บันทึกไฟล์ไปยัง OneDrive ตามค่าเริ่มต้นใน Windows 10

บันทึกไฟล์ไปยัง OneDrive ตามค่าเริ่มต้นใน Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะเกี่ยวกับ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 10

ถ้าคุณกำลังใช้อีกเวอร์ชัน ให้ดูที่ วิธีใช้ OneDrive

ในขณะที่คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ที่คุณสร้างเสมอ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณรวมตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นการบันทึกไฟล์ของคุณ ในการติดตั้งใหม่ของ Windows 10 สำหรับผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมาก การตั้งค่าเริ่มต้นคือการ บันทึกไฟล์ไป ยัง OneDrive แทนที่ จะ เป็นพีซีของคุณ นั่นหมายความว่า คุณสามารถเข้าถึงไฟล์เหล่านั้นได้จากอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และพวกเขาจะได้รับการป้องกันในกรณีที่คุณเคยเสียคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนการบันทึกการตั้งค่าได้ตลอดเวลาเริ่มต้นของคุณ ถ้าคุณไม่ได้ทำได้ในระหว่างการติดตั้ง Windows 10 คุณจะได้รับการเปิดโอกาสตั้ง OneDrive ตามค่าเริ่มต้นของตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกในระหว่างการติดตั้ง Windows ถ้าคุณได้ตั้งค่า Windows 10 ดูที่ด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า ถ้าคุณต้องการ

ไม่ว่าคุณบันทึกตามค่าเริ่มต้นไป ยังคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไป ยัง OneDrive ไฟล์ของคุณทั้งหมดจะพร้อมใช้งานบนพีซีของคุณ แอป OneDrive มีอยู่แล้วภายในเป็น Windows 10 ซิงโครไนซ์ไฟล์ของคุณระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณ และ OneDrive เพื่อให้พวกเขาจะพร้อมใช้งานแม้แต่เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ตั้งค่าตำแหน่งบันทึกไฟล์ของคุณ

ใช้การตั้งค่าแอป OneDrive เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งบันทึกไฟล์ของคุณตามค่าเริ่มต้น

 1. ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบที่ด้านล่างของหน้าจอของ Windows ของคุณ คลิกขวาไอคอนOneDrive แล้วคลิกการตั้งค่า คุณอาจต้องคลิกแสดงไอคอนที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการค้นหา OneDrive

  แอป OneDrive ในถาดระบบ

 2. ในกล่องการตั้งค่า นแท็บบันทึกอัตโนมัติ ภายใต้เอกสารและรูปภาพ คลิกรายการที่เอกสาร หรือรูปภาพ และเลือกค่าเริ่มต้นบันทึกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

  • พีซีนี้เท่านั้น- เมื่อคุณสร้างไฟล์ โฟลเดอร์เอกสาร หรือรูปภาพ ภายใต้พีซีนี้ เป็นตำแหน่งที่ตั้งตัวเลือกแรกที่ได้รับการบันทึกไว้ ไฟล์ถูกบันทึกไว้ไปยัง OneDrive เว้นแต่ว่าคุณทำได้ดังนั้นให้แยกต่างหาก และพร้อมใช้งานเฉพาะบนพีซีคุณใช้ในการบันทึกเอกสารนั้น

  • OneDrive - เมื่อคุณสร้างไฟล์ ตำแหน่งแรกที่มีอยู่ภายในโฟลเดอร์เอกสาร หรือรูปภาพ ภายใต้OneDrive เนื่องจากไฟล์เหล่านี้ซิงค์โฟลเดอร์กับพีซีของคุณ คุณจะบันทึก มีพร้อมใช้งานบนพีซีของคุณ แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และคุณสามารถใช้อุปกรณ์ใด ๆ กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงไฟล์ของคุณ

หมายเหตุ: ไม่เริ่มต้นที่ตั้งที่คุณเลือก สามารถเลือกเครื่องหมายบันทึกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแต่ละครั้งที่คุณบันทึกไฟล์ เมื่อคุณคลิกบันทึก สำหรับไฟล์ใหม่หรือบันทึกเป็น สำหรับไฟล์ที่มีอยู่ คลิกOneDrive หรือพีซีนี้ จากนั้น เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ของคุณเพื่อการ

ค้นหา และย้ายไฟล์ของคุณ

โฟลเดอร์เอกสาร และรูปภาพ ที่มีอยู่ในทั้งนี้พีซี และOneDrive ซึ่งอาจทำให้ง่ายต่อการผสมขึ้น ถ้าคุณได้โดยไม่ได้ตั้งใจบันทึกไฟล์ - เช่น คุณบันทึกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์เอกสารในพีซีของคุณแทนที่เป็นโฟลเดอร์เอกสารใน OneDrive ใช้ File Explorer หรือแอป OneDrive การลากไฟล์ที่คุณต้องการ

 1. จากเมนูเริ่ม คลิกที่ไทล์OneDrive เพื่อเปิดแอป OneDrive อยู่แล้วใน File Explorer

 2. ในรายการไฟล์ทางด้านขวา เรียกดูเพื่อค้นหาไฟล์คุณต้องการย้าย และลากไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้องในรายการโฟลเดอร์ทางด้านซ้าย

  ลากไฟล์ไปยัง OneDrive

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

รับความช่วยเหลือโดย ส่งอีเมลไปยังทีมสนับสนุน OneDrive ในแอป OneDrive บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เขย่าอุปกรณ์เพื่อรับความช่วยเหลือหรือแชร์คำติชมบน OneDrive

ดูหน้าการสนับสนุนเพิ่มเติมของ OneDrive

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×