บันทึกไฟล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบันทึกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ตำแหน่งบนเครือข่าย cloud ดีวีดี เดสก์ท็อป แฟลชไดรฟ์ หรือบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่นเช่น RTF ไฟล์ CSV หรือ PDF ได้ ในขณะที่คุณต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมาย จะแตกต่างจากโฟลเดอร์เริ่มต้น กระบวนการบันทึกจะเหมือนกันโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก

โปรแกรมOffice บันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น เมื่อต้องการบันทึกสำเนาลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่น คลิกโฟลเดอร์อื่นในรายการโฟลเดอร์

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณมีการกู้คืนอัตโนมัติเปิดใช้งาน คุณควรบันทึกไฟล์ในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่บ่อยครั้งเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลเนื่องจาก power ไม่คาดคิดเกิดความล้มเหลวหรือปัญหาอื่น ๆ

บันทึกไฟล์

 1. คลิกที่แท็บไฟล์ แล้วคลิกบันทึก หรือกด CTRL + S

  หมายเหตุ: คลิกการบันทึก ไอคอน [ไม่มีชื่อ] บนแถบเครื่องมือด่วน

 2. คุณต้องใส่ชื่อสำหรับไฟล์ถ้าคุณต้องการบันทึกเป็นครั้งแรก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกชนิดอื่นคุณสามารถทำได้ คลิกสิ่งที่คุณต้องการทำการเลือก เมนูดรอปดาวน์ที่ตามหลัง

คุณสามารถบันทึก เป็นสำเนา หรือ ไปยังตำแหน่งอื่นในOffice 2016 เลือก cloud เว็บไซต์ หรือตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

 1. เลือก cloud เว็บไซต์ หรือตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

  ตำแหน่งที่ตั้ง

  คำอธิบาย

  ไซต์ – [ชื่อบริษัทของคุณ]

  ไลบรารีเอกสาร SharePoint หรือ Office 365 กลุ่ม

  OneDrive – [ชื่อบริษัทของคุณ]

  OneDrive for Business

  OneDrive – ส่วนบุคคล

  OneDrive สำหรับผู้บริโภคผ่านบัญชีผู้ใช้ Microsoft ของคุณ

  พีซีนี้

  รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณภายในเครื่อง ฮาร์ดไดรฟ์หรือแฟลชไดรฟ์

  เรียกดู

  เปิด File Explorer เพื่อให้คุณสามารถนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. เลือกโฟลเดอร์จากรายการโฟลเดอร์ล่าสุด หรือคลิกเรียกดู ถ้าคุณไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแสดงรายการมี

 3. ยืนยันชื่อไฟล์คุณต้องการใช้ แล้วคลิกบันทึก

บันทึก เป็นสำเนา หรือ ไปยังตำแหน่งอื่นในOffice 2013

 1. เลือก cloud เว็บไซต์ หรือตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

  ตำแหน่งที่ตั้ง

  คำอธิบาย

  ไซต์ – [ชื่อบริษัทของคุณ]

  SharePoint Server 2013 หรือไลบรารีเอกสารก่อนหน้า

  OneDrive – [ชื่อบริษัทของคุณ]

  OneDrive for Business

  OneDrive – ส่วนบุคคล

  OneDrive สำหรับผู้บริโภคผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณไมโครซอฟท์

  ตำแหน่งที่ตั้งเว็บอื่น

  เว็บไซต์อื่น ๆ คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ที่เข้าถึง

  คอมพิวเตอร์

  อุปกรณ์ของคุณภายในเครื่อง

 2. เลือกโฟลเดอร์จากรายการโฟลเดอร์ล่าสุด หรือคลิกเรียกดู ถ้าคุณไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแสดงรายการมี

 3. ยืนยันชื่อไฟล์คุณต้องการใช้ แล้วคลิกบันทึก

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับไฟล์

 4. คลิก บันทึก

เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งใหม่ได้ โดยใช้บานหน้าต่างนำทาง

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ของ Windows Vista และ Windows 7

 1. เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ หรือพิมพ์เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ ใช้แถบที่อยู่

 2. เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้บ่อยอย่างรวดเร็ว ใช้บานหน้าต่างนำทาง

 3. เมื่อต้องการดูชนิดไฟล์เพิ่มเติม ให้คลิกลูกศร

คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกไฟล์โดยคลิกที่โฟลเดอร์อื่น

คุณอาจต้องการบันทึกไฟล์ของคุณในรูปแบบอื่นเพื่อให้คุณ หรือบางคนอีก สามารถเปิดไฟล์ในโปรแกรมอื่นหรือเวอร์ชันที่เก่ากว่า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการบันทึกเอกสารของคุณWord 2016 เป็นไฟล์ในรูปแบบ Rich Text (RTF) หรือเวิร์กบุ๊กของคุณExcel เป็นไฟล์ค่าที่ถูกแบ่งด้วยจุลภาค (CSV)

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ เช่นOneDrive หรือพีซีนี้เพื่อจัดเก็บไฟล์ของคุณ

 4. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับไฟล์

 5. ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ใน ตัวอย่างเช่น คลิก รูปแบบ Rich Text (.rtf), Web Page (.htm หรือ.html), หรือที่ คั่นด้วยจุลภาค (.csv)

  คลิกชนิดไฟล์แบบหล่นลงเพื่อเลือกรูปแบบไฟล์อื่นสำหรับเอกสารของคุณ

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึก ไฟล์ในรูปแบบ XPS (.xps) PDF (.pdf) หรือดูบันทึกเป็น PDFหรือบันทึกเป็น XPS

 6. คลิก บันทึก

ถ้าคุณกำลังใช้Office 2010 คุณสามารถบันทึกไฟล์ในOffice รุ่นก่อนหน้า โดยเลือกเวอร์ชันในรายการบันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกเอกสารของคุณWord 2010 (.docx) เป็นเอกสาร 97-2003 (.doc)

หมายเหตุ: 

 • Office 2010 ยังคงใช้รูปแบบไฟล์ที่ยึดตาม XML เช่น.docx, .xlsx และ.pptx นำมาใช้ในการวางจำหน่าย Office 2007 ดังนั้น สามารถเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นในMicrosoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 และMicrosoft PowerPoint 2010 ในโปรแกรมการวางจำหน่าย Office 2007 โดยไม่สูญเสียหน้าที่การใช้งานหรือพิเศษเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรูปแบบ Open XML และนามสกุลไฟล์

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ระหว่างไฟล์จากเวอร์ชันต่าง ๆ ดูที่การใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกMicrosoft Access 2010 ไฟล์ ACCDB ลงในเก่ากว่า รูปแบบ MDB ดูบันทึก Access 2010 มีฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า

เรายินดีรับฟัง

บทความนี้ถูกปรับปรุง โดยเบนในเดือน 16th มิถุนายน 2017เนื่องจากข้อคิดเห็นของคุณ ถ้าคุณพบนั้นมีประโยชน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณไม่ได้ โปรดใช้ตัวควบคุมคำติชมที่ด้านล่างให้เราทราบว่าเราสามารถทำให้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×