บันทึกเสียงสำหรับงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการบันทึกและเล่นเสียง คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องมีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขณะที่คุณกำลังบันทึกอยู่ คุณไม่ได้เรียกใช้แอปพลิเคชันบันทึกเสียงอื่น เช่น การรู้จำเสียง

บันทึกเสียงและเพิ่มลงในสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียง

 2. บนเมนูแทรก ชี้ไปที่ เสียง จากนั้นเลือก บันทึกเสียง

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเสียง จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเริ่มการบันทึก คลิระเบียน ปุ่ม บันทึก  

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกหยุด ปุ่ม หยุด  

 5. เมื่อต้องการฟัง เสียงที่คุณเพิ่งทำบันทึก คลิกเล่น ปุ่ม เล่นเสียงที่บันทึก  

 6. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเสียง จากนั้นคลิก แทรก

ไอคอนเสียงปรากฏบนสไลด์

ตั้งค่าตัวเลือกการเล่น

 1. บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนเสียงระบุว่ามีคลิปเสียงอยู่ในสไลด์ใน PowerPoint 2016 for Mac

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ เล่น ให้ทำดังต่อไปนี้หากจำเป็น:

  • กำหนดว่าควรเล่นคลิปเสียงเมื่อใด: ในรายการ เริ่ม ให้เลือก โดยอัตโนมัติ หรือ เมื่อคลิก

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะหยุด (แทนการเล่นเพียงรอบเดียว) ให้เลือก วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด (เมื่อใช้ตัวเลือกนี้เพียงตัวเลือกเดียว เสียงที่วนรอบจะเล่นไปเรื่อยๆ ระหว่างที่สไลด์ที่มีเสียงยังถูกแสดงอยู่ เมื่อใช้ วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด คู่กับ เล่นข้ามสไลด์ เสียงที่วนรอบจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจบการนำเสนอ)

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงเมื่อคุณคลิกผ่านสไลด์ระหว่างการนำเสนอของคุณ ให้เลือก เล่นข้ามสไลด์

  • เลือก ซ่อนระหว่างนำเสนอ ถ้าคุณต้องการให้มองไม่เห็นไอคอนเสียงระหว่างการนำเสนอสไลด์

แสดงตัวอย่างเสียง

 • บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนเสียง แล้วคลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ใต้ไอคอนเสียง

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุมการเล่นใน PowerPoint for Mac 2011

ซ่อนไอคอนเสียง

 1. คลิกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนเสียงระบุว่ามีคลิปเสียงอยู่ในสไลด์ใน PowerPoint 2016 for Mac

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ เล่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนระหว่างนำเสนอ

  สิ่งสำคัญ: ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณตั้งค่าคลิปเสียงให้เล่นโดยอัตโนมัติเท่านั้น โปรดทราบว่าคุณจะมองเห็นไอคอนเสียงตลอดเวลาหากคุณไม่ลากไอคอนไปนอกสไลด์

บันทึกเสียงและเพิ่มลงในสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์  ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บที่มีชื่อสไลด์ และ แท็บที่มีชื่อเค้าร่าง ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บ เค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก สื่อ จากนั้นคลิก บันทึกเสียง

  แท็บหน้าแรก แทรกกลุ่ม
 3. เมื่อต้องการเริ่มการบันทึก คลิระเบียน ปุ่ม บันทึก  

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกหยุด ปุ่ม หยุด  

 5. เมื่อต้องการฟัง เสียงที่คุณเพิ่งทำบันทึก คลิกเล่น ปุ่ม เล่นเสียงที่บันทึก  

 6. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเสียง จากนั้น บันทึก

  มีไอคอนเสียง ไอคอนเสียงบนสไลด์ ปรากฏบนสไลด์

ตั้งค่าตัวเลือกการเล่น

 1. บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนเสียงบนสไลด์

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ จัดรูปแบบเสียง ให้เลือกหนึ่งในสามตัวเลือก เริ่มต้น:

  • โดยอัตโนมัติ: ระหว่างการนำเสนอ เสียงจะเริ่มเล่นทันทีเมื่อสไลด์ที่มีเสียงปรากฏขึ้นบนหน้าจอ (การตั้งค่านี้สามารถใช้คู่กับ ตัวเลือกการเล่น = ซ่อนระหว่างนำเสนอ เพื่อให้ผู้ชมมองไม่เห็นไอคอนเสียง)

  • เมื่อคลิก: ระหว่างการนำเสนอ เสียงจะเริ่มเล่นเมื่อคุณคลิกที่ไอคอนเสียง

  • เล่นข้ามสไลด์: ตามค่าเริ่มต้น เสียงที่เก็บไว้บนสไลด์จะหยุดเล่นเมื่อคุณเปลี่ยนไปยังสไลด์ถัดไป แต่การตั้งค่านี้อนุญาตให้เสียงเล่นต่อไปได้ (การตั้งค่านี้สามารถใช้คู่กับ ตัวเลือกการเล่น = วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด ได้หากคุณต้องการ

  • เลือก ซ่อนระหว่างนำเสนอ ถ้าคุณต้องการให้มองไม่เห็นไอคอนเสียงระหว่างการนำเสนอสไลด์

 3. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ จัดรูปแบบเสียง ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกใน ตัวเลือกการเล่น:

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะหยุด (แทนการเล่นเพียงรอบเดียว) ให้เลือก วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด (เมื่อใช้ตัวเลือกนี้เพียงตัวเลือกเดียว เสียงที่วนรอบจะเล่นไปเรื่อยๆ ระหว่างที่สไลด์ที่มีเสียงยังถูกแสดงอยู่ เมื่อใช้ วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด คู่กับ เล่นข้ามสไลด์ เสียงที่วนรอบจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจบการนำเสนอ)

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงเมื่อคุณคลิกผ่านสไลด์ระหว่างการนำเสนอของคุณ ให้เลือก เล่นข้ามสไลด์

  • กรอกลับหลังจากเล่นจบ

แสดงตัวอย่างเสียง

 • บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนเสียง แล้วคลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ใต้ไอคอนเสียง

  เล่นคลิปเสียงของคุณ

ซ่อนไอคอนเสียง

 1. คลิกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนเสียงบนสไลด์

 2. บน ribbon PowerPoint บนแท็บรูปแบบเสียง เปิดรายการตัวเลือกการเล่น และเลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนไอคอนในระหว่างการแสดง

  สิ่งสำคัญ: ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณตั้งค่าคลิปเสียงให้เล่นโดยอัตโนมัติเท่านั้น โปรดทราบว่าคุณจะมองเห็นไอคอนเสียงตลอดเวลาหากคุณไม่ลากไอคอนไปนอกสไลด์

ดูเพิ่มเติม

บันทึกการนำเสนอสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×