บันทึกไฟล์

คุณสามารถบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย คลาวด์ ดีวีดี คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แฟลชไดรฟ์ของคุณ หรือบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่น เช่น RTF, CSV หรือ PDF ขณะที่คุณต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมาย ถ้าตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างจากโฟลเดอร์เริ่มต้น กระบวนการบันทึกจะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งใดก็ตาม

ตามค่าเริ่มต้น โปรแกรม Office จะบันทึกไฟล์ใน โฟลเดอร์เริ่มต้นที่ใช้งานได้ เมื่อต้องการบันทึกสำเนาในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้คลิกโฟลเดอร์อื่นในรายการโฟลเดอร์

สิ่งสำคัญ: แม้ว่าคุณจะเปิดใช้งาน การกู้คืนอัตโนมัติ เอาไว้ก็ตาม คุณควรบันทึกไฟล์บ่อยๆ ขณะที่คุณทำงานอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้องโดยไม่คาดคิดหรือปัญหาอื่นๆ

บันทึกไฟล์

 1. กดCTRL+S หรือคลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกไอคอน บันทึก ลูกศร บน แถบเครื่องมือด่วน

 2. คุณต้องใส่ชื่อสำหรับไฟล์ถ้าคุณบันทึกเป็นครั้งแรก

คุณสามารถ บันทึกสำเนาเป็นไฟล์ใหม่ หรือใน รูปแบบอื่น หรือลงใน ตำแหน่งที่ตั้งอื่น ใน Office 2016

บันทึกสำเนาเป็นไฟล์ใหม่ (บันทึกเป็น)

เคล็ดลับ: ถ้าคุณจะสร้างไฟล์ใหม่โดยอ้างอิงตามไฟล์ที่มีอยู่ แต่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณในไฟล์ใหม่ การบันทึกสำเนาก่อนที่คุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งใดถือเป็นความคิดที่ดี ด้วยวิธีนั้น ไฟล์ต้นฉบับของคุณจะยังไม่เปลี่ยนแปลงและการแก้ไขของคุณทั้งหมดจะอยู่ในสำเนาใหม่

 1. กดF12 หรือคลิก ไฟล์ > บันทึกสำเนา

 2. ตามค่าเริ่มต้น Office จะบันทึกสำเนาในตำแหน่งที่ตั้งเดิมเหมือนกับต้นฉบับ ถ้าคุณต้องการบันทึกสำเนาใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้เลือกในขั้นตอนนี้ ถ้าคุณพอใจกับตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่ ให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ต่อ

 3. ใส่ชื่อสำเนาใหม่ของคุณ แล้วคลิก บันทึก

ไฟล์ต้นฉบับของคุณจะปิดลงและคุณจะเริ่มทำงานในสำเนาใหม่ที่คุณเพิ่งสร้าง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณพบว่าคุณมักจะสร้างไฟล์ใหม่โดยยึดตามไฟล์ที่มีอยู่ คุณอาจต้องการใช้เทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ดู สร้างเทมเพลต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นเพื่อบันทึกไฟล์ของคุณ

ระหว่างกระบวนการบันทึกหรือบันทึกสำเนา ที่อธิบายไว้ด้านบน คุณสามารถเลือกตำหน่งที่ตั้งอื่นเพื่อบันทึกไฟล์ของคุณ

 1. เลือกระบบคลาวด์ เว็บไซต์ หรือตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

  ตำแหน่งที่ตั้ง

  คำอธิบาย

  ไซต์ – [ชื่อบริษัทของคุณ]

  ไลบรารีเอกสารของ SharePoint หรือกลุ่ม Office 365

  OneDrive – [ชื่อบริษัทของคุณ]

  OneDrive for Business

  OneDrive - ส่วนบุคคล

  OneDrive สำหรับลูกค้าผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ

  พีซีเครื่องนี้

  อุปกรณ์ของคุณ รวมถึงฮาร์ดไดรฟ์หรือแฟลชไดรฟ์ที่เชื่อมต่อ

  เรียกดู

  เปิด File Explorer เพื่อให้คุณสามารถนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งใดก็ได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. เลือกโฟลเดอร์จากรายการ โฟลเดอร์ล่าสุด หรือคลิก เรียกดู ถ้าคุณไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการที่นี่

