บันทึกไฟล์ PDF ของไฟล์ของคุณบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Office บนอุปกรณ์มือถือ Android หรือ Windows เพื่อบันทึกเอกสาร Word เวิร์กบุ๊ก Excel และงานนำเสนอ PowerPoint เป็นไฟล์ PDF เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณใช้ตัวเลือกการพิมพ์...

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถบันทึกไฟล์ Office เป็น PDF จาก iPad หรือ iPhone ของคุณ

บันทึกเป็น PDF ที่แท็กไว้

คุณสามารถใช้ Word บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อบันทึกเอกสารของคุณเป็นไฟล์ PDF ที่แท็กไว้ ไฟล์ PDF ที่แท็กไว้ง่ายสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอและอื่น ๆ เทคโนโลยีการช่วยเหลือในการกำหนดลำดับตรรกะอ่านและการนำทางสำหรับไฟล์อนุญาตให้เรียงหน้ากระดาษใหม่เนื้อหาเช่นเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ

บน Windows Phone ของคุณ

หมายเหตุ: บันทึกเป็น PDF ที่แท็กไว้เท่านั้นพร้อมใช้งานสำหรับ Word บน Windows Phone

 1. เปิดไฟล์ Word ที่คุณต้องการบันทึกเป็น PDF แท็กไว้ จากนั้น แตะไอคอนไฟล์ ไอคอน ไฟล์ บนโทรศัพท์ของคุณ

 2. บนเมนูไฟล์ แตะที่บันทึก

  เมนูไฟล์
 3. บนเมนูบันทึก แตะที่การส่งออกไฟล์นี้

  ส่งออกไฟล์นี้
 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ PDF ของคุณ แล้วแตะ ไอคอน ถัดไป

 5. ใส่ชื่อไฟล์ PDF และแตะและเลือกPDF จากชนิดไฟล์ แบบหล่นลง

  การบันทึกเป็น PDF
 6. แตะบันทึก บันทึกไอคอน

  เอกสาร Word ของคุณจะถูกบันทึกเป็น PDF ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 4

การบันทึกเป็น PDF

บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกเป็น PDF แล้วแตะไฟล์ บนแท็บเล็ตของคุณ หรือแตะไอคอนไฟล์ ไอคอน ไฟล์ บนโทรศัพท์ของคุณ

 2. บนแท็บไฟล์ แตะที่การพิมพ์

  เมนู ไฟล์

 3. ถ้าไม่ได้เลือก แตะบันทึกเป็น PDF ในรายการดรอปดาวน์ จากนั้น แตะบันทึก

  เลือกบันทึกเป็น PDF

 4. แตะบันทึก

  การบันทึกเป็น PDF

 5. เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ PDF การของคุณ ใส่ชื่อใหม่ (เลือกได้), แล้ว แตะบันทึก

  ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์

บนแท็บเล็ต Windows หรือโทรศัพท์ของคุณ

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกเป็น PDF แล้วแตะไฟล์ บนแท็บเล็ตของคุณ หรือแตะไอคอนไฟล์ ไอคอน ไฟล์ บนโทรศัพท์ของคุณ

 2. บนเมนูไฟล์ แตะที่การพิมพ์

  เมนู ไฟล์

 3. ถ้าไม่ได้เลือก แตะMicrosoft พิมพ์เป็น PDF บนแท็บเล็ตของคุณ หรือแตะPDF บนโทรศัพท์ของคุณ

  พิมพ์เมนู

 4. แตะการพิมพ์

  พิมพ์เป็น PDF

 5. บนแท็บเล็ตของคุณบันทึกผลลัพธ์เป็น หน้าปรากฏขึ้น เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ PDF ของคุณ ใส่ชื่อใหม่ แล้ว แตะบันทึก

  บันทึก PDF

  บนโทรศัพท์ของคุณ PDF ของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์เอกสาร ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×