บันทึกไฟล์ Office โดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณใช้แอป Office บนอุปกรณ์มือถือ ที่คุณเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในตำแหน่งที่ตั้ง cloud ของตัวเลือกของคุณ เมื่อคุณทำงานในไฟล์ เปลี่ยนแปลงของคุณถูกบันทึกโดยอัตโนมัติสำหรับคุณ และเอกสารของคุณถูกบันทึกไว้เป็นระยะ ๆ แม้ว่าคุณเป็นแบบออฟไลน์

หมายเหตุ: คุณจะเห็นสถานะในชื่อไฟล์ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ

บนอุปกรณ์ของคุณ Android คุณสามารถเลือกที่ไฟล์ของคุณจะถูกบันทึก เปลี่ยนชื่อไฟล์ และถ้าคุณต้องการ ปิดใช้งานฟีเจอร์การบันทึกอัตโนมัติ

เมื่อคุณสร้างไฟล์ของคุณ ก่อนอื่นคุณจะเห็นตัวเลือกที่คุณสามารถบันทึกได้

ตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มของคุณแม้ว่าจะถูกสร้างขึ้น

 1. แตะไฟล์ >บันทึกเป็น ออก

  บันทึกเป็น

 2. แตะที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับไฟล์ จากนั้น แตะบันทึก

ขณะที่คุณยังสามารถใช้งานในไฟล์ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติสำหรับคุณนั้น คุณจะไม่เห็นปุ่มบันทึก ในส่วนหัวเมื่อตัวเลือกบันทึกอัตโนมัติเปิดอยู่ ถ้าคุณต้องการไม่ให้บันทึกสำหรับคุณอัตโนมัติ Office คุณสามารถปิดการตั้งค่านี้ และบันทึกด้วยตนเอง

 1. แตะไฟล์ >บันทึก

 2. เลื่อนแถบเลื่อนบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อต้องการปิด

  อัตโนมัติบันทึกบน

  เมื่อบันทึกอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน คุณจะเห็นปุ่มบันทึกในส่วนหัวของไฟล์

Office โดยอัตโนมัติจะบันทึกไฟล์เมื่อคุณสร้างพวกเขา ซึ่งหมายความว่า พวกเขากำลังที่กำหนดชื่อเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องของไฟล์ของคุณได้ตลอดเวลา โดยการแตะชื่อไฟล์ และพิมพ์ชื่อใหม่

เปลี่ยนชื่อไฟล์

นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกสำเนาของไฟล์ และตั้งชื่อใหม่

 1. แตะไฟล์ >บันทึกเป็น

 2. พิมพ์ชื่อใหม่ จากนั้น แตะบันทึก

บน iPhone หรือ iPad

บนอุปกรณ์ของคุณ iPhone หรือ iPad คุณสามารถเลือกที่ไฟล์ของคุณจะถูกบันทึก เปลี่ยนชื่อไฟล์ของคุณ และถ้าคุณต้องการ ปิดใช้งานฟีเจอร์การบันทึกอัตโนมัติ

เมื่อคุณสร้างไฟล์ของคุณ ก่อนอื่นคุณจะเห็นตัวเลือกที่คุณสามารถบันทึกได้

 1. แตะไอคอนไฟล์ จากนั้น แตะชื่อ

  อัตโนมัติบันทึกบน

 2. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์

  ชื่อไฟล์

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์

  บันทึกเป็นภายในเครื่อง

 4. ในมุมขวาบน แตะที่บันทึก

คุณสามารถย้ายไฟล์ของคุณไปยัง cloud หลังจากที่คุณสร้างไว้ภายในเครื่อง

 1. เปิดไฟล์ของคุณ จากนั้น แตะลูกศรย้อนกลับ

  ลูกศรย้อนกลับ

 2. แตะไอคอนไฟล์ จากนั้น แตะย้ายไปยัง Cloud

  เมนู ไฟล์

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง cloud

  ย้ายไปยัง cloud

 4. ในมุมขวาบน แตะที่ย้าย

เมื่อคุณทำงานต่อในไฟล์ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติสำหรับคุณนั้น คุณจะไม่เห็นปุ่มบันทึก บนเมนูไฟล์เมื่อตัวเลือกบันทึกอัตโนมัติเปิดอยู่ ถ้าคุณต้องการไม่ให้บันทึกสำหรับคุณอัตโนมัติ Office คุณสามารถปิดการตั้งค่านี้ และบันทึกด้วยตนเอง

 1. แตะไอคอนไฟล์

 2. เลื่อนแถบเลื่อนบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการปิด

  การบันทึกอัตโนมัติปิด

  เมื่อบันทึกอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน คุณจะเห็นปุ่มบันทึกบนเมนูไฟล์

Office โดยอัตโนมัติจะบันทึกไฟล์เมื่อคุณสร้างพวกเขา ซึ่งหมายความว่า พวกเขากำลังที่กำหนดชื่อเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อว่าเมื่อใดก็

 1. เปิดไฟล์ของคุณ จากนั้น แตะลูกศรย้อนกลับ

  ลูกศรย้อนกลับ

 2. แตะไอคอนไฟล์ จากนั้น แตะเปลี่ยนชื่อ

  เมนู ไฟล์

 3. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์ของคุณ

 4. ในมุมขวาบน แตะที่การเปลี่ยนชื่อ

นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกสำเนาของไฟล์ และตั้งชื่อใหม่

 1. แตะไอคอนไฟล์ จากนั้น แตะที่ซ้ำกัน

  ไฟล์ที่ซ้ำกัน

 2. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องชื่อ

 3. แตะที่ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์ใหม่

 4. ที่มุมขวา แตะที่ซ้ำกัน

บนแท็บเล็ต Windows หรือโทรศัพท์ของคุณ

บนอุปกรณ์ Windows ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะถูกบันทึกไฟล์ของคุณ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ของคุณ

เมื่อคุณสร้างไฟล์ของคุณ ก่อนอื่นคุณจะเห็นตัวเลือกที่คุณสามารถบันทึกได้

เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มของคุณแม้ว่าจะถูกสร้างขึ้น

 1. แตะไฟล์ >บันทึก

  บันทึกไฟล์ของคุณ

 2. แตะบันทึกสำเนาของไฟล์นี้

 3. แตะที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับไฟล์ ถ้าคุณต้องหนึ่ง คุณสามารถตั้งใหม่ชื่อ

 4. แตะบันทึกสำเนา (บน Windows phone ของคุณ แตะไอคอนบันทึก)

Office โดยอัตโนมัติจะบันทึกไฟล์เมื่อคุณเริ่มสร้างพวกเขา ซึ่งหมายความว่า พวกเขาจะยังได้รับชื่อเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องของไฟล์ของคุณได้ตลอดเวลา โดยการแตะชื่อไฟล์ และพิมพ์ชื่อใหม่

เปลี่ยนชื่อ

นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกสำเนาของไฟล์ และตั้งชื่อใหม่

 1. แตะไฟล์ >บันทึก

 2. แตะเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้

 3. พิมพ์ชื่อใหม่ จากนั้น แตะบันทึก (บน Windows phone ของคุณ เพียงแตะปุ่มส่งคืน)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×