บันทึกไฟล์ของคุณเป็น PDF บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Office บนอุปกรณ์มือถือ Android หรือ Windows เพื่อบันทึกเอกสาร Word เวิร์กบุ๊ก Excel และงานนำเสนอ PowerPoint เป็นไฟล์ PDF เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณใช้ตัวเลือกการพิมพ์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถบันทึกไฟล์ Office เป็น PDF ได้จาก iPad หรือ iPhone ของคุณ

บันทึกเป็น PDF ที่แท็ก

คุณสามารถใช้ Word บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อบันทึกเอกสารของคุณเป็นไฟล์ PDF ที่แท็ก ไฟล์ PDF ที่แท็กจะทำให้โปรแกรมอ่านหน้าจอและเทคโนโลยีช่วยเหลืออื่นๆ สามารถกำหนดลำดับการอ่านเชิงตรรกะได้ง่ายขึ้นและการนำทางสำหรับไฟล์ พร้อมกับการอนุญาตให้เรียงเนื้อหาใหม่เมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

บน Windows Phone ของคุณ

หมายเหตุ: บันทึกเป็น PDF ที่แท็ก จะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Word บน Windows Phone เท่านั้น

 1. เปิดไฟล์ Word ที่คุณต้องการบันทึกเป็น PDF ที่แท็ก แล้วแตะไอคอน ไฟล์ ไอคอน ไฟล์ บนโทรศัพท์ของคุณ

 2. บนเมนูไฟล์ แตะที่บันทึก

  เมนูไฟล์
 3. บนเมนูบันทึก แตะที่การส่งออกไฟล์นี้

  ส่งออกไฟล์นี้
 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ PDF ของคุณ แล้วแตะ ไอคอน ถัดไป

 5. ใส่ชื่อไฟล์ PDF และแตะและเลือกPDF จากชนิดไฟล์ แบบหล่นลง

  บันทึกเป็น PDF
 6. แตะบันทึก ไอคอน บันทึก

  เอกสาร Word ของคุณจะถูกบันทึกเป็น PDF ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 4

บันทึกเป็น PDF

บนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ Android ของคุณ

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกเป็น PDF แล้วแตะ ไฟล์ บนแท็บเล็ตของคุณหรือแตะไอคอน ไฟล์ ไอคอน ไฟล์ บนโทรศัพท์ของคุณ

 2. บนแท็บ ไฟล์ ให้แตะ พิมพ์

  เมนูไฟล์

 3. ถ้ายังไม่ได้เลือก ให้แตะ บันทึกเป็น PDF บนรายการดรอปดาวน์ แล้วแตะ บันทึก

  เลือก บันทึกเป็น PDF

 4. แตะ บันทึก

  บันทึกเป็น PDF

 5. เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ PDF ของคุณ ใส่ชื่อใหม่ (ไม่จำเป็น) แล้วแตะ บันทึก

  ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์

บนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ Windows ของคุณ

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกเป็น PDF แล้วแตะ ไฟล์ บนแท็บเล็ตของคุณหรือแตะไอคอน ไฟล์ ไอคอน ไฟล์ บนโทรศัพท์ของคุณ

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้แตะ พิมพ์

  เมนูไฟล์

 3. ถ้ายังไม่ได้เลือก ให้แตะ การพิมพ์ Microsoft เป็น PDF บนแท็บเล็ตของคุณหรือแตะ PDF บนโทรศัพท์ของคุณ

  เมนู พิมพ์

 4. แตะ พิมพ์

  พิมพ์ PDF

 5. บนแท็บเล็ตของคุณ หน้า บันทึกผลลัพธ์เป็น จะปรากฏขึ้น เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ PDF ของคุณ ใส่ชื่อใหม่ แล้วแตะ บันทึก

  บันทึก PDF

  บนโทรศัพท์ของคุณ PDF ของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ เอกสาร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×