บันทึกเสียงสำหรับงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถบันทึกคำบรรยายสำหรับสิทธิ์PowerPoint ภายในงานนำเสนอ

เมื่อต้องการบันทึก และส่งกลับเสียง คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพงของคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ใช้งานบันทึกเสียงโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ เช่น Speech Recognition ในขณะที่คุณกำลังบันทึก

บันทึกเสียงและเพิ่มลงในสไลด์

 1. เลือก แทรก > เสียง

 2. เลือก บันทึกเสียง

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับส่วนเสียงของคุณ เลือกระเบียน ปุ่มระเบียน แล้ว เริ่มการพูด

  หมายเหตุ: อุปกรณ์ของคุณต้องมีไมโครโฟนในการบันทึกเสียง

 4. เมื่อต้องการบันทึกของคุณตรวจทาน เลือกหยุด ปุ่มหยุด จากนั้น เลือกเล่น ปุ่มเล่น

 5. เลือก บันทึก เมื่อต้องการบันทึกคลิปของคุณซ้ำ หรือเลือก ตกลง ถ้าคุณพึงพอใจแล้ว

 6. เมื่อต้องการย้ายคลิปของคุณ ให้เลือกไอคอนเสียงแล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบนสไลด์

  ถ้าคุณกำลังใช้ไฟล์เสียงมากกว่าหนึ่งไฟล์ต่อหนึ่งสไลด์ เราขอแนะนำให้คุณวางไอคอนเสียงลงในจุดเดียวกันบนสไลด์เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย

 7. เลือก เล่น

ตั้งค่าตัวเลือกการเล่น

เลือกไอคอนเสียงแล้วเลือกแท็บ การเล่นเครื่องมือเสียง จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการใช้ตัวเลือกใด:

 • เมื่อต้องการตัดแต่งเสียง ให้เลือก ตัดแต่ง แล้วใช้แถบเลื่อนสีแดงและสีเขียวเพื่อตัดแต่งไฟล์เสียงให้สอดคล้องกัน

 • เมื่อต้องการให้เสียงค่อยๆ ดังขึ้นหรือเบาลง ให้เปลี่ยนตัวเลขในกล่อง ระยะเวลาการเลือน

 • เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้เลือก ระดับเสียง แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเลือกวิธีการเริ่มต้นของไฟล์เสียง เลือกลูกศรดรอปดาวน์เริ่ม และเลือกตัวเลือก:

  ตัวเลือก

  คำอธิบาย

  ตามลำดับตามการคลิก

  เล่นแฟ้มเสียงในคลิกเดียวโดยอัตโนมัติ

  (ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint for Office 365 และPowerPoint 2019 ได้นอกจากนี้พร้อมใช้งานในเวอร์ชันPowerPoint 2016 1709 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

  ตามลำดับตามการคลิก

  เล่นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลื่อนไปยังสไลด์ที่ไฟล์เสียงอยู่

  เมื่อคลิก

  เล่นเสียงเมื่อคลิบนไอคอนเท่านั้น

 • เมื่อต้องการเลือกวิธีเล่นเสียงในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกตัวเลือก:

  • เล่นข้ามสไลด์: เล่นไฟล์เสียงหนึ่งไฟล์บนสไลด์ทั้งหมด

  • วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด: เล่นไฟล์เสียงซ้ำ ๆ จนกว่าจะหยุดด้วยตนเอง ด้วยการคลิกปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว

 • เมื่อต้องการให้เสียงเล่นอย่างต่อเนื่องประกอบทุกสไลด์ ให้เลือก เล่นในพื้นหลัง

บันทึกเสียงและเพิ่มลงในสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียง

 2. บนเมนูแทรก ชี้ไปที่ เสียง จากนั้นเลือก บันทึกเสียง

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเสียง จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเริ่มการบันทึก คลิระเบียน ปุ่ม บันทึก  

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกหยุด ปุ่ม หยุด  

 5. เมื่อต้องการฟัง เสียงที่คุณเพิ่งทำบันทึก คลิกเล่น ปุ่ม เล่นเสียงที่บันทึก  

 6. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเสียง จากนั้นคลิก แทรก

ไอคอนเสียงปรากฏบนสไลด์

ตั้งค่าตัวเลือกการเล่น

 1. บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนเสียงระบุว่ามีคลิปเสียงอยู่ในสไลด์ใน PowerPoint 2016 for Mac

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ เล่น ให้ทำดังต่อไปนี้หากจำเป็น:

  • กำหนดว่าควรเล่นคลิปเสียงเมื่อใด: ในรายการ เริ่ม ให้เลือก โดยอัตโนมัติ หรือ เมื่อคลิก

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะหยุด (แทนการเล่นเพียงรอบเดียว) ให้เลือก วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด (เมื่อใช้ตัวเลือกนี้เพียงตัวเลือกเดียว เสียงที่วนรอบจะเล่นไปเรื่อยๆ ระหว่างที่สไลด์ที่มีเสียงยังถูกแสดงอยู่ เมื่อใช้ วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด คู่กับ เล่นข้ามสไลด์ เสียงที่วนรอบจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจบการนำเสนอ)

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงเมื่อคุณคลิกผ่านสไลด์ระหว่างการนำเสนอของคุณ ให้เลือก เล่นข้ามสไลด์

