เริ่มต้นใช้งานด่วนของ Excel 2016

บันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณไปยัง OneDrive

บันทึกใน Excel 2016

บันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณไปยัง OneDrive

บันทึกเวิร์กบุ๊กลงใน OneDrive for Business หรือ OneDrive (ส่วนบุคคล) เพื่อเข้าถึงเวิร์กบุ๊กจากอุปกรณ์ต่างๆ แล้วแชร์และทำงานร่วมกับผู้อื่น

  1. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

    • เมื่อต้องการบันทึกลงใน OneDrive for Business ให้เลือก OneDrive - <ชื่อบริษัท>

    • เมื่อต้องการบันทึกลงใน OneDrive (ส่วนบุคคล) ให้เลือก OneDrive - ส่วนบุคคล

  2. ใส่ชื่อไฟล์ จากนั้นเลือก บันทึก

คุณอาจจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณหรือบัญชี Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู บันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณ

บันทึกตัวเลือกใน Office 2016
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×