บันทึก หรือลบแบบร่างของข้อความไม่ถูกส่ง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น Outlook พยายามบันทึกข้อความอีเมลที่คุณกำลังเรียบเรียงทุกสามนาที วิธีนี้ ถ้าคุณจำเป็นต้องเก็บขั้นตอนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบ คุณไม่สูญทำงานของคุณ ถ้าคุณพยายามปิดข้อความที่ไม่ได้ส่งโดยไม่ส่ง Outlook จะถามคุณว่า คุณต้องการบันทึกข้อความเป็นแบบร่างหรือไม่

คุณสามารถบังคับให้แบบร่างเมื่อต้องการบันทึกตลอดเวลา ด้วยการคลิกปุ่มบันทึกในแถบเมนูที่ด้านซ้ายบนของข้อความอีเมล หรือคลิกไฟล์ >บันทึก ได้

ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ คลิกโฟลเดอร์แบบร่าง จาก นั้นดับเบิลคลิกที่ข้อความ ถ้าคุณต้องการลบแบบร่าง คลิกขวาที่ข้อความในโฟลเดอร์แบบร่าง และเลือกลบ

 1. เลือกไฟล์ >ตัวเลือก...

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกจดหมาย

 3. ภายใต้บันทึกข้อความ เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายบันทึกรายการที่ยังไม่ได้ส่งหลังจากหลายนาทีโดยอัตโนมัติ

  คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนความถี่ข้อความแบบร่างถูกบันทึกไว้ ใส่ค่าใด ๆ ระหว่าง 1 ถึง 99

ถ้าต้องการบันทึกแบบร่างของข้อความอีเมลด้วยตัวคุณเอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน

  รูปแถบเครื่องมือด่วน

 • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึก

 • ในจดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกแบบร่าง นั้นแล้ว คลิกสองครั้งที่ข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบแบบร่างใด ๆ คลิกข้อความ นั้นแล้ว กด Delete

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ ภายใต้อีเมล คลิกตัวเลือกอีเมล

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายบันทึกข้อความที่ไม่ได้ส่งโดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ ภายใต้อีเมล คลิกตัวเลือกอีเมล

 3. ภายใต้การจัดการข้อความ คลิกตัวเลือกอีเมขั้นสูง

 4. ภายใต้บันทึกข้อความ ถัดรายการบันทึกอัตโนมัติทุก ๆ ในกล่องนาที ใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 99

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×