บันทึก และกู้คืนไฟล์ใน Office for Mac โดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การบันทึกอัตโนมัติ ฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานในระบบปฏิบัติการ Mac จะบันทึกไฟล์ของคุณโดยอัตโนมัติในงวด คุณสามารถตั้งค่าถี่ไฟล์จะถูกบันทึก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าการบันทึกเพื่อบันทึกทุก 5 นาที คุณอาจกู้คืนข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ระบบการสูญหายของข้อมูลซึ่งเช่นจากกรณีไฟดับนั่นคือกว่า if จะมีตั้งเพื่อบันทึกทุก ๆ 10 หรือ 15 นาทีได้ ตามค่าเริ่มต้น บันทึกจะบันทึกไฟล์ Office ทุก ๆ 10 นาที

กู้คืนอัตโนมัติ เป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน Office บางแอป ซึ่งจะพยายามกู้คืนไฟล์โดยอัตโนมัติ ในนกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ข้อมูลสูญหาย กู้คืนอัตโนมัติจะใช้ช่วงเวลาการบันทึกเหมือนกับการบันทึกโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ: อย่าใช้บันทึกอัตโนมัติและกู้คืนอัตโนมัติแทนการบันทึกไฟล์ปกติ โดยการคลิก บันทึก  ปุ่ม บันทึก การบันทึกไฟล์ของคุณบ่อยๆ ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันงานของคุณ

คุณกำลังใช้ Office for Mac เวอร์ชันใด

ค้นหาไฟล์กู้คืน หรือบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดแอปพลิเคชัน ไฟล์ในโฟลเดอร์ที่กู้คืนอัตโนมัติจะแสดงอยู่ในรายการเปิดล่าสุด หรือคุณสามารถค้นหาไฟล์ในการค้นหา ภายใต้ /Users/<ชื่อผู้ใช้ >/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/AutoRecovery

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดไฟล์ แล้วคลิก ไม่บันทึก ไฟล์จะถูกลบจากโฟลเดอร์กู้คืนอัตโนมัติ

เปลี่ยนความถี่ไฟล์จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน Word, PowerPoint หรือ Excel

 1. ในWord, PowerPoint หรือเมนูExcel คลิกการกำหนดลักษณะ

 2. คลิกบันทึก บันทึกไอคอน  

 3. ในกล่องบันทึกการกู้คืนข้อมูล ใส่ถี่ที่คุณต้องการให้โปรแกรมเพื่อบันทึกเอกสาร

เปลี่ยนตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ใน Word โดยอัตโนมัติ

 1. ในเมนู Word คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ ไอคอนตำแหน่งที่ตั้งไฟล์  

 3. ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ ให้คลิก ไฟล์กู้คืนอัตโนมัติ จากนั้นคลิก Modify

 4. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์โดยอัตโนมัติ แล้ว คลิ กเปิด

กู้คืนข้อความจากไฟล์เสียหายใน Word

 1. ในเมนู Word คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร คลิกทั่วไป ไอคอนทั่วไป  

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายยืนยันแปลงการจัดรูปแบบไฟล์เมื่อเปิด แล้ว ปิดกล่องโต้ตอบทั่วไป

 4. คลิกไฟล์เปิด

 5. บนเมนูเปิด ไปทางด้านขวาล่างเลือกกู้คืนข้อความ

  คลิกเปิด > กู้คืนข้อความแล้วเปิดเอกสารของคุณเสียหายเพื่อพยายามกู้คืน
 6. เปิดเอกสาร

ค้นหาไฟล์กู้คืน หรือบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดแอปพลิเคชัน ไฟล์ในโฟลเดอร์ที่กู้คืนอัตโนมัติจะแสดงอยู่ในรายการเปิดล่าสุด หรือคุณสามารถค้นหาไฟล์ในการค้นหา ภายใต้ /Users/username/ไลบ รารี/สนับสนุนแอปพลิเคชัน / กู้คืนอัตโนมัติ 2011 Microsoft/Office/Office

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดไฟล์ แล้วคลิก ไม่บันทึก ไฟล์จะถูกลบจากโฟลเดอร์กู้คืนอัตโนมัติ

Word

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนความถี่ในการบันทึกไฟล์อัตโนมัติ

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ ผลลัพธ์และแชร์ ให้คลิก บันทึก  ปุ่ม การกำหนดลักษณะการบันทึก

 3. ในกล่อง บันทึกข้อมูลอัตโนมัติหรือกู้คืนข้อมูลอัตโนมัติทุกๆ ให้ใส่ความถี่ที่คุณต้องการให้ Word บันทึกเอกสาร

เปลี่ยนตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์โดยอัตโนมัติ

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์  ปุ่ม การกำหนดลักษณะตำแหน่งที่ตั้งไฟล์

 3. ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ ให้คลิก ไฟล์กู้คืนอัตโนมัติ จากนั้นคลิก Modify

 4. ค้นหาตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์โดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิก เลือก

กู้คืนข้อความจากไฟล์ที่เสียหาย

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก ทั่วไป ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายในกล่อง ยืนยันการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิด จากนั้นคลิก ตกลง

 4. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก เปิด ปุ่ม เปิด

 5. บนเมนูป็อปอัพ เปิดใช้งาน ให้คลิก กู้คืนข้อความจากไฟล์

 6. เปิดเอกสาร

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนความถี่ในการบันทึกไฟล์อัตโนมัติ

 1. บนเมนู PowerPoint ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. คลิก บันทึก  ปุ่ม บันทึกการกำหนดลักษณะ ของ PowerPoint แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลอัตโนมัติหรือกู้คืนข้อมูลอัตโนมัติทุกๆ จากนั้นให้ใส่ความถี่ที่คุณต้องการให้ PowerPoint บันทึกงานนำเสนอ

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนความถี่ในการบันทึกไฟล์อัตโนมัติ

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ แชร์และความเป็นส่วนตัว ให้คลิก บันทึก  ปุ่ม การกำหนดลักษณะการบันทึก

 3. ทำเครื่องหมายในกล่อง บันทึกข้อมูลอัตโนมัติหรือกู้คืนข้อมูลอัตโนมัติทุกๆ จากนั้นใส่ความถี่ที่คุณต้องการให้ Excel บันทึกเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×