 3. ยืนยันชื่อไฟล์ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก บันทึก

บันทึกเป็นรูปแบบอื่นหรือรูปแบบที่เก่ากว่า

คุณอาจต้องการบันทึกไฟล์ของคุณเป็นรูปแบบอื่น เพื่อให้คุณหรือบุคคลอื่นสามารถเปิดไฟล์ในโปรแกรมอื่นหรือเวอร์ชันที่เก่ากว่า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการบันทึกเอกสาร Word 2016 ของคุณเป็น Rich Text File (RTF) หรือเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณเป็นไฟล์ Comma-Separated Values (CSV)

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ เช่น OneDrive หรือพีซีเพื่อจัดเก็บไฟล์ของคุณ

 4. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับไฟล์

 5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ ตัวอย่างเช่น คลิก Rich Text Format (.rtf), Word 97-2003 (.doc), Web Page (.htm or .html) หรือ Comma Delimited (.csv)

  คลิกชนิดไฟล์แบบดรอปดาวน์เพื่อเลือกรูปแบบไฟล์อื่นสำหรับเอกสารของคุณ

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF (.pdf) หรือ XPS (.xps) ให้ดูที่ บันทึกเป็น PDF หรือ บันทึกเป็น XPS

 6. คลิก บันทึก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ .ACCDB ของ Microsoft Access 2010 เป็นรูปแบบ .MDB แบบเก่า ให้ดู บันทึกฐานข้อมูล Access 2010 เป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า

บันทึกเป็นสำเนาหรือบันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่นใน Office 2013

 1. เลือกระบบคลาวด์ เว็บไซต์ หรือตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

  ตำแหน่งที่ตั้ง

  คำอธิบาย

  ไซต์ – [ชื่อบริษัทของคุณ]

  SharePoint Server 2013 หรือไลบรารีเอกสารก่อนหน้า

  OneDrive – [ชื่อบริษัทของคุณ]

  OneDrive for Business

  OneDrive - ส่วนบุคคล

  OneDrive สำหรับลูกค้าผ่านบัญชี ไมโครซอฟท์ ของคุณ

  ตำแหน่งที่ตั้งเว็บอื่นๆ

  เว็บไซต์ใดก็ตามที่คุณสามารถเข้าถึงที่เก็บไฟล์

  คอมพิวเตอร์

  อุปกรณ์ของคุณ

 2. เลือกโฟลเดอร์จากรายการ โฟลเดอร์ล่าสุด หรือคลิก เรียกดู ถ้าคุณไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการที่นี่

 3. ยืนยันชื่อไฟล์ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก บันทึก

เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่โดยใช้ บานหน้าต่างนำทาง ได้ด้วย

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ของ Windows Vista และ Windows 7

 1. เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์หรือพิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์ ให้ใช้ แถบที่อยู่

 2. เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้บ่อยอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ บานหน้าต่างนำทาง

 3. เมื่อต้องการดูชนิดไฟล์เพิ่มเติม ให้คลิกลูกศร

คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกไฟล์ได้โดยการคลิกที่โฟลเดอร์อื่น

คุณอาจต้องการบันทึกไฟล์ของคุณเป็นรูปแบบอื่น เพื่อให้คุณหรือบุคคลอื่นสามารถเปิดไฟล์ในโปรแกรมอื่นหรือเวอร์ชันที่เก่ากว่า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการบันทึกเอกสาร Word 2016 ของคุณเป็น Rich Text File (RTF) หรือเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณเป็นไฟล์ Comma-Separated Values (CSV)

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ เช่น OneDrive หรือพีซีเพื่อจัดเก็บไฟล์ของคุณ

 4. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับไฟล์

 5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการให้ไฟล์ถูกบันทึกเป็น ตัวอย่างเช่น คลิก Rich Text Format (.rtf), เว็บเพจ (.htm หรือ .html) หรือคั่นด้วยจุลภาค (.csv)

  คลิกชนิดไฟล์แบบดรอปดาวน์เพื่อเลือกรูปแบบไฟล์อื่นสำหรับเอกสารของคุณ

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF (.pdf) หรือ XPS (.xps) ให้ดูที่ บันทึกเป็น PDF หรือ บันทึกเป็น XPS

 6. คลิก บันทึก

ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2010 คุณสามารถบันทึกไฟล์ใน Office เวอร์ชันก่อนหน้าได้ โดยเลือกเวอร์ชันในรายการ บันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกเอกสาร Word 2010 ของคุณ (.docx) เป็น 97-2003 document (.doc) ได้

หมายเหตุ: 

 • Office 2010 ยังคงใช้รูปแบบไฟล์ XML เช่น .docx, .xlsx และ .pptx ตามที่แนะนำใน การวางจำหน่าย Office 2007 ดังนั้น ไฟล์ที่สร้างขึ้นใน Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 และ Microsoft PowerPoint 2010 สามารถเปิดใช้โปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 โดยไม่ต้องมี Add-in พิเศษหรือสูญเสียฟังก์ชันการทำงาน สำรหับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปิดรูปแบบและนามสกุลไฟล์ XML

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ระหว่างไฟล์จากรุ่นต่างๆ ให้ดู ใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ .ACCDB ของ Microsoft Access 2010 เป็นรูปแบบ .MDB แบบเก่า ให้ดู บันทึกฐานข้อมูล Access 2010 เป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับไฟล์

 4. คลิก บันทึก

เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่โดยใช้ บานหน้าต่างนำทาง ได้ด้วย

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ของ Windows Vista และ Windows 7

 1. เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์หรือพิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์ ให้ใช้ แถบที่อยู่

 2. เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้บ่อยอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ บานหน้าต่างนำทาง

 3. เมื่อต้องการดูชนิดไฟล์เพิ่มเติม ให้คลิกลูกศร

คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกไฟล์ได้โดยการคลิกที่โฟลเดอร์อื่น

คุณอาจต้องการบันทึกไฟล์ของคุณเป็นรูปแบบอื่น เพื่อให้คุณหรือบุคคลอื่นสามารถเปิดไฟล์ในโปรแกรมอื่นหรือเวอร์ชันที่เก่ากว่า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการบันทึกเอกสาร Word 2016 ของคุณเป็น Rich Text File (RTF) หรือเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณเป็นไฟล์ Comma-Separated Values (CSV)

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ เช่น OneDrive หรือพีซีเพื่อจัดเก็บไฟล์ของคุณ

 4. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับไฟล์

 5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการให้ไฟล์ถูกบันทึกเป็น ตัวอย่างเช่น คลิก Rich Text Format (.rtf), เว็บเพจ (.htm หรือ .html) หรือคั่นด้วยจุลภาค (.csv)

  คลิกชนิดไฟล์แบบดรอปดาวน์เพื่อเลือกรูปแบบไฟล์อื่นสำหรับเอกสารของคุณ

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF (.pdf) หรือ XPS (.xps) ให้ดูที่ บันทึกเป็น PDF หรือ บันทึกเป็น XPS

 6. คลิก บันทึก

ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2010 คุณสามารถบันทึกไฟล์ใน Office เวอร์ชันก่อนหน้าได้ โดยเลือกเวอร์ชันในรายการ บันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกเอกสาร Word 2010 ของคุณ (.docx) เป็น 97-2003 document (.doc) ได้

หมายเหตุ: 

 • Office 2010 ยังคงใช้รูปแบบไฟล์ XML เช่น .docx, .xlsx และ .pptx ตามที่แนะนำใน การวางจำหน่าย Office 2007 ดังนั้น ไฟล์ที่สร้างขึ้นใน Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 และ Microsoft PowerPoint 2010 สามารถเปิดใช้โปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 โดยไม่ต้องมี Add-in พิเศษหรือสูญเสียฟังก์ชันการทำงาน สำรหับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปิดรูปแบบและนามสกุลไฟล์ XML

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ระหว่างไฟล์จากรุ่นต่างๆ ให้ดู ใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ .ACCDB ของ Microsoft Access 2010 เป็นรูปแบบ .MDB แบบเก่า ให้ดู บันทึกฐานข้อมูล Access 2010 เป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า

ตามค่าเริ่มต้น โปรแกรม Microsoft Office จะบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น เมื่อต้องการบันทึกสำเนาในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้คลิกโฟลเดอร์อื่นในรายการโฟลเดอร์ 

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก บันทึก หรือกด CTRL+S

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่เห็น ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office ให้คลิก บันทึก บนเมนู ไฟล์

 2. ถ้าคุณบันทึกไฟล์เป็นครั้งแรก คุณจะถูกขอให้ตั้งชื่อ

คุณยังสามารถใช้คำสั่ง บันทึกเป็น เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกไฟล์ได้

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Windows 7 และ Windows Vista

คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่โดยใช้ บานหน้าต่างนำทาง กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Windows Vista

1. เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์หรือพิมพ์เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ ให้ใช้ แถบที่อยู่

2. เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้บ่อยอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ บานหน้าต่างนำทาง

3. เมื่อต้องการดูชนิดไฟล์เพิ่มเติม ให้คลิกลูกศร

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Microsoft Windows XP

คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ได้โดยใช้รายการ บันทึกใน หรือลงในตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกไว้ในแถบ My Places กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ของคุณ

1. เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ ให้ใช้รายการ บันทึกใน

2. เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้บ่อยอย่างรวดเร็ว ให้ใช้แถบ My Places

3. เมื่อต้องการดูชนิดไฟล์เพิ่มเติม ให้คลิกลูกศร

เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของไฟล์ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก บันทึกเป็น หรือกด CTRL+S

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่เห็น ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office ให้คลิก บันทึกเป็น บนเมนู ไฟล์

 2. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับไฟล์

 3. คลิก บันทึก

เมื่อต้องการบันทึกสำเนาในโฟลเดอร์อื่น ให้ทำตามขั้นตอนทางด้านบน แต่ให้คลิกไดรฟ์อื่นในรายการ บันทึกใน หรือโฟลเดอร์อื่นในรายการโฟลเดอร์ เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ใหม่ ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่ รูปปุ่ม

ถ้าคุณกำลังใช้ การวางจำหน่าย Office 2007 คุณสามารถแชร์ไฟล์ของคุณกับบุคคลที่ใช้ Microsoft Office เวอร์ชันก่อนหน้าโดยการบันทึกไฟล์ของคุณเป็นรูปแบบ 97-2003 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกเอกสาร Microsoft Office Word 2007 (.docx) เป็นเอกสาร 97-2003 (.doc)

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก บันทึกเป็น

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่เห็น ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office ให้คลิก บันทึกเป็น บนเมนู ไฟล์

  แป้นพิมพ์ลัด เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้กด ALT+F, A

 2. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับไฟล์

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการให้ไฟล์ถูกบันทึกเป็น ตัวอย่างเช่น คลิก Rich Text Format (.rtf), เว็บเพจ (.htm หรือ .html) หรือคั่นด้วยจุลภาค (.csv)

 4. คลิก บันทึก

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ของคุณเป็น PDF ให้ดู บันทึกเป็น PDF เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ของคุณเป็น XPS ให้ดู บันทึกไฟล์เป็นรูปแบบ XPS

การกู้คืนอัตโนมัติจะไม่ไปแทนที่การบันทึกไฟล์ตามปกติของคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะไม่บันทึกไฟล์ที่กู้คืนหลังจากที่คุณเปิดไฟล์ขึ้นมา ไฟล์นั้นจะถูกลบและการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่บันทึกของคุณจะสูญหายไป ถ้าคุณบันทึกไฟล์ที่กู้คืน ไฟล์กู้คืนนั้นจะแทนที่ไฟล์ต้นฉบับ เว้นแต่คุณจะระบุชื่อไฟล์ใหม่ ยิ่งไฟล์ได้รับการบันทึกบ่อยครั้งเท่าใด คุณจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้มากขึ้นเท่านั้น ในกรณีที่ไฟดับหรือมีปัญหาอื่นในขณะที่ไฟล์นั้นเปิดอยู่

อ้างอิงขั้นตอนที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ Office 2007 ที่คุณกำลังใช้

Word 2007

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก บันทึก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ

 4. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

Excel 2007

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก บันทึก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ

 4. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

InfoPath 2007

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ขั้นสูง

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อกรอกแบบฟอร์ม ให้บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ

 3. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

PowerPoint 2007

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก บันทึก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ

 4. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

Project 2007

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ขั้นสูง

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกทุกๆ

 3. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

Publisher 2007

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ขั้นสูง

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ

 3. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

Visio 2007

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ บันทึก/เปิด

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ

 3. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

เรายินดีรับฟัง

บทความนี้ได้รับการอัปเดตโดย Ben เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2019 เนื่องจากข้อคิดเห็นของคุณ ถ้าคุณเห็นว่ามีประโยชน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณเห็นว่าไม่มีประโยชน์ โปรดใช้ตัวควบคุมคำติชมทางด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปได้

ดูเพิ่มเติม

บันทึกอัตโนมัติคืออะไร

ตั้งค่าโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×