์ชันที่เข้ากันได้

ฟังก์ชันใน Excel 2011

BETADIST

Beta แจกจ่าย

BETAINV

Beta INV

BINOMDIST

BINOM แจกจ่าย

CRITBINOM

BINOM INV

CHIDIST

CHISQ แจกจ่าย

CHISQ DIST. RT

CHIINV

CHISQ INV

CHISQ ในใบแจ้งหนี้ RT

CHITEST

CHISQ ทดสอบ

CONFIDENCE

ความน่าเชื่อถือ ปกติ

ความน่าเชื่อถือ T

ฟังก์ชัน COVAR

ค่าความแปรปรวนร่วม P

ค่าความแปรปรวนร่วม S

EXPONDIST

EXPON แจกจ่าย

FDIST

ฟังก์ชัน F.DIST

FINV

ฟังก์ชัน F.INV

ฟังก์ชัน F.INV RT

FTEST

F.TEST

GAMMADIST

GAMMA แจกจ่าย

GAMMAINV

GAMMA INV

HYPGEOMDIST

HYPGEOM แจกจ่าย

LOGINV

LOGNORM INV

LOGNORMDIST

LOGNORM แจกจ่าย

MODE

โหมด MULT

MODE.SNGL

NEGBINOMDIST

NEGBINOM แจกจ่าย

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS สากล

NORMDIST

ปกติ แจกจ่าย

NORMINV

ปกติ INV

NORMSDIST

ปกติ S.DIST

NORMSINV

ปกติ S.INV

PERCENTILE

PERCENTILE.EXC

PERCENTILE.INC

PERCENTRANK

ฟังก์ชัน PERCENTRANK EXC

ฟังก์ชัน PERCENTRANK INC

POISSON

POISSON แจกจ่าย

QUARTILE

QUARTILE.INC

RANK

จัดอันดับ ค่าเฉลี่ย

จัดอันดับ EQ

STDEV

STDEV.S

STDEVP

STDEV.P

TDIST

T.DIST

T.DIST.2T

T.DIST RT

TINV

ฟังก์ชัน T.INV

ฟังก์ชัน T.INV.2T

ฟังก์ชัน TTEST

T.TEST

VAR

VAR.S

VARP

VAR.P

WEIBULL

ฟังก์ชัน WEIBULL แจกจ่าย

ZTEST

ฟังก์ชัน Z.TEST

มีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2010

มีอะไรใหม่กับฟังก์ชันใน Excel 2011

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×