บันทึกไฟล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ คุณสามารถบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ตำแหน่งบนเครือข่าย ซีดี ดีวีดี เดสก์ท็อป หรือแฟลชไดรฟ์ของคุณ หรือบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่นๆ ก็ได้ ขณะที่คุณต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมาย ถ้าตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างจากโฟลเดอร์เริ่มต้น แต่ขั้นตอนการบันทึกก็จะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งใดก็ตาม

สิ่งสำคัญ: แม้ว่าคุณมีการกู้คืนอัตโนมัติเปิดใช้งาน คุณควรบันทึกไฟล์ในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่บ่อยครั้งเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลเนื่องจาก power ไม่คาดคิดเกิดความล้มเหลวหรือปัญหาอื่น ๆ

คุณต้องการทำสิ่งใด

บันทึกไฟล์

บันทึก เป็นสำเนา หรือ ไปยังตำแหน่งอื่นใน Office 2013

บันทึก เป็นสำเนา หรือ ไปยังตำแหน่งอื่นใน Office 2007 และ 2010

ใช้กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น

บันทึกเป็นรูปแบบอื่น

บันทึกเป็น Office รุ่นก่อนหน้า

บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

บันทึกไฟล์

ตามค่าเริ่มต้น โปรแกรม Microsoft Office ให้บันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น เมื่อต้องการบันทึกสำเนาลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่น คลิกโฟลเดอร์อื่นในรายการโฟลเดอร์ ดูบันทึก เป็น สำเนา หรือ ไปยังตำแหน่งอื่นเมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. คลิกที่แท็บไฟล์ แล้วคลิกบันทึก หรือกด CTRL + S

  เคล็ดลับ: คลิกการบันทึก ไอคอน [ไม่มีชื่อ] บนแถบเครื่องมือด่วน

 2. คุณต้องใส่ชื่อสำหรับไฟล์ถ้าคุณต้องการบันทึกเป็นครั้งแรก

ด้านบนของหน้า

บันทึก เป็นสำเนา หรือ ไปยังตำแหน่งอื่นใน Office 2013

 1. เลือก cloud เว็บไซต์ หรือตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

  ตำแหน่งที่ตั้ง

  คำอธิบาย

  ไซต์ – Microsoft

  SharePoint Server 2013 หรือไลบรารีเอกสารก่อนหน้า

  OneDrive – Microsoft

  OneDrive for Business

  SharePoint

  ไลบรารีเอกสาร office 365

  OneDrive – ส่วนบุคคล

  OneDrive สำหรับผู้บริโภคผ่านบัญชีผู้ใช้ Microsoft ของคุณ

  ตำแหน่งที่ตั้งเว็บอื่น

  ไซต์ Web อื่น ๆ ที่คุณได้เยี่ยมชม

  คอมพิวเตอร์

  อุปกรณ์ของคุณภายในเครื่อง

 2. คลิก เรียกดู

  ไอคอนเรียกดู

ด้านบนของหน้า

บันทึก เป็นสำเนา หรือ ไปยังตำแหน่งอื่นใน Office 2007 และ 2010

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับไฟล์

 4. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การใช้กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งใหม่ได้ โดยใช้บานหน้าต่างนำทาง

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ของ Windows Vista และ Windows 7

 1. เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ หรือพิมพ์เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ ใช้แถบที่อยู่

 2. เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้บ่อยอย่างรวดเร็ว ใช้บานหน้าต่างนำทาง

 3. เมื่อต้องการดูชนิดไฟล์เพิ่มเติม ให้คลิกลูกศร

คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกไฟล์โดยคลิกที่โฟลเดอร์อื่น

ด้านบนของหน้า

บันทึกเป็นรูปแบบอื่น

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการให้ไฟล์ถูกบันทึกเป็น ตัวอย่างเช่น คลิก Rich Text Format (.rtf), เว็บเพจ (.htm หรือ .html) หรือคั่นด้วยจุลภาค (.csv)

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึก ไฟล์ในรูปแบบ XPS (.xps) PDF (.pdf) หรือดูบันทึกเป็น PDFหรือบันทึกเป็น XPS

 5. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการบันทึกลงในซีดีหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น คลิกที่แท็บไฟล์ คลิกบันทึกเป็น แล้ว คลิ กรูปแบบอื่น ในรายการโฟลเดอร์ เลือกตำแหน่งที่ตั้งหรือสื่อคุณต้องการบันทึก

ด้านบนของหน้า

บันทึกเป็น Office รุ่นก่อนหน้า

ถ้าคุณกำลังใช้Office 2010 คุณสามารถบันทึกไฟล์ใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า โดยเลือกเวอร์ชันในรายการบันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกเอกสารของคุณWord 2010 (.docx) เป็นเอกสาร 97-2003 (.doc)

หมายเหตุ: 

 • Office 2010 ยังคงใช้รูปแบบไฟล์ที่ยึดตาม XML เช่น.docx, .xlsx และ.pptx นำมาใช้ในการวางจำหน่าย Office 2007 ดังนั้น สามารถเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นในMicrosoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 และMicrosoft PowerPoint 2010 ในโปรแกรมการวางจำหน่าย Office 2007 โดยไม่สูญเสียหน้าที่การใช้งานหรือพิเศษเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรูปแบบ Open XML และนามสกุลไฟล์

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ระหว่างไฟล์จากเวอร์ชันต่าง ๆ ดูที่การใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

ด้านบนของหน้า

การบันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

กู้คืนอัตโนมัติแทนการบันทึกไฟล์ของคุณตามปกติ ถ้าคุณเลือกที่ไม่ได้บันทึกไฟล์กู้คืนได้หลังจากที่คุณเปิดเอกสาร ไฟล์จะถูกลบออก และเปลี่ยนแปลงของคุณไม่ได้บันทึกไว้จะสูญหาย ถ้าคุณบันทึกไฟล์กู้คืน ซึ่งแทนที่ไฟล์ต้นฉบับ เว้นแต่ว่าคุณได้ระบุชื่อไฟล์ใหม่ ในไฟล์จะถูกบันทึกบ่อย ๆ กู้คืนข้อมูลเพิ่มเติมถ้าไม่มีความล้มเหลว power หรือปัญหาอื่น ๆ ในขณะที่เปิดอยู่ในไฟล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืน หรือกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์ ดูกู้คืนไฟล์ Office ของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้วิธีใช้ คลิกตัวเลือก แล้ว คลิ กบันทึก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ

 4. ในกล่องนาที พิมพ์ หรือเลือกหมายเลขเพื่อกำหนดจำนวนครั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×