  • เลือก ซ่อนระหว่างนำเสนอ ถ้าคุณต้องการให้มองไม่เห็นไอคอนเสียงระหว่างการนำเสนอสไลด์

แสดงตัวอย่างเสียง

 • บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนเสียง แล้วคลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ใต้ไอคอนเสียง

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุมการเล่นใน PowerPoint for Mac 2011

ซ่อนไอคอนเสียง

 1. คลิกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนเสียงระบุว่ามีคลิปเสียงอยู่ในสไลด์ใน PowerPoint 2016 for Mac

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ เล่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนระหว่างนำเสนอ

  สิ่งสำคัญ: ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณตั้งค่าคลิปเสียงให้เล่นโดยอัตโนมัติเท่านั้น โปรดทราบว่าคุณจะมองเห็นไอคอนเสียงตลอดเวลาหากคุณไม่ลากไอคอนไปนอกสไลด์

บันทึกเสียงและเพิ่มลงในสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. บนด้านบนสุดของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแท็บ สไลด์ แท็บสไลด์ จากนั้นคลิกที่สไลด์ คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บที่มีชื่อสไลด์ และ แท็บที่มีชื่อเค้าร่าง  หรือแท็บไอคอน สไลด์ แท็บสไลด์ และ เค้าร่าง แท็บ เค้าร่าง โดยขึ้นกับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก สื่อ จากนั้นคลิก บันทึกเสียง

  แท็บหน้าแรก แทรกกลุ่ม
 3. เมื่อต้องการเริ่มการบันทึก คลิระเบียน ปุ่ม บันทึก  

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกหยุด ปุ่ม หยุด  

 5. เมื่อต้องการฟัง เสียงที่คุณเพิ่งทำบันทึก คลิกเล่น ปุ่ม เล่นเสียงที่บันทึก  

 6. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเสียง จากนั้น บันทึก

  มีไอคอนเสียง ไอคอนเสียงบนสไลด์ ปรากฏบนสไลด์

ตั้งค่าตัวเลือกการเล่น

 1. บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนเสียงบนสไลด์

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ จัดรูปแบบเสียง ให้เลือกหนึ่งในสามตัวเลือก เริ่มต้น:

  • โดยอัตโนมัติ: ระหว่างการนำเสนอ เสียงจะเริ่มเล่นทันทีเมื่อสไลด์ที่มีเสียงปรากฏขึ้นบนหน้าจอ (การตั้งค่านี้สามารถใช้คู่กับ ตัวเลือกการเล่น = ซ่อนระหว่างนำเสนอ เพื่อให้ผู้ชมมองไม่เห็นไอคอนเสียง)

  • เมื่อคลิก: ระหว่างการนำเสนอ เสียงจะเริ่มเล่นเมื่อคุณคลิกที่ไอคอนเสียง

  • เล่นข้ามสไลด์: ตามค่าเริ่มต้น เสียงที่เก็บไว้บนสไลด์จะหยุดเล่นเมื่อคุณเปลี่ยนไปยังสไลด์ถัดไป แต่การตั้งค่านี้อนุญาตให้เสียงเล่นต่อไปได้ (การตั้งค่านี้สามารถใช้คู่กับ ตัวเลือกการเล่น = วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด ได้หากคุณต้องการ

  • เลือก ซ่อนระหว่างนำเสนอ ถ้าคุณต้องการให้มองไม่เห็นไอคอนเสียงระหว่างการนำเสนอสไลด์

 3. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ จัดรูปแบบเสียง ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกใน ตัวเลือกการเล่น:

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะหยุด (แทนการเล่นเพียงรอบเดียว) ให้เลือก วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด (เมื่อใช้ตัวเลือกนี้เพียงตัวเลือกเดียว เสียงที่วนรอบจะเล่นไปเรื่อยๆ ระหว่างที่สไลด์ที่มีเสียงยังถูกแสดงอยู่ เมื่อใช้ วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด คู่กับ เล่นข้ามสไลด์ เสียงที่วนรอบจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจบการนำเสนอ)

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงเมื่อคุณคลิกผ่านสไลด์ระหว่างการนำเสนอของคุณ ให้เลือก เล่นข้ามสไลด์

  • กรอกลับหลังจากเล่นจบ

แสดงตัวอย่างเสียง

 • บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนเสียง แล้วคลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ใต้ไอคอนเสียง

  เล่นคลิปเสียงของคุณ

ซ่อนไอคอนเสียง

 1. คลิกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนเสียงบนสไลด์

 2. บน ribbon PowerPoint บนแท็บรูปแบบเสียง เปิดรายการตัวเลือกการเล่น และเลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนไอคอนในระหว่างการแสดง

  สิ่งสำคัญ: ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณตั้งค่าคลิปเสียงให้เล่นโดยอัตโนมัติเท่านั้น โปรดทราบว่าคุณจะมองเห็นไอคอนเสียงตลอดเวลาหากคุณไม่ลากไอคอนไปนอกสไลด์

การเพิ่มเสียงลงในสไลด์ไม่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint Online

ถ้าคุณต้องการเพิ่มฟีเจอร์นี้ไปยัง PowerPoint Online โปรดไปยังกล่องคำแนะนำของเราและลงคะแนนให้ฟีเจอร์นี้

ดูเพิ่มเติม

บันทึกการนำเสนอสